Vremea Romania, Arad -6°C

Stiri Arad

Primarul Bibarț despre ședința CLM de mâine: „Audit energetic gratuit pentru 27 unități de învățământ din municipiu”

Membrii Consiliului Local Municipal Arad au fost convocați mâine, începând cu ora 10, la ședința ordinară aferentă lunii august. Pe ordinea de zi care cuprinde 34 de puncte se află 30 de proiecte de hotărâre.

În preambulul ședinței, primarul Călin Bibarț a vorbit despre câteva dintre acestea în cadrul unei conferințe de presă.

Primarul Bibarț despre ședința CLM de mâine: „Audit energetic gratuit pentru 27 unități de învățământ din municipiu”
Comentează 0

Dar să vedem care este ordinea de zi a ședinței:

1. Proiect de hotărâre nr. 390/2019 privind aprobarea studiului de fundamentare privind decizia de concesionare a lucrărilor, serviciilor și bunurilor accesorii pentru obiectivul de investiție „Amenajare parcare subterană Piaţa Avram Iancu din Municipiul Arad”;

2. Proiect de hotărâre nr. 389/2019 privind aprobarea termenilor de referință din Scrisoarea de Acord transmisă de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, referitor la Audit Energetic/Studiu de fezabilitate pentru renovarea iluminatului și sistemului energetic al clădirilor publice (unități de învățământ) în municipiul Arad;

3. Proiect de hotărâre nr. 361/2019 cu privire la aprobarea Regulamentului privind atestarea administratorilor de condominii din municipiul Arad;

4. Proiect de hotărâre nr. 378/2019 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Arad în Consiliul de Administrație al Filarmonicii de Stat Arad;

5. Proiect de hotărâre nr. 371/2019 privind aprobarea rapoartelor de evaluare a unor bunuri aparținând Municipiului Arad;

6. Proiect de hotărâre nr. 372/2019 privind aprobarea documentaţiei cadastrale pentru imobilul situat în municipiul Arad, Piaţa George Enescu nr. 1;

7. Proiect de hotărâre nr. 376/2019 privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Arad;

8. Proiect de hotărâre nr. 377/2019 privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Arad;

9. Proiect de hotărâre nr. 357/2019 privind aprobarea listei de priorități pentru locuințele de serviciu, precum și repartizarea unor locuinţe de serviciu;

10. Proiect de hotărâre nr. 358/2019 privind aprobarea repartizării unor locuinţe de intervenție;

11. Proiect de hotărâre nr. 366/2019 cu privire la modificarea obiectului unor contracte de închiriere cu destinația de locuințe;

12. Proiect de hotărâre nr. 373/2019 referitor la neexercitarea dreptului de preemţiune cu privire la achiziţionarea apartamentului nr. 3, situat în Arad, str. Octavian Goga nr. 5;

13. Proiect de hotărâre nr. 374/2019 referitor la neexercitarea dreptului de preemţiune cu privire la achiziţionarea apartamentului nr. 9, situat în Arad, str. Episcopiei nr. 9;

14. Proiect de hotărâre nr. 375/2019 referitor la neexercitarea dreptului de preemţiune cu privire la achiziţionarea apartamentului nr. 47, situat în Arad, B-dul Revoluţiei, nr. 78, etaj II;

15. Proiect de hotărâre nr. 367/2019 privind dezlipirea imobilului situat în str. Tarafului F.N. înscris în CF nr. 347175 Arad;

16. Proiect de hotărâre nr. 368/2019 privind rectificarea suprafeței de teren situat în Municipiul Arad str. Aviator Georgescu nr. 9 – înscris în CF nr. 348195 Arad;

17. Proiect de hotărâre nr. 380/2019 privind reglementarea situaţiei prin actualizarea şi rectificarea suprafeţelor terenurilor aferente imobilului situat în Municipiul Arad, Piaţa Mihai Viteazul, nr. 5-8;

18. Proiect de hotărâre nr. 381/2019 privind reglementarea juridică a unui teren situat în municipiul Arad;

19. Proiect de hotărâre nr. 359/2019 privind aprobarea Actului adițional nr. 1 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat în Municipiul Arad nr. 77559/22.10.2018 ;

20. Proiect de hotărâre nr. 360/2019 privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al SC CET Hidrocarburi SA Arad pentru anul 2019;

21. Proiect de hotărâre nr. 370/2019 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Arad în Adunarea Generală a Acţionarilor la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Transport Public Arad;

22. Proiect de hotărâre nr. 382/2019 privind aprobarea Actului adițional nr. 8 la Contractul de delegare a serviciului de transport public local prin concesiune nr. 14685/10.03.2014 - act adițional;

23. Proiect de hotărâre nr. 363/2019 privind unele măsuri pentru reprezentarea intereselor Municipiului Arad în Adunarea Generală a Asociaţilor a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Judeţul Arad, la care municipiul Arad este membru asociat;

24. Proiect de hotărâre nr. 369/2019 privind modificarea Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului de alimentare cu apă și de canalizare Act Adițional nr. 12/2019;

25. Proiect de hotărâre nr. 384/2019 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție „Amenajare traseu de transport public de călători cu autobuzul, care să asigure legătura pe arterele urbane între zona UTA și strada Ștefan cel Mare”;

26. Proiect de hotărâre nr. 385/2019 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici – ai obiectivului de investiție „Implementare sistemului de închiriere biciclete în Municipiul Arad”;

27. Proiect de hotărâre nr. 386/2019 privind aprobarea proiectului „Amenajare traseu de transport public de călători cu autobuzul, care să asigure legătura pe arterele urbane între zona UTA și strada Ștefan cel Mare” și a cheltuielilor legate de proiect;

28. Proiect de hotărâre nr. 379/2019 privind aprobarea acordării ajutorului cu titlu de subvenţii pentru acoperirea diferenţei de preţ şi tarif la energia termică livrată populaţiei către S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad;

29. Proiect de hotărâre nr. 387/2019 privind repartizarea excedentului bugetar al municipiului Arad;

30. Proiect de hotărâre nr. 388/2019 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Arad pentru anul 2019;

31. Informări privind activitatea operatorilor economici de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad pentru luna iulie 2019 şi principalele activităţi programate pentru luna august 2019;

32. Notificări diverse, corespondenţă adresată Consiliului Local al Municipiului Arad, informări privind deplasarea aleşilor locali în misiuni oficiale;

33. Interpelări, întrebări, petiţii, declaraţii politice şi alte probleme supuse atenţiei Consiliului Local al Municipiului Arad;

34. Notificări diverse, corespondenţă adresată Consiliului Local al Municipiului Arad.

Parcarea din Piața Avram Iancu nu se face cu bani de la bugetul local

După cum se vede primul punct de pe ordinea de zi vizează parcarea subterană care urmează să fie construită în Piața Avram Iancu. Privitor la acest subiect, primarul Călin Bibarț a ținut să răspundă unor atacuri venite dinspre PSD, atacuri care vizau valoarea investiției, după principiul „dincolo era mai ieftin”. „Parcarea subterană din Piața Avram Iancu urmează să se facă prin concesionare, deci nu implică bani proveniți din bugetul local. Dacă am fi făcut-o cu bani de la buget nu am fi avut nevoie de 2/3 din voturile din CLM, deci nu am fi avut nevoie de voturile PSD. Nu mai reiau acum toată povestea, dar sper să avem investitori”, a declarat Bibarț.

Grant BERD pentru audit energetic

Primarul Bibarț a vorbit în continuare despre auditul energetic care vizează 27 de unități de învățământ din municipiu. Este vorba despre Colegiul Național „Vasile Goldiș”, Colegiul Tehnic de Construcții și Protecția Mediului, Colegiul Tehnologic de Industrie Alimentară, Liceul Teoretic „A. M. Guttenbrunn”, Liceul de Arte „Sabin Drăgoi”, Liceul Tehnologic „Francisc Neumann”, Liceul Tehnologic de Transporturi Auto, Școala Gimnazială „Adam Nicolae”, Grădinița PN 21, Grădinița PN 22, Școala Gimnazială Aron Cotruș, Grădinița PN 7, Grădinița PP 8, Școala Gimnazială „Caius Iacob”, Grădinița PN 3, Școala Gimnazială „Iosif Moldovan”, Grădinița PP 1, Grădinița PP 22, Grădinița PN „Mugurel”, Grădinița PP 14, Grădinița PN 6, Grădinița PP 13, Grădinița PN 12, Grădinița PN 24, Grădinița PN 8, Grădinița PN 9 și Grădinița PS 2. „Acest audit energetic este făcut prin intermediul unui grant oferit de BERD, este de fapt un cadou pe care ni-l face BERD fără a ne obliga la nimic. Acest audit ne folosește indiferent de sursa de finanțare. Abia după urmează studiile de fezabilitate și așa mai departe. După ce va fi gata auditul vom vedea ce finanțări sunt pe piață și vom lua o decizie, pentru că acest grant nu ne obligă să luăm banii de la BERD”, a ținut să precizeze Bibarț.

În continuare, acesta a ținut să precizeze că punctele 25, 26 și 27 sunt în strânsă legătură cu podul care urmează să fie construit peste Mureș în continuarea străzii Andrei Șaguna, fiind vorba despre întocmirea unor documente necesare pentru obținerea finanțării europene.

Mai mulți bani pentru drumuri, CTP și școli

În încheiere, edilul a făcut câteva precizări cu privire la rectificarea bugetară. „Avem şi proiectul de rectificare bugetară, atât de necesară în acest moment. Aici găsim alocări suplimentare pentru reparaţiile de drumuri, în valoare de șapte milioane, patru milioane lei pentru CTP, reperezentând gratuităţile acordate pensionarilor şi elevilor, alocări financiare pentru unele reparaţii la şcoli. Accentuez, banii care se iau de la un obiectiv de investiţie şi se pun în altă parte, nu înseamnă că proiectul iniţial nu se mai face. Dar, să nu uităm, suntem în a doua jumătate a anului, când lucrările fie nu au început, pentru că nu s-au terminat licitaţiile, fie abia au fost demarate. Faţă de bugetul gândit pentru tot anul, realizăm că sumele propuse iniţial nu se vor consuma până la sfârşitul anului”, a explicat primarul.

Articole asemanatoare


Scrie un comentariu

trimite