Vremea Romania, Arad -6°C

Stiri Arad

Asfaltatorii din Arad au fost luați prin surprindere de vreme

Ședința ordinară de astăzi a  Consiliului Local Municipal s-a derulat fără niciun schimb de replici între Puterea și Opoziția Locală, toate cele 18 proiecte aflate pe ordinea de zi fiind votate în unanimitate. Trebuie însă menționat că în cazul proiectelor ce presupuneau constituirea unor comisii de evaluare, consilierii propuși să facă parte din respectivele comisii s-au abținut.

Asfaltatorii din Arad au fost luați prin surprindere de vreme
Comentează 0

Ceea ce a fost însă interesant de aflat, am aflat la diverse, în urma unei interpelări făcute de consilierul Cosmin Buruc, care a cerut Primăriei să intervină pentru plombarea unor gropi apărute în carosabil în zona Real. Răspunsul venit din partea primarului Călin Bibarț nu este unul să ne dea speranțe luna aceasta. Și nu din cauza autorităților, ci a asfaltatorilor, care au fost surprinși de vreme. Nu de vremea urâtă, cum se întâmplă în general în România în fiecare an când vine iarna, ci de vremea... frumoasă. „Niciunul dintre operatorii care au stații nu pot furniza asfalt. Nu credeau că vremea frumoasă va veni atât de repede, astfel încât și-au oprit stațiile pentru revizii și remont. Nu le vor porni până pe 1 Martie”, a venit răspunsul primarului, care a ținut să menționeze că autoritățile locale și-ar fi dorit să intervină și în alte zone.

Proiectele votate

În cele ce urmează vă prezentăm cele 18 proiecte de hotărâre care au fost votate astăzi.

1. Proiect de hotărâre nr. 58/2020 pentru modificarea Hotărârii nr. 535/2019 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind stabilirea numărului și al cuantumului burselor acordate în învățământul preuniversitar de stat din Municipiul Arad, pentru anul școlar 2019-2020;

2. Proiect de hotărâre nr. 64/2020 privind modificarea organigramei și a regulamentului de organizare si funcționare a aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad;

3. Proiect de hotărâre nr. 55/2020 privind modificarea formei amplasamentului teritoriului de stradă în municipiul Arad, în interiorul cartierului Gai, pentru strada Albă;

4. Proiect de hotărâre nr. 60/2020 pentru îndreptarea erorii materiale din cuprinsul art.1 al Hotărârii nr. 616/2019 privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) și a Regulamentului Local de Urbanism (RLU): Spații comerciale, Calea Zimandului, municipiul Arad, pe parcelele identificate prin CF nr. 340161 - Arad și CF nr. 340139 – Arad;

5. Proiect de hotărâre nr. 63/2020 privind aprobarea documentației de primă înscriere a imobilelor DE 1959 și DE 1962  în sistemul integrat de cadastru si carte funciară și atestarea apartenenței la proprietatea privată a Municipiului Arad a acestor imobile;

6. Proiect de hotărâre nr. 53/2020 privind actualizarea inventarului bunurilor proprietatea privată a Municipiului Arad;

7. Proiect de hotărâre nr. 46/2020 referitor la neexercitarea dreptului de preemțiune cu privire la achiziționarea apartamentelor nr. 10 și 11, situate în Arad, B-dul Revoluției nr. 90 sc. A – inițiativa primarului.

8. Proiect de hotărâre nr. 549/2019 privind actualizarea inventarului bunurilor proprietate privată a Municipiul Arad cu imobilul – construcție „Creșă UTA”, situat în Arad, str. Poetului nr. 1C;

9. Proiect de hotărâre nr. 47/2020 cu privire la repartizarea a două locuinţe construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situate în Municipiul Arad;

10. Proiect de hotărâre nr. 50/2020 cu privire la aprobarea Listei de priorităţi a solicitanţilor care au acces la locuinţele pentru tineri construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, cuprinzând titularii cererilor depuse până la 31.12.2019;

11. Proiect de hotărâre nr. 48/2020 pentru aprobarea Harta strategică de zgomot a Municipiului Arad, revizuită;

12. Proiect de hotărâre nr. 49/2020 privind modificarea Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare prin Actul Adiţional nr. 14/2020;

13. Proiect de hotărâre nr. 59/2020 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 446/2019 privind aprobarea unor măsuri pentru transformarea, experimental, a străzii 1 Decembrie 1918 din municipiul Arad, în zonă pietonală;

14. Proiect de hotărâre nr. 56/2020  privind constituirea comisiei de evaluare a  managementului  la Teatrul Clasic Ioan Slavici Arad, a comisiei de soluţionare a contestaţiilor, precum şi a secretariatului comisiilor, în vederea evaluării managementului aferent anului 2019;

15. Proiect de hotărâre nr. 57/2020 privind constituirea comisiei de evaluare a managementului la Filarmonica Arad, a comisiei de soluționare a contestațiilor, precum și a secretariatului comisiilor, în vederea evaluării managementului aferent anului 2019;

16. Proiect de hotărâre nr. 61/2020 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Arad pentru anul 2020;

17. Proiect de hotărâre nr. 62/2020 privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local al Municipiului Arad pentru anul 2020 al Serviciului public de interes local „Direcţia de Asistenţă Socială Arad” de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad;

18. Proiect de hotărâre nr. 51/2020 privind mandatarea reprezentaților Consiliului Local al Municipiului Arad în Adunarea Generală a Acționarilor de la SC Gospodărirea Comunală Arad SA pentru completarea numărului de membri ai consiliului de administrație.

Galerie foto (18)

Articole asemanatoare


Scrie un comentariu

trimite