Vremea Romania, Arad -6°C

Stiri Arad

Maraton în CLM: consilierii municipali sunt convocați, marți, la o ședință cu 41 de puncte pe ordinea de zi

Membrii Consiliului Local Municipal au fost convocați, marți, începând cu ora 16, la o nouă ședință ordinară. Având în vedere că pe ordinea de zi au fost puse nu mai puțin de 41 de puncte, dintre care 37 de proiecte, va fi o ședință maraton. Depinde doar de aleșe cât de repede vor dori „să alerge”, pentru a termina „cursa” într-un timp cât mai scurt.  

Maraton în CLM: consilierii municipali sunt convocați, marți, la o ședință cu 41 de puncte pe ordinea de zi
Comentează 2

În cele ce urmează vă prezentăm ordinea de zi, așa cum rezultă din convocatorul trimis de Primărie.

1. Proiect de hotărâre nr. 313/2019 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale din municipiul Arad pentru 2019-2023 - iniţiativa primarului;

2. Proiect de hotărâre nr. 312/2019 privind aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al Municipiului Arad pentru anul 2019 al Serviciului public de interes local „Direcţia de Asistenţă Socială Arad” de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad - iniţiativa primarului;

3. Proiect de hotărâre nr. 289/2019 referitor la neexercitarea dreptului de preemţiune cu privire la achiziţionarea apartamentului nr. 5, situat în Arad, B-dul Revoluţiei, nr. 33, etaj 2, corp A - iniţiativa primarului;

4. Proiect de hotărâre nr. 290/2019 referitor la neexercitarea dreptului de preemţiune cu privire la achiziţionarea apartamentului nr. 11, situat în Arad, B-dul Revoluţiei, nr. 33, parter, corp B - iniţiativa primarului;

5. Proiect de hotărâre nr. 291/2019 referitor la neexercitarea dreptului de preemţiune cu privire la achiziţionarea apartamentului nr. 10, situat în Arad, B-dul Revoluţiei, nr. 33, parter, corp B - iniţiativa primarului;

6. Proiect de hotărâre nr. 292/2019 referitor la neexercitarea dreptului de preemţiune cu privire la achiziţionarea apartamentului nr. 5, situat în Arad, str. Episcopiei nr. 3, parter, corp A - iniţiativa primarului;

7 .Proiect de hotărâre nr. 310/2019 referitor la neexercitarea dreptului de preemţiune cu privire la achiziţionarea apartamentului nr. 20, situat în Arad, str. Episcopiei, nr. 46, etaj I, corp B - iniţiativa primarului;

8. Proiect de hotărâre nr. 311/2019 privind alipirea apartamentelor nr. 14 şi nr. 15, situate în Arad, B-dul Revoluţiei nr. 71 - iniţiativa primarului;

9. Proiect de hotărâre nr. 277/2019 cu privire la atestarea apartenenţei la proprietatea privată a Municipiului Arad a unor terenuri - iniţiativa primarului;

10. Proiect de hotărâre nr. 282/2019 cu privire la completarea Hotărârii nr. 16/2019 a  Consiliului Local al Municipiului Arad cu privire la aprobarea Raportului de reevaluare a bunurilor imobile aparţinând domeniului public şi privat al Statului Român/Municipiului Arad - iniţiativa primarului;

11. Proiect de hotărâre nr. 295/2019 privind îndreptarea erorilor materiale din cuprinsul anexelor 1, 2 şi 4 la Hotărârea nr. 104/2019 a Consiliului Local al Municipiului Arad, referitor la acceptarea ofertei de donaţie a bunurilor privind reţelele de apă şi canalizare menajeră, branşamente de apă, racorduri de canalizare, precum şi a staţiei de pompare aferente cartierului Romana Residence - iniţiativa primarului;

12. Proiect de hotărâre nr. 296/2019 privind prelungirea Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului comunitar de utilitate publică pentru administrarea, întreţinerea şi exploatarea zonelor de agrement - Ştrandul Neptun şi Patinoarul Municipal Arad nr. 41009/27.06.2014 încheiat în baza Hotărârii nr. 146/2014 a Consiliului Local al Municipiului Arad - iniţiativa primarului;

13. Proiect de hotărâre nr. 316/2019 privind atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Arad a terenului în suprafaţă de 26.978 mp, înscris în Cartea Funciară nr. 349405 Arad - iniţiativa primarului;

14. Proiect de hotărâre nr. 293/2019 privind modificarea Hotărârii nr. 452/2017 a Consiliului Local al Municipiului Arad pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi conform prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 114/2018 şi pentru realizarea obiectivului de investiţii „Construire împrejmuire la Grădiniţa PP Furnicuţa” Arad - iniţiativa primarului;

15. Proiect de hotărâre nr. 297/2019 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economică şi a indicatorilor tehnico–economici ai obiectivului de investiţie „SF - Construire Centru multifuncţional pentru persoane din zone urbane marginalizate zona Tarafului” - iniţiativa primarului;

16. Proiect de hotărâre nr. 298/2019 privind  aprobarea proiectului „Construire Centru multifuncţional pentru persoane din zone urbane marginalizate zona Tarafului” şi a cheltuielilor legate de proiect - iniţiativa primarului;

17. Proiect de hotărâre nr. 954/2018 privind aprobarea unor măsuri pentru reglementarea activităţii de sortare a deşeurilor reciclabile în Staţia de Sortare Arad - iniţiativa primarului;

18. Proiect de hotărâre nr. 317/2019 privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice şi a principalilor indicatori tehnico-economici ai Proiectului Tehnic nr. CC42/2018  pentru realizarea obiectivului de investiţie: „Construire Podeţ peste Canal CN1409” - iniţiativa primarului;

19. Proiect de hotărâre nr. 283/2019 privind aprobarea contractului de închiriere cu S.C. Compania de Transport Public S.A., pentru imobilul situat în Arad, Calea Victoriei nr. 35B-37, în vederea stabilirii sediului Direcţiei Generale Poliţia Locală - iniţiativa primarului;

20. Proiect de hotărâre nr. 301/2019 cu privire la modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad - iniţiativa primarului;

21. Proiect de hotărâre nr. 309/2019 privind modificarea art. 2 lit. a) şi al art. 4 lit. c) şi lit. d) din Anexa privind Regulamentul de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului la Filarmonica de Stat Arad, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 55/2019 - iniţiativa primarului;

22. Proiect de hotărâre nr. 315/2019 privind  constituirea comisiei de evaluare a  managementului la Filarmonica de Stat Arad, a comisiei de soluţionare a contestaţiilor, precum şi a secretariatului comisiilor, în vederea evaluării managementului aferent anului 2018 - iniţiativa primarului;

23. Proiect de hotărâre nr. 314/2019 privind aprobarea modificării statului de funcţii al serviciului public de interes local Centrul Municipal de Cultură Arad- iniţiativa primarului;

24. Proiect de hotărâre nr. 294/2019 privind aprobarea acordării ajutorului cu titlu de subvenţii pentru acoperirea diferenţei de preţ şi tarif la energia termică livrată populaţiei către S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad - iniţiativa primarului;

25. Proiect de hotărâre nr. 299/2019 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Arad în Adunarea Generală a Acţionarilor la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Transport Public Arad - iniţiativa primarului;

26. Proiect de hotărâre nr. 303/2019 privind acordarea unui mandat special reprezentantilor in Adunarea Generala a Acţionarilor de la S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad - iniţiativa primarului;

27. Proiect de hotărâre nr. 308/2019 privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al SC Companiei de Transport Public Arad SA - iniţiativa primarului;

28. Proiect de hotărâre nr. 302/2019 privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al SC Recons Arad SA - iniţiativa primarului;

29. Proiect de hotărâre nr.266/2019 privind solicitarea adresată Consiliului Judeţean Arad de trecere a unor parcele de teren  din proprietatea  publică a Judeţului Arad în proprietatea publică a Municipiului Arad;  

30. Proiect de hotărâre nr. 305/2019 privind dezlipirea imobilului înscris în CF nr. 350593 Arad, proprietatea privată a Municipiului Arad, situat în extravilanul Municipiului Arad - iniţiativa primarului;

31. Proiect de hotărâre nr. 306/2019 privind dezlipirea imobilului înscris în CF nr. 315942, proprietatea privată a Municipiului Arad, situat în intravilanul Municipiului Arad - iniţiativa primarului;

32. Proiect de hotărâre nr. 307/2019 privind atestarea apartenenţei la proprietatea privată a Municipiului Arad şi dezlipirea imobilului înscris în CF nr 333851 Arad situat în extravilanul Municipiului Arad  - iniţiativa primarului;

33. Proiect de hotărâre nr. 284/2019 cu privire la respingerea plângerii prealabile formulate de către doamna Pantazescu Ana Maria împotriva Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 943/2018 privind majorarea cu 200% a impozitului pentru clădirea situată în Arad, str. Banatului nr. 2, începând cu data de 01.01.2019 - iniţiativa primarului;

34. Proiect de hotărâre nr. 285/2019 cu privire la respingerea plângerii prealabile formulate de către doamna Mureşan Letiţia–Olga şi Mihăilescu Gheorghe împotriva Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 672/2018 privind majorarea cu 400% a impozitului pentru clădirea situată în Arad, str. Vasile Goldiş nr. 1-3, începând cu data de 01.01.2019 - iniţiativa primarului;

35. Proiect de hotărâre nr. 286/2019 cu privire la respingerea plângerii prealabile formulate de către Peia Ana împotriva Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 569/2018 privind majorarea cu 200% a impozitului pentru clădirea situată în Arad, str. Mihai Eminescu nr. 14 începând cu data de 01.01.2019- iniţiativa primarului;

36. Proiect de hotărâre nr. 287/2019 cu privire la respingerea plângerii prealabile formulată de către d-l Bolog Adrian împotriva Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 539/2018 privind majorarea cu 400% a impozitului pentru clădirea  situată în Arad, str. Andrei Mureşanu nr. 24 începând cu data de 01.01.2019 - iniţiativa primarului;

37. Proiect de hotărâre nr. 288/2019 cu privire la respingerea plângerii prealabile formulate de către domnul Cociuban Gheorghe împotriva Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 874/2018 privind majorarea cu 200% a impozitului pentru clădirea  situată în Arad, str. Faurilor nr. 114, începând cu data de 01.01.2019 - iniţiativa primarului;

38. Aprobarea proceselor-verbale/stenogramelor şedinţelor ordinare ale Consiliului Local al Municipiului Arad din data 16 aprilie 2019 şi 8 mai 2019;

39. Informări privind activitatea operatorilor economici de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad pentru luna mai 2019 şi principalele activităţi programate pentru luna iunie 2019;

40. Notificări diverse, corespondenţă adresată Consiliului Local al Municipiului Arad, informări privind deplasarea aleşilor locali în misiuni oficiale;

41. Interpelări, întrebări, petiţii, declaraţii politice şi alte probleme supuse atenţiei Consiliului Local al Municipiului Arad;

 

 

Articole asemanatoare


Scrie un comentariu

trimite