Vremea Romania, Arad -6°C

Stiri Arad

Consilierii municipali vor un minimum de spaţii verzi pentru orice clădire construită

Toţi cei 23 de consilieri municipali au iniţiat un proiect de hotărâre cu privire la asigurarea unei suprafeţe minime acoperite cu spaţii verzi pentru orice clădire care va fi construită în municipiu. De altfel, proiectul privind aprobarea Regulamentului pentru asigurarea suprafeței minime de spații verzi pentru lucrările de construcții și amenajări autorizate pe raza municipiului Arad a fost pus astăzi la tranparenţă, urmând ca până pe 23 septembrie cei interesaţi să poată depune în scris la Registratura Primăriei, recomandări, sugestii şi opinii.

Consilierii municipali vor un minimum de spaţii verzi pentru orice clădire construită
Comentează 0

Mai trebuie spus că începând de astăzi, proiectul poate fi consultat la adresa https://www.primariaarad.ro/dm_arad/portal.nsf/AllByUNID/transparenta-decizionala--2022-000189c6?OpenDocument și  la Serviciul Relaţii cu Publicul, Camera 5, luni, marți, miercuri între orele 08:30 – 15:30, joi între orele 08:30 - 17:30, vineri între orele 08:30 - 14:00, iar cei interesaţi pot solicita în scris şi pot primi copii contra cost după aceste acte.

Spaţiile verzi diferă în funcţie de destinaţia construcţiei

În proiectul de regulament pus la trasnparenţă se arată că suprafața minimă de spații verzi se dimensionează în funcție de destinația construcțiilor, prin raportare la suprafața terenului și la ceilalți indicatori definiți în acest document. Astfel, în cazul construcţiilor administrative, a celor comerciale, de sănătate, spaţiile verzi trebuie să reprezinte 15% din suprafaţa totală a terenului; în cazul construcţiilor de cult, culturale şi industriale 20%; în cazul locuinţelor colective, 25%; în cazul construcţiilor de învăţământ, construcţiilor şi amenajărilor sportive, construcţiilor de turism şi agrement, 30%; iar  în cazul locuinţelor unifamiliare, 35%. Se va impune, de asemenea, un număr minim de arbori care trebuie plantaţi, suprafaţa acoperită de plante perene, suprafaţa minimă înierbată, în funcţie de suprafaţa ocupată de spaţiul verde, dar şi că în parcări trebuie să fie un anumit număr de arbori care este raportat la numărul locurilor de parcare.

Principii care trebuie respectate

De asemenea, se vorbeşte despre principii generale pentru amenajarea peisagistică care trebuie respectate:

a) Confortul în utilizare - în cadrul amenajărilor vegetale se va urmări importanţa volumului foliar, capacitatea de umbrire, capacitatea de purificare şi răcorire a aerului pe timpul verii, asigurarea iluminării naturale a spaţiilor de locuit adiacente, utilizarea preponderentă de specii ce nu au impact negativ asupra mediului urban sau a sănătăţii cetățenilor şi fluiditatea traficului pietonal;

b) Durabilitatea - urmăreşte caracterul sustenabil din punct de vedere ecologic şi economic al amenajărilor;

c) Dinamica peisajului - integrarea evoluţiei permanente a amenajării, de la implementare până la maturitate / stabilizare, precum şi monitorizare unor măsuri de gestiune durabilă şi diferențiată;

d) Caracterul - urmărirea realizării unor amenajări capabile să ofere, pe termen lung, identitate locală și să asigure beneficii ecologice și atractivitate vizuală pe tot parcursul anului;

e) Coerența - amenajările peisagistice vor fi realizate în concordanță unele cu celelalte, urmărind realizarea de ansambluri peisagistice coerente din punct de vedere ecologic și vizual generând astfel unități de peisaj urban cu identități clare și distincte;

f) Corelarea - se va urmări colaborarea între inițiatorii de proiecte de amenajare piesagistică astfel încât conlucrarea dintre aceștia să genereze unități de peisaj urban coerente;

g) Echilibrul cost-beneficiu - va pune accent pe realizarea de amenajări ce îmbină aspectele cantitative cu cele calitative, unde nu trebuie în mod necesar să primeze, pe termen scurt, principiul celui mai mic preț al proiectului la implementare ci și costurile de întreținere pe termen lung. În mod corelat și argumentat, trebuie ținut cont și de beneficiile pe termen mediu și lung din punct de vedere al sănătății publice, al dezvoltării corecte a vegetației urbane și din punct de vedere al impactului social și urban;

h) Îmbunătățirea calității vieții - se referă la ameliorarea efctelor negative, în acest sens amenajările peisagistice vor limita utilizarea de plante care au un impact negativ asupra sănătății populației și vor urmări mărirea masei volumului foliar la nivelul întregului oraș pentru îmbunătățirea calității aerului;

i) Asigurarea protecției mediului - urmărirea reintroducerii de ecosisteme stabile în mediul urban, care impun măsuri de gestionare minimale și realizarea de amenajări care să favorizeze asociații vegetale naturale, vizând protejarea elementelor componente ale mediului ambiant;

j) Transparența și comunicarea - se va urmări permanent corecta informare, cointeresare și colaborare între toți actorii urbani implicați sau interesați.

Intraţi AICI pentru detalii.

Galerie foto (1)

Articole asemanatoare


Scrie un comentariu

trimite