Vremea Romania, Arad -6°C

Stiri Arad

Ce proiecte vor fi pe masa consilierilor locali cu prilejul şedinţei ordinare de miercuri

Consilierii municipali au fost convocaţi miercuri, pentru a participa la şedinţa ordinară aferentă lunii martie. Pe ordinea de zi sunt 45 de puncte, dintre care 41 de poiecte de hotărâre.

 

Ce proiecte vor fi pe masa consilierilor locali cu prilejul şedinţei ordinare de miercuri
Comentează 0

În cele ce urmează vă prezentăm ordinea de zi, astfel cum ne-a fost comunicată de reprezentanţii Primăriei.

1. Proiect de hotărâre nr. 135/2021 privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor aferente Programului pentru școli al României și a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, la nivelul Municipiului Arad, pentru anii școlari 2021-2022 și 2022-2023;

2. Proiect de hotărâre nr. 24/2021 privind atribuirea de denumire de stradă  în municipiul Arad, în interiorul cartierului  Micalaca;

3. Proiect de hotărâre nr. 72/2021 privind atribuirea de denumire de străzi în municipiul Arad, în interiorul cartierului Westfield;

4. Proiect de hotărâre nr. 73/2021 privind atribuirea de denumire de stradă  în municipiul Arad,  în interiorul cartierului  Gai;

5. Proiect de hotărâre nr. 124/2021 privind aprobarea componenței nominale și a regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism;

6. Proiect de hotărâre nr. 66/2021 privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) și Regulament Local de Urbanism (RLU): „Construire clădire prestări servicii și depozitare'' amplasament: imobilul identificat prin C.F. nr. 338707 Arad, latura de nord a Centurii ocolitoare a municipiului Arad, DN 7 / E68 / strada Ovidiu;

7. Proiect de hotărâre nr. 100/2021 privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local al Municipiului Arad pentru anul 2021 al Serviciului public de interes local „Direcţia de Asistenţă Socială Arad” de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad;

8. Proiect de hotărâre nr. 134/2021 cu privire la  aprobarea  organigramei și statului de funcţii al Serviciului public de interes local „Direcţia de Asistenţă Socială Arad” de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad;

9. Proiect de hotărâre nr. 105/2021 privind aprobarea reconfirmării aderării Municipiului Arad la Convenția Primarilor privind Energia și Clima;

10. Proiect de hotărâre nr. 106/2021 privind aprobarea transmiterii în folosință gratuită a unor bunuri aflate în domeniul privat al Municipiului Arad;

11. Proiect de hotărâre nr. 81/2021 privind alipirea unor imobile situate în Zona Sanevit - Grădiște, proprietatea unor persoane fizice şi trei imobile proprietatea Municipiului Arad înscrise în CF nr. 339978 Arad, CF nr. 340013 Arad, CF nr. 340022 Arad;

12. Proiect de hotărâre nr. 95/2021 privind aprobarea documentaţiei cadastrale de prima înscriere a imobilului situat în Municipiul Arad, Piața A. D. Xenopol;

13. Proiect de hotărâre nr. 96/2021 privind modificarea unei suprafețe de teren situat în Municipiul Arad, Str. Șezătoarei, nr. 13, înscris în CF nr. 308724 Arad;

14. Proiect de hotărâre nr. 97/2021 cu privire la revocarea Hotărârii Consiliului Local a Municipiului Arad nr. 447/2016 și apartamentarea imobilului situat în Municipiul Arad, str. Pionierilor, nr. 6, înscris în CF nr. 322683 Arad;

15. Proiect de hotărâre nr. 102/2021 privind modificarea suprafeţei terenului situat în Municipiul Arad, str. Ana Ipătescu, nr. 27, înscris în CF nr. 318932 Arad;

16. Proiect de hotărâre nr. 104/2021 privind dezlipirea unui imobil proprietatea privată a Municipiului Arad - Str. Tarafului, înscris în CF nr. 356677 Arad;

17. Proiect de hotărâre nr. 123/2021 privind modificarea unei suprafețe de teren situat în Municipiul Arad, Str. Giordano Bruno, nr. 41 - înscris în CF nr. 341967 Arad;

18. Proiect de hotărâre nr. 146/2021 privind aprobarea documentaţiei cadastrale de prima înscriere a imobilului situat în Municipiul Arad, Zona Port Arthur;

19. Proiect de hotărâre nr. 148/2021 privind dezlipirea unui imobil proprietatea Municipiului Arad - Str. Sabin Drăgoi, nr. 2-4, înscris în CF nr. 305547 Arad;

20. Proiect de hotărâre nr. 161/2021 cu privire la apartamentarea imobilului situat în Municipiul Arad, Str. N. Grigorescu, nr. 9 - înscris în CF nr. 356405 Arad;

21. Proiect de hotărâre nr. 128/2021 referitor la neexercitarea dreptului de preemţiune cu privire la achiziţionarea apartamentului nr. 19, situat în Arad, str. Horia, nr. 2, etaj II;

22. Proiect de hotărâre nr. 130/2021 referitor la neexercitarea dreptului de preemţiune cu privire la achiziţionarea apartamentului nr. 7/c, situat în Arad, str. Episcopiei, nr. 9, etaj I, corp A;

23. Proiect de hotărâre nr. 132/2021 privind aprobarea inventarului bunurilor imobile care alcătuiesc proprietatea privată a Municipiului Arad/Statului Român și aflate în administrarea Serviciului Evidenţă şi Administrare Domeniul Privat, la data de 31.12.2020;

24. Proiect de hotărâre nr. 151/2021 privind repartizarea cu titlu de închiriere a unui spațiu cu altă destinație decât aceea de locuință, situat în municipiul Arad, Piața UTA, bloc I10, Ap. 29, cu destinația de birou parlamentar;

25. Proiect de hotărâre nr. 107/2021 cu privire la aprobarea Listei de priorităţi a solicitanţilor care au acces la locuinţele pentru tineri construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, cuprinzând titularii cererilor depuse până la 31.12.2020;

26. Proiect de hotărâre nr. 114/2021 cu privire la aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc proprietatea privată a Municipiului Arad/Statului Român;

27. Proiect de hotărâre nr. 127/2021 privind aprobarea Actului Adițional nr. 3 la Contractul de Administrare nr. 3509/2017 încheiat între Municipiul Arad și Spitalul Județean de Urgență Arad;

28.    Proiect de hotărâre nr. 136/2021 privind propunerea de schimbare a destinației, pe perioadă nedeterminată, a imobilului aferent unei unități de învățământ preuniversitar de stat din Arad, situat pe str. Câmpia Turzii nr. 43;

29. Proiect de hotărâre nr. 138/2021 privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Arad;

30. Proiect de hotărâre nr. 154/2021 privind aprobarea Actului adițional nr. 3 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public privind administrarea, întreținerea și exploatarea zonelor de parcare cu plată din municipiul Arad, a parcărilor de reședință și ridicări vehicule nr. 75323/01.10.2019;

31. Proiect de hotărâre nr. 139/2021 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Arad în Adunarea Generală a Asociaţilor Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad în vederea aprobării modificării Contractului de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local nr. 750/03.12.2019 – Act adițional la Contractul nr. 704/02.12.2019;

32. Proiect de hotărâre nr. 142/2021 privind acordarea unui mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad să exercite, în numele și pe seama Municipiului Arad, atribuțiile de autoritate publică tutelară pentru operatorul de transport regional „Compania de Transport Public” S.A. Arad;

33. Proiect de hotărâre nr. 166/2021 privind acordarea unui mandat reprezentantului Municipiului Arad în Adunarea Generală a Asociaţilor pentru aprobarea cotizației pe 2021 către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad;

34. Proiect de hotărâre nr. 133/2021 privind unele măsuri referitoare la mandatul membrilor consiliilor de administrație de la intreprinderile publice la care Unitatea Administrativ – Teritorială Municipiul Arad este acționar unic sau majoritar;

35. Proiect de hotărâre nr. 150/2021 privind acordarea unui mandat special reprezentanților Unităţii Administrativ – Teritoriale Municipiul Arad în adunarea generală de la S.C. Târguri Oboare Piețe S.A. Arad;

36.    Proiect de hotărâre nr. 137/2021 privind aprobarea acordării ajutorului cu titlu de subvenţii pentru acoperirea diferenţei de preţ şi tarif la energia termică livrată populaţiei către S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad;

37. Proiect de hotărâre nr. 140/2021 privind indexarea pe baza ratei inflaţiei a impozitelor și taxelor locale, precum și a limitelor amenzilor care se fac venit la bugetul local aplicabile în anul fiscal 2022;

38.    Proiect de hotărâre nr. 155/2021 cu privire la respingerea plângerii prealabile formulată împotriva  Hotărârii Consiliului Local al  Municipiului Arad nr.591/28.12.2020 privind majorarea cu 100% a impozitului pentru clădirea situată  în Arad, str. G-ral Vasile Milea nr. 9 începând cu data de 01.01.2021;

39.    Proiect de hotărâre nr. 160/2021 privind aprobarea Protocolului de colaborare încheiat între Municipiul Arad și Garda Națională de Mediu – Comisariatul Județean Arad;

40. Proiect de hotărâre nr. 153/2021 privind schimbarea temporară a destinației imobilelor – Cinematograful Grădiște, situat în Arad, str. Petru Rareș nr. 25 și a Cinematografului Solidaritatea, situat în Arad, str. Codrului, nr. 4/2, în centre de vaccinare împotriva Covid -19, organizate de Municipiul Arad;

41. Proiect de hotărâre nr. 169/2021 privind aprobarea rezultatului final al concursului organizat în vederea analizei noului proiect de management al managerului Filarmonicii Arad, aprobarea noului proiect de management și a duratei pentru care se va încheia contractul de management al managerului Filarmonicii Arad;

42. Proiect de hotărâre nr. 152/2021 privind aprobarea procesului-verbal/stenogramei ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din data de 21.01.2021;

43. Informări privind activitatea operatorilor economici de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad pentru luna februarie 2021 şi principalele activităţi programate pentru luna martie 2021;

44. Notificări diverse, corespondenţă adresată Consiliului Local al Municipiului Arad;

45. Interpelări, întrebări, petiţii, declaraţii politice şi alte probleme supuse atenţiei Consiliului Local al Municipiului Arad.

Articole asemanatoare


Scrie un comentariu

trimite