Vremea Romania, Arad -6°C

Stiri Arad

Fără număr: consilierii locali sunt chemați mâine, din nou, să aprobe delegarea gestiunii Stației de Sortare a Deșeurilor către Recons

Stația de Sortare a Deșeurilor Arad a făcut obiectul unor neînțelegeri atât între ADI Deșeuri și Primărie, cât și între majoritatea din CLM și consilierii Opoziției locale. Asta, în condițiile în care municipalitatea a încercat de nu mai puțin de șase ori până acum să treacă prin consiliu un proiect de hotărâre privind trecerea Stației de Sortare către Recons. Fără voturile consilierilor PSD-ALDE, acest lucru nu a fost posibil.

Fără număr: consilierii locali sunt chemați mâine, din nou, să aprobe delegarea gestiunii Stației de Sortare a Deșeurilor către Recons
Comentează 0

În ședința ordinară de mâine, la punctul 5 al ordinii de zi, consilierii sunt chemați să voteze un proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri pentru reglementarea activității de sortare a deșeurilor reciclabile în Stația de Sortare Arad. Mai pe românește, este vorba despre o nouă încercare a Primăriei de a găsi o rezolvare pentru Stația de Sortare, prin delegarea gestiunii către Recons.

„Art.1. 2.(1) Se aprobă delegarea gestiunii activității de sortare a deșeurilor municipale în Stația de Sortare Arad prin gestiune directă către S.C. RECONS S.A.

(2) Se aprobă darea în administrare a bunurilor din anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

 (3) Durata gestiunii directe este de maxim 3 ani de la data semnării contractului de servicii în baza hotărârii adoptate de Consiliul Local al Municipiului Arad și încetează de drept în momentul în care va începe activitatea operatorul desemnat câștigator al contractului de delegare prin concesiune (gestiune delegată) urmare a organizării unei proceduri competitive.

(4) Se aprobă tariful de sortare în cuantum de 81,53 lei/tonă cu TVA.

Art.2. Se aprobă Studiul de oportunitate pentru stabilirea modalității de gestiune a activității de sortare a deșeurilor reciclabile în Stația de Sortare Arad, conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă Caietul de sarcini pentru concesionarea activității de sortare a deșeurilor reciclabile în Stația de Sortare Arad, conform anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Se aprobă modelul de contract de delegare a activității de sortare a deșeurilor reciclabile la Stația de Sortare Arad, conform anexei nr. 4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică celor interesaţi prin grija Serviciului Administraţie Publică Locală”, se arată în proiectul de hotărâre. Rămâne de văzut dacă de data aceasta va trece.

O soluție provizorie și motivele autorităților locale

În continuare, trebuie spus că în nota justificativă aflată și ea pe masa consilierilor locali, se face o trecere în revistă a motivelor pentru care delegarea activității de sortare către Recons este cea mai bună soluție în momentul de față,  din punctul de vedere al autorităților locale. „Municipiul Arad este membru activ în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor din Județul Arad, care a fost înființată cu scopul îmbunătățirii infrastructurii tehnico-edilitare a serviciului public de salubrizare din județ. Prin Contractul de Finanțare nr. 1263/22.02.2010 a fost aprobată implementarea proiectului Sistem de Management Integrat al Deșeurilor Solide în județul Arad, în care va fi integrată și stația de sortare Arad. Pentru a fi inclusă în sistem este necesară delegarea activității de operare a stației de sortare către un operator specializat. Contractul de delegare va fi semnat de ADI SIGD în numele și pe seama Municipiului Arad. Prin adresa 8924/06.02.2018 Municipiul Arad a transmis către ADI SIGD documentația de concesiune, respectiv Studiul de fundamentare al deciziei de concesionare, Caietul de sarcini și modelul contractului de delegare, iar prin adresa 9821/09.02.2018 a fost comunicat stadiul atribuirii stației de sortare Arad. Prin adresa ADI SIGD nr. 271/20.02.2018, înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu numărul 12719/20.02.2018 ADI SIGD a comunicat faptul că nu consideră că se impune ca cerință obligatorie modernizarea sau retehnologizarea stației și că este nevoie de un studiu tehnico-economic din care să rezulte foarte clar ce investiții trebuie făcute și cât este valoarea estimată a acestora. Din acest motiv s-a realizat procedura de licitație pentru atribuirea contractului, procedură în urma căruia a fost încheiat contractul de consultanță nr. 48178/27.06.2018, pentru «Servicii de consultanță în domeniul achizițiilor pentru atribuirea contractului de delegare a activității de sortare a deșeurilor reciclabile inclusiv operarea stației de sortare Arad, activitate care face parte din cadrul proiectului Sistem de management Integrat al deșeurilor Solide Arad». În cadrul contractului, consultantul are obligația întocmirii și finalizării documentației de atribuire și predarea acesteia la ADI SIGD, asistența pentru publicarea documentației în SEAP, asistența pentru întocmirea raportului procedurii și comunicarea rezultatului și monitorizarea până la semnarea contractului de concesiune, durata contractului fiind până la 31.12.2018”, se arată în document.

În continuare, autorii notei justificative susțin că, anul trecut, în cursul lunii iulie,   avut loc prima vizită a consultantului în amplasamentul stației de sortare Arad, dată după care a solicitat date suplimentare referitoare la instalațiile de acolo. Pe 23 august a avut loc prima întâlnire, când au fost discutate drafturile documentelor de atribuire, documente care la acea dată conțineau foarte multe inadvertențe, conform reprezentanților Primăriei. „După această întâlnire, consultantul a trimis părți de documentație de mai multe ori, în cascadă, de multe ori neavând timpul necesar transmiterii de observații până la primirea aceluiași material modificat. În plus, oricâte modificări am făcut documentației, consultantul nu a ținut seama de acestea, fiind ferm pe poziție în afirmațiile pe care le făcea. Ținând cont că modificările la material erau din ce în ce mai mari și consultantul nu ținea cont de observațiile noastre, am purtat discuții cu ADI SIGD în vederea rezilierii contractului cu consultantul și încărcarea documentației întocmite de Direcția tehnică, în luna februarie 2018, în SICAP. La această propunere ADI SIGD s-a opus, fiind  solicitată documentația întocmită de un consultant. Din acest motiv s-a organizat o nouă întâlnire cu consultantul în data de 22.11.2018. În cadrul acestei întâlniri s-au punctat din nou diferențele apărute în documentația consultantului față de documentațiile ADI SIGD și s-a dezbătut fiecare articol din Studiul de fundamentare, pentru a-l putea finaliza, fiind singurul document care trebuie supus transparenței decizionale. Din acel moment, s-a purtat cu consultantul o corespondență zilnică, astfel că după 11 modificări ale Studiului fundamentare în data de 12.12..2018, am ajuns la un material care corespundea cerințelor noastre și ale ADI SIGD. Am trecut la modificarea anexelor Studiului și după opt emailuri transmise cu diferite modificări ale anexelor am finalizat complet studiul de fundamentare, fără a avea acceptul ADI SIGD. După primirea acceptului ADI SIGD pentru anexele finalizate, vom putea finaliza întreaga documentație să poată fi  începută procedura de transparență decizională”, se mai arată în nota justificativă.

De menționat că procedura de achiziție publică prin licitație deschisă, organizată pentru atribuirea contractului de delegare a activității de sortare a deșeurilor în stația de sortare Arad se află în derulare, iar  pentru asigurarea sortării deșeurilor, autoritățile municipale trebuie să găsească o soluție temporară. Iar soluția găsită se numește... Recons, care, potrivit celor de la Primărie, în cel mai scurt timp îşi va înscrie în obiectul de activitate „cel puţin activitatea de Recuperare a materialelor reciclabile sortate – cod CAEN 3832”. „De asemenea, societatea îndeplinește și condițiile privind capacitatea tehnică, profesională necesară desfășurării activităților de operare a stației de sortare Arad”, susțin reprezentanții municipalității. Aceștia mai avertizează că modificările legislative aduse de OUG nr. 74/2018 dau o importanță deosebită activității de sortare a deșeurilor municipale, stabilind ținte și penalități în sarcina autorităților administrației publice locale pentru neîndeplinirea acestora, constând în contribuții la fondul pentru mediu și amenzi.  „În conformitate cu prevederile Legii 211/2011 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare, operatorii economici care colectează și/sau transportă deșeuri, au obligația de a asigura colectarea separată a acestora și de a nu le amesteca în timpul transportului. Asigurarea colectării separate pentru cel puțin fracțiile din hârtie, metal, plastic și sticlă din deșeurile municipale revine autorităților administrației publice locale, respectiv a Asociației de Dezvoltare Intercomunitare. Pentru a îndeplini această obligație se impune utilizarea stației de sortare existentă în municipiul Arad, în vederea atingerii obiectivelor anuale de reducere a cantităților de deșeuri municipale eliminate prin depozitare (anexa 6 din OUG nr. 196/2006, privind Fondul de mediu, cu modificările și completările ulterioare) prin  diminuare cu 45% începând cu anul 2019. Orice întârziere referitoare la operarea stației poate conduce la amenințarea mediului înconjurător. În acest sens, o amenințare o reprezintă depozitarea în depozitul conform a deșeurilor cu o durată de descompunere ridicată sau celor a căror descompunere conduce la eliminarea de biogaz și/sau levigat şi care influențează în mod negativ factorii de mediu”, mai spun autorii notei.

Maximum trei ani

În încheiere, mai trebuie spus că, în situația în care va trece de votul consilierilor, contractul de delegare a activității de sortare a deșeurilor va avea o valabilitate de maxim trei ani.

Având în vedere că proiectul a fost respins până acum de șase ori, rămâne de văzut ce se va întâmpla mâine, când se va vota pentru a șaptea oară.

 

         

 

Articole asemanatoare


Scrie un comentariu

trimite