Vremea Romania, Arad -6°C

Stiri Arad

Şedinţă de Consiliu Local cu 107 puncte pe ordine de zi; vezi ce proiecte importante au primit votul consilierilor

Şedinţă de Consiliu Local cu 107 puncte pe ordine de zi; vezi ce proiecte importante au primit votul consilierilor
Comentează 1

Astăzi, în sala Ferdinand a Primăriei Municipiului Arad, consilierii locali în frunte cu primarul Călin Bibarţ s-au adunat să voteze cele 107 de puncte de pe ordinea de zi a şedinţei extraordinare. Majoritatea punctelor de pe ordinea de zi au presupus majorarea impozitării clădirilor istorice care nu şi-au refăcut faţadele. Nu mai puţin de 69 de clădiri s-au ales cu un impozit mai mare fie cu 100%, fie cu 500%. Toţi consilierii locali prezenţi au votat în favoarea majorării, mai puţin consilierii locali Marin Lupaş şi Ionel Ciupe care s-au abţinut.

Tot pe ordinea de zi a acestei şedinţe s-au aflat şi proiectele privind realizarea a două săli de sport, una a Liceului Teoretic „Adam Muller Guttenbrunn”, iar cealaltă a Colegiului Naţional „Vasile Goldiş”. Întrebat  despre proiecte şi cum vede această investiţie în educaţie, primarul Călin Bibarţ a declarat că este o normalitate a unei administraţii locale. Ambele proiecte au trecut cu unanimitate.

Un alt punct de pe ordinea de zi a fost cel referitor la reparaţia Staţiei de sortare care necesită reparaţii capitale. Investiţia totală ar urma să coste aproximativ 7.5 milioane de lei. Este necesar să investim în ea, vom face acest lucru şi va fi funcţională în cursul anului viitor fiind o verigă foarte importantă din lanţul selectării selective a deşeurilor, a transmis primarul Aradului.  Şi acest proiect a trecut cu unanimitate

Investiţii se vor face şi în ceea ce priveşte punctele termice din Micălaca şi Grădişte. Este un proiect mai vechi  în derulare pe care îl vom continua şi îl vom accelera în anii ce urmează. Aşa cum am spus dorim să refacem întreaga structură de termoficare din oraş pentru a nu mai avea pierderi, a mai spus edilul.

De asemenea,  Cinematograful Studio Arad va fi refăcut în ceea ce priveşte partea Primăriei. Ne dorim să refacem acest cinematograf cu destinaţie multifuncţională, în special proiecţii de filme şi alte evenimente, a declarat Călin Bibarţ.

Restul proiectelor de pe ordinea de zi au trecut cu unanimitate mai puţin cele privind majorarea impozitului pentru clădirii, unde cei doi consilieri locali menţionaţi mai sus s-au abţinut. Punctul numărul 40 a fost scos de pe ordinea de zi, deoarece proprietarul clădirii a început renovarea faţadei  imobilului. Redăm în continuare întreaga ordine de zi.


1. Proiect de hotărâre nr. 486/2019 privind aprobarea documentației de urbanism Planului Urbanistic Zonal (PUZ) și a Regulamentului Local de Urbanism (RLU): Spații comerciale, Calea Zimandului, municipiul Arad, pe parcelele identificate prin CF nr. 340161 - Arad și CF nr. 340139 – Arad - inițiativa primarului.

2. Proiect de hotărâre nr. 510/2019 privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) și a Regulamentului Local de Urbanism aferent (RLU): „Zonă cu funcțiuni mixte, servicii și comerț, industrie nepoluantă și depozitare”, județul Arad, intravilan Arad, C.F. nr. 338092 - Arad și C.F. nr. 338108 - Arad, beneficiar: S.C. Dominus S.R.L. - inițiativa primarului.

3. Proiect de hotărâre nr. 661/2019 cu privire la aprobarea modificării organigramei și a statului de funcţii al Serviciului public de interes local Direcţia de Asistenţă Socială Arad de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad - inițiativa primarului.

4. Proiect de hotărâre nr. 658/2019 privind aprobarea modificării statului de funcții al serviciului public de interes local Centrul Municipal de Cultură Arad - inițiativa primarului.

5. Proiect de hotărâre nr. 663/2019 privind atestarea apartenenței la proprietatea privată a Municipiului Arad a imobilelor situate în Municipiul Arad, înscrise în C.F. nr. 334746 Arad și C.F. nr. 335312 Arad - inițiativa primarului.

6. Proiect de hotărâre nr. 568/2019 privind revocarea dreptului de folosință cu titlu gratuit asupra spațiilor cu altă destinație situate în Arad, B-dul Revoluției nr. 95, ap. 15, 16 și 17 - inițiativa primarului.

7. Proiect de hotărâre nr. 569/2019 privind aprobarea Contractului - cadru de închiriere a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă şi prelungirea termenului de închiriere- inițiativa primarului.

8. Proiect de hotărâre nr. 572/2019 cu privire la aprobarea formei și a duratei contractului de închiriere a terenurilor proprietatea Statului Român/Municipiului Arad - inițiativa primarului.

9. Proiect de hotărâre nr. 576/2019 cu privire la modificarea obiectului unui contract de închiriere cu destinația de locuințe construit prin Agenția Națională pentru Locuințe - inițiativa primarului.

10. Proiect de hotărâre nr. 667/2019 referitor la neexercitarea dreptului de preemţiune cu privire la achiziţionarea apartamentului nr.11, situat în Arad, Piaţa Catedralei, nr.1, etaj III, corp A - inițiativa primarului.

11. Proiect de hotărâre nr. 668/2019 referitor la neexercitarea dreptului de preemţiune cu privire la achiziţionarea apartamentului nr.10, situat în Arad, Piaţa Catedralei, nr.1, etaj III, corp A - inițiativa primarului.

12. Proiect de hotărâre nr. 669/2019 referitor la neexercitarea dreptului de preemţiune cu privire la achiziţionarea apartamentului nr. 6, situat în Arad, Piaţa Catedralei, nr.1, etaj II, corp A - inițiativa primarului.

13. Proiect de hotărâre nr. 573/2019 privind însușirea documentației pentru repoziționarea a 8 imobile situate în Municipiul Arad, Zona Industrială Vest, str. IV, nr. 7 – înscrise în CF nr. 335463 Arad, CF nr. 335387 Arad, CF nr. 335388 Arad, CF nr. 335389 Arad, CF nr. 335390 Arad, CF nr. 335464 Arad, CF nr. 335465 Arad, CF nr. 335466 Arad - inițiativa primarului.

14. Proiect de hotărâre nr. 574/2019 privind modificarea art. 1 al Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 542/2019 cu privire la apartamentarea imobilului - Palatul Cultural - situat în Municipiul Arad, Piața George Enescu, nr. 1- înscris în CF nr. 352896 Arad - inițiativa primarului.

15. Proiect de hotărâre nr. 575/2019 privind prima înscriere și rectificarea suprafeței terenului situat în Municipiul Arad, str. Socului (fostă Despot Vodă) nr. 48, înscris în CF nr. 349515 Arad - inițiativa primarului.

16. Proiect de hotărâre nr. 670/2019 privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Arad - inițiativa primarului.

17. Proiect de hotărâre nr. 563/2019 privind aprobarea plății cotizației ce îi revine Municipiului Arad pentru anul 2019 în calitate de membru al Asociației „Orașe Energie România” (O.E.R.) - inițiativa primarului.

18. Proiect de hotărâre nr. 577/2019 privind acordarea unui mandat reprezentantului Municipiului Arad în Adunarea Generală a Asociaților pentru modificarea Actului Constitutiv și a Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad - inițiativa primarului.

19. Proiect de hotărâre nr. 662/2019 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Arad în Adunarea Generală a Asociaţilor Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad în vederea aprobării modificării Contractului de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local nr. 750/03.12.2019 – Act adițional la Contractul nr. 704/02.12.2019 - inițiativa primarului.

20. Proiect de hotărâre nr. 666/2019 privind solicitarea adresată Consiliului Județean Arad de trecere din proprietatea publică a Judetului Arad în proprietatea publică a Municipiului Arad, a sistemului de emitere abonamente auto - inițiativa primarului.

21. Proiect de hotărâre nr. 562/2019 pentru aprobarea Caietului de Sarcini privind specificațiile tehnice pentru serviciile de proiectare, furnizare și implementare a sistemului integrat de colectare automată a plăților (e-ticketing) - inițiativa primarului.

22. Proiect de hotărâre nr. 578/2019 cu privire la aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție ”DALI - Modernizare rețele termice aferente punctelor termice PT 5 Grădiște, PT 2 Lac, PT 4 Macul Roșu, PT Pasaj, PT 6V, PT Ocsko Terezia” – Punct Termic P.T. 6V - inițiativa primarului.

23. Proiect de hotărâre nr. 579/2019 cu privire la aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție ”DALI - Modernizare rețele termice aferente punctelor termice PT 5 Grădiște, PT 2 Lac, PT 4 Macul Roșu, PT Pasaj, PT 6V, PT Ocsko Terezia” – Punct Termic P.T. PASAJ - inițiativa primarului.

24. Proiect de hotărâre nr. 580/2019 cu privire la aprobarea documentației tehnico-economice ”Adaptare la teren a documentației „Sală de sport tip I” pentru Liceul Teoretic „Adam Muller Guttenbrunn” Arad, strada Posada, nr. 19”- inițiativa primarului.

25. Proiect de hotărâre nr. 581/2019 pentru îndreptarea erorii materiale din cuprinsul Anexei la Hotărârea nr. 591/2019 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 40/2019 privind aprobarea încheierii acordului de parteneriat cu Direcţia de Asistenţă Socială în vederea implementării în comun a proiectului „Construire Centru multifuncţional pentru persoane din zone urbane marginalizate zona Tarafului”, cu modificările și completările ulterioare- inițiativa primarului

26. Proiect de hotărâre nr. 653/2019 pentru aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 322/2019 privind aprobarea unor măsuri pentru reglementarea activității de sortare a deșeurilor reciclabile în Stația de Sortare Arad - inițiativa primarului

27. Proiect de hotărâre nr. 654/2019 cu privire la aprobarea documentației tehnico – economice ”Adaptare la teren a documentației „Sală de sport tip I” pentru Colegiul Naţional Vasile Goldiş” Arad, Calea Victoriei nr. 3”- inițiativa primarului

28. Proiect de hotărâre nr. 655/2019 cu privire la aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul de investiție „Reparaţie capitală Staţie sortare, reabilitarea şi modernizarea instalaţiilor, dotărilor şi spaţiilor aferente” - inițiativa primarului

29. Proiect de hotărâre nr. 656/2019 cu privire la aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul de investiție „Reabilitarea şi modernizarea instalaţiilor, dotărilor şi spaţiilor aferente Patinoarului Municipal Arad”- inițiativa primarului

30. Proiect de hotărâre nr. 657/2019 cu privire la aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul de investiție ”Reabilitare cinematograf Studio Arad” - inițiativa primarului

31. Proiect de hotărâre nr. 664/2019 privind aprobarea actului adițional nr. 18 la contractul de concesiune nr. 6863/25.07.2002 - inițiativa primarului.

32. Proiect de hotărâre nr. 665/2019 privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli rectificat al SC Recons S.A. Arad pentru anul 2019- inițiativa primarului.

33. Proiect de hotărâre nr. 671/2019 privind aprobarea acordării ajutorului cu titlu de subvenţii pentru acoperirea diferenţei de preţ şi tarif la energia termică livrată populaţiei către S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad- inițiativa primarului.

34. Proiect de hotărâre nr. 659/2019 privind repartizarea excedentului bugetar al municipiului Arad - inițiativa primarului.

35. Proiect de hotărâre nr. 660/2019 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Arad pentru anul 2019 - inițiativa primarului.

36. Proiect de hotărâre nr. 582/2019 privind majorarea cu 100% a impozitului pentru clădirea situată în Arad Bulevardul REVOLUȚIEI Nr. 55, începând cu data de 01.01.2020 - inițiativa primarului

37. Proiect de hotărâre nr. 583/2019 privind majorarea cu 100% a impozitului pentru clădirea situată în Arad Bulevardul REVOLUȚIEI Nr. 90, începând cu data de 01.01.2020 - inițiativa primarului

38. Proiect de hotărâre nr. 584/2019 privind majorarea cu 100% a impozitului pentru clădirea situată în Arad Str. NICOLAE BALCESCU Nr. 11, începând cu data de 01.01.2020 - inițiativa primarului

39. Proiect de hotărâre nr. 585/2019 privind majorarea cu 200% a impozitului pentru clădirea situată în Arad Bulevardul DECEBAL Nr. 5, începând cu data de 01.01.2020 - inițiativa primarului

40. Proiect de hotărâre nr. 586/2019 privind majorarea cu 100% a impozitului pentru clădirea situată în Arad Bulevardul REVOLUȚIEI Nr. 40, începând cu data de 01.01.2020 - inițiativa primarului

41. Proiect de hotărâre nr. 587/2019 privind majorarea cu 100% a impozitului pentru clădirea situată în Arad Bulevardul REVOLUȚIEI Nr. 73, începând cu data de 01.01.2020 - inițiativa primarului

42. Proiect de hotărâre nr. 588/2019 privind majorarea cu 100% a impozitului pentru clădirea situată în Arad Bulevardul REVOLUȚIEI Nr. 90, începând cu data de 01.01.2020 - inițiativa primarului

43. Proiect de hotărâre nr. 589/2019 privind majorarea cu 100% a impozitului pentru clădirea situată în Arad, G-RAL V. MILEA, Nr. 1, începând cu data de 01.01.2020 - inițiativa primarului

44. Proiect de hotărâre nr. 590/2019 privind majorarea cu 100% a impozitului pentru clădirea situată în Arad, Bulevardul REVOLUȚIEI Nr. 27, începând cu data de 01.01.2020 - inițiativa primarului

45. Proiect de hotărâre nr. 591/2019 privind majorarea cu 200% a impozitului pentru clădirea situată în Arad, Str. ABRUD, Nr. 55, începând cu data de 01.01.2020 - inițiativa primarului

46. Proiect de hotărâre nr. 592/2019 privind majorarea cu 100% a impozitului pentru clădirea situată în Arad, Str. AMURGULUI, Nr. 2, începând cu data de 01.01.2020 - inițiativa primarului

47. Proiect de hotărâre nr. 593/2019 privind majorarea cu 200% a impozitului pentru clădirea situată în Arad Bulevardul DECEBAL Nr. 24, începând cu data de 01.01.2020 - inițiativa primarului

48. Proiect de hotărâre nr. 594/2019 privind majorarea cu 200% a impozitului pentru clădirea situată în Arad, Bulevardul DECEBAL Nr. 33, începând cu data de 01.01.2020 - inițiativa primarului

49. Proiect de hotărâre nr. 595/2019 privind majorarea cu 100% a impozitului pentru clădirea situată în Arad, Bulevardul DECEBAL Nr. 37, începând cu data de 01.01.2020 - inițiativa primarului

50. Proiect de hotărâre nr. 596/2019 privind majorarea cu 100% a impozitului pentru clădirea situată în Arad, Str. NICOLAE BALCESCU Nr. 13, începând cu data de 01.01.2020 - inițiativa primarului

51. Proiect de hotărâre nr. 597/2019 privind majorarea cu 100% a impozitului pentru clădirea situată în Arad, Str. NICOLAE BALCESCU Nr. 15-17, începând cu data de 01.01.2020 - inițiativa primarului

52. Proiect de hotărâre nr. 598/2019 privind majorarea cu 200% a impozitului pentru clădirea situată în Arad, Str. NICOLAE BALCESCU Nr. 18, începând cu data de 01.01.2020 - inițiativa primarului

53. Proiect de hotărâre nr. 599/2019 privind majorarea cu 300% a impozitului pentru clădirea situată în Arad, P-TA AVRAM IANCU Nr. 1, începând cu data de 01.01.2020 - inițiativa primarului

54. Proiect de hotărâre nr. 600/2019 privind majorarea cu 200% a impozitului pentru clădirea situată în Arad, P-TA AVRAM IANCU Nr. 2, începând cu data de 01.01.2020 - inițiativa primarului

55. Proiect de hotărâre nr. 601/2019 privind majorarea cu 100% a impozitului pentru clădirea situată în Arad P-TA AVRAM IANCU Nr. 3, începând cu data de 01.01.2020 - inițiativa primarului

56. Proiect de hotărâre nr. 602/2019 privind majorarea cu 100% a impozitului pentru clădirea situată în Arad, Bulevardul REVOLUȚIEI Nr. 27, începând cu data de 01.01.2020 - inițiativa primarului

57. Proiect de hotărâre nr. 603/2019 privind majorarea cu 100% a impozitului pentru clădirea situată în Arad, Bulevardul REVOLUȚIEI Nr. 87 începând cu data de 01.01.2020 - inițiativa primarului

58. Proiect de hotărâre nr. 604/2019 privind majorarea cu 100% a impozitului pentru clădirea situată în Arad, Bulevardul REVOLUȚIEI Nr. 99, începând cu data de 01.01.2020 - inițiativa primarului

59. Proiect de hotărâre nr. 605/2019 privind majorarea cu 100% a impozitului pentru clădirea situată în Arad SPLAIUL G-RAL. PRAPORGESCU Nr. 37, începând cu data de 01.01.2020 - inițiativa primarului

60. Proiect de hotărâre nr. 606/2019 privind majorarea cu 400% a impozitului pentru clădirea situată în Arad SPLAIUL TOTH SANDOR Nr. 7, începând cu data de 01.01.2020 - inițiativa primarului

61. Proiect de hotărâre nr. 607/2019 privind majorarea cu 100% a impozitului pentru clădirea situată în Arad Str. TRIBUNUL DOBRA Nr. 14, începând cu data de 01.01.2020 - inițiativa primarului

62. Proiect de hotărâre nr. 608/2019 privind majorarea cu 100% a impozitului pentru clădirea situată în Arad Str. UNIRII Nr. 12, începând cu data de 01.01.2020 - inițiativa primarului

63. Proiect de hotărâre nr. 609/2019 privind majorarea cu 100% a impozitului pentru clădirea situată în Arad Str. UNIRII Nr. 13, începând cu data de 01.01.2020 - inițiativa primarului

64. Proiect de hotărâre nr. 610/2019 privind majorarea cu 200% a impozitului pentru clădirea situată în Arad Str. Unirii Nr. 16, începând cu data de 01.01.2020 - inițiativa primarului

65. Proiect de hotărâre nr. 611/2019 privind majorarea cu 100% a impozitului pentru clădirea situată în Arad Str. UNIRII Nr. 9-11, începând cu data de 01.01.2020 - inițiativa primarului

66. Proiect de hotărâre nr. 612/2019 privind majorarea cu 400% a impozitului pentru clădirea situată în Arad, Str. COZIA nr. 1, începând cu data de 01.01.2020 - inițiativa primarului

67. Proiect de hotărâre nr. 613/2019 privind majorarea cu 300% a impozitului pentru clădirea situată în Arad, Str. COZIA nr. 9, începând cu data de 01.01.2020 - inițiativa primarului

68. Proiect de hotărâre nr. 614/2019 privind majorarea cu 500% a impozitului pentru clădirea situată în Arad, Str. DORNEI nr. 7, începând cu data de 01.01.2020 - inițiativa primarului

69. Proiect de hotărâre nr. 615/2019 privind majorarea cu 200% a impozitului pentru clădirea situată în Arad, Str. ECATERINA TEODOROIU nr. 3, începând cu data de 01.01.2020 - inițiativa primarului

70. Proiect de hotărâre nr. 616/2019 privind majorarea cu 200% a impozitului pentru clădirea situată în Arad, Str. EMANOIL GOJDU nr. 18, începând cu data de 01.01.2020 - inițiativa primarului

71. Proiect de hotărâre nr. 617/2019 privind majorarea cu 200% a impozitului pentru clădirea situată în Arad, Str. LUDOVIC SZANTAI nr. 12, începând cu data de 01.01.2020 - inițiativa primarului

72. Proiect de hotărâre nr. 618/2019 privind majorarea cu 500% a impozitului pentru clădirea situată în Arad, Str. HEIM DOMOKOS nr. 6, începând cu data de 01.01.2020 - inițiativa primarului

73. Proiect de hotărâre nr. 619/2019 privind majorarea cu 100% a impozitului pentru clădirea situată în Arad, Str. METIANU nr. 5, începând cu data de 01.01.2020 - inițiativa primarului

74. Proiect de hotărâre nr. 620/2019 privind majorarea cu 100% a impozitului pentru clădirea situată în Arad, Str. PREPARANDIEI nr. 8, începând cu data de 01.01.2020 - inițiativa primarului

75. Proiect de hotărâre nr. 621/2019 privind majorarea cu 100% a impozitului pentru clădirea situată în Arad, PIAȚA SÂRBEASCĂ nr.1, începând cu data de 01.01.2020 - inițiativa primarului

76. Proiect de hotărâre nr. 622/2019 privind majorarea cu 200% a impozitului pentru clădirea situată în Arad, Str. SINAGOGEI nr. 6, începând cu data de 01.01.2020 - inițiativa primarului

77. Proiect de hotărâre nr. 623/2019 privind majorarea cu 200% a impozitului pentru clădirea situată în Arad, Str. VARFUL CU DOR nr. 36, începând cu data de 01.01.2020 - inițiativa primarului

78. Proiect de hotărâre nr. 624/2019 privind majorarea cu 400% a impozitului pentru clădirea situată în Arad, Str. VASILE GOLDIS nr. 1-3, începând cu data de 01.01.2020 - inițiativa primarului

79. Proiect de hotărâre nr. 625/2019 privind majorarea cu 400% a impozitului pentru clădirea situată în Arad, Str. VASILE GOLDIS nr. 1, începând cu data de 01.01.2020 - inițiativa primarului

80. Proiect de hotărâre nr. 626/2019 privind majorarea cu 300% a impozitului pentru clădirea situată în Arad CALEA TIMISORII Nr. 110, începând cu data de 01.01.2020 - inițiativa primarului

81. Proiect de hotărâre nr. 627/2019 privind majorarea cu 100% a impozitului pentru clădirea situată în Arad Str. IOSIF LENGYEL Nr. 1, începând cu data de 01.01.2020 - inițiativa primarului

82. Proiect de hotărâre nr. 628/2019 privind majorarea cu 200% a impozitului pentru clădirea situată în Arad Str. ANA IPATESCU Nr. 10, începând cu data de 01.01.2020 - inițiativa primarului

83. Proiect de hotărâre nr. 629/2019 privind majorarea cu 500% a impozitului pentru clădirea situată în Arad Str. CALEA TIMISORII Nr. 82, începând cu data de 01.01.2020 - inițiativa primarului

84. Proiect de hotărâre nr. 630/2019 privind majorarea cu 200% a impozitului pentru clădirea situată în Arad Str. EMANOIL GOJDU Nr. 16, începând cu data de 01.01.2020 - inițiativa primarului

85. Proiect de hotărâre nr. 631/2019 privind majorarea cu 300% a impozitului pentru clădirea situată în Arad Str. GHEORGHE BARITIU nr. 6, începând cu data de 01.01.2020 - inițiativa primarului

86. Proiect de hotărâre nr. 632/2019 privind majorarea cu 100% a impozitului pentru clădirea situată în Arad Str. GRIGORE ALEXANDRESCU nr. 1, începând cu data de 01.01.2020 - inițiativa primarului

87. Proiect de hotărâre nr. 633/2019 privind majorarea cu 100% a impozitului pentru clădirea situată în Arad Str. CLOSCA, Nr. 14, începând cu data de 01.01.2020 - inițiativa primarului

88. Proiect de hotărâre nr. 634/2019 privind majorarea cu 300% a impozitului pentru clădirea situată în Arad Str. CLOSCA, Nr. 15, începând cu data de 01.01.2020 - inițiativa primarului

89. Proiect de hotărâre nr. 635/2019 privind majorarea cu 100% a impozitului pentru clădirea situată în Arad Str. DESSEANU, Nr. 9, începând cu data de 01.01.2020 - inițiativa primarului

90. Proiect de hotărâre nr. 636/2019 privind majorarea cu 200% a impozitului pentru clădirea situată în Arad Str. GHE.POPA DE TEIUS, Nr. 10, începând cu data de 01.01.2020 - inițiativa primarului

91. Proiect de hotărâre nr. 637/2019 privind majorarea cu 100% a impozitului pentru clădirea situată în Arad Str. EPISCOPIEI, Nr. 1 începând cu data de 01.01.2020 - inițiativa primarului

92. Proiect de hotărâre nr. 638/2019 privind majorarea cu 100% a impozitului pentru clădirea situată în Arad Str. GEORGE COSBUC, Nr. 15, începând cu data de 01.01.2020 - inițiativa primarului

93. Proiect de hotărâre nr. 639/2019 privind majorarea cu 200% a impozitului pentru clădirea situată în Arad Str. ILARIE CHENDI NR 11, începând cu data de 01.01.2020 - inițiativa primarului

94. Proiect de hotărâre nr. 640/2019 privind majorarea cu 100% a impozitului pentru clădirea situată în Arad Str. IUSTIN MARSIEU, Nr. 33, începând cu data de 01.01.2020 - inițiativa primarului

95. Proiect de hotărâre nr. 641/2019 privind majorarea cu 100% a impozitului pentru clădirea situată în Arad Str. LUCIAN BLAGA, Nr. 13, începând cu data de 01.01.2020 - inițiativa primarului

96. Proiect de hotărâre nr. 642/2019 privind majorarea cu 2 a impozitului pentru clădirea situată în Arad Str. LUCIAN BLAGA, Nr. 23, începând cu data de 01.01.2020 - inițiativa primarului

97. Proiect de hotărâre nr. 643/2019 privind majorarea cu 300% a impozitului pentru clădirea situată în Arad Str. MARASESTI, Nr. 25, începând cu data de 01.01.2020 - inițiativa primarului

98. Proiect de hotărâre nr. 644/2019 privind majorarea cu 100% a impozitului pentru clădirea situată în Arad Str. MARASESTI, Nr. 28, începând cu data de 01.01.2020 - inițiativa primarului

99. Proiect de hotărâre nr. 645/2019 privind majorarea cu 200% a impozitului pentru clădirea situată în Arad Str. MIHAI EMINESCU, Nr. 14, începând cu data de 01.01.2020 - inițiativa primarului

100. Proiect de hotărâre nr. 646/2019 privind majorarea cu 200% a impozitului pentru clădirea situată în Arad Str. MIHAI EMINESCU, Nr. 16, începând cu data de 01.01.2020 - inițiativa primarului

101. Proiect de hotărâre nr. 647/2019 privind majorarea cu 200% a impozitului pentru clădirea situată în Arad Str. MIHAI EMINESCU, Nr. 26, începând cu data de 01.01.2020 - inițiativa primarului

102. Proiect de hotărâre nr. 648/2019 privind majorarea cu 500% a impozitului pentru clădirea situată în Arad Str. MIHAI EMINESCU, Nr. 50, începând cu data de 01.01.2020 - inițiativa primarului

103. Proiect de hotărâre nr. 649/2019 privind majorarea cu 100% a impozitului pentru clădirea situată în Arad Str. OCTAVIAN GOGA, Nr. 29, începând cu data de 01.01.2020 - inițiativa primarului

104. Proiect de hotărâre nr. 650/2019 privind majorarea cu 200% a impozitului pentru clădirea situată în Arad P-TA MIHAI VITEAZUL, Nr. 2, începând cu data de 01.01.2020 - inițiativa primarului

105. Proiect de hotărâre nr. 651/2019 privind majorarea cu 200% a impozitului pentru clădirea situată în Arad Str. SINAIA, Nr. 17, începând cu data de 01.01.2020 - inițiativa primarului

106. Proiect de hotărâre nr. 652/2019 privind majorarea cu 200% a impozitului pentru clădirea situată în Arad Str. MIHAI EMINESCU, Nr. 9, începând cu data de 01.01.2020 - inițiativa primarului

107. Notificări diverse, corespondenţă adresată Consiliului Local al Municipiului Arad, informări privind deplasarea aleşilor locali în misiuni oficiale.

Galerie foto (2)

Articole asemanatoare


Scrie un comentariu

trimite