Vremea Romania, Arad -6°C

Stiri Arad

Stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate

Stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate
Comentează 0

   Referitor la prevederile Legii 248/2015, privind stimularea participării în  învăţământul   preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate,   precizăm următoarele:

  -Pentru anul şcolar 2015-2016 dosarele se pot depune la sediul Direcţiei de Dezvoltare şi Asistenţă  Comunitară cu sediul din Calea Radnei nr.250 până în data de 31-  04 - 2016.

Stimulentul educaţional se acordă copiilor din familii defavorizate care îndeplinesc următoarele criterii:

-  vârsta cuprinsă între 3-6 ani

-  dovada înscrierii la grădiniţă

-  venitul lunar pe membru de familie până la de două ori nivelul minim garantat prevăzut de Legea 416/2001.

   Cererile şi documentele justificative se depun de către

        reprezentantul familiei la sediul Direcţiei de Dezvoltare şi   

       Asistenţă  Comunitară, în perioada 1 -  25  a fiecărei luni

                                                                    1  -  21  februarie, decembrie                 

 • Acordarea stimulentului educaţional este condiţionată de frecvenţa regulată la grădiniţă a copilului/copiilor.
 • Cererea tip-declaraţie pe proprie răspundere şi informaţii suplimentare se pot obţine de la sediul Direcţiei de Dezvoltare şi Asistenţă Comunitară din Calea Radnei nr.250.

 

              Program cu publicul  Luni – Joi     între orele  8  -  18

                                                     Vineri      între orele   8  -  16

 • Anexăm prezentului lista cu actele necesare pentru întocmirea dosarului în vederea obţinerii stimulentului educaţional (tichetul pentru grădiniţă).

 

Director General

Oana  Pârvulescu

P. S. 

 

         ACTE  NECESARE PENTRU INTOCMIREA DOSARULUI

                   PENTRU ACORDAREA STIMULENTULUI  EDUCAŢIONAL

                                              ( LEGEA NR.248/2015 )

 

 1. CERERE TIP -  DECLARAŢIE  PE  PROPRIE  RĂSPUNDERE  TIP;
 2. DOVADA  INSCRIERII  COPILULUI  /  COPIILOR  LA  GRĂDINIŢĂ;
 3. BULETINE / CĂRŢI  DE  IDENTITATE   ALE  MEMBRILOR DE  FAMILIEI (originale si xerocopie )
 4. LIVRETUL  DE  FAMILIE  ACTUALIZAT  (original si xerocopie );
 5. CERTIFICATELE  DE  NAŞTERE  A  COPIILOR  (original si xerocopie );
 6. CERTIFICATUL  DE  CĂSĂTORIE  (original si xerocopie );
 7. ORICE  DOVADĂ  DE  VENIT  CUPRINSĂ DE  LA  CAPITOLUL  E, PUNCTELE  1  -  83 DIN  CERERE - DECLARAŢIE   PE  PROPRIA  RĂSPUNDERE;
 8. DOSAR  CU  ŞINĂ;

 

                                               DUPĂ  CAZ  ALTE  ACTE  DOVEDITOARE  :

 

 1. HOTĂRÂRE JUDECĂTOREASCĂ DE DIVORŢ, INCREDINŢAREA MINORULUI SI PLATA UNEI PENSII  DE INTREŢINERE  PENTRU  MINORUL /  MINORII  INCREDINŢAŢI;

 

 1. HOTĂRÂRE DE INCREDINŢARE A MINORULUI ŞI PLATA UNEI PENSII DE INTREŢINERE IN CAZUL  SOŢILOR  DESPĂRŢIŢI  IN  FAPT

 

 1. HOTĂRÂREA   JUDECĂTOREASCĂ DE INCUVIINŢARE  A  ADOPŢIEI, POTRIVIT  LEGII;

 

 1. HOTĂRÂREA   JUDECĂTOREASCĂ  DE INCREDINŢARE  IN VEDEREA ADOPŢIEI, POTRIVIT LEGII;

 

 1. DISPOZIŢIA CONDUCĂTORULUI  DIRECŢIEI  GENERALE  DE  ASISTENŢA  SOCIALĂ ŞI

PROTECŢIA      COPILULUI  SAU HOTĂRÂREA  COMISIEI  PENTRU  PROTECŢIA COPILULUI ORI  A INSTANŢEI  DE JUDECATĂ , DUPĂ CAZ, PENTRU  MĂSURA   PLASAMENTULUI ; HOTĂRÂREA JUDECĂTOREASCĂ DE INSTITUIRE A TUTELEI SAU , DUPĂ CAZ ,    DISPOZIŢIA     AUTORITAŢII  TUTELARE, POTRIVIT LEGII;

 

 1. HOTĂRÂRE   JUDECĂTOREASCĂ  PRIN  CARE  SOŢUL / SOŢIA  ESTE  DECLARAT / DECLARATĂ

DISPĂRUT /  DISPĂRUTĂ.

 

 1.  HOTĂRÂRE  JUDECĂTOREASCĂ  PRIN CARE SOŢUL / SOŢIA ESTE ARESTAT / ARESTATĂ PREVENTIV PE O PERIOADĂ  MAI  MARE  DE  30 DE ZILE SAU EXECUTĂ O PEDEAPSĂ PRIVATĂ  DE  LIBERTATE  ŞI  NU PARTICIPĂ LA  INTREŢINEREA  COPIILOR;

 

 1.  ADEVERINŢĂ  ELIBERATĂ DE  DIRECŢIA VENITURI, IN CARE SA SE MENŢIONEZE BUNURILE    MOBILE ŞI  IMOBILE  AFLATE  IN  PROPRIETATE;

 

 1. ADEVERINŢĂ ELIBERATĂ DE SERVICIUL AGRICOL DIN CADRUL PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI ARAD  CU  PRIVIRE  LA  TERENUL AGRICOL  AFLAT IN  PROPRIETATE;

 

 1. ADEVERINŢĂ ELIBERATĂ DE ADMINISTRAŢIA FINANŢELOR PUBLICE, IN CARE SĂ SE MENŢIONEZE  VENITURILE  REALIZATE  DE  MEMBRII  MAJORI  AI  FAMILIEI;

                                               

 

                           

Articole asemanatoare


Scrie un comentariu

trimite