Vremea Romania, Arad -6°C

Stiri Arad

Gheorghe Falcă: „Grupul PPE solicită o clauză de anterioritate pentru proiectele privind rețelele de gaz”

Gheorghe Falcă: „Grupul PPE solicită o clauză de anterioritate pentru proiectele privind rețelele de gaz”
Comentează 0

În cadrul Comisiei pentru industrii, cercetare și energie (ITRE) și Comisiei pentru transport și turism (TRAN) se lucrează la propunerea Comisiei UE privind revizuirea de regulament aferent rețelei transeuropene de energie (TEN-E). Această revizuire are ca scop actualizarea legii din 2013 pentru a o alinia la obiectivele Pactului verde european pentru 2030 privind energia și la obiectivul de neutralitate climatică până în 2050.

„Vom stabili normele UE privind infrastructura energetică transfrontalieră și procedura de selectare a proiectelor UE de interes comun (PIC). Propunerea Comisiei de revizuire a TEN-E elimină proiectele de infrastructură pentru gaze naturale și petrol, astfel că acestea nu vor mai fi eligibile ca PIC (și nici nu vor fi în măsură să asigure finanțarea MIE). Așadar prin amendamentele propuse în comun de deputați din Grupul PPE solicităm introducerea unei clauze de anterioritate pentru gaze — perioada de tranziție de includere a proiectelor de interes comun actuale în domeniul gazelor naturale este valabilă la intrarea în vigoare a regulamentului revizuit. Mai mult, raportul de monitorizare a PIC din 2020 al ACER arată că 17 proiecte de interes comun în domeniul gazelor din lista actuală sunt planificate să fie puse în funcțiune după 2023. Aceste proiecte au fost deja evaluate ca fiind de interes comun datorită contribuției lor pozitive la îmbunătățirea integrării pieței, a concurenței și a securității aprovizionării în UE.

Majoritatea acestor proiecte sunt situate în state membre din Europa de Est și de Sud-Est, inclusiv proiectul BRUA din care face parte și România. Eliminarea acestor proiecte de pe lista PIC ar diminua capacitatea statelor membre cu piețe de gaze mai puțin mature de a urmări o mai bună integrare a pieței, concurență și securitatea aprovizionării”, a punctat europarlamentarul Gheorghe FALCĂ.

În plus, eurodeputatul FALCĂ subliniază: „Ne dorim un prag mai scăzut pentru eligibilitatea proiectelor electrolizoarelor și noi dispoziții privind conectarea rețelelor UE și ale țărilor terțe. Îmbunătățirea rolului ANR-urilor în evaluarea proiectelor privind hidrogenul și a rețelelor inteligente de gaze — în conformitate cu ACER, cadrul TEN-E nu ar trebui să aducă atingere legislației europene și naționale privind tratarea hidrogenului. Trebuie spus că există o lipsă de neutralitate și un conflict de interese în cazul în care planificarea hidrogenului și evaluarea cost-beneficiu (ACB) sunt lăsate la latitudinea Rețelei europene a operatorilor de sisteme de transport de gaze (ENTSOG)”.

În cele din urmă, europarlamentarul PPE/PNL a punctat: „Am solicitat ca proiectele să includă, de asemenea, conexiuni de la instalațiile de producere a gazelor regenerabile și cu emisii reduse de carbon în rețeaua de transport, echipamente pentru a permite fluxuri inversate de la distribuție la nivelul de transport, instalații de alimentare la gaz și actualizările necesare aferente rețelei existente facilitând transportul amestecurilor de hidrogen și gaze cu emisii reduse de carbon, inclusiv metan”.

 

Articole asemanatoare


Scrie un comentariu

trimite