Vremea Romania, Arad -6°C

Stiri Arad

CLM a fost convocat pentru săptămâna viitoare; vezi ce este pe ordinea de zi

Consiliul Local Municipal a fost convocat, miercri, într-o ședință ordinară. Aceasta va avea loc de la ora 14, în Sala Regele Ferdinand a Palatului Administrativ.

CLM a fost convocat pentru săptămâna viitoare; vezi ce este pe ordinea de zi
Comentează 0

Pe ordinea de zi, pe care o prezentăm în cele ce urmează, sunt 25 de puncte, dintre care 18 proiecte.

1. Proiect de hotărâre nr. 58/2020 pentru modificarea Hotărârii nr. 535/2019 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind stabilirea numărului și al cuantumului burselor acordate în învățământul preuniversitar de stat din Municipiul Arad, pentru anul școlar 2019-2020;

2. Proiect de hotărâre nr. 64/2020 privind modificarea organigramei și a regulamentului de organizare si funcționare a aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad;

3. Proiect de hotărâre nr. 55/2020 privind modificarea formei amplasamentului teritoriului de stradă în municipiul Arad, în interiorul cartierului Gai, pentru strada Albă;

4. Proiect de hotărâre nr. 60/2020 pentru îndreptarea erorii materiale din cuprinsul art.1 al Hotărârii nr. 616/2019 privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) și a Regulamentului Local de Urbanism (RLU): Spații comerciale, Calea Zimandului, municipiul Arad, pe parcelele identificate prin CF nr. 340161 - Arad și CF nr. 340139 – Arad;

5. Proiect de hotărâre nr. 63/2020 privind aprobarea documentației de primă înscriere a imobilelor DE 1959 și DE 1962  în sistemul integrat de cadastru si carte funciară și atestarea apartenenței la proprietatea privată a Municipiului Arad a acestor imobile;

6. Proiect de hotărâre nr. 53/2020 privind actualizarea inventarului bunurilor proprietatea privată a Municipiului Arad;

7. Proiect de hotărâre nr. 46/2020 referitor la neexercitarea dreptului de preemțiune cu privire la achiziționarea apartamentelor nr. 10 și 11, situate în Arad, B-dul Revoluției nr. 90 sc. A – inițiativa primarului.

8. Proiect de hotărâre nr. 549/2019 privind actualizarea inventarului bunurilor proprietate privată a Municipiul Arad cu imobilul – construcție „Creșă UTA”, situat în Arad, str. Poetului nr. 1C;

9. Proiect de hotărâre nr. 47/2020 cu privire la repartizarea a două locuinţe construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situate în Municipiul Arad;

10. Proiect de hotărâre nr. 50/2020 cu privire la aprobarea Listei de priorităţi a solicitanţilor care au acces la locuinţele pentru tineri construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, cuprinzând titularii cererilor depuse până la 31.12.2019;

11. Proiect de hotărâre nr. 48/2020 pentru aprobarea Harta strategică de zgomot a Municipiului Arad, revizuită;

12. Proiect de hotărâre nr. 49/2020 privind modificarea Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare prin Actul Adiţional nr. 14/2020;

13. Proiect de hotărâre nr. 59/2020 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 446/2019 privind aprobarea unor măsuri pentru transformarea, experimental, a străzii 1 Decembrie 1918 din municipiul Arad, în zonă pietonală;

14. Proiect de hotărâre nr. 56/2020  privind constituirea comisiei de evaluare a  managementului  la Teatrul Clasic Ioan Slavici Arad, a comisiei de soluţionare a contestaţiilor, precum şi a secretariatului comisiilor, în vederea evaluării managementului aferent anului 2019;

15. Proiect de hotărâre nr. 57/2020 privind constituirea comisiei de evaluare a managementului la Filarmonica Arad, a comisiei de soluționare a contestațiilor, precum și a secretariatului comisiilor, în vederea evaluării managementului aferent anului 2019;

16. Proiect de hotărâre nr. 61/2020 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Arad pentru anul 2020;

17. Proiect de hotărâre nr. 62/2020 privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local al Municipiului Arad pentru anul 2020 al Serviciului public de interes local „Direcţia de Asistenţă Socială Arad” de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad;

18. Proiect de hotărâre nr. 51/2020 privind mandatarea reprezentaților Consiliului Local al Municipiului Arad în Adunarea Generală a Acționarilor de la SC Gospodărirea Comunală Arad SA pentru completarea numărului de membri ai consiliului de administrație;

19. Aprobarea procesului-verbal/stenogramei ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din data de 23 decembrie 2019;

20. Aprobarea procesului-verbal/stenogramei ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din data de 10 ianuarie 2020;  

21. Aprobarea procesului-verbal/stenogramei ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din data de 16 ianuarie 2020;

22. Alegerea președintelui de ședință pentru perioada martie-mai 2020;

23. Informări privind activitatea operatorilor economici de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad pentru luna ianuarie 2020 şi principalele activităţi programate pentru luna februarie 2020;

24. Notificări diverse, corespondenţă adresată Consiliului Local al Municipiului Arad, informări privind deplasarea aleşilor locali în misiuni oficiale;

25. Interpelări, întrebări, petiţii, declaraţii politice şi alte probleme supuse atenţiei Consiliului Local al Municipiului Arad.

 

Articole asemanatoare


Scrie un comentariu

trimite