Vremea Romania, Arad -6°C

Stiri Arad

S-au stabilit locațiile destinate comerțului cu produse specifice Sărbătorii de Moș Nicolae

S-au stabilit locațiile destinate comerțului cu produse specifice Sărbătorii de Moș Nicolae
Comentează 0

Primăria Municipiului Arad a stabilit locațiile pentru desfăşurarea activităţilor comerciale cu ocazia Sărbătorii de Sf. Nicolae. Acestea sunt repartizate după cum urmează:

B-dul Revoluţiei intersecţia cu str. Crişan nr.1 (Bl. A, între sc. A şi B) - 8 locuri        

B-dul Revoluției nr.24 (între poartă și magazinul Emma”) - 4 locuri

B-dul Revoluţiei intersectia cu str. Ion I.C. Brătianu (Bl. 35 până la nr. 33) - 4 locuri                                                        

B-dul Revoluţiei nr. 43 (intrarea în Policlinică şi Banca Transilvania) - 8 locuri

B-dul Revoluției nr.84 - 86 (de la ghereta cu cărți până la nr. 88) - 8 locuri

B-dul Revoluției nr.92 - 96 (între Universitatea V.Goldiș și ”Articole medicale Focus”)  - 8 locuriZona Boul - Roșu staţia de tramvai spre centru (B-dul Decebal, în spate la postul TRAFO) - 3 locuri

 Cartier Micălaca - Aleea Borsec - 10 locuri

 Cartier Micălaca – B-dul N. Titulescu intersecția cu str. V. Lucaciu (între zona  verde  și stâlpii metalici din colțul Digi RCS-RDS” ) -  5 locuri

P-ţa U.T.A. - între magazinul ”Profi” si biserică (pe partea dinspre biserică)-  8 locuri

P-ţa U.T.A. (Calea Aurel Vlaicu nr. 63 - 67 (între magazinul ”Second Hand” și ING Bank) - 5 locuri    

Calea Aurel Vlaicu, bl. Z16, bl. Z17 (între CEC Bank și magazinul ”Mobexpert”)  - 6 locuri                                                                                                                                  

Calea Aurel Vlaicu, nr. 163, Bl. 6, (de la cafeneaua ”Platinium” până la colțul dinspre Kebab House”) - 8 locuri    

Piața Arenei (pe trotuar în zona magazinului ”Profi”) - 5 locuri

Cererile de participare la eveniment împreună cu documentația se depun direct/personal de către solicitant sau prin împuternicit, în condițiile legii (procură/împuternicire notarială), la Primăria Municipiului Arad, Serviciul Relaţii cu Publicul (camera 5 din Palatul Cenad) sau online, la E-mail: registratura@primariaarad.ro, începând cu data de 08.11.2021 până la data de 12.11.2021.

Comerţul ambulant se desfăşoară în perioada 03.12.2021 – 06.12.2021, dar nu înainte de achitarea taxei pentru ocuparea domeniului public la Direcţia Venituri din cadrul Primăriei Municipiului Arad.

Documentaţia pentru obţinerea acordului va cuprinde:

- cererea tip pentru obţinerea acordului de ocupare a domeniului public, care se găseşte pe site-ul Primăriei Municipiului Arad, www.primariaarad.ro şi la Serviciul Relaţii cu Publicul (camera 5) din cadrul Primăriei Municipiului Arad;

 - copie buletin de identitate sau carte de identitate;

 - copie Atestat de producător (vizat la zi);

 - acte firmă (copie certificat de înregistrare+certificat constatator, emise de Oficiul Registrului Comerțului);

  - procură/împuternicire notarială – în cazul în care solicitantul este diferit de persoana care depune cererea.

Condiţiile de desfăşurare a comerţului ambulant cu articole tradiţionale specifice Sărbătorii de Sf. Nicolae în perioada 03.12.2021 - 06.12.2021, sunt următoarele:

- marfa va fi expusă doar în perimetrul locaţiei stabilite;

- este permisă doar comercializarea cu articole tradiţionale specifice Sărbătorii de Sf. Nicolae;

- activitatea desfăşurată nu va afecta circulaţia pietonală și auto și nici activitatea specifică zonei;

- se va respecta curăţenia domeniului public afectat;

- se va deține la locul de vânzare acordul pentru desfășurarea comerțului stradal, eliberat de Serviciul Dezvoltare Urbană și Protejare Monumente, dovada achitării taxei de ocupare a domeniului public – în original, documentul de identitate a vânzătorului care să coincidă cu identitatea persoanei menționate în acordul solicitat;

-activitatea se va desfășura cu respectarea măsurilor de protecție sanitară stabilite prin legislația în vigoare, aferentă pandemiei de Coronavirus COVID-19.

În cazul constatării nerespectării condițiilor amintite anterior, acordul de ocupare a domeniului public se consideră retras de drept.

Articole asemanatoare


Scrie un comentariu

trimite