Vremea Romania, Arad -6°C

Stiri Arad

Ședință de CLM cu 29 de puncte; unul dintre acestea - alegerea viceprimarilor: Lazăr Faur și Cristian Galea

Consiliul Local Municipal a fost convocat vineri, începând cu ora 10.30, pentru a participa la ședința publică ordinară aferentă lunii decembrie. Pe ordinea de zi se află 29 de puncte, printre care și alegerea viceprimarilor.

Ședință de CLM cu 29 de puncte; unul dintre acestea - alegerea viceprimarilor: Lazăr Faur și Cristian Galea
Comentează 0

Potrivit informațiilor de care dispunem,  majoritatea constituită în CLM din care face parte PNL, PMP și UDMR a decis că viceprimarii Aradului vor fi Lazăr Faur (PNL) și Cristian Galea (PMP).

În cele ce urmează vă prezentăm ordinea de zi, astfel cum ne-a fost comunicată de reprezentanții Primăriei.

1. Proiect de hotărâre nr. 427/2020  privind atribuirea de denumiri de străzi  în municipiul Arad, în interiorul cartierului Cadaș-Silvaș – iniţiativa primarului;

2. Proiect de hotărâre nr. 318/2020 ed. 1 rev. 1 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) și a Regulamentului Local de Urbanism (RLU): „Construire ansamblu de clădiri comerciale și pentru servicii", amplasament Municipiul Arad, Calea Aurel Vlaicu nr. 14, extras CF. nr. 302429 – Arad” – iniţiativa primarului;

3. Proiect de hotărâre nr. 467/2020 cu privire la modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad – iniţiativa primarului;

4. Proiect de hotărâre nr. 474/2020 privind modificarea statului de funcţii al Filarmonicii Arad – iniţiativa primarului;

5. Proiect de hotărâre nr. 469/2020 privind aprobarea rezultatului evaluării finale a managementului la Filarmonica Arad– iniţiativa primarului;

6. Proiect de hotărâre nr. 468/2020 privind aprobarea modificării statului de funcții al serviciului public de interes local Centrul Municipal de Cultură Arad– iniţiativa primarului;

7. Proiect de hotărâre nr. 455/2020 cu privire la modificarea statului de funcţii al Centrului Social Cantina Municipală Arad – iniţiativa primarului;

8. Proiect de hotărâre nr. 458/2020 cu privire la modificarea statului de funcții al Serviciului public de interes local „Direcția de Asistență Socială Arad” de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad – iniţiativa primarului;

9. Proiect de hotărâre nr. 460/2020 pentru constatarea încetării de drept a asocierii Consiliului Local al Municipiului Arad cu SC Compania de Transport  Public SA aprobată prin Hotărârea nr. 213/1998 a Consiliului Local al Municipiului Arad, în vederea realizării obiectivului de utilitate publică „stație terminus de autobuze” – iniţiativa primarului;

10. Proiect de hotărâre nr. 479/2020 privind aprobarea Actului Adițional nr. 2 la Contractul de Administrare nr. 20799/2019 încheiat cu Teatrul Clasic Ioan Slavici – iniţiativa primarului;

11. Proiect de hotărâre nr. 473/2020 privind aprobarea acordării ajutorului cu titlu de subvenții pentru acoperirea diferenţei de preţ şi tarif la energia termică livrată populaţiei către S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad – iniţiativa primarului;

12. Proiect de hotărâre nr. 472/2020 privind trecerea în domeniul public a unor bunuri din patrimoniul SC CET Hidrocarburi SA Arad – iniţiativa primarului;

13. Proiect de hotărâre nr. 478/2020 privind acordarea unui mandat special reprezentantului U.A.T. Municipiul Arad în Adunarea Generală a Acționarilor de la  CET Hidrocarburi S.A. – iniţiativa primarului;

14. Proiect de hotărâre nr. 461/2020 privind aprobarea vânzării apartamentului nr. 3 (garaj) proprietatea Statului Român, situat în  municipiul Arad, strada Ady Endre, nr. 87 – iniţiativa primarului;

15. Proiect de hotărâre nr. 463/2020 privind acceptarea radierii dreptului de servitute de trecere asupra terenului situat în Municipiul Arad, strada Porumbacului, nr. 4, aflat în proprietatea personală a unei persoane fizice înscris în CF nr. 325492 Arad –– iniţiativa primarului;

16. Proiect de hotărâre nr. 466/2020 privind aprobarea repartizării unor locuinţe de serviciu – iniţiativa primarului;

17. Proiect de hotărâre nr. 470/2020 privind sistarea apartamentării şi prima înscriere a imobilului situat în Municipiul Arad, Str. Cuza Vodă, nr. 49 - înscris în CF nr. 316993 Arad– iniţiativa primarului;

18. Proiect de hotărâre nr. 471/2020 privind rectificarea suprafeţei terenului situat în Municipiul Arad, Str. Arinului, nr. 19- înscris în CF nr. 303992 Arad – iniţiativa primarului;

19. Proiect de hotărâre nr. 464/2020  privind aprobarea modificării și completării Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor județul Arad și a încheierii actelor adițional nr. 4 la Statut - iniţiativa primarului;

20. Proiect de hotărâre nr. 459/2020 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Unității Administrativ – Teritoriale Municipiul Arad, în  Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor al S.C. Compania de Apă Arad S.A. – iniţiativa primarului;

21. Proiect de hotărâre nr. 465/2020 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al  Municipiului Arad nr. 252/2020 privind delegarea gestiunii serviciului de salubrizare privind activitatea de dezinsecție, dezinfecție şi deratizare în municipiul Arad pentru atribuirea acordului-cadru, cu modificările şi completările ulterioare– iniţiativa primarului;

22. Proiect de hotărâre nr. 477/2020 privind stabilirea numărului și al cuantumului burselor acordate în învățământul preuniversitar de stat din Municipiul Arad pentru anul școlar 2020-2021 – iniţiativa primarului;

23. Proiect de hotărâre nr. 481/2020 privind modificarea Hotărârii nr. 192/2017 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind Regulamentul de desfășurare a activităților comerciale și al piețelor în municipiul Arad, cu modificările și completările ulterioare și a Hotărârii nr. 235/2020 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea unor măsuri pentru transformarea unor străzi din municipiul Arad în zone pietonale, cu modificările și completările ulterioare – iniţiativa primarului;

24. Proiect de hotărâre nr. 475/2020 privind modificarea repartizării excedentului bugetar al Municipiului Arad - iniţiativa primarului;

25. Proiect de hotărâre nr. 476/2020 privind rectificarea Bugetului General de venituri și cheltuieli al municipiului Arad pentru anul 2020 – iniţiativa primarului;

26. Proiect de hotărâre nr.419/2020  privind aprobarea modificării tarifului de operare a Stației de Compostare în Tunel Arad, prin încheierea unui Act Adițional la Contractul nr. 908/2018 de delegare prin concesiune a gestiunii activităților componente de operare a stațiilor care fac parte din Sistemul Integrat de Management al Deșeurilor (SMID) de la nivelul județului Arad, după cum urmează: Operarea Staţiei de Compostare (activităţi de compostare a deşeurilor biodegradabile) în Tunel judeţul Arad şi transportul reziduurilor rezultate către depozitul conform existent din judeţul Arad - iniţiativa primarului;

27. Proiect de hotărâre nr. 484/2020 privind aprobarea procesului-verbal/stenogramei ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din data de 16.11.2020 - iniţiativa primarului;

28. Proiect de hotărâre nr. 483/2020 privind alegerea viceprimarilor Municipiului Arad - iniţiativa primarului;

29. Notificări diverse, corespondenţă adresată Consiliului Local al Municipiului Arad.

 

Articole asemanatoare


Scrie un comentariu

trimite