Vremea Romania, Arad -6°C

Stiri Arad

Fără discuții în CLM: toate proiectele au fost votate pe bandă rulantă

Deși a avut pe ordinea de zi 44 de puncte, dintre care 41 de proiecte, ședința de astăzi a Consiliului Local Municipal s-a terminat în aproximativ jumătate de oră, fără discuții. Ca niciodată, Opoziția locală nu a avut nimic de obiectat, nici măcar la punctele la care s-a abținut, astfel încât toate proiectele au fost votate pe bandă rulantă.

Fără discuții în CLM: toate proiectele au fost votate pe bandă rulantă
Comentează 1

În cele ce urmează vă prezentăm „scorul” obținut de fiecare proiect.

1.      Proiect de hotărâre nr. 237/2019 privind sistarea apartamentării imobilului situat în municipiul Arad, aferent Pieţei Mioriţa - iniţiativa primarului – unanimitate;

2.      Proiect de hotărâre nr. 256/2019 privind transmiterea în folosinţă gratuită către Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” Arad a imobilului – teren, în suprafaţă de 2 mp, proprietate publică a Municipiului Arad, situat în scuarul din faţa imobilului de pe str. Vasile Goldiş nr. 6, în vederea amplasării bustului monumental „Vasile Goldiş” - iniţiativa primarulu i– unanimitate;

3.      Proiect de hotărâre nr. 257/2019 privind modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Arad - iniţiativa primarului – unanimitate;

4.      Proiect de hotărâre nr. 243/2019 referitor la modificarea Hotărârii nr. 92/2019 a Consiliului Local al Municipiului Arad cu privire la completarea Raportului de reevaluare a bunurilor imobile aparţinând domeniului privat al Municipiului Arad/Statului Român, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 16/2019 - iniţiativa primarului – unanimitate;

5.      Proiect de hotărâre nr. 245/2019 referitor la neexercitarea dreptului de preemţiune cu privire la achiziţionarea apartamentului nr. 6 C, situat în Arad, str. Horia, nr. 2, etaj I - iniţiativa primarului  – unanimitate;

6.      Proiect de hotărâre nr. 246/2019 referitor la neexercitarea dreptului de preemţiune cu privire la achiziţionarea apartamentului nr. 16/B, situat în Arad, str. Vasile Goldiş, nr. 1-3, sc. C, etaj I - iniţiativa primarului – unanimitate;

7.      Proiect de hotărâre nr. 247/2019 referitor la neexercitarea dreptului de preemţiune cu privire la achiziţionarea apartamentului nr. 1, situat în Arad, Piaţa Catedralei, nr. 1, etaj I, corp A - iniţiativa primarului – unanimitate;

8.      Proiect de hotărâre nr. 248/2019 referitor la neexercitarea dreptului de preemţiune cu privire la achiziţionarea apartamentului nr. 2, situat în Arad, Piaţa Catedralei, nr. 1, etaj I, corp A - iniţiativa primarului – unanimitate;

9.      Proiect de hotărâre nr. 268/2019 cu privire la modificarea obiectului unor contracte de închiriere cu destinaţia de locuinţe - iniţiativa primarului – unanimitate;

10.    Proiect de hotărâre nr. 269/2019 privind repartizarea unei locuinţe situată în municipiul Arad, unei persoane evacuate dintr-un imobil retrocedat fostului proprietar - iniţiativa primarului – unanimitate;

11.    Proiect de hotărâre nr. 270/2019 privind repartizarea unor locuinţe situate în municipiul Arad, persoanelor care au depus dosare în vederea obţinerii unei locuinţe sociale - iniţiativa primarului – unanimitate;

12.    Proiect de hotărâre nr. 175/2019 privind aprobarea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) şi a Regulamentului Local de Urbanism aferent (RLU): Construire Zonă rezidenţială şi servicii, Splaiul Mureş, nr. 26, municipiul Arad, pe parcelele identificate prin CF nr. 304884 – Arad şi CF nr. 326384 – Arad, beneficiar: SC Porto Petrol SRL - iniţiativa primarului – unanimitate;

13.    Proiect de hotărâre nr. 195/2019 privind aprobarea documentaţiei de urbanism Planului Urbanistic Zonal (PUZ) şi a Regulamentului Local de Urbanism (RLU): Construire hală producţie şi corp administrativ P+2E, Zona industrială Nord FN, intravilan municipiul Arad, pe parcelele identificate prin CF nr. 348327- Arad si CF nr. 348167- Arad - iniţiativa primarului – unanimitate;

14.    Proiect de hotărâre nr. 273/2019 cu privire la modificarea statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad - iniţiativa primarului – unanimitate;

15.    Proiect de hotărâre nr. 236/2019 pentru rectificarea erorii materiale din Hotărârea nr. 27/2019 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind acordarea unui mandat special reprezentantului municipiului Arad în Adunarea Generală a Acţionarilor la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Arad - iniţiativa primarului – 20 voturi pentru și o abținere;

16.    Proiect de hotărâre nr. 205/2019 privind aprobarea Actului Adiţional nr. 8/2019 la Actul Constitutiv şi la Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Judeţul Arad - iniţiativa primarului – unanimitate;

17.    Proiect de hotărâre nr. 265/2019 privind aprobarea S.F. actualizat - Refacţie linie cale de tramvai şi a reţelei aeriene de contact aferente în municipiul Arad- tronsonul IV -strada Pădurii (între str. Abatorului şi str. Conduraşilor) - iniţiativa primarului – unanimitate;

18.    Proiect de hotărâre nr. 271/2019 privind aprobarea proiectului „Modernizare Sistem de Transport Public cu tramvaiul în Municipiul Arad – Traseu strada Pădurii între strada Abatorului şi strada Conduraşilor” şi a cheltuielilor legate de proiect - iniţiativa primarului – unanimitate;

19.    Proiect de hotărâre nr. 259/2019 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţie „SF - Reconversia funcţională şi revitalizarea terenului din zona Micălaca 300 şi transformarea lui în zonă de agrement şi petrecerea timpului liber” - iniţiativa primarului – unanimitate;

20.    Proiect de hotărâre nr. 258/2019 privind aprobarea proiectului „Reconversia funcţională şi revitalizarea terenului din zona Micălaca 300 şi transformarea lui în zonă de agrement şi petrecerea timpului liber” şi a cheltuielilor legate de proiect  - iniţiativa primarului – unanimitate;

21.    Proiect de hotărâre nr. 261/2019 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico–economici ai obiectivului de investiţie „SF - Construire Centru multifuncţional pentru persoane din zone urbane marginalizate zona Şezătorii - Pădurii” Arad- iniţiativa primarului – unanimitate;

22.    Proiect de hotărâre nr. 260/2019 privind  aprobarea proiectului SF - „Construire Centru multifuncţional pentru persoane din zone urbane marginalizate zona Şezătorii - Pădurii” şi a cheltuielilor legate de proiect  - iniţiativa primarului – unanimitate;

23.    Proiect de hotărâre nr. 263/2019 privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice şi a indicatorilor tehnico – economici – ai obiectivului de investiţie - SF –„Revitalizarea zonei strada Mărului şi amenajare ca  zonă de agrement” - iniţiativa primarului – unanimitate;

24.    Proiect de hotărâre nr. 262/2019 privind aprobarea proiectului „Revitalizarea Zonei Strada Mărului şi Amenajare ca  Zonă de Agrement” şi a cheltuielilor legate de proiect - iniţiativa primarului– unanimitate;  

25.    Proiect de hotărâre nr. 264/2019 privind aprobarea încheierii Acordului de parteneriat privind colaborarea dintre Administraţia Bazinală de Apă Mureş şi Unitatea Administraţiv Teritorială - Municipiul Arad pentru implementarea proiectului „Reconversia funcţională şi revitalizarea terenului din zona Micălaca 300 şi transformarea lui în zonă de agrement şi petrecere a timpului liber” finanţat în cadrul POR 2014 -2020- iniţiativa primarului – unanimitate;

26.    Proiect de hotărâre nr. 272/2019 privind aprobarea unor măsuri pentru reprezentarea intereselor Municipiului Arad în Adunarea Generală a Acţionarilor la  S.C. Compania de Apă Arad S.A. - iniţiativa primarului – 20 de voturi pentru, un consilier nu a participat la vot;

27.    Proiect de hotărâre nr. 267/2019 privind aprobarea execuţiei bugetului general de venituri si cheltuieli al Municipiului Arad pentru anul 2018- iniţiativa primarului – unanimitate;

28.    Proiect de hotărâre nr. 238/2019 cu privire la respingerea plângerii prealabile formulate de către SC Leofin Due SRL împotriva Hotărârii Consiliului Local al  Municipiului Arad nr. 672/2018 privind majorarea cu 400% a impozitului pentru clădirea situată în Arad, str. Vasile Goldiş nr. 1-3, începând cu data de 01.01.2019 - iniţiativa primarului – 20 de voturi pentru și o abținere;

29.    Proiect de hotărâre nr. 239/2019 cu privire la respingerea plângerii prealabile formulate de către Farkas Magdalena Monika împotriva  Hotărârii Consiliului Local al  Municipiului Arad nr. 672/2018 privind majorarea cu 400% a impozitului pentru clădirea situată în Arad, str. Vasile Goldiş nr. 1-3, începând cu data de 01.01.2019 - iniţiativa primarului – 20 de voturi pentru și o abținere;

30.    Proiect de hotărâre nr. 240/2019 cu privire la respingerea plângerii prealabile formulate de către Antohe Larisa împotriva Hotărârii Consiliului Local al  Municipiului Arad nr. 569/2018 privind majorarea cu 200% a impozitului pentru  clădirea  situată în Arad, str. Mihai Eminescu nr. 14, începând cu data de 01.01.2019 - iniţiativa primarului – 20 de voturi pentru și o abținere;

31.    Proiect de hotărâre nr. 241/2019 cu privire la respingerea plângerii prealabile formulate de către Soiu Eleonora împotriva Hotărârii Consiliului Local al  Municipiului Arad nr. 672/2018 privind majorarea cu 200% a impozitului pentru  clădirea  situată în Arad, str. Mihai Eminescu nr. 14, începând cu data de 01.01.2019 - iniţiativa primarului – 20 de voturi pentru și o abținere;

32.    Proiect de hotărâre nr. 242/2019 cu privire la respingerea plângerii prealabile formulate de către Kosara Margareta împotriva Hotărârii Consiliului Local al  Municipiului Arad nr. 569/2018 privind majorarea cu 200% a impozitului pentru  clădirea  situată în Arad, str. Mihai Eminescu nr. 14, începând cu data de 01.01.2019 - iniţiativa primarului – 20 de voturi pentru și o abținere;

33.    Proiect de hotărâre nr. 244/2019 cu privire la respingerea plângerii prealabile formulate de către domnul Ban Dănuţ-Neon împotriva Hotărârii Consiliului Local al  Municipiului Arad nr. 947/2018 privind majorarea cu 200% a impozitului pentru  clădirea  situată în Arad, Calea Timişorii nr. 71, începând cu data de 01.01.2019 - iniţiativa primarului – 20 de voturi pentru și o abținere;

34.    Proiect de hotărâre nr. 249/2019 cu privire la respingerea plângerii prealabile formulate de către domnul Vasile Take împotriva Hotărârii Consiliului Local al  Municipiului Arad nr. 661/2018 privind majorarea cu 200% a impozitului pentru  clădirea  situată în Arad, str. Sinagogei nr. 24, începând cu data de 01.01.2019 - iniţiativa primarului – 20 de voturi pentru și o abținere;

35.    Proiect de hotărâre nr. 250/2019 cu privire la respingerea plângerii prealabile formulate de către domnul Hohn Mihai împotriva Hotărârii Consiliului Local al  Municipiului Arad nr. 598/2018 privind majorarea cu 200% a impozitului pentru  clădirea  situată în Arad, str. Academia Teologică nr. 6, începând cu data de 01.01.2019 - iniţiativa primarului – 20 de voturi pentru și o abținere;

36.    Proiect de hotărâre nr. 251/2019 cu privire la respingerea plângerii prealabile formulate de către domnii Cîrpaci Gheorghe şi Cîrpaci Aurelia împotriva Hotărârii Consiliului Local al  Municipiului Arad nr. 626/2018 privind majorarea cu 500% a impozitului pentru  clădirea  situată în Arad, str. Iakob Cardoş nr. 2, începând cu data de 01.01.2019 - iniţiativa primarului – 20 de voturi pentru și o abținere;

37.    Proiect de hotărâre nr. 252/2019 cu privire la respingerea plângerii prealabile formulate de către domnul Cârstea Valerian împotriva Hotărârii Consiliului Local al  Municipiului Arad nr. 555/2018 privind majorarea cu 100% a impozitului pentru  clădirea situată în Arad, str. George Coşbuc nr. 15, începând cu data de 01.01.2019 - iniţiativa primarului – 20 de voturi pentru și o abținere;

38.    Proiect de hotărâre nr. 253/2019 cu privire la respingerea plângerii prealabile înregistrată sub nr. 22704/25.03.2019 împotriva Hotărârii Consiliului Local al  Municipiului Arad nr. 672/2018 privind majorarea cu 400% a impozitului pentru  clădirea  situată în Arad, str. Vasile Goldiş nr. 1-3, începând cu data de 01.01.2019 - iniţiativa primarului – 20 de voturi pentru și o abținere;

39.    Proiect de hotărâre nr. 254/2019 cu privire la respingerea plângerii prealabile formulate de către doamna Mureşan Daciana Luminiţa împotriva Hotărârii Consiliului Local al  Municipiului Arad nr. 581/2018 privind majorarea cu 200% a impozitului pentru  clădirea  situată în Arad, str. Mihai Eminescu nr. 9, începând cu data de 01.01.2019 - iniţiativa primarului – 20 de voturi pentru și o abținere;

40.    Proiect de hotărâre nr. 274/2019 privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al SC Târguri Oboare şi Pieţe SA Arad, pentru anul 2019 - iniţiativa primarului – 14 voturi pentru și 7 abțineri;

41.    Proiect de hotărâre nr. 275/2019 privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al SC Gospodărirea Comunală Arad SA - iniţiativa primarului – 14 voturi pentru și 7 abțineri;

42.    Aprobarea proceselor-verbale/stenogramelor şedinţelor ale Consiliului Local al Municipiului Arad din data 16 aprilie 2019 (extraordinară), 16 aprilie 2019 (ordinară) – unanimitate;

În ceea ce privește punctul 43, care viza alegerea președintelui de ședință pentru perioada iunie-august 2019, trebuie spus că la propunerea viceprimarului Călin Bibarț a fost ales Mihai Szabo, iar peste punctul cu numărul 44 s-a sărit.

Articole asemanatoare


Scrie un comentariu

trimite