Vremea Romania, Arad -6°C

Stiri Arad

„Absolvenți ai Facultății de Științe Juridice din cadrul UVVG au devenit cunoscuți avocați, judecători, președinți de tribunal, procurori, procurori-șefi, consilieri juridici, polițiști, dar și parlamentari, sau miniștri”

Interviu cu dl. conf. univ. dr. Cristian Alunaru, cadru didactic al Facultății de Științe Juridice a Universității de Vest „Vasile Goldiș” din Arad, Decanul Baroului Arad, membru corespondent al Academiei de Științe Juridice din România, membru al grupului de cercetare „Wiener Arbeitskreis” - Centrul de Cercetare pentru Dezvoltarea Dreptului European și Reforma Dreptului Privat al Universității din Viena, membru al Consiliului de Conducere al UNBR.

„Absolvenți ai Facultății de Științe Juridice din cadrul UVVG au devenit cunoscuți avocați, judecători, președinți de tribunal, procurori, procurori-șefi, consilieri juridici, polițiști, dar și parlamentari, sau miniștri”
Comentează 0

- Dle. conf. univ. dr. Cristian Alunaru, predați la Facultatea de Științe Juridice din cadrul Universității de Vest „Vasile Goldiș” din Arad încă de la începuturi….            

- Facultatea de Științe Juridice a fost (alături de Facultatea de Științe Economice), prima facultate a Universității „Vasile Goldiș” din Arad înființată în anul 1990, care s-a caracterizat, încă de la început, prin excelență, aici venind să predea cadre universitare de renume din Cluj și București. Am fost implicat încă din primul an, în activitatea de predare, având onoarea să fiu asistentul unor renumiți profesori, precum Vladimir Hanga, Mircea Mureșan, Liviu Pop, după care am urcat eu însumi în ierarhia academică.

- Cu ce se poate mândri Facultatea de Științe Juridice?

- Absolvenți ai celor 25 de promoții ale facultății au devenit cunoscuți avocați, judecători, președinți de tribunal, procurori, procurori-șefi, consilieri juridici, polițiști, dar și parlamentari, sau miniștri.

- Aveți o deosebită activitate internațională în ceea ce privește dezvoltarea dreptului european și reforma dreptului privat. Cum ați devenit cunoscut în străinătate?

 - După doctoratul de la Cluj m-am specializat la Universitatea „Albert Ludwig” din Freiburg (Germania). Am devenit cunoscut în străinătate mai ales datorită celor peste 50 de lucrări în edituri de renume, precum Springer Viena/New York, Walter de Gruyter Berlin/ Boston, Manz Viena, Nomos Viena, LIT Wien/Berlin, Mohr Siebeck Tübingen, Frank & Timme Berlin, Berliner Wissenschafts-Verlag, Peter Lang Frankfurt am Main, Seçkin Yayıncılık A.Ş Istanbul, etc.

- Ne puteți evidenția câteva lucrări mai semnificative?

- Aș cita în primul rând monografia în limba germană privind contractul de vânzare-cumpărare publicată la editura Nomos din Viena. Apoi capitolul privind sistemul de drept din România din cadrul primei Enciclopedii a României publicate în perioada postbelică (din păcate nu în România, ci în Austria, în limba germană, în editura LIT Wien-Berlin), precum și capitolul privind influența Codului civil general austriac asupra dreptului românesc, într-un volum festiv de mare prestigiu, editat de Universitatea din Viena cu ocazia aniversării a 200 de ani de la promulgarea Codului Civil General Austriac.

- La ce manifestări academice internaționale mai importante ați participat?  - Am fost invitat în ultimii ani la conferințe juridice internaționale în țări precum Austria, Germania, Ungaria, Croația, Polonia, Cehia, Slovacia, Turcia, Italia, Anglia, Belgia, Letonia, etc. Ca urmare a acestor participări am devenit membru al unor importante instituții juridice europene. Astfel, sunt de peste 7 ani (două mandate) membru al Consiliului de conducere al Institutului European de Drept (European Law Institute – ELI) cu sediul la Viena. Chiar, în urmă că câteva săptămâni, am participat în Letonia, la Riga, la ședința Consiliului de conducere, Adunarea generală și Conferința anuală a ELI. De peste 20 de ani sunt membru cu drepturi depline (inclusiv cu drept de vot asupra propunerilor de modificare a legilor și de alegere a organelor de conducere) al Uniunii Juriștilor din Germania și din Austria.

Spre exemplu, în luna mai anul curent, am participat la Salzburg la cel de-al 20 – lea Congres al Juriștilor din Austria, iar în data de 25 septembrie am fost prezent la cel de-al 72-lea Congres al Juriștilor Germani de la Leipzig. De peste 10 ani sunt invitat să redactez și să prezint raportul României la Conferința anuală de răspundere civilă delictuală, organizat de „European Centre for Tort and Insurance Law”, aparținând de Academia de Științe a Austriei. Lucrările conferințelor se publică în volume anuale la editura Walter de Gruyter Berlin/ Boston (în primii ani la editura Springer Viena/New York).

Am ținut prelegeri ca profesor invitat la renumite universități europene, precum Universitatea de Științe Economice din Viena, Universitatea Jagiellonski din Cracovia, sau Kültür Üniversitesi Istanbul.

- Aveți o relația specială cu Universitatea din Viena, profesorul Rudolf Welser este Doctor Honoris Causa al UVVG... Din ce organisme europene faceți parte? 

- În anul 2007, am fost inițiatorul înființării Centrului de Cercetare pentru Dezvoltarea Dreptului European și Reforma Dreptului Privat (condus de profesorul Welser), aparținând Facultății de Drept a Universității din Viena. De atunci sunt membru al acestui grup de cercetare numit „Wiener Arbeitskreis” (grupul de lucru de la Viena) și am participat la toate conferințele organizate de centru, care s-au soldat cu peste 15 publicații în Editura „Manz” din Viena.                        

- Dar activitatea dv. științifică în România?

- Sunt membru corespondent al Academiei de Științe Juridice a României. În al doilea an consecutiv am fost invitat să țin cursuri în limba germană la Școala de vară organizată de Universitatea din București, împreună cu Universitatea din Würzburg. Am fost invitat la diferite conferințe juridice la Universitățile din București, Cluj sau Timișoara. Spre exemplu, în luna noiembrie sunt invitat să țin o prelegere despre importanța gândirii juridice germane în cadrul Conferinței internaționale „Între dogmatica juridică și rațiune practică” organizată de Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj. De menționat că eu am fost cel care a intermediat invitarea profesorului Christian von Bar din Germania, unul din părinții dreptului european (care m-a invitat și el de mai multe ori la Universitatea din Osnabrück pentru prelegeri).

- Ce studii ați publicat în România?

- Menționez doar revistele de mare circulație, precum „Dreptul” și „Revista română de drept” (cum se numea înainte de 1989), „Studii de drept românesc” (editura Academiei Române), „Studia Universitatis Babeş-Bolyai Jurisprudentia”, „Revista română de drept comunitar” (editura Wolters Kluwer Romania), „Buletinul Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților” București, etc. Aș mai aminti monografia „Drepturi reale ale străinilor asupra imobilelor situate în România”, publicată în  editura Cordial-lex din Cluj-Napoca.

Am făcut o scurtă trecere în revistă a activității mele de cercetare științifică exclusiv cu scopul de a arăta că Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad este o universitate europeană, cu importante legături internaționale, care sunt evident profitabile studenților. Amintesc doar faptul că, am intermediat, în calitate de membru al Consiliului de conducere al Institutului European de Drept, înscrierea Facultății de Științe juridice a UVVG ca membru al acestui institut. Este prima Facultate de Drept din România care a devenit membru – persoană juridică – a Institutului European.

Amintesc și alte evenimente academice internaționale organizate la Arad: Conferința europeană „Recodificarea dreptului civil între tradiție și nevoia de reformă” precum și Școala de vară internațională. La aceste acțiuni au participat peste 30 de profesori de renume din toată Europa, dintre care îi mintesc pe Tatiana Josipovic (soția lui Ivo Josipovic, la acea dată Președintele Croației), Vékas Lajos (Președintele Comisiei Guvernamentale care a redactat noul Codul civil al Ungariei), pe profesorii Rudolf Welser, Walter Rechberger, Peter Lewisch, Walter Schrammel de la Universitatea din Viena și, nu în ultimul rând, pe Nikolaus Michalek, Președintele Uniunii Juriștilor din Austria, fost ministru al justiției din Austria.

- Care este activitatea practică a studenților din cadrul Facultății de Științe Juridice a UVVG și cum este colaborarea cu Baroul Arad al cărui președinte sunteți?         

- Sunt Decanul Baroului Arad, iar în această calitate membru al Consiliului de conducere al UNBR (Uniunea Națională a Barourilor din România). Sunt, la fel ca multe cadre didactice ale Universității de Vest „Vasile Goldiș” din Arad, practician și nu doar teoretician. Astfel, ca reprezentant al Baroului sau al UNBR am participat la numeroase conferințe profesionale internaționale. Această realitate este tot în favoarea studenților, care au posibilitatea să ia cunoștință directă cu viața juridică, pot înțelege mult mai bine importanța practică a unor instituții juridice. Studenții noștri fac practică la toate instituțiile juridice, inclusiv în societățile și cabinetele de avocați.

- Ce așteptări aveți de la studenții Facultății de Științe Juridice?

- Studenții pot profita nu doar de dotările materiale excepționale de care dispune facultatea, ci și de cunoștințele teoretice și practice pe care le pot oferi specialiștii în știința dreptului atât teoreticieni, cât și cunoscuți practicieni deopotrivă. Studenții se vor bucura și de importantele relații academice internaționale, din care o mică parte au fost relevate de mine.

Daniel Albu        

 

POZA DSC 06623: Cristian Alunaru prezentând Raportul României la Conferința europeană anuală pentru răspundere delictuală, în Sala Academiei de Științe a Austriei

POZA ELI COUNCIL 1802: Cristian Alunaru la ședința Consiliului de conducere al Institutului European de Drept în Sala Senatului Universității din Viena

POZA DSC 01826: Grupul de cercetare de la Universitatea din Viena, condus de Prof. Rudolf Welser (Dr. h.c. al UVVG), la o ședință de lucru

POZA DSC 01038: La Congresul Juriștilor din Austria de la Salzburg, împreună cu Președinții Uniunilor Juriștilor din Germania și Elveția și Avocatul General de la Curtea Europeană de Justiție (doamna Verica Trstejak)

 

Galerie foto (3)

Articole asemanatoare


Scrie un comentariu

trimite