Vremea Romania, Arad -6°C

Stiri Arad

Ședință extraordinară a CLM cu 31 de puncte pe ordinea de zi; vezi ce proiecte vor fi puse la vot

Consilierii locali municipali au fost convocați vineri la o ședință extraordinară. Aceasta va începe la ora 14 și va avea loc în Sala Regele Ferdinad. Pe ordinea de zi sunt 31 de puncte, dintre care 30 de proiecte.

Ședință extraordinară a CLM cu 31 de puncte pe ordinea de zi; vezi ce proiecte vor fi puse la vot
Comentează 0

În cele ce urmează vă prezentăm ordinea de zi, așa cum a fost comunicată de reprezentanții Primăriei.

1. Proiect de hotărâre nr. 19/2020 referitor la neexercitarea dreptului de preemţiune cu privire la achiziţionarea apartamentului nr. 16/A, situat în Arad, str. Episcopiei, nr. 2, et. I;

2. Proiect de hotărâre nr. 20/2020 referitor la neexercitarea dreptului de preemţiune cu privire la achiziţionarea apartamentului nr. 10, situat în Arad, Piața Catedralei, nr. 1, etaj III, corp A;

3. Proiect de hotărâre nr. 21/2020 referitor la neexercitarea dreptului de preemţiune cu privire la achiziţionarea imobilului situat în Arad, B-dul Revoluţiei, nr. 69;

4. Proiect de hotărâre nr. 30/2020 referitor la neexercitarea dreptului de preemţiune cu privire la achiziţionarea apartamentului nr. 7, situat în Arad, str. Episcopiei, nr.3, et.I, corp A;

5. Proiect de hotărâre nr. 38/2020 referitor la neexercitarea dreptului de preemţiune cu privire la achiziţionarea apartamentului nr. 31 A, situat în Arad, Bulevardul Revoluției nr. 78, et. I;

6. Proiect de hotărâre nr. 37/2020 privind acceptarea înscrierii proprietăţii private a Municipiului Arad asupra imobilului înscris în CF nr. 315724 Arad, situat în Zona Calea Radnei, DN7 (sens giratoriu Selgros);

7. Proiect de hotărâre nr. 42/2020 privind aprobarea rectificării intabulării dreptului de proprietate a Municipiului Arad asupra imobilului situat în Municipiul Arad, Piața George Enescu nr. 1;

8. Proiect de hotărâre nr. 29/2020 privind atestarea apartenenței la proprietatea privată a Municipiului Arad a imobilelor situate în Municipiul Arad, înscrise în C.F nr. 351423 Arad și C.F nr. 351424 Arad;

9. Proiect de hotărâre nr. 40/2020 privind unele măsuri în vederea actualizării în plan cadastral a datelor  unor imobile situate în zona  Grădiște- Sanevit;

10. Proiect de hotărâre nr. 36/2020 privind schimbarea denumirii „Filarmonica de Stat Arad” în „Filarmonica Arad” – inițiativa consilierilor locali Ionel Bulbuc, Mariana Cismașiu, Laura Andreș, Gheorghe Otto-Furău, Antoanela – Luciana Naaji, Adina- Liana Dumitrean, Anca-Patricia Stoenescu;

11. Proiect de hotărâre nr. 35/2020 privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Arad;  

12. Proiect de hotărâre nr. 34/2020 privind aprobarea Contractului de administrare pentru  imobilul  în care își desfășoară activitatea Filarmonica de Stat Arad;

13. Proiect de hotărâre nr. 39/2020 privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad;

14. Proiect de hotărâre nr. 23/2020 privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor aferente Programului pentru școli al României și a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, la nivelul Municipiului Arad, începând cu anul școlar 2020-2021;

15. Proiect de hotărâre nr. 33/2020 cu privire la aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție „Achiziţie şi montaj staţie de reîncărcare pentru autovehicule electrice (autobuze) – în garajul S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad”;

16. Proiect de hotărâre nr. 7/2020 privind aprobarea unor măsuri pentru reglementarea  activității de sortare a deșeurilor reciclabile în Stația de Sortare Arad;

17. Proiect de hotărâre nr. 24/2020 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Unității Administrativ – Teritoriale Municipiul Arad în Adunarea Generală a Acționarilor la  S.C. Compania de Apă Arad S.A.;

18. Proiect de hotărâre nr. 25/2020 privind adiționarea Contractului de comodat nr. 2/25.03.2019 încheiat cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Local Arad;

19. Proiect de hotărâre nr. 672/2019 privind aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 153/2011 privind măsuri de creștere a calității arhitectural-ambientale a clădirilor, cu modificările și completările ulterioare, pentru zone de protecție a monumentelor istorice și pentru zonă monumente protejate în municipiul Arad – Program de sprijin financiar acordat proprietarilor de clădiri din zonele de acțiune prioritară din municipiul Arad;

20. Proiect de hotărâre nr. 570/2019 privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) și a Regulamentului Local de Urbanism aferent (RLU): Zonă cu funcțiuni mixte, imobil locuințe colective și funcțiuni complementare, realizare accese, împrejmuire proprietate, amplasare elemente publicitare, organizare de șantier, Municipiul Arad, Str. Cocorilor, Nr. 40-42, conform extras C.F. nr. 350805 - Arad, beneficiar: S.C. Mladin Omu S.R.L.;

21. Proiect de hotărâre nr. 571/2019 privind aprobarea documentației de urbanism Planului Urbanistic Zonal (PUZ) și a Regulamentului Local de Urbanism (RLU): „Clădire de locuințe  colective, spatii comerciale si birouri cu garaje la demisol, regim  înălțime    D + P + 8E +2Er  şi împrejmuire”, str. Cornel Radu nr. 5-7, municipiul Arad;

22. Proiect de hotărâre nr. 22/2020 privind aprobarea Raportului final întocmit în urma ”Monitorizării și evaluării implementării Planului de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Municipiul Arad, servicii auxiliare de întreținere și exploatare a modelului de transport”, pentru anul 2019;

23. Proiect de hotărâre nr. 26/2020 privind aprobarea D.A.L.I. privind obiectivul de investiție publică “Reabilitarea Secției Recuperare, Medicină fizică și Balneologie situată în Arad, Piața Mihai Viteazu nr. 7-8”;

24. Proiect de hotărâre nr. 27/2020 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții ,,C.N.I.”SA pe bază de protocol a terenului proprietatea Municipiului Arad în suprafață de 14.000mp, situat în str. Cetății nr. FN, în vederea și pe perioada realizării de către ,,C.N.I.”- SA a obiectivului de investiții - Construire bază sportivă TIP 1 în Municipiul Arad, județul Arad;

25. Proiect de hotărâre nr. 31/2020 privind aprobarea acordării ajutorului cu titlu de subvenţii pentru acoperirea diferenţei de preţ şi tarif la energia termică livrată populaţiei către S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad;

26. Proiect de hotărâre nr. 28/2020 privind aprobarea prețului local al energiei termice în Municipiul Arad;

27. Proiect de hotărâre nr. 32/2020 privind aprobarea Programului de îmbunătățire a eficienței energetice;

28.    Proiect de hotărâre nr. 16/2020 privind repartizarea excedentului bugetar al municipiului Arad;

29. Proiect de hotărâre nr. 17/2020 privind adoptarea Bugetului General de Venituri si Cheltuieli al Municipiului Arad pentru anul 2020;

30. Proiect de hotărâre nr. 41/2020 pentru constatarea încetării de drept a folosinței gratuite a terenului situat în str. I. R. Șirianu nr. 6/A, către Teatrul Clasic Ioan Slavici Arad;  

31. Aprobarea procesului-verbal/stenogramei ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din data de 16 decembrie 2019.

Cu o singură excepție, toate proiectele sunt inițiate de primar.

Articole asemanatoare


Scrie un comentariu

trimite