Vremea Romania, Arad -6°C

Stiri Arad

Şedinţă CLM cu 50 de puncte; vezi ce va fi luni pe ordinea de zi

Consilierii locali municipali au fost convocaţi luni, începând cu ora 14, pentru a participa la şedinţa publică ordinară aferentă lunii februarie. Pe ordinea de zi sunt nu mai puţin de 50 de puncte, dintre care 47 de proiecte de hotărâre.

Şedinţă CLM cu 50 de puncte; vezi ce va fi luni pe ordinea de zi
Comentează 0

În cele ce urmează, vă prezentăm ordinea de zi, astfel cum ne-a fost comunicată de reprezentanţii Primăriei.

1. Proiect de hotărâre nr. 50/2021 referitor la neexercitarea dreptului de preemţiune cu privire la achiziţionarea apartamentelor nr. 1 şi 2, situate în Arad, str. Episcopiei, nr. 18, corp B, parter – iniţiativa primarului;

2. Proiect de hotărâre nr. 51/2021 referitor la neexercitarea dreptului de preemţiune cu privire la achiziţionarea apartamentului nr. 23, situat în Arad, str. Vasile Goldiş, nr. 1-3, sc. C, etaj III – iniţiativa primarului;

3. Proiect de hotărâre nr. 61/2021 referitor la neexercitarea dreptului de preemţiune cu privire la achiziţionarea apartamentului nr. 2, situat în Arad, str. Episcopiei nr. 9, demisol, corp A – iniţiativa primarului;

4. Proiect de hotărâre nr. 62/2021 referitor la neexercitarea dreptului de preemţiune cu privire la achiziţionarea apartamentului nr. 11, situat în Arad, B-dul Vasile Milea nr. 19, etaj I– iniţiativa primarului;

5. Proiect de hotărâre nr. 67/2021 referitor la neexercitarea dreptului de preemțiune cu privire la achiziționarea apartamentului nr. 2, situat în Arad, str. Preparandiei nr. 2, parter– iniţiativa primarului;

6. Proiect de hotărâre nr. 57/2021 privind repartizarea cu titlu de închiriere a unui spațiu cu altă destinație decât aceea de locuință, situat în municipiul Arad, B-dul Revoluției, nr. 74, Ap. 6, cu destinația de birouri parlamentare– iniţiativa primarului;

7. Proiect de hotărâre nr. 58/2021 privind aprobarea vânzării apartamentului nr. 4 (garaj) proprietatea Statului Român, situat în  municipiul Arad, strada Hunedoarei, nr. 23, corp D – iniţiativa primarului;

8. Proiect de hotărâre nr. 59/2021 privind actualizarea inventarului bunurilor imobile proprietatea privată a Municipiului Arad – iniţiativa primarului;

9. Proiect de hotărâre nr. 75/2021 privind actualizarea inventarului bunurilor imobile proprietatea privată a Municipiului Arad – iniţiativa primarului;

10. Proiect de hotărâre nr. 39/2021 privind modificarea unei suprafețe de teren situate în Municipiul Arad, Calea Timișorii nr. 67 - înscris în CF nr. 328793 Arad – iniţiativa primarului;

11. Proiect de hotărâre nr. 40/2021 privind sistarea apartamentării şi modificarea suprafeţei de teren a imobilului situat în Municipiul Arad, Str. M. Kogălniceanu, nr. 30 - înscris în CF nr. 350979 Arad – iniţiativa primarului;

12. Proiect de hotărâre nr. 55/2021 privind modificarea suprafeţei terenului situat în Municipiul Arad, Str. Negruzzi, nr. 44 - înscris în CF nr. 300398 Arad – iniţiativa primarului;

13. Proiect de hotărâre nr.79/2021 privind modificarea unei suprafețe de teren situat în Municipiul Arad, Str. Caransebeș, nr. 18 înscris în CF nr. 318032 Arad– iniţiativa primarului;

14. Proiect de hotărâre nr. 80/2021 privind modificarea suprafeței de teren situat în Municipiul Arad, Str. Lăcrămioarelor, nr. 51 înscris în CF nr. 312314 Arad – iniţiativa primarului;

15. Proiect de hotărâre nr. 48/2021 privind aprobarea Actului Adițional nr. 1 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor de administrare, amenajare, întreţinere şi exploatare a zonelor de agrement Ştrandul Neptun şi Patinoarul Municipal Arad nr. 75.321/2019, încheiat cu SC Recons SA – iniţiativa primarului;

16. Proiect de hotărâre nr. 53/2021 privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Arad – iniţiativa primarului;

17. Proiect de hotărâre nr. 54/2021 pentru aprobarea Actului Adițional nr. 2 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public privind administrarea, întreținerea și exploatarea zonelor de parcare cu plată din Municipiul Arad, a parcărilor de reședință și ridicări vehicule nr. 75.323/2019, încheiat între Municipiul Arad și SC Recons SA – iniţiativa primarului;

18. Proiect de hotărâre nr. 70/2021 privind atribuirea în folosință gratuită a unui teren către Biserica Baptistă Golgota Bujac Arad – iniţiativa primarului;

19. Proiect de hotărâre nr. 74/2021 privind propunerea de schimbare a destinației, pe perioadă nedeterminată a unei părți din imobilul aferent unei unități de învățământ preuniversitar de stat din Arad, situat pe str. Grădinarilor nr. 7/9, 15, 25 – iniţiativa primarului;

20. Proiect de hotărâre nr. 76/2021 privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Arad  – iniţiativa primarului;

21. Proiect de hotărâre nr. 77/2021 privind modificarea anexei la Hotărârea nr. 446/2018 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea Contractului de administrare pentru imobilele în care își desfășoară activitatea Teatrul Clasic „Ioan Slavici” Arad și a anexei la Hotărârea nr. 522/2020 a Consiliului Local al Municipiului Arad – iniţiativa primarului;

22. Proiect de hotărâre nr. 82/2021 privind propunerea de schimbare a destinației, pe perioadă determinate, a unei părți din imobilul aferent Liceului Național de Informatică Arad  – iniţiativa primarului;

23. Proiect de hotărâre nr. 60/2021 privind unele măsuri în vederea actualizării datelor unor imobile situate în zona Ferma Ceala a municipiului Arad – iniţiativa primarului;

24. Proiect de hotărâre nr. 71/2021 privind  aprobarea primei înscrieri în cartea funciară și atestarea apartenenței la proprietatea privată a Municipiului Arad a parcelelor A 1926/10 și N 1926/11,  situate în extravilanul Municipiului Arad  – iniţiativa primarului;

25. Proiect de hotărâre nr. 83/2021 privind modificarea statului de funcţii al Teatrului Clasic „Ioan Slavici” Arad – iniţiativa primarului;

26. Proiect de hotărâre nr. 84/2021 privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad – iniţiativa primarului;

27. Proiect de hotărâre nr. 4/2021 privind aprobarea rezultatului evaluării finale a managementului  la Filarmonica Arad – iniţiativa primarului;

28. Proiect de hotărâre nr. 41/2021 privind aprobarea documentaţiei pentru elaborarea propunerilor de proiecte culturale pentru acordarea de finanțări nerambursabile, în baza Ordonanței Guvernului nr. 51/1998– iniţiativa primarului;

29. Proiect de hotărâre nr. 42/2021 privind aprobarea documentaţiei pentru elaborarea propunerilor de proiecte pentru acordarea de finanțări nerambursabile, în baza Legii nr. 350/2005, în cadrul programului sportiv de utilitate publică „Promovarea sportului de performanță”– iniţiativa primarului;

30. Proiect de hotărâre nr. 43/2021 privind aprobarea documentaţiei pentru elaborarea propunerilor de proiecte pentru acordarea de finanțări nerambursabile, în baza Legii nr. 350/2005, în cadrul programului sportiv de utilitate publică „Sportul pentru toți” – iniţiativa primarului;

31. Proiect de hotărâre nr. 44/2021 privind aprobarea documentaţiei pentru elaborarea propunerilor de proiecte educative, de tineret și recreative pentru acordarea de finanțări nerambursabile, în baza Legii nr. 350/2005 și ale Legii nr. 350/2006 – iniţiativa primarului;

32. Proiect de hotărâre nr. 52/2021 pentru aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 39/2020, cu modificările și completările ulterioare și a încheierii actului adițional nr. 3 la contractul nr. 9848/10.02.2020 de concesiune a activității de sortare a deșeurilor reciclabile în Stația de sortare Arad – iniţiativa primarului;

33. Proiect de hotărâre nr. 63/2021 privind acordarea unui mandat special reprezentantului municipiului Arad în Adunarea Generală a Asociaţilor la „Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Arad” – iniţiativa primarului;

34. Proiect de hotărâre nr. 64/2021 privind  încredințarea directă a acordului-cadru de „Lucrări de demolare construcții, curățare, nivelare și împrejmuire” cu o durată de 2 ani, în conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice– iniţiativa primarului;

35. Proiect de hotărâre nr. 69/2021 referitor la aprobarea modificării Hotărârii nr. 154/2018 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind unele măsuri pentru reglementarea serviciului de „Întreţinere şi amenajare spaţii verzi din Municipiul Arad”, cu modificările și completările ulterioare – iniţiativa primarului;

36. Proiect de hotărâre nr. 85/2021 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Arad în Adunarea Generală a Asociaților  Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad în vederea aprobării modificării Contractului de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local nr. 750/03.12.2019 – Act adițional la Contractul nr. 704/02.12.2019, astfel cum a fost modificat prin acte adiționale – iniţiativa primarului;

37. Proiect de hotărâre nr. 78/2021 cu privire la aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție SF „Amenajare loc de joacă și teren de sport în Parcul Gai” – iniţiativa primarului;

38. Proiect de hotărâre nr. 91/2021 privind aprobarea Actului Adițional nr. 7 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat în Municipiul Arad nr. 77559/2018 – iniţiativa primarului;

39. Proiect de hotărâre nr. 65/2021 privind stabilirea costului mediu anual de întreținere, a contribuției de întreținere datorată de beneficiarii  și/sau de susținătorii legali ai acestora din Centrul de Îngrijire pentru Persoane Vârstnice pe anul 2021 şi a categoriilor de venituri luate în calcul la stabilirea venitului lunar pe membru de familie – iniţiativa primarului;

40. Proiect de hotărâre nr. 49/2021 privind aprobarea acordării ajutorului cu titlu de subvenții pentru acoperirea diferenței de preț şi tarif la energia termică livrată populației către S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad – iniţiativa primarului;

41. Proiect de hotărâre nr. 86/2021 privind aprobarea acordării ajutorului cu titlu de subvenții pentru acoperirea diferenței de preț şi tarif la energia termică livrată populației către S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad – iniţiativa primarului;

42. Proiect de hotărâre nr. 68/2021 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Unităţii Administrativ – Teritoriale Municipiul Arad, în adunarea generală de la S.C. CET Hidrocarburi S.A.– iniţiativa primarului;

43. Proiect de hotărâre nr. 89/2021 privind modificarea Hotărârii nr. 455/2020 privind aprobarea unor măsuri pentru amplasarea aparatelor de aer climatizat pe fațadele clădirilor din municipiul Arad în zona construită protejată, zona monumente protejate din ansamblul urban al Municipiului Arad – iniţiativa primarului;

44. Proiect de hotărâre nr. 434/2020 privind aprobarea înființării și funcționării Pieței țărănești de tip volantă în Municipiul Arad - inițiativa consilierului local Dorian-Florin Curcanu;

45. Proiect de hotărâre nr. 87/2021 privind aprobarea procesului-verbal/stenogramei ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din data de 18.12.2020- iniţiativa primarului;

46. Proiect de hotărâre nr. 88/2021 privind aprobarea procesului-verbal/stenogramei ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din data de 23.12.2020- iniţiativa primarului;

47. Proiect de hotărâre nr. 90/2021 privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada martie-mai 2021 – inițiativa primarului;

48. Informări privind activitatea operatorilor economici de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad pentru luna ianuarie 2021 şi principalele activităţi programate pentru luna februarie 2021;

49. Notificări diverse, corespondenţă adresată Consiliului Local al Municipiului Arad;

50. Interpelări, întrebări, petiţii, declaraţii politice şi alte probleme supuse atenţiei Consiliului Local al Municipiului Arad.

 

Articole asemanatoare


Scrie un comentariu

trimite