Vremea Romania, Arad -6°C

Stiri Arad

Zi cu două ședințe de CLM: în prima ședință se votează, în sfârșit, bugetul pe anul în curs

Dacă e marți, 16 aprilie, e zi încărcată pentru consilierii municipali. Aceștia au fost convocați, mâine, să ia parte la două ședințe, una ordinară și una extraordinară.

Zi cu două ședințe de CLM: în prima ședință se votează, în sfârșit, bugetul pe anul în curs
Comentează 0

Astfel, prima ședință, cea ordinară, va începe de la ora 13 și va avea pe ordinea de zi nu mai puțin de 36 de puncte, dintre care 32 de proiecte, printre care un proiect ce vizează repartizarea excedentului bugetar și unul privind aprobarea BugetuluI General de Venituri și Cheltuieli pentru anul în curs. Astfel, dacă membrii CLM își vor da acceptul, Aradul va avea în sfârșit buget, când ne apropiem cu pași rapizi de mijlocul anului. Asta, în condițiile în care Guvernul Dragnea-Dăncilă a întârziat nepermis de mult bugetul României, ceea ce a generat o întârziere în lanț.

Ordinea de zi: 32 de proiecte dintr-un foc

În cele ce urmează, vă prezentăm ordinea de zi:

1.      Proiect de hotărâre nr. 119/2019 privind aprobarea încheierii unui acord de înfrăţire între Municipiul Arad, Judeţul Arad din România şi Oraşul Betleem din Palestina – iniţiativa primarului.

2.      Proiect de hotărâre nr. 193/2019 privind modificarea Hotărârii nr. 516/2017 a Consiliului Local al Municipiului Arad pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi conform prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 114/2018  aferenţi realizării obiectivului de investiţii „Amenajarea intrărilor în municipiul Arad, pe căi rutiere, dinspre Nădlac, Oradea, Deva” – iniţiativa primarului.

3.      Proiect de hotărâre nr. 203/2019 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico–economici ai obiectivului de investiţie „SF – Construire Centru multifuncţional pentru persoane din zone urbane marginalizate zona Tarafului”   - iniţiativa primarului

4.      Proiect de hotărâre nr. 202/2019 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 40/2019 privind aprobarea încheierii acordului de parteneriat cu Direcţia de Asistenţă Socială în vederea implementării în comun a proiectului „Construire Centru multifuncţional pentru persoane din zone urbane marginalizate zona Tarafului”, cu modificările şi completările ulterioare – iniţiativa primarului

5.      Proiect de hotărâre nr. 954/2018 privind aprobarea unor măsuri pentru reglementarea activităţii de sortare a deşeurilor reciclabile în Staţia de Sortare Arad – iniţiativa primarului.

6.      Proiect de hotărâre nr. 107/2019 privind aprobarea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) şi a Regulamentului Local de Urbanism aferent (RLU): „Zonă servicii, comerţ şi industrie”, Zona Industrială Nord Municipiul Arad, Judeţul Arad, teren intravilan, păşune şi ape stătătoare, conform C.F. nr. 344346, 338590, 338656, 347804, 349581, 347777-Arad, C.F. nr. 349580-Arad, C.F. nr. 338770-Arad, C.F. nr. 347799, 347776, 347778, 347805, 347934, 347803, 347784, 347937, 347488, 348668-Arad beneficiari: Luca Petru-Adrian, S.C. Ronde Bosse Art S.R.L. şi Municipiul Arad – iniţiativa primarului

7.      Proiect de hotărâre nr. 210/2019 privind aprobarea Documentaţiei pentru Avizarea Lucrărilor de Intervenţie a obiectivului de investiţie Reabilitare monument de for public „Obeliscul ostaşilor sovietici”, Calea Timişorii nr. 1-3 (situat în parcul din vecinătatea imobilelor din str. Berzei nr. 4, 5 şi 6) – iniţiativa primarului

8.      Proiect de hotărâre nr. 209/2019 privind unele măsuri pentru reprezentarea intereselor Municipiului Arad în Adunarea Generală a Acţionarilor la SC Compania de Apă Arad SA– iniţiativa primarului.

9.      Proiect de hotărâre nr. 131/2019 privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare a bazelor sportive proprietate publică a Municipiului Arad, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Arad – iniţiativa primarului

10.    Proiect de hotărâre nr. 187/2019 privind dezlipirea imobilului înscris în CF nr. 347538 Arad, situat în extravilanul Municipiului Arad – iniţiativa primarului

11.    Proiect de hotărâre nr. 188/2019 privind dezlipirea imobilului înscris în CF nr. 338795 Arad, proprietate privată a Municipiului Arad, situat în extravilanul Municipiului Arad – iniţiativa primarului

12.    Proiect de hotărâre nr. 189/2019 privind atestarea apartenenţei la proprietatea privată a Municipiului Arad şi dezlipirea imobilului înscris în CF nr. 336169 Arad, situat în extravilanul Municipiului Arad – iniţiativa primarului

13.    Proiect de hotărâre nr. 180/2019 privind rectificarea unei suprafeţe de teren situate în Municipiul Arad – Str. Câmpia Turzii, nr. 25/1, înscrise în CF 326308 – iniţiativa primarului.

14.    Proiect de hotărâre nr. 181/2019 cu privire la dezlipirea unui imobil situat în Municipiul Arad, Zona Alfa, înscris în CF 351040 Arad – iniţiativa primarului.

15.    Proiect de hotărâre nr. 184/2019 cu privire la dezlipirea unui imobil situat în Municipiul Arad, Cartier Micalaca – Zona 300, înscris în CF 343998 Arad şi trecerea acestuia în proprietatea privată a Municipiului Arad- iniţiativa primarului.

16.    Proiect de hotărâre nr. 183/2019 referitor la neexercitarea dreptului de preemţiune cu privire la achiziţionarea apartamentului nr. 5, situat în Arad, str. Episcopiei, nr. 46, etaj II, corp A- iniţiativa primarului.

17.    Proiect de hotărâre nr. 186/2019 referitor la neexercitarea dreptului de preemţiune cu privire la achiziţionarea apartamentului nr. 10, situat în Arad, str. Episcopiei, nr.9, demisol, corp A – iniţiativa primarului.

18.    Proiect de hotărâre nr. 196/2019 referitor la neexercitarea dreptului de preemţiune cu privire la achiziţionarea apartamentului nr. 16/A, situat în Arad, str. Vasile Goldiş, nr. 1-3, sc. C, et. 1 – iniţiativa primarului.

19.    Proiect de hotărâre nr. 191/2019 privind repartizarea cu titlu de închiriere a unor spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă către Asociaţia Teritorială de Acţiune Civică Arad  - iniţiativa primarului.

20.    Proiect de hotărâre nr. 182/2019 privind aprobarea rezilierii contractului de închiriere a unor spaţii cu altă destinaţie nr. 4/24.09.2004 încheiat între Municipiul Arad şi Regia Autonomă Apă – Canal Arad- iniţiativa primarului.

21.    Proiect de hotărâre nr. 194/2019 pentru modificarea şi completarea Hotărârii nr. 969/2018 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Arad – iniţiativa primarului.

22.    Proiect de hotărâre nr. 198/2019  privind aprobarea intenţiei de donaţie a unui bun imobil, proprietatea SC LIDL România SCS- iniţiativa primarului

23.    Proiect de hotărâre nr. 201/2019 privind aprobarea documentaţiei şi a măsurilor în vederea asigurării unui spaţiu pentru unele servicii din cadrul Direcţiei Generale Poliţia Locală – iniţiativa primarului

24.    Proiect de hotărâre nr. 185/2019 privind aprobarea acordării ajutorului cu titlu de subvenţii pentru acoperirea diferenţei de preţ şi tarif la energia termică livrată populaţiei către S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad – iniţiativa primarului

25.    Proiect de hotărâre nr. 207/2019 privind aprobarea şi acoperirea pierderilor induse de prestarea serviciului public de producţie, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice pentru populaţie în sistem centralizat şi neacceptate în preţ/tarif, înregistrate de operatorul SC CET Hidrocarburi SA Arad, în perioada iunie-decembrie 2018 – iniţiativa primarului

26.    Proiect de hotărâre nr. 206/2019 pentru modificarea Hotărârii nr. 431/2018 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind stabilirea numărului şi al cuantumului burselor acordate în învăţământul preuniversitar de stat din Municipiul Arad, pentru anul şcolar 2018 – 2019, cu modificările şi completările ulterioare- iniţiativa primarului.

27.    Proiect de hotărâre nr. 190/2019 privind reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad - iniţiativa primarului

28.    Proiect de hotărâre nr. 192/2019 privind aprobarea rezultatului final al evaluării anuale a managementului de la Filarmonica de Stat Arad - iniţiativa primarului.

29.    Proiect de hotărâre nr. 199/2019 privind aprobarea modificării statului de funcţii al serviciului public de interes local Centrul Municipal de Cultură - iniţiativa primarului.

30.    Proiect de hotărâre nr. 197/2019  privind aprobarea situaţiilor financiare ale Municipiului Arad la data de 31 decembrie 2019 – iniţiativa primarului

31.    Proiect de hotărâre nr. 178/2019 privind repartizarea excedentului bugetar al municipiului Arad - iniţiativa primarului.

32.    Proiect de hotărâre nr. 179/2019 privind aprobarea Bugetului General de Venituri şi Cheltuieli al Municipiului Arad pentru anul 2019 - iniţiativa primarului.

33.    Aprobarea proceselor-verbale/stenogramelor şedinţelor extraordinare ale Consiliului Local al Municipiului Arad din data 22 martie 2019, 26 martie 2019 şi 28 martie 2019.

34.    Informări privind activitatea operatorilor economici de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad pentru luna martie 2019 şi principalele activităţi programate pentru luna aprilie 2019.

35.    Notificări diverse, corespondenţă adresată Consiliului Local al Municipiului Arad, informări privind deplasarea aleşilor locali  în misiuni oficiale.

36.    Interpelări, întrebări, petiţii, declaraţii politice şi alte probleme supuse atenţiei Consiliului Local al Municipiului Arad.

Ședință extraordinară cu două puncte

A două ședință, este una extraordinară. Va începe la ora 14 și are doar două puncte de ordinea de zi:

1.      Proiect de hotărâre nr. 200/2019 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Arad în Adunarea Generală a Acţionarilor la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Transport Public Arad - iniţiativa primarului.

2.      Proiect de hotărâre nr. 208/2019 pentru aprobarea Strategiei de îmbunătăţire a sistemului de termoficare din Municipiul Arad - iniţiativa primarului.

 

 

Articole asemanatoare


Scrie un comentariu

trimite