Vremea Romania, Arad -6°C

Stiri Arad

Maraton în CLM; ce proiecte sunt pe ordinea de zi a ședinței ordinare de joi

Consilierii locali municipali au fost convocați, joi, începând cu ora 14, pentru a participa la o ședință maraton. Pe ordinea de zi sunt nu mai puțin de 43 de puncte, dintre care 36 de proiecte.

Maraton în CLM; ce proiecte sunt pe ordinea de zi a ședinței ordinare de joi
Comentează 0

În cele ce urmează, vă prezentăm ordinea de zi, așa cum ne-a fost pusă la dispoziție de reprezentanții municipalității.

1. Proiect de hotărâre nr. 177/2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) și a Regulamentului Local de Urbanism (RLU) pentru obiectivul de investiție Zonă locuințe înșiruite și funcțiuni complementare, Municipiul Arad, Strada Dreptății, nr. 9, conform C.F. nr. 330794 – Arad, Jud. Arad, beneficiar: S.C. Technostar Development S.R.L. – inițiativa primarului;

2. Proiect de hotărâre nr. 179/2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) și a Regulamentului Local de Urbanism aferent (RLU) pentru obiectivul de investiție Modernizare DJ 709G, inclusiv Pod Mureș, pentru funcțiunea de Centura Est Arad, UAT Arad, UAT Fântânele, UAT Vladimirescu,  beneficiar: Judetul Arad, prin Consiliul Județean Arad– inițiativa primarului;

3. Proiect de hotărâre nr. 217/2020 privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad– inițiativa primarului;

4. Proiect de hotărâre nr. 218/2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Serviciului Privat pentru Situații de Urgență din cadrul Filarmonicii Arad – inițiativa primarului;

5. Proiect de hotărâre nr. 212/2020 referitor la neexercitarea dreptului de preemțiune cu privire la achiziționarea apartamentului nr. 4, situat în Arad, B-dul Revoluției nr. 99, corp A, parter  – inițiativa primarului;

6. Proiect de hotărâre nr. 147/2020 privind aprobarea studiului de fundamentare și stabilirea formei de delegare a gestiunii serviciului public de întreținere, funcționare şi exploatare a Bazinului de înot de polo, situat în municipiul Arad, str. Eugen Popa nr. 28 – inițiativa primarului;

7. Proiect de hotărâre nr. 214/2020 privind aprobarea atribuirii, prin concesiune, a serviciului de întreținere, funcționare și exploatare Bazin de înot de polo către SC Recons SA Arad – inițiativa primarului;

8. Proiect de hotărâre nr. 216/2020 privind aprobarea protocolului de colaborare încheiat între Municipiul Arad și Asociația Culturală Vernacular– inițiativa primarului;

9. Proiect de hotărâre nr. 203/2020 privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Arad – inițiativa primarului;

10. Proiect de hotărâre nr. 207/2020 privind aprobarea Actului Adițional nr. 1 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public privind administrarea, întreținerea și exploatarea zonelor de parcare cu plată din Municipiul Arad, a parcărilor de reședință și ridicări vehicule nr. 75.323/2019 – inițiativa primarului;

11. Proiect de hotărâre nr. 223/2020 privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Arad – inițiativa primarului;

12. Proiect de hotărâre nr. 213/2020 privind aprobarea D.A.L.I. privind obiectivul de investiție publică ”Lucrări de modernizare și dotări pentru delimitarea zonelor roșii și verzi împotriva COVID-19 la clădirea fostului Spital Municipal Arad, situat în Piața Mihai Viteazul nr. 5-8, județul Arad” - inițiativa primarului;

13. Proiect de hotărâre nr. 219/2020 privind aprobarea Caietului de sarcini și încheierea contractului de achiziție pentru „Lucrări de modernizare și dotări pentru delimitarea zonelor roșii și verzi împotriva COVID 19 la clădirea fostului Spital Municipal Arad, situat în Piața M. Viteazul, nr. 5-8, Județul Arad” cu S.C. RECONS S.A. - inițiativa primarului;

14. Proiect de hotărâre nr. 215/2020 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 123/2019 privind aprobarea măsurilor de protecție socială la transportul public local cu tramvaiele și autobuzele pe raza municipiului Arad, cu modificările și completările ulterioare – inițiativa primarului;

15. Proiect de hotărâre nr. 160/2020 pentru delegarea gestiunii serviciului de salubrizare privind activitatea de dezinsecție, dezinfecție și deratizare în Municipiul Arad – inițiativa primarului;

16. Proiect de hotărâre nr. 222/2020 privind aprobarea Planului tarifar și analiza pragului de suportabilitate pentru utilizatorii casnici în cadrul Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Arad”– inițiativa primarului;

17. Proiect de hotărâre nr. 237/2020 pentru aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 570/2019 privind unele măsuri pentru reglementarea „Serviciului de întreținere și igienizare a toaletelor automate din municipiul Arad” – inițiativa primarului;

18. Proiect de hotărâre nr. 210/2020 privind aprobarea cofinanțării Fazei II a Proiectului „Procese de planificare co-creative pentru analiza, evaluarea și îmbunătățirea utilizării spațiului public în transport pentru a crea spații publice noi atractive, accesibile, favorabile incluziunii și mai viabile pentru oameni”- acronim Space4People, co-finanțat de Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul URBACT III, Apelul „Rețele de Planificare a Acțiunii”– inițiativa primarului;

19. Proiect de hotărâre nr. 226/2020 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico – economici ai  obiectivului de investiție Actualizare SF- Reabilitarea sistemului de canalizare pluvială Micalaca 300- SP 5 – inițiativa primarului;

20. Proiect de hotărâre nr. 227/2020 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico – economici ai  obiectivului de investiție DALI – Modificarea rețelei supraterane de agent termic primar DN400 aferente zonei Pasaj Miorița și pasaj Genesis – inițiativa primarului;

21. Proiect de hotărâre nr. 228/2020  pentru modificarea Hotărârii nr. 411/2016 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea documentației tehnico- economice  D.A.L.I „Reabilitare clădire Colegiul Național Elena Ghiba Birta Arad”, cu modificările și completările ulterioare – inițiativa primarului;

22. Proiect de hotărâre nr. 231/2020 privind aprobarea graficului de eșalonare multianuală a plăților aferente proiectului „Modernizare rețele termice aferente punctelor termice PT 5 Grădiște, PT 2 Lac, PT 4 Macul Roșu, PT Pasaj, PT 6V, PT Ocsko Terezia- Punct Termic PT Pasaj”– inițiativa primarului;

23. Proiect de hotărâre nr. 232/2020 privind aprobarea graficului de eșalonare multianuală a plăților aferente proiectului „Modernizare rețele termice aferente punctelor termice PT 5 Grădiște, PT 2 Lac, PT 4 Macul Roșu, PT Pasaj, PT 6V, PT Ocsko Terezia- Punct Termic PT 2 Lac – inițiativa primarului;

24. Proiect de hotărâre nr. 233/2020  privind aprobarea graficului de eșalonare multianuală a plăților aferente proiectului „Modernizare rețele termice aferente punctelor termice PT 5 Grădiște, PT 2 Lac, PT 4 Macul Roșu, PT Pasaj, PT 6V, PT Ocsko Terezia - Punct Termic Ocsko Terezia – inițiativa primarului;

25. Proiect de hotărâre nr. 234/2020  privind aprobarea graficului de eșalonare multianuală a plăților aferente proiectului „Modernizare rețele termice aferente punctelor termice PT 5 Grădiște, PT 2 Lac, PT 4 Macul Roșu, PT Pasaj, PT 6V, PT Ocsko Terezia - Punct Termic PT 4 Macul Roșu- inițiativa primarului;

26. Proiect de hotărâre nr. 235/2020  privind aprobarea graficului de eșalonare multianuală a plăților aferente proiectului „Modernizare rețele termice aferente punctelor termice PT 5 Grădiște, PT 2 Lac, PT 4 Macul Roșu, PT Pasaj, PT 6V, PT Ocsko Terezia - Punct Termic  PT 5 Grădiște– inițiativa primarului;

27. Proiect de hotărâre nr. 236/2020 privind aprobarea graficului de eșalonare multianuală a plăților aferente proiectului „Modernizare rețele termice aferente punctelor termice PT 5 Grădiște, PT 2 Lac, PT 4 Macul Roșu, PT Pasaj, PT 6V, PT Ocsko Terezia - Punct Termic PT 6V– inițiativa primarului;

28. Proiect de hotărâre nr. 229/2020 cu privire la aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție SF – ”Amplasare de panouri info-meteo și alte afișaje în Municipiul Arad” – inițiativa primarului;

29. Proiect de hotărâre nr. 230/2020 cu privire la aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție SF „Amenajare pardoseli de cauciuc la locurile de joacă din Municipiul Arad” – inițiativa primarului;

30. Proiect de hotărâre nr. 224/2020  privind aprobarea proiectului „Creșterea capacității de gestionare a crizei – sanitare COVID- 19 la Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad” și a indicatorilor tehnico-economici (financiari) ai proiectului– inițiativa primarului;

31. Proiect de hotărâre nr. 221/2020 privind aprobarea proiectului „Echipamente medicale de protecție pentru centrele sociale rezidențiale din județul Arad, în contextul pandemiei COVID-19” și a indicatorilor tehnico-economici (financiari) – inițiativa primarului;

32. Proiect de hotărâre nr. 220/2020 privind aprobarea acordării ajutorului cu titlu de subvenții pentru acoperirea diferenței de preț şi tarif la energia termică livrată populației către S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad – inițiativa primarului;

33. Proiect de hotărâre nr. 238/2020  privind reglementarea măsurilor necesare în vederea aprobării primei înscrieri a imobilului DE 2815/1, tronsonul I situat în zona  Aradul Nou– inițiativa primarului;

34. Proiect de hotărâre nr. 239/2020  privind reglementarea măsurilor necesare în vederea aprobării primei înscrieri a imobilului DE 2829 situat în zona  Aradul Nou – inițiativa primarului;

35. Proiect de hotărâre nr. 190/2020 privind validarea mandatului de consilier local pentru doamna AUR Csilla – inițiativa primarului;

36. Proiect de hotărâre nr. 191/2020 privind actualizarea componenţei comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad pentru mandatul 2016-2020 – inițiativa primarului;

37. Aprobarea procesului-verbal/stenogramei ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din data de 30.03.2020;

38. Aprobarea procesului-verbal/stenogramei ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din data de 30.03.2020;

39. Aprobarea procesului-verbal/stenogramei ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din data de 03.04.2020;

40. Aprobarea procesului-verbal/stenogramei ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din data de 15.04.2020;

41. Informări privind activitatea operatorilor economici de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad pentru luna iunie 2020 şi principalele activități programate pentru luna iulie 2020;

42. Notificări diverse, corespondență adresată Consiliului Local al Municipiului Arad, informări privind deplasarea aleșilor locali în misiuni oficiale;

43. Interpelări, întrebări, petiții, declarații politice şi alte probleme supuse atenției Consiliului Local al Municipiului Arad.

 

 

 

Articole asemanatoare


Scrie un comentariu

trimite
Inchide