Vremea Romania, Arad -6°C

Stiri Arad

     Pentru petrecerea unor sărbători în siguranţă Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „ Vasile Goldiş” al judeţului Arad recomandă

     Pentru petrecerea unor sărbători în siguranţă Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „ Vasile Goldiş” al judeţului Arad recomandă
Comentează 1

   Împodobirea bradului şi decorarea locuinţei cu instalaţii de iluminat ornamentale sunt tradiții în preajma sărbătorilor de iarnă şi fac parte din spiritul Crăciunului.

1.Atenţie la posibilitatea de supraîncălzire, topire a instalaţiilor ornamentale pe timp îndelungat de folosinţă, dacă se află în apropierea unei surse de căldură.
2.Asiguraţi-vă bradul împodobit de căderea accidentală pe mochetă sau materiale textile. Aceste lucruri pot conduce la autoincendiere din cauza contactului dintre sursele încălzite de iluminat şi materialele textile.

3.Deconectarea instalaţiilor ornamentale de la surse de electricitate atunci când părăsiți locuința.

4.Nu aprindeţi artificii sau lumânări în bradul de Crăciun (sau în apropierea acestuia). Indiferent dacă este natural sau artificial, acesta se poate aprinde rapid, conducând la incendierea locuinţei.

5.Nu lăsaţi nesupravegheate sau la îndemâna copiilor instalaţiile ornamentale.

6.Este interzisă folosirea instalaţiilor ornamentale ce prezintă improvizaţii la legături şi la sursele de alimentare cu electricitate.

7.Odată cu trecerea timpului, bradul prin componenţa sa devine un foarte bun material combustibil, ceea ce poate duce foarte uşor la autoaprindere din cauza surselor de curent supraîncălzite sau scurtcircuit la instalaţia ornamentală.

8.Nu solicitaţi excesiv instalaţia electrică prin utilizarea simultană a mai multor consumatori electrici care pot depăşi puterea instalației electrice a locuinţei dumneavoastră.

 Organizatorilor de evenimente le reamintim următoarele:

În conformitate cu O.M.A.I  Nr. 163 din 28 februarie 2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor, ART. 105 (1) Folosirea flăcării: lumânări, făclii, torţe şi altele asemenea pe timpul spectacolelor de teatru, operă, operetă, a festivităţilor desfăşurate în restaurante sau pentru ambianţă ori divertisment în restaurante, baruri, cluburi, discoteci etc. este interzisă. (2) Pentru durate scurte, stabilite precis, se admite folosirea flăcării în situaţiile menţionate la alin. (1), cu condiţia asigurării condiţiilor de împiedicare a iniţierii şi propagării incendiului, după cum urmează:

 a) evitarea amplasării în apropierea sau contactul cu materiale combustibile: decoruri, costume, haine, perdele etc.;

 b) folosirea unor suporturi incombustibile;

 c) prevenirea producerii unor incendii prin răsturnare, manevrare greşită etc.;

 d) stingerea obligatorie a flăcărilor la terminarea evenimentului;

e) nominalizarea personalului propriu ce asigură supravegherea şi intervenţia în caz de incendiu;

f) asigurarea mijloacelor tehnice adecvate de apărare împotriva incendiilor;

Organizarea „focurilor de artificii” se organizează numai cu respectarea prevederilor legale, referitoare la obţinerea acordurilor şi autorizaţiilor necesare, respectarea distanţelor de siguranţă, asigurarea măsurilor de supraveghere şi intervenţie.( Legea nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive, cu modificările şi completările ulterioare)

COMPARTIMENTUL INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE

Purtător de cuvânt - căpitan Pleşca George 

Articole asemanatoare


Scrie un comentariu

trimite