Vremea Romania, Arad -6°C

Stiri Arad

Străzi noi în Arad votate în Consiliul Local

Străzi noi în Arad votate în Consiliul Local
Comentează 1

În şedinţa de astăzi a Consiliului Local, s-au votat proiectele de hotărâre potrivit cărora se atribuie denumiri unor străzi din Arad. Este vorba de trei străzi, una din cartierul Gai, una din Micălacă şi încă una din Bujac. Conform proiectului de hotărâre, strada din Bujac va avea numele General Gheorghe Anghelescu, cea din Gai strada Albă, iar cea din Micălaca, General Henry M. Berthelot. Străzile din Micălaca şi din Bujac vor fi incluse în zona de impozitare D, în timp ce strada din Gai este în zona B. Restul punctelor de pe ordinea de zi au trecut cu unanimitate ,mai puţin primul punct care a fosc scos de pe ordine, cel referitot la Staţia de Sortare a deşeurilor din Arad. Redăm în continuare punctele de pe ordinea de zi: 


1.    Proiect de hotărâre nr. 7/2020 privind aprobarea unor măsuri pentru reglementarea activității de sortare a deșeurilor reciclabile în Stația de Sortare Arad - iniţiativa primarului.
2. Proiect de hotărâre nr. 11/2020 privind acordarea unui mandat reprezentantului Municipiului Arad în Adunarea Generală a Asociaților pentru modificarea Actului Constitutiv și a Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad- iniţiativa primarului.
3. Proiect de hotărâre nr. 12/2020 privind acordarea unui  mandat  special  reprezentantului Municipiului Arad în Adunarea Generală a Asociaților Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad în vederea aprobării modificării Contractului de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local nr. 750/03.12.2019  –  Act  adițional  la  Contractul  nr.  704/02.12.2019,  astfel  cum  a  fost modificat prin Actul adițional nr. 1/20.12.2019  - iniţiativa primarului.
4.    Proiect  de  hotărâre  nr.  531/2019    privind atribuirea de denumire de stradă în municipiul Arad, în interiorul cartierului Gai – inițiativa primarului
5.    Proiect de hotărâre nr. 551/2019 privind atribuirea de denumiri de străzi în municipiul Arad, în interiorul cartierului Bujac și cartierului Micalaca – inițiativa primarului
6.    Proiect de hotărâre nr. 14/2020 privind aprobarea rețelei școlare a unităților de
învățământ de stat și particular preuniversitar din Municipiul Arad pentru anul școlar 2020-2021- iniţiativa primarului.
7.    Proiect de hotărâre nr. 15/2020 privind modificarea organigramei și a statului de funcții al Filarmonicii de Stat Arad- iniţiativa primarului.
8.    Proiect de hotărâre nr. 2/2020 privind completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Arad- iniţiativa primarului.
9.    Proiect de hotărâre nr. 8/2020 privind preluarea în administrare, de către Municipiul Arad, a imobilului proprietatea Episcopiei Romano - Catolice         de Timișoara, situat în Arad, str. Ceaikovski nr. 36-38- iniţiativa primarului.
10. Proiect de hotărâre nr. 13/2020 cu privire la modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 623/2019 cu privire la           aprobarea formei și a duratei contractului de închiriere teren proprietatea Statului Român/Municipiului Arad- iniţiativa primarului.
11. Proiect de hotărâre nr. 3/2020 privind aprobarea documentaţiei pentru elaborarea propunerilor de proiecte educative, de tineret și recreative                pentru acordarea de finanțări  nerambursabile,  în  anul  2020  în  baza  Legii  nr.  350/2005  și  ale  Legii  nr. 350/2006- iniţiativa primarului.
12. Proiect de hotărâre nr. 4/2020 privind aprobarea documentaţiei pentru elaborarea propunerilor de proiecte pentru acordarea de finanțări                      nerambursabile, în anul 2020 în baza Legii nr. 350/2005, în cadrul programului sportiv de utilitate publică „Sportul pentru toți” - iniţiativa primarului.
13.    Proiect de hotărâre nr. 5/2020 privind aprobarea documentaţiei pentru elaborarea propunerilor  de  proiecte  culturale  pentru  acordarea  de  finanțări  nerambursabile,  în baza Ordonanței Guvernului României nr. 51/1998 - iniţiativa primarului.
14. Proiect de hotărâre nr. 6/2020 privind aprobarea documentaţiei pentru elaborarea propunerilor de proiecte pentru acordarea de finanțări nerambursabile, în baza Legii nr. 350/2005, în cadrul programului sportiv de utilitate publică ”Promovarea sportului
de performanță”  - iniţiativa primarului.
15.    Proiect de hotărâre nr. 10/2020 privind desemnarea unor membri ai consiliului local în comisiile de evaluare a proiectelor culturale, sportive și de tineret, pentru acordarea de finanțări nerambursabile din bugetul local pe anul 2020, precum și în comisiile de soluționare a contestațiilor- iniţiativa primarului.
16.    Proiect de hotărâre nr. 9/2020 cu privire la aprobarea statului de funcții al Serviciului public de interes local Direcția de Asistență Socială Arad - iniţiativa primarului.
17.    Aprobarea proceselor-verbale/stenogramelor ședinței ordinare ale Consiliului Local al Municipiului Arad din data de 2 decembrie 2019 și ale ședinței extraordinare ale Consiliului Local al Municipiului Arad din data de 2 decembrie 2019.
18.    Informări privind activitatea operatorilor economici de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad pentru luna noiembrie 2019.
19.    Notificări diverse, corespondenţă adresată Consiliului Local al Municipiului Arad, informări privind deplasarea aleşilor locali în misiuni oficiale.
20.    Interpelări, întrebări, petiţii, declaraţii politice şi alte probleme supuse atenţiei Consiliului Local al Municipiului Arad.

 

Articole asemanatoare


Scrie un comentariu

trimite