Vremea Romania, Arad -6°C

Stiri Arad

Ce au votat și ce nu au votat consilierii municipali la probabil ultima ședință desfășurată în sistem de videoconferință

 

Consilierii locali municipali au fost convocați, astăzi, în ședință ordinară, probabil pentru ultima dată în sistem de videoconferiță. Unul dintre cele mai importante proiecte a fost cel care a vizat diminuarea cuantumului taxei pentru utilizarea temporară a locurilor publice pentru terase, taxă datorată de operatorii economici care şi-au întrerupt total activitatea ca urmare a instituirii stării de urgenţă. Pentru a evita un eventual blocaj financiar la nivelul acestora, cu consecinţe negative atât în ceea ce priveşte desfăşurarea pe viitor a activităţii, cât şi acumularea de noi datorii de către contribuabili la bugetul local, administrația locală a hotărât ca începând cu data de 01.06.2020, taxa pentru utilizarea temporară a locurilor publice cu terase să fie stabilită la 0,10 lei/mp/zi.

Ce au votat și ce nu au votat consilierii municipali la probabil ultima ședință desfășurată în sistem de videoconferință
Comentează 0

„Mulțumesc consilierilor care au votat conceptul de terasă în municipiul Arad cu atât mai mult cu cât înțelegem că începând cu data de 1 iunie va fi posibilă funcționarea lor, într-un spațiu deschis, cu distanțare socială. De asemenea, așa cum s-a promis, în acest an ocuparea domeniului public se va face la un preț modic de 10 bani, tocmai pentru cei care au fost obligați să țină sub lacăt acest domeniu. În plus am aprobat unele scutiri de taxe și impozite pentru cele două luni de situație de urgență, așa cum ne permite Ordonanța nr.69, a detaliat primarul Călin Bibarț.

Termen prelungit pentru proprietarii de clădiri

Tot în cadrul ședinței de azi, consilierii locali au aprobat prelungirea termenului de depunere a dosarelor pentru obținerea sprijinului financiar acordat proprietarilor de clădiri din zonele de acțiune prioritară din municipiul Arad, în conformitate cu Hotărârea nr. 42/31.01.2020 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea din Regulamentul de aplicare a Legii nr.153/2011 privind măsuri de creștere a calității arhitectural-ambientale a clădirilor, cu modificările și completările ulterioare, pentru zone de protecție a monumentelor istorice și pentru zonă monumente protejate în municipiul Arad – Program de sprijin financiar acordat proprietarilor de clădiri din zonele de acțiune prioritară din municipiul Arad. Termenul de depunere a dosarelor de 60 de zile de la publicarea anunțului de participare menționat la alin.(3) se prelungește cu încă 90 de zile, ca urmare a situației excepționale generată de situația de urgență și de alertă", se arată în proiectul de hotărâre supus votului.

Reguli noi pentru terase

Și Regulamentul de desfășurare a activităților comerciale în municipiul Arad a suferit unele modificări, aprobate azi de aleșii locali. Iată câteva dintre acestea:

(1) Amplasarea teraselor pe domeniul public se realizează la solicitarea comerciantului interesat, deținător al unui spațiu de alimentație publică, autorizat (restaurant, bar, cafenea, etc.), cu respectarea următoarelor condiții:

  1. Solicitantul are obligația de a prezenta, în copie, autorizația privind desfășurarea activității de alimentație publică, vizată la zi, precum și certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale, eliberat de Direcția Venituri din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad, care să ateste îndeplinirea tuturor obligațiilor fiscale. În cazul în care solicitantul nu depune certificatul de atestare fiscală solicitat, autoritatea competentă va solicita Direcției Venituri comunicarea situației fiscale a respectivului contribuabil;
  2. Amplasarea teraselor se va face astfel încât să nu afecteze accesul în curțile imobilelor, în incinta spațiilor învecinate. Terasele se amplasează, de regulă, pe o desfășurare ce nu va depăși frontul unității proprii de lucru;
  3. Amplasarea teraselor nu va afecta în nici un fel siguranța circulației;
  4. Terasele se vor amplasa pe domeniul public, inclusiv în zona actualelor locuri de parcare, după caz. În funcție de situația amplasamentului se va putea realiza un podium cu respectarea cotei de nivel a trotuarului. Terasele vor fi delimitate de zona carosabilă și parcajele laterale, după caz, prin elemente de delimitare și protecție (de tip jardinieră, ghiveci, etc.). Mobilierul va fi adecvat, unitar și se va încadra în ansamblul urban. Acesta constă în mese, scaune și umbrele, care să nu conțină însemne publicitare. În cazul în care este necesară amplasarea unui podium, acesta se va realiza din elemente modulare, ușor manevrabile, care să permită scurgerea apelor pluviale spre gurile de canalizare. Terasele sunt permise în perioada 01.04 – 31.10, proprietarii având obligația să le demonteze cel târziu în data de 01.11.

     ..........................

(3) Avizul de ocupare a domeniului public pentru amplasarea de terase se eliberează comercianților care au înregistrat, în anii anteriori, debite de orice fel față de Municipiul Arad, numai în cazul în care se va face dovada existenței unui angajament de plată a datoriilor față de Bugetul Local, cu constituirea unei garanții.

......................

    (1) Prin dispoziție a primarului se stabilesc amplasamentele și regulile de amplasare pe fiecare zonă în parte.

(2) Pentru locurile de parcare desființate se va diminua corespunzător contractul de concesiune pentru parcări, conform H.C.L.M. Arad nr.510/2019". Celelalte prevederi ale Hotărârii Nr. 192/2017 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind Regulamentul de desfășurare a activităților comerciale și al piețelor în municipiul Arad, rămân nemodificate.

2,7 milioane de euro pentru echipamente medicale

Luând în considerare solicitarea Asociației Creștine de Caritate Gosen Arad,   consilierii locali au fost de acord ca Grădinița Gosen, de pe Calea Aurel Vlaicu, nr. 121-125, (unitate fără personalitate juridică) să fie cuprinsă ca unitate de învățământ cu personalitate juridică în Rețeaua Școlară a Municipiului Arad pentru anul școlar 2020-2021.

Nu în ultimul rând... Am avut o nouă rectificare de buget de peste 2,7 milioane de euro pentru achiziționarea de echipamente medicale. Este un proiect cu care vom mai reveni deoarece, dincolo de fila de buget, vor mai fi necesari câțiva pași și înaintarea proiectului spre Ministerul Fondurilor Europene fiind convinși că vom obține o finanțare europeană.  Noi avem obligația să obținem această sursă de finanțare pentru că o facem pentru sănătatea noastră, a arădenilor”, declarat primarul Călin Bibarț.

Bazinul, AGA de la Compania de Apă și Csilla Aur mai așteaptă

Proiectul de hotărâre privind aprobarea studiului de fundamentare și stabilirea formei de delegare a gestiunii serviciului public de întreţinere, funcționare şi exploatare a Bazinului de înot de polo și cel  privind acordarea unui mandat special reprezentantului Unității Administrativ – Teritoriale Municipiul Arad în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Compania de Apă Arad S.A. au fost amânate pentru o altă ședință, iar mandatul de consilier local al doamnei Aur Csilla  nu a fost validat nici de această dată, proiectul de hotărâre neîntrunind necesarul de voturi „Pentru“.

.

 

 

 

Galerie foto (2)

Articole asemanatoare


Scrie un comentariu

trimite
Inchide