Vremea Romania, Arad -6°C

Stiri Arad

Vezi de ce au fost convocați luni la ședință consilierii municipali

Consilierii municipali au fost convocați luni la Primărie, pentru a participa la o nouă ședință extraordinară. Aceasta va începe de la ora 15 și va avea loc în Sala Regele Ferdinad.

Vezi de ce au fost convocați luni la ședință consilierii municipali
Comentează 0

Pe agenda Consiliului Local Municipal se vor afla zece puncte, dintre care opt proiecte de hotărâre.

În cele ce urmează, vă vom prezenta ordinea de zi.

1. Proiect de hotărâre nr. 495/2019 privind aprobarea finanțării din bugetul local a cheltuielilor cu masa elevilor înscriși în învățământul dual la Colegiul Economic Arad, pentru anul școlar 2019-2020 - iniţiativa primarului;

2. Proiect de hotărâre nr. 488/2019 referitor la stabilirea sediului unui serviciu public din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad, în imobilul proprietate publică a Municipiului Arad, situat pe Bdul Dragalina nr. 18, ap. 34 - iniţiativa primarului;

3. Proiect de hotărâre nr. 490/2019 cu privire la modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad - iniţiativa primarului;

4. Proiect de hotărâre nr. 492/2019 privind aprobarea unor măsuri pentru reprezentarea intereselor Municipiului Arad în Adunarea Generală a Acționarilor la  S.C. Compania de Apă Arad S.A. - iniţiativa primarului;

5. Proiect de hotărâre nr. 493/2019 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție - Studiul de Fezabilitate - „Lucrări rutiere pe domeniul public, indicatoare și marcaje rutiere, semaforizare, amenajare acces incintă supermarket Lidl Arad” - iniţiativa primarului;

6. Proiect de hotărâre nr. 491/2019 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli rectificat al SC Gospodărirea Comunală Arad SA pentru anul 2019 - iniţiativa primarului;

7. Proiect de hotărâre nr. 494/2019 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Unității Administrativ – Teritoriale Municipiul Arad în adunarea generală de la S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad - iniţiativa primarului;

8. Proiect de hotărâre nr. 489/2019 referitor la neexercitarea dreptului de preemțiune la achiziționarea apartamentului nr. 1, situat în Arad, str. Episcopiei nr. 9, demisol, corp A - iniţiativa primarului;

9. Aprobarea proceselor-verbale/stenogramelor ședințelor Consiliului Local al Municipiului Arad din data de 30 septembrie 2019 (ordinară) și 30 septembrie 2019 (extraordinară);

10. Notificări diverse, corespondenţă adresată Consiliului Local al Municipiului Arad, informări privind deplasarea aleşilor locali în misiuni oficiale.

Articole asemanatoare


Scrie un comentariu

trimite