Vremea Romania, Arad -6°C

Stiri Arad

Ce proiecte se vor afla joi pe masa consilierilor municipali

Membrii Consiliului Local Municipal au fost convocați, joi de la ora 10, pentru a participa la ședința ordinară aferentă lunii iulie. Pe ordinea de zi sunt 34 de puncte, dintre care 29 de proiecte.

Ce proiecte se vor afla joi pe masa consilierilor municipali
Comentează 0

În cele ce urmează, vă prezentăm ordinea de zi, astfel cum ne-a fost comunicată de reprezentanții Primăriei:

1. Proiect de hotărâre nr. 211/2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) și a Regulamentului Local de Urbanism (RLU) aferent pentru obiectivul de investiție: „Zonă cu funcțiuni de servicii, comerț și logistică”, amplasament DN 7 Arad-Nădlac dreapta, direcția Nădlac, Km 554+948, extras CF. nr. 335616-Arad, beneficiari: Gherasim Cristian Daniel și Gherasim Laura, proiect nr.135/2018, elaborat de L' Architecture d'Aujourd' Hui  S.R.L, proiectant general și SC PLASIS SRL,  subproiectant - iniţiativa primarului;

2. Proiect de hotărâre nr. 44/2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) și a Regulamentului Local de Urbanism (RLU) aferent pentru obiectivul de investiție: Construire locuințe individuale și funcțiuni complementare-Zona Sanevit, Municipiul Arad, Județul Arad, proiect nr. 70/2018, elaborat de SC Pro Urban SRL– iniţiativa primarului;

3. Proiect de hotărâre nr. 181/2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) și a Regulamentului Local de Urbanism (RLU) aferent obiectivului de investiție „Zonă cu locuințe colective P+3E și amenajări aferente" str. I. Câmpineanu, nr. 64, 66, 68, Municipiul Arad pe parcelele identificate prin C.F. nr. 352727 Arad, 302559 Arad, 302553 Arad, proiect nr.154/2019, elaborat de SC Tara Plan SRL – iniţiativa primarului;

4. Proiect de hotărâre nr. 186/2020  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) și a Regulamentului Local de Urbanism (RLU) aferent obiectivului de investiție: „Zonă rezidențială – Locuințe izolate sau cuplate”, municipiul Arad, str. Zoe, nr. 13 și nr. 13/A, pe parcelele identificate prin C.F. nr. 325312 – Arad și C.F. nr. 325313 – Arad, proiect nr. 99/2019, elaborat de SC Arhitectonic SRL- – iniţiativa primarului;

5. Proiect de hotărâre nr. 208/2020  privind completarea Hotărârii nr. 349/2017 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind modificarea tarifelor pentru utilizarea zonelor de agrement Ştrand Neptun și Patinoarul Municipal Arad – iniţiativa primarului;

6. Proiect de hotărâre nr. 267/2020 privind aprobarea intenției de preluare în domeniul public al Municipiului Arad a unor imobile – construcții aferente punctelor termice din patrimoniul S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad– inițiativa primarului;

7. Proiect de hotărâre nr. 240/2020 referitor la neexercitarea dreptului de preemţiune cu privire la achiziţionarea apartamentului nr. 50, situat în Arad, B-dul Revoluţiei, nr. 78, etaj II – inițiativa primarului;

8. Proiect de hotărâre nr. 243/2020 referitor la neexercitarea dreptului de preemţiune cu privire la achiziţionarea apartamentului nr. 7, situat în Arad, B-dul V. Milea nr. 1, corp A, Sc. IV –B-dul Revoluţiei nr. 73– inițiativa primarului;

9. Proiect de hotărâre nr. 249/2020 referitor la neexercitarea dreptului de preemţiune cu privire la achiziţionarea apartamentului nr. 8/A, situat în Arad, B-dul V. Milea nr. 1, corp A, Sc. IV –B-dul Revoluţiei nr. 73 – inițiativa primarului;

10. Proiect de hotărâre nr. 261/2020 privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Arad a unor terenuri situate în municipiul Arad – inițiativa primarului;

11. Proiect de hotărâre nr. 252/2020 privind subapartamentarea imobilului situat în Municipiul Arad, Piața Avram Iancu Nr. 12,  Ap. 3a,  înscris în CF nr. 301020 - C1 - U27 Arad – inițiativa primarului;

12. Proiect de hotărâre nr. 242/2020 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Unității Administrativ – Teritoriale Municipiul Arad, în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor al  S.C. Compania de Apă Arad S.A. – inițiativa primarului;

13. Proiect de hotărâre nr. 253/2020  privind acordarea unui mandat special reprezentantului Unitatii Administrativ – Teritoriale Municipiul Arad, în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Compania de Apă Arad S.A. – inițiativa primarului;

14. Proiect de hotărâre nr. 245/2020 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Unităţii Administrativ – Teritoriale Municipiul Arad, în adunarea generală de la S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad, pentru aprobarea scoaterii din funcţiune, valorificării şi casării unor bunuri aflate în patrimoniul S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad – inițiativa primarului;

15. Proiect de hotărâre nr. 246/2020 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Unităţii Administrativ – Teritoriale Municipiul Arad, în adunarea generală de la S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad, pentru aprobarea scoaterii din funcţiune, valorificării şi casării unor bunuri publice concesionate – inițiativa primarului;

16. Proiect de hotărâre nr. 250/2020 privind aprobarea rezultatului final al evaluării anuale a managementului de la Filarmonica  Arad – inițiativa primarului;

17. Proiect de hotărâre nr. 251/2020 privind aprobarea modificării statului de funcții al serviciului public de interes local Centrul Municipal de Cultură Arad – inițiativa primarului;

18. Proiect de hotărâre nr. 256/2020 privind aprobarea Raportului pentru perioada 01.01-30.06. 2020 referitor la activitatea registrului agricol – inițiativa primarului;

19. Proiect de hotărâre nr. 257/2020 privind aprobarea întocmirii și ținerii la zi a registrului agricol  și  pe suport de hârtie – inițiativa primarului;

20. Proiect de hotărâre nr. 258/2020 privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul art. 1 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 131/2020 cu privire la atestarea apartenenței la proprietatea privată a Municipiului Arad a imobilelor înscrise în CF 351509 Arad, CF 351508 Arad, CF 351165 Arad, CF 351649 Arad, CF 351650 Arad– inițiativa primarului;

21. Proiect de hotărâre nr. 259/2020 privind aprobarea documentaţiei cadastrale de prima înscriere a imobilului situat în Municipiul Arad, Piața George Enescu– inițiativa primarului;

22. Proiect de hotărâre nr. 260/2020 privind aprobarea documentaţiei cadastrale de prima înscriere a imobilului situat în Municipiul Arad, Zona Micalaca - Pod zona V – inițiativa primarului;

23. Proiect de hotărâre nr. 266/2020 cu privire la modificarea Hotărârii nr. 32/2020 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind unele măsuri în vederea actualizării în plan cadastral a datelor unor imobile situate în zona Grădiște-Sanevit– inițiativa primarului;

24. Proiect de hotărâre nr. 262/2020 privind aprobarea acordării ajutorului cu titlu de subvenţii pentru acoperirea diferenţei de preţ şi tarif la energia termică livrată populaţiei către S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad – inițiativa primarului;

25.    Proiect de hotărâre nr. 263/2020 privind modificarea repartizării excedentului bugetar al Municipiului Arad– inițiativa primarului;

26. Proiect de hotărâre nr. 264/2020 privind rectificarea Bugetului General de venituri si cheltuieli al  municipiului Arad pe anul 2020– inițiativa primarului;

27. Proiect de hotărâre nr. 265/2020 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 351/2015 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2016, cu modificările și completările ulterioare – inițiativa primarului;

28. Proiect de hotărâre nr. 190/2020 privind validarea mandatului de consilier local pentru doamna AUR Csilla – inițiativa primarului;

29. Proiect de hotărâre nr. 191/2020 privind actualizarea componenţei comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad pentru mandatul 2016-2020 – inițiativa primarului;

30. Aprobarea procesului-verbal/stenogramei ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din data de 30.04.2020;

31. Aprobarea procesului-verbal/stenogramei ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din data de 06.05.2020;

32. Informări privind activitatea operatorilor economici de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad pentru luna august 2020 şi principalele activități programate pentru luna septembrie 2020;

33. Notificări diverse, corespondență adresată Consiliului Local al Municipiului Arad, informări privind deplasarea aleșilor locali în misiuni oficiale;

34. Interpelări, întrebări, petiții, declarații politice şi alte probleme supuse atenției Consiliului Local al Municipiului Arad.

 

 

Articole asemanatoare


Scrie un comentariu

trimite