Vremea Romania, Arad -6°C

Stiri Arad

Ce se află pe ordinea de zi a ședinței extraordinare a CLM de vineri

Consilierii municipali au fost convocați vineri, începând cu ora 10, să participe la o ședință publică extraordinară. Aceasta va avea loc în Sala Regele Ferdinad a Palatului Administrativ.

Ce se află pe ordinea de zi a ședinței extraordinare a CLM de vineri
Comentează 0

Pe ordinea de zi sunt 28 de puncte, dintre care 27 de proiecte, pe care vi le prezentăm în cele ce urmează.

1. Proiect de hotărâre nr. 66/2020 pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 671/2018 privind majorarea cu 500% a impozitului pentru clădirea situată în Arad, str. Vârful cu Dor nr. 15 începând cu data de 01.01.2019;

2.Proiect de hotărâre nr. 65/2020 privind modificarea obiectului unui contract de închiriere cu destinația de locuință;

3. Proiect de hotărâre nr. 67/2020 cu privire la apartamentarea imobilului situat în Municipiul Arad, str. Grigore Alexandrescu nr. 35 - înscris în CF nr. 352565 Arad;

4. Proiect de hotărâre nr. 68/2020 cu privire la apartamentarea imobilului situat în Municipiul Arad, str. Ludovic Szantay nr. 3 – înscris în CF nr. 353129 Arad;

5. Proiect de hotărâre nr. 69/2020 privind dezlipirea imobilului proprietatea privată a Municipiului Arad situat în str. Banatului nr. 2 - înscris în CF nr. 353551 Arad;

6. Proiect de hotărâre nr. 82/2020 privind apartamentarea imobilului situat în Municipiul Arad, str. Lucian Blaga, nr. 16- înscris în CF nr. 353252 Arad;

7. Proiect de hotărâre nr. 71/2020 privind aprobarea modificării statului de funcții al serviciului public de interes local Centrul Municipal de Cultură Arad;

8. Proiect de hotărâre nr. 87/2020 modificarea organigramei și a statului de funcții al Teatrului Clasic „Ioan Slavici” Arad;

9. Proiect de hotărâre nr. 88/2020 privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad;

10. Proiect de hotărâre nr. 85/2020 privind aprobarea Raportului pentru perioada 01.07-31.12.2019, referitor la activitatea Registrului Agricol;

11. Proiect de hotărâre nr. 70/2020 privind stabilirea costului mediu anual de întreținere, a contribuției de întreținere datorată de beneficiarii și/sau de susținătorii legali ai acestora din Centrul de Îngrijire pentru Persoane Vârstnice pe anul 2020 și a categoriilor de venituri luate în calcul la stabilirea venitului lunar pe membru de familie;

12. Proiect de hotărâre nr. 72/2020 cu privire la aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție „DALI - Modernizare rețele termice aferente punctelor termice PT  5 Grădiște, PT 2 Lac, PT 4 Macul Roșu, PT Pasaj, PT 6V, PT Ocsko Terezia” – Punct Termic P.T. 2 Lac;

13. Proiect de hotărâre nr. 73/2020 cu privire la aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție „DALI - Modernizare rețele termice aferente punctelor termice PT  5 Grădiște, PT 2 Lac, PT 4 Macul Roșu, PT Pasaj, PT 6V, PT Ocsko Terezia” – Punct Termic P.T. 4 Macul Roșu;

14. Proiect de hotărâre nr. 74/2020 cu privire la aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție „DALI - Modernizare rețele termice aferente punctelor termice PT  5 Grădiște, PT 2 Lac, PT 4 Macul Roșu, PT Pasaj, PT 6V, PT Ocsko Terezia” – Punct Termic P.T. 5 Grădiște;

15. Proiect de hotărâre nr. 75/2020 cu privire la aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție „DALI - Modernizare rețele termice aferente punctelor termice PT  5 Grădiște, PT 2 Lac, PT 4 Macul Roșu, PT Pasaj, PT 6V, PT Ocsko Terezia” – Punct Termic P.T. Ocsko Terezia;

16. Proiect de hotărâre nr. 76/2020 cu privire la aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție „SF- extinderea sistemului de supraveghere video și infrastructură rețea de comunicații date/voce/software/video cu sistem de dispecerizare inclus”;

17. Proiect de hotărâre nr. 83/2020 privind aprobarea strategiei de alimentare cu energie termică a Municipiului Arad 2020-2030;

18. Proiect de hotărâre nr. 81/2020 privind acordarea unui mandat special reprezentantului municipiului Arad în Adunarea Generală a Asociaţilor la „Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Arad”;

19. Proiect de hotărâre nr. 77/2020 privind acordarea unui mandat  reprezentantului Municipiului Arad în Adunarea Generală a Asociaților pentru modificarea Actului Constitutiv și a Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad;

20. Proiect de hotărâre nr. 78/2020 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Arad în Adunarea Generală a Asociaților, să voteze cuantumul anual al cotizației Municipiului Arad pentru anul 2020 la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Transport Public Arad;

21. Proiect de hotărâre nr. 79/2020 privind acordarea unui mandat reprezentantului Municipiului Arad în Adunarea Generală a Asociaţilor Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad în vederea aprobării modificării Contractului de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local nr. 750/03.12.2019 – Act adițional la Contractul nr. 704/02.12.2019, astfel cum a fost modificat prin Actele adiționale nr. 1/20.12.2019 și nr. 2/21.01.2020;

22. Proiect de hotărâre nr. 86/2020 privind aprobarea metodologiei de eliberare a Autorizației de acces la drumul public;

23. Proiect de hotărâre nr. 80/2020 privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al SC Recons SA Arad, pentru anul 2020;

24. Proiect de hotărâre nr. 89/2020 privind aprobarea acordării ajutorului cu titlu de subvenţii pentru acoperirea diferenţei de preţ şi tarif la energia termică livrată populaţiei către S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad;

25. Proiect de hotărâre nr. 91/2020 privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al SC TOP SA Arad, pentru anul 2020;

26. Proiect de hotărâre nr. 84/2020 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 380/2014 privind stabilirea domeniilor serviciilor publice și locurilor în care persoanele care au săvârșit infracțiuni vor presta muncă neremunerată în folosul comunității, ca obligație stabilită de către o instanță de judecată;

27. Proiect de hotărâre nr. 90/2020 privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Arad;

28. Notificări diverse, corespondenţă adresată Consiliului Local al Municipiului Arad, informări privind deplasarea aleşilor locali în misiuni oficiale.

 

 

 

 

Articole asemanatoare


Scrie un comentariu

trimite