Vremea Romania, Arad -6°C

Stiri Arad

La Arad, Semlac, Păuliș și Secusigiu a fost depășită incidența de 3 cazuri COVID-19/1000 de locuitori

HOTĂRÂREA nr. 155 din 26.09.2021 privind măsurile adoptate în cadrul şedinţei extraordinare a C.J.S.U. Arad din data de 26.09.2021

La Arad, Semlac, Păuliș și Secusigiu a fost depășită incidența de 3 cazuri COVID-19/1000 de locuitori
Comentează 0

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Arad, având în vedere

- Legea nr.136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • Legea nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
 • Hotărârea Guvernului nr.932/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10 septembrie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului nr. 990/2021 pentru modificarea și completarea anexelor nr. 2 și 3 la Hotărârea Guvernului nr. 932/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10 septembrie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
 • Hotărârea Guvernului nr. 1015/2021 pentru modificarea și completarea anexelor nr. 2 și 3 la Hotărârea Guvernului nr. 932/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10 septembrie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
 • Dispoziţiile art. 22 din O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările şi completările ulterioare;
 • art. 1 pct. 9 din O.U.G. nr. 1/2014 privind unele măsuri în  domeniul managementul situațiilor de urgență, precum și pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă;
 • prevederile art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Regulamentul de organizare şi funcţionare al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Arad, aprobat prin Ordinul Prefectului Judeţului Arad nr. 67 din 03.02.2021;
 • Hotărârea Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă nr. 67/2021 privind privind propunerea prelungirii stării de alertă și a măsurilor necesar a fi aplicate pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 precum și modificarea și completarea Hotărârii Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr. 28 din 14.05.2021;
 • Hotărârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr. 43/2021 privind aprobarea listei țărilor/teritoriilor de risc epidemiologic ridicat, criteriile pe baza cărora se stabilesc acestea, precum și a regulilor de aplicare a măsurii carantinei asupra persoanelor care sosesc din acestea în România, cu modificările și completările ulterioare;
 • Hotărârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr. 70/2021 privind stabilirea unor măsuri necesar a fi aplicate în contextul pandemiei de COVID-19Hotărârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr. 73/2021 privind stabilirea unor măsuri necesar a fi aplicate în contextul pandemiei de COVID-19;
 • Hotărârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr. 74/2021 privind aprobarea Listei cu clasificarea țărilor/teritoriilor în funcție de rata de incidență cumulată și pentru modificarea HCNSU nr. 43/2021 privind aprobarea listei țărilor/teritoriilor de risc epidemiologic ridicat, criteriile pe baza cărora se stabilesc acestea, precum și a regulilor de aplicare a măsurii carantinei asupra persoanelor care sosesc din acestea în România;
 • Hotărârea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Arad nr. 149/22.09.2021;
 • Adresa Direcției de Sănătate Publică a Județului Arad, înregistrată la Instituția Prefectului – Județul Arad cu nr. 7562/26.09.2021; în vederea prevenirii transmiterii virusului SARS-CoV-2, adoptă următoarea

HOTĂRÂRE:Art.  1. (1) În baza comunicării Direcției de Sănătate Publică a Județului Arad conținând rata incidenței COVID-19 la 1000 de locuitori din fiecare unitate administrativ-teritorială din Județul Arad, se constată că față de situația existentă la data de 24.09.2021, în următoarele unități administrativ-teritoriale a fost depășită, la data prezentei Hotărâri, incidența de 2 cazuri COVID-19/1000 de locuitori, fără a fi depășită incidența de 3 cazuri COVID-19/1000 de locuitori : Seleuș, Petriș, Covăsinț, Sântana.

(2) În baza comunicării Direcției de Sănătate Publică a Județului Arad conținând rata incidenței COVID-19 la 1000 de locuitori din fiecare unitate administrativ-teritorială din Județul Arad, se constată că față de situația existentă la data de 24.09.2021 în următoarele unități administrativ-teritoriale a fost depășită, la data prezentei Hotărâri, incidența de 3 cazuri COVID-19/1000 de locuitori, fără a fi depășită incidența de 4 cazuri COVID-19/1000 de locuitori:Semlac, Păuliș, Arad, Secusigiu.

(3)  În baza comunicării Direcției de Sănătate Publică a Județului Arad conținând rata incidenței COVID-19 la 1000 de locuitori din fiecare unitate administrativ-teritorială din Județul Arad, se constată că față de situația existentă la data de 24.09.2021 în următoarele unități administrativ-teritoriale a fost depășită, la data prezentei Hotărâri, incidența de 4 cazuri COVID-19/1000 de locuitori, fără a fi depășită incidența de 6 cazuri COVID-19/1000 de locuitori: Lipova.

(4)  În baza comunicării Direcției de Sănătate Publică a Județului Arad conținând rata incidenței COVID-19 la 1000 de locuitori din fiecare unitate administrativ-teritorială din Județul Arad, se constată că față de situația existentă la data de 24.09.2021 în următoarele unități administrativ-teritoriale a fost depășită, la data prezentei Hotărâri, incidența de 6 cazuri COVID-19/1000 de locuitori: Ignești, Moneasa.

Art.  2. (1) În baza comunicării Direcției de Sănătate Publică a Județului Arad conținând rata incidenței COVID-19 la 1000 de locuitori din fiecare unitate administrativ-teritorială din Județul Arad, se constată că față de situația existentă la data de 11.09.2021, în următoarele unități administrativ-teritoriale, la data prezentei Hotărâri, incidența cazurilor COVID-19/1000 de locuitori s-a menținut în intervalul 2,01-3: -.

(2) În baza comunicării Direcției de Sănătate Publică a Județului Arad conținând rata incidenței COVID-19 la 1000 de locuitori din fiecare unitate administrativ-teritorială din Județul Arad, se constată că față de situația existentă la data de 11.09.2021, în următoarele unități administrativ-teritoriale, la data prezentei Hotărâri, incidența cazurilor COVID-19/1000 de locuitori s-a menținut în intervalul 3,01-4: -.

(3)  În baza comunicării Direcției de Sănătate Publică a Județului Arad conținând rata incidenței COVID-19 la 1000 de locuitori din fiecare unitate administrativ-teritorială din Județul Arad, se constată că față de situația existentă la data de 11.09.2021, în următoarele unități administrativ-teritoriale, la data prezentei Hotărâri, incidența cazurilor COVID-19/1000 de locuitori s-a menținut în intervalul 4,01-6: -.

(4)  În baza comunicării Direcției de Sănătate Publică a Județului Arad conținând rata incidenței COVID-19 la 1000 de locuitori din fiecare unitate administrativ-teritorială din Județul Arad, se constată că față de situația existentă la data de 11.09.2021, în următoarele unități administrativ-teritoriale, la data prezentei Hotărâri, incidența cazurilor COVID-19/1000 de locuitori s-a menținut peste valoarea 6: -.

Art.  3. (1) În baza comunicării Direcției de Sănătate Publică a Județului Arad conținând rata incidenței COVID-19 la 1000 de locuitori din fiecare unitate administrativ-teritorială din Județul Arad, se constată că față de situația existentă la data de 11.09.2021, în următoarele unități administrativ-teritoriale, la data prezentei Hotărâri, incidența cazurilor COVID-19/1000 de locuitori a scăzut sub valoarea 2: Dezna.

 (2) În baza comunicării Direcției de Sănătate Publică a Județului Arad conținând rata incidenței COVID-19 la 1000 de locuitori din fiecare unitate administrativ-teritorială din Județul Arad, se constată că față de situația existentă la data de 11.09.2021, în următoarele unități administrativ-teritoriale, la data prezentei Hotărâri, incidența cazurilor COVID-19/1000 de locuitori a scăzut în intervalul: 2,01-3: -.

(3)  În baza comunicării Direcției de Sănătate Publică a Județului Arad conținând rata incidenței COVID-19 la 1000 de locuitori din fiecare unitate administrativ-teritorială din Județul Arad, se constată că față de situația existentă la data de 11.09.2021, în următoarele unități administrativ-teritoriale, la data prezentei Hotărâri, incidența cazurilor COVID-19/1000 de locuitori a scăzut în intervalul 3,01-4: -.

(4)  În baza comunicării Direcției de Sănătate Publică a Județului Arad conținând rata incidenței COVID-19 la 1000 de locuitori din fiecare unitate administrativ-teritorială din Județul Arad, se constată că față de situația existentă la data de 11.09.2021, în următoarele unități administrativ-teritoriale, la data prezentei Hotărâri, incidența cazurilor COVID-19/1000 de locuitori a scăzut în intervalul 4,01-6: -.

Art. 4  (1) În unitățile administrativ-teritoriale precizate la art. 1, alin (1); art. 2, alin (1) și art. 3 alin (2) din prezenta Hotărâre, având în vedere prevederile art. 13, alin (2) din Anexa 3 la H.G. 932/2021 cu modificările și completările ulterioare, se aplică începând cu data de 27.09.2021 și până la expirarea termenului de 14 zile, toate prevederile conținute în H.G. 932/2021 cu modificările și completările ulterioare aferente situației în care incidența cazurilor COVID-19/1000 locuitori se încadrează în intervalul 2,01-3;

(2) În unitățile administrativ-teritoriale precizate la art. 1, alin (2); art. (2), alin. (2) și art. 3, alin. (3) din prezenta Hotărâre, având în vedere prevederile art. 13, alin (2) din Anexa 3 la H.G. 932/2021 cu modificările și completările ulterioare, se aplică începând cu data de 27.09.2021 și până la expirarea termenului de 14 zile, toate prevederile conținute în H.G. 932/2021 cu modificările și completările ulterioare aferente situației în care incidența cazurilor COVID-19/1000 locuitori se încadrează în intervalul 3,01-6, cu excepția prevederilor art. 9, pct. 41 din Anexa 3 la H.G. 932/2021 cu modificările și completările ulterioare;

(3) În unitățile administrativ-teritoriale precizate la art. 1, alin (3); art. 2, alin. (3) și art. 3, alin. (4) din prezenta Hotărâre, având în vedere prevederile art. 13, alin (2) din Anexa 3 la H.G. 932/2021 cu modificările și completările ulterioare, se aplică începând cu data de 27.09.2021 și până la expirarea termenului de 14 zile, toate prevederile conținute în H.G. 932/2021 cu modificările și completările ulterioare aferente situației în care incidența cazurilor COVID-19/1000 locuitori se încadrează în intervalul 3,01-6;

(4) În unitățile administrativ-teritoriale precizate la art. 1, alin (4) și art. 2, alin. (4) din prezenta Hotărâre, având în vedere prevederile art. 13, alin (2) din Anexa 3 la H.G. 932/2021 cu modificările și completările ulterioare, se aplică începând cu data de 27.09.2021 și până la expirarea termenului de 14 zile, toate prevederile conținute în H.G. 932/2021 cu modificările și completările ulterioare aferente situației în care incidența cazurilor COVID-19/1000 locuitori a depășit valoarea 6;

(5) Unitățile administrativ-teritoriale specificate la art. 1, 2, 3 și 4 din prezenta Hotărâre, vor fi introduse în Anexa la prezenta Hotărâre, cu specificarea termenului de 14 zile în care se aplică prevederile conform art. 4, alin. (1), (2), (3) sau (4), cu specificarea datei din care nu se mai aplică, după caz;

6) Unitățile administrativ-teritoriale în care rata incidenței a depășit valoarea 3, fără să depășească valoarea 6, iar în intervalul stabilit de 14 zile conform H.G. 932/2021 cu modificările și completările ulterioare rata incindeței fluctuează între intervalele 4,01-6 / sub 4, ori viceversa, vor fi încadrate în Anexă corespunzător ratei incidenței înregistate la data prezentei hotărâri, cu păstrarea intervalului inițial de aplicare a restricțiilor aferente intervalului 3,01-6, chiar și în situația în care rata incidenței a  scăzut sub valoarea 3.

(7) Anexa la Hotărârea 152/24.09.2021 se preia și se completeză cu unitățile administrativ-teritoriale specificate la art. 1, 2 și 3 din prezenta Hotărâre, precum și cu unitățile-administrativ teritoriale aflate în situația descrisă la art. 4, alin. (6), cu specificarea termenului de 14 zile în care se aplică prevederile conform Art. 4, alin. (1), (2), (3) sau (4), sau cu specificarea datei din care nu se mai aplică, după caz;

Art. 3   În toate unitățile administrativ-teritoriale care nu sunt precizate în Anexa la prezenta Hotărâre și care înregistrează la data prezentei o incidență a cazurilor COVID-19 de sub 2/1000 de locuitori, precum și în unitățile administrativ-teritoriale precizate la Art. 3, alin. (1) din prezenta Hotărâre, se aplică în continuare sau de la termenul stabilit în Anexă pentru cele din urmă, toate prevederile incidente conținute în H.G. 932/2021 cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4. Prezenta hotărâre se completează cu celelalte acte normative aflate în vigoare.

Art. 5. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Vasile Goldiş" al Judeţului Arad va transmite prezenta hotărâre membrilor C.J.S.U. Arad, instituțiilor și autorităților publice cu responsabilități în această materie, precum și unităților administrativ-teritoriale.

Preşedintele Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Arad

TOTH Csaba

Anexa la Hotărârea CJSU nr. 155 din 26.09.2021

21.09.2021-04.10.2021

Nr. crt

Unitate administrativ-teritorială

Incidență cazuri COVID-19/1000 de locuitori la data includerii/

reîncadrării în Anexă

Termen 14 zile conform art. 13, alin (2) din Anexa 3 la H.G. 932/2021

Incidență cazuri COVID-19/1000 locuitori la finalul termenului de 14 zile

Nu se mai aplică restricțiile de la data de:

U.A.T. CU INCIDENȚE CUPRINSE ÎNTRE 2-3 CAZURI/1000 DE LOCUITORI

1

BIRCHIȘ

2,77

14.09.2021-27.09.2021

 

 

2

BRAZII

2,47

14.09.2021-27.09.2021

 

 

3

DIECI

2,01

18.09.2021-01.10.2021

 

 

4

VĂRĂDIA DE MUREȘ

2,45

21.09.2021-04.10.2021

 

 

5

ALMAȘ

2,40

21.09.2021-04.10.2021

 

 

6

ȘIMAND

2,01

21.09.2021-04.10.2021

 

 

7

ZIMANDU NOU

2,55

23.09.2021-06.10.2021

 

 

8

MACEA

2,47

23.09.2021-06.10.2021

 

 

9

CONOP

2,25

25.09.2021-08.10.2021

 

 

10

USUSĂU

2,08

25.09.2021-08.10.2021

 

 

11

SĂVÂRȘIN

2,06

25.09.2021-08.10.2021

 

 

12

SELEUȘ

2,36

27.09.2021-10.10.2021

 

 

13

PETRIȘ

2,19

27.09.2021-10.10.2021

 

 

14

COVĂSINȚ

2,17

27.09.2021-10.10.2021

 

 

15

SÂNTANA

2,17

27.09.2021-10.10.2021

 

 

U.A.T CU INCIDENȚE CUPRINSE ÎNTRE 3-4 CAZURI/1000, UNDE SE APLICĂ RESTRICȚIILE AFERENTE INCIDENȚEI CUPRINSE ÎNTRE 3-6 CAZURI/1000 DE LOCUITORI, CU EXCEPȚIA art. 9, pct. 41 din ANEXA 3 la H.G. 932/2021

1

DEZNA

3,54

12.09.2021-25.09.2021

1,79

26.09.2021

2

CHISINDIA

3,35

21.09.2021-04.10.2021

 

 

3

ARCHIȘ

3,42

23.09.2021-06.10.2021

 

 

4

PECICA

3,56

25.09.2021-08.10.2021

 

 

5

OLARI

3,48

25.09.2021-08.10.2021

 

 

6

GURAHONȚ

3,46

25.09.2021-08.10.2021

 

 

7

VLADIMIRESCU

3,13

25.09.2021-08.10.2021

 

 

8

SEMLAC

3,51

27.09.2021-10.10.2021

 

 

9

PĂULIȘ

3,35

27.09.2021-10.10.2021

 

 

10

ARAD

3,32

27.09.2021-10.10.2021

 

 

11

SECUSIGIU

3,23

27.09.2021-10.10.2021

 

 

U.A.T CU INCIDENȚE CUPRINSE ÎNTRE 4-6 CAZURI/100 DE LOCUITORI, UNDE SE APLICĂ RESTRICȚIILE AFERENTE INCIDENȚEI CUPRINSE ÎNTRE 3-6 CAZURI/1000 DE LOCUITORI

1

2

ZĂDĂRENI

4,26

21.09.2021-04.10.2021

 

 

3

SEBIȘ

3,63 – initial

5,05 – prezent

23.09.2021-06.10.2021

 

 

4

APATEU

3,21 – initial

5,84 – prezent

23.09.2021-06.10.2021

 

 

5

LIVADA

4,31

25.09.2021-08.10.2021

 

 

6

ZĂBRANI

4,25

25.09.2021-08.10.2021

 

 

7

BÂRZAVA

4,12

25.09.2021-08.10.2021

 

 

8

FELNAC

4,02

25.09.2021-08.10.2021

 

 

9

BELIU

4,01

25.09.2021-08.10.2021

 

 

10

LIPOVA

3,75 -inițial

4,37 - prezent

25.09.2021-08.10.2021

 

 

U.A.T. CU INCIDENȚE CARE DEPĂȘESC 6 CAZURI/1000 LOCUITORI

1

FRUMUȘENI

6,09

23.09.2021-06.10.2021

 

 

2

IGNEȘTI

7,28

27.09.2021-10.10.2021

 

 

3

MONEASA

7,23

27.09.2021-10.10.2021

 

 

Articole asemanatoare


Scrie un comentariu

trimite