Vremea Romania, Arad -6°C

Stiri Arad

Ședință publică extraordinară cu 39 de proiecte pe ordinea de zi

Membrii Consiliului Local Municipal au fost convocați, mâine dimineață, să se prezinte la Primărie.

Ședință publică extraordinară cu 39 de proiecte pe ordinea de zi
Comentează 0

Motivul? Va avea loc o ședință publică extraordinară care va avea nu mai puțin de 41 de puncte pe ordinea de zi, dintre care 39 de proiecte. În ceea ce privește ora la care va începe ședința, aceasta este destul de matinală pentru astfel de întâlniri: 9.30.

În cele ce urmează, vă prezentăm ordinea de zi, astfel cum ne-a fost comunicată de reprezentanții Primăriei.

1.      Proiect de hotărâre nr. 152/2019 privind aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ de stat şi particular preuniversitar din Municipiul Arad pentru anul şcolar 2019-2020 - iniţiativa primarului.

2.      Proiect de hotărâre nr. 153/2019 pentru modificarea Hotărârii nr. 431/2018 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind stabilirea numărului şi al cuantumului burselor acordate în învăţământul preuniversitar de stat din Municipiul Arad, pentru anul şcolar 2018-2019- iniţiativa primarului.

3.      Proiect de hotărâre nr. 136/2019  privind participarea Municipiului Arad ca membru afiliat la Bursa de Mărfuri S.A. - iniţiativa primarului.

4.      Proiect de hotărâre nr. 154/2019 privind aprobarea rezultatului final al evaluării anuale a managementului de la Teatru Clasic „Ioan Slavici” din Arad - iniţiativa primarului.

5.      Proiect de hotărâre nr. 172/2019 cu privire la aprobarea planului de ordine şi siguranţă publică al municipiului Arad pentru anul 2019 - iniţiativa primarului.  

6.      Proiect de hotărâre nr. 132/2019 privind subapartamentarea imobilului situat în Municipiul Arad- str. Crişan nr. 12, ap. 12 - iniţiativa primarului.

7.      Proiect de hotărâre nr. 134/2019 cu privire la apartamentarea imobilului situat în municipiul Arad – înscris în CF nr. 306738 – B-dul Decebal, nr. 20 - iniţiativa primarului.

8.      Proiect de hotărâre nr. 166/2019 referitor la neexercitarea dreptului de preemţiune cu privire la achiziţionarea apartamentului nr. 2, situat în Arad, B-dul Revoluţiei, nr. 29, parter - iniţiativa primarului.

9.      Proiect de hotărâre nr. 157/2019  referitor la neexercitarea dreptului de preemţiune cu privire la achiziţionarea apartamentului nr. 5, situat în Arad, B-dul Revoluţiei, nr. 29, parter- iniţiativa primarului.

10.    Proiect de hotărâre nr. 158/2019  referitor la neexercitarea dreptului de preemţiune cu privire la achiziţionarea apartamentului nr. 6, situat în Arad, str. Unirii, nr. 13, etaj II - iniţiativa primarului.

11.    Proiect de hotărâre nr. 159/2019 referitor la neexercitarea dreptului de preemţiune cu privire la achiziţionarea apartamentului nr. 16, situat în Arad, str. Episcopiei, nr. 2, etaj I – colţ cu str. Horia nr. 3/5 - iniţiativa primarului.

12.    Proiect de hotărâre nr. 160/2019 referitor la neexercitarea dreptului de preemţiune cu privire la achiziţionarea apartamentului nr. 21, situat în Arad, str. Nicolae Bălcescu, nr. 1- iniţiativa primarului.

13.    Proiect de hotărâre nr. 161/2019 referitor la neexercitarea dreptului de preemţiune cu privire la achiziţionarea apartamentului nr. 26, situat în Arad, str. Vasile Goldiş, nr. 1-3, sc. D, etaj I- iniţiativa primarului.

14.    Proiect de hotărâre nr. 162/2019  referitor la neexercitarea dreptului de preemţiune cu privire la achiziţionarea apartamentului nr. 8-9, situat în Arad, str. Nicolae Bălcescu, nr. 1, etaj I - iniţiativa primarului.

15.    Proiect de hotărâre nr. 163/2019 referitor la neexercitarea dreptului de preemţiune cu privire la achiziţionarea apartamentului nr. 41, situat în Arad, B-dul Revoluţiei, nr. 78, etaj II - iniţiativa primarului.

16.    Proiect de hotărâre nr. 164/2019 referitor la neexercitarea dreptului de preemţiune cu privire la achiziţionarea apartamentului nr. 12, situat în Arad, Piaţa Catedralei, nr. 1, etaj III, corp A - iniţiativa primarului.

17.    Proiect de hotărâre nr. 165/2019  referitor la neexercitarea dreptului de preemţiune cu privire la achiziţionarea apartamentului nr. 3, situat în Arad, str. Mihai Eminescu, nr. 10, parter- iniţiativa primarului.

18.    Proiect de hotărâre nr. 150/2019 privind aprobarea proiectului, a indicatorilor tehnico-economici şi a cheltuielilor legate de proiectul „Achiziţie material rulant electric, 6 tramvaie dublă articulaţie capacitate mare şi 4 tramvaie vagon capacitate medie” - iniţiativa primarului.

19.    Proiect de hotărâre nr. 151/2019 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 265/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru achiziţia şi modernizarea tramvaielor, aprobarea studiului de oportunitate privind achiziţia de material rulant nou şi modernizarea de material rulant existent şi a demarării procedurilor de achiziţie publică pentru atribuirea acordului-cadru - iniţiativa primarului.

20.    Proiect de hotărâre nr. 135/2019  privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice şi a indicatorilor tehnico – economici – ai obiectivului de investiţie „SF - Amenajare intersecţie Bulevardul Nicolae Titulescu cu strada Elena Drăgoi”- iniţiativa primarului.

21.    Proiect de hotărâre nr. 148/2019 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 298/2017 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi conform prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 114/2018 şi finanţarea de la bugetul local a unor categorii de cheltuieli aferente realizării obiectivului de investiţii „Reabilitare termică clădire Grădiniţa PP8 Arad”, în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Locală - iniţiativa primarului.

22.    Proiect de hotărâre nr. 147/2019  privind modificarea Hotărârii nr. 299/2017 a Consiliului Local al Municipiului Arad pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi conform prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 114/2018 şi finanţarea de la bugetul local a unor categorii de cheltuieli aferente realizării obiectivului de investiţii  „Reabilitare termică clădiri Şcoala Gimnazială  ,,Ilarion Felea” Arad”, în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Locală - iniţiativa primarului.

23.    Proiect de hotărâre nr. 167/2019 de modificare a Hotărârii nr. 303/2017 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi şi finanţarea de la bugetul local a unor categorii de cheltuieli aferente realizării obiectivului de investiţii  „Reabilitare clădire Colegiul Economic Arad” în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Locală, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.114/2018 - iniţiativa primarului.

24.    Proiect de hotărâre nr. 168/2019 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 300/2017 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi conform prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 114/2018 şi finanţarea de la bugetul local a unor categorii de cheltuieli aferente realizării obiectivului de investiţii „Reabilitare termică clădiri Şcoala Gimnazială „Aron Cotruş” str. Ardealului nr. 8,  în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Locală - iniţiativa primarului.

25.    Proiect de hotărâre nr. 169/2019 pentru modificarea Hotărârii nr. 463/2018 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţie: „Actualizare SF – Refacţie linie cale de tramvai şi a reţelei aeriene de contact aferente în municipiul Arad” – tronsonul I-P-ţa Podgoria - Pasaj Micalaca - Micalaca Zona III - iniţiativa primarului

26.    Proiect de hotărâre nr. 171/2019 pentru modificarea Hotărârii nr. 464/2018 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţie: „Actualizare SF – Refacţie linie cale de tramvai şi a reţelei aeriene de contact aferente în municipiul Arad” – tronsonul III – Calea Radnei de la Pasaj Micalaca la strada Renaşterii - iniţiativa primarului

27.    Proiect de hotărâre nr. 170/2019 privind aprobarea preţului de producere a energiei termice (exclusiv preţul energiei termice produse în cogenerare), tariful local de transport al energiei termice şi tariful local de distribuţie a energiei termice pentru consumatorii de tip agenţi economici, instituţii publice şi alte persoane juridice  - iniţiativa primarului

28.    Proiect de hotărâre nr. 155/2019 privind modificarea repartizării unor fonduri din excedentul anului 2018 pentru finanţarea unor obiective de investiţii şi aprobarea Listei provizorii a programului de investiţii pe anul 2019 cu finanţare din bugetul general al municipiului Arad- iniţiativa primarului

29.    Proiect de hotărâre nr. 156/2019 privind indexarea,  conform legii,  pe baza ratei inflaţiei,  a impozitelor şi taxelor locale, precum şi a limitelor amenzilor care se fac venit la bugetul local aplicabile în anul fiscal 2020 - iniţiativa primarului.

30.    Proiect de hotărâre nr. 137/2019 cu privire la respingerea plângerii prealabile formulată de către d-l Demit Adrian împotriva Hotărârii Consiliului Local al  Municipiului Arad nr.912/20.12.2018 privind majorarea cu 200%  a impozitului pentru   clădirea  situată în Arad, str. Gladiator nr.41,  începând cu data de 01.01.2019 - iniţiativa primarului.

31.    Proiect de hotărâre nr. 139/2019  cu privire la respingerea plângerii prealabile formulată de către d-na Oaida Maura-Alexandra împotriva Hotărârii Consiliului Local al  Municipiului Arad nr. 892/2018 privind majorarea cu 400% a impozitului pentru clădirea situată în Arad, str. Ştefan Luchian nr.15, începând cu data de 01.01.2019- iniţiativa primarului.

32.    Proiect de hotărâre nr. 140/2019 cu privire la respingerea plângerii prealabile formulate de către Botco Vineşiu Adrian- Marcel şi Botco Vineşiu Doina- Olivia împotriva Hotărârii nr. 518/2018 a Consiliului Local al  Municipiului Arad privind majorarea cu 500% a impozitului pentru clădirea situată în Arad, str. Gheorghe Lazăr nr.3, începând cu data de 01.01.2019 - iniţiativa primarului.

33.    Proiect de hotărâre nr. 141/2019 cu privire la respingerea plângerii prealabile formulată de către d-l Roşu Gheorghe- Dan împotriva Hotărârii Consiliului Local al  Municipiului Arad nr. 819/2018 privind majorarea cu 200%  a impozitului pentru clădirea situată în Arad, str. Ioan Fluieraş nr. 17, începând cu data de 01.01.2019 - iniţiativa primarului.

34.    Proiect de hotărâre nr. 142/2019 cu privire la respingerea plângerii prealabile formulate de către S.C. RECONS S.A. împotriva Hotărârii Consiliului Local al  Municipiului Arad nr. 769/2018 privind majorarea cu 100% a impozitului pentru clădirea situată în Arad, str. Iuliu Maniu F.N. începând cu data de 01.01.2019 - iniţiativa primarului.

35.    Proiect de hotărâre nr. 143/2019 cu privire la respingerea plângerii prealabile formulate de către Don Constantin- Traian, Man Angelica- Rodica şi Meszaros Maria împotriva Hotărârii Consiliului Local al  Municipiului Arad nr. 672/2018 privind majorarea cu 400% a impozitului pentru clădirea situată în Arad, str. Vasile Goldiş nr.1-3, începând cu data de 01.01.2019- iniţiativa primarului.

36.    Proiect de hotărâre nr. 144/2019 cu privire la respingerea plângerii prealabile formulată de către d-nii Tănase Dan şi Stănculeanu Anca – Speranţa împotriva Hotărârii Consiliului Local al  Municipiului Arad nr.670/13.12.2018 privind majorarea cu 500%  a impozitului pentru   clădirea  situată în Arad, str. Vârful cu Dor nr.11, începând cu data de 01.01.2019 - iniţiativa primarului.

37.    Proiect de hotărâre nr. 145/2019 cu privire la admiterea în parte a plângerii prealabile formulată de către d-na Ungurean Dorina, împotriva  Hotărârii Consiliului Local al  Municipiului Arad nr. 624/2018 privind majorarea cu 300%  a impozitului pentru clădirea situată în Arad, str. Hunedoarei nr. 3, începând cu data de 01.01.2019  - iniţiativa primarului.

38.    Proiect de hotărâre nr. 146/2019 pentru revocarea  pct. 2 din Anexa la Hotărârea nr. 542/2018 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind majorarea cu 500%  a impozitului pentru clădirea situată în Arad, str. Bela Bartok nr.7, începând cu data de 01.01.2019 - iniţiativa primarului.

39.    Proiect de hotărâre nr. 138/2019 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 123/2019 privind aprobarea măsurilor de protecţie socială la transportul public local cu tramvaiele şi autobuzele pe raza municipiului Arad - iniţiativa primarului.

40.    Aprobarea proceselor-verbale/stenogramelor şedinţelor extraordinare/ordinare ale Consiliului Local al Municipiului Arad din data 28.02.2019 (ordinară), 28.02.2019 (extraordinară) şi 12.03.2019 (ordinară).

41.    Notificări diverse, corespondenţă adresată Consiliului Local al Municipiului Arad.

                                                                          

Articole asemanatoare


Scrie un comentariu

trimite
Inchide