Vremea Romania, Arad -6°C

Stiri Arad

UVVG continuă înscrierile în luna august pentru sesiunea de toamnă

UVVG continuă înscrierile în luna august pentru sesiunea de toamnă
Comentează 2

Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad continuă înscrierile, în luna august, pentru sesiunea de toamnă, anul universitar 2015-2016, la toate cele șase facultăţi. 

Nu se mai fac înscrieri doar la specializările din cadrul Facultăţii de Medicină, Farmacie şi Medicină Dentară, unde s-au completat locurile în sesiunea de vară. 

UVVG anunță că oferă numeroase facilităţi şi Burse „Vasile Goldiş” – şcolarizare gratuită, studenţilor care se înscriu în anul I universitar 2015-2016 la una, sau mai multe specializări din cadrul facultăţilor. 

Viitorii studenţi pot opta pentru studii de licenţă şi masterat în domeniul: farmacie, nutriţie şi dietetică, balneofiziokinetoterapie şi recuperare, biologie, psihologie, ştiinţele educaţiei, asistenţă socială, educaţie fizică şi sport, juridic, marketing, contabilitate și informatică, economia comerțului și turismului, administrarea afacerilor, ştiinţele umaniste, politice şi administrative, relații internaționale și studii europene, inginerie, silvicultură.  

Absolvenţii de liceu, promoţia 2015, care obţin la bacalaureat media cuprinsă între 8,50 şi 10 şi care optează pentru programele de studii din oferta universității cu excepția programelor din cadrul Facultății de Medicină, Medicina dentară și Farmacie, beneficiază de şcolarizare gratuită pentru semestrul I al anului I de studiu (bursa Vasile Goldiş). Studenţii îşi păstrează bursa de şcolarizare gratuită şi în semestrele următoare în condiţiile promovării tuturor examenelor şi a obţinerii, în fiecare sesiune de examene, a mediei de minimum 9,50.  

Studenţii care provin din casele de copii, orfani de ambii părinţi, studenții cu handicap de grad I, care nu depăşesc vârsta de 20 ani la înscrierea în anul I, beneficiază de scutire de la plata taxei de şcolarizare precum și a taxei pentru finalizarea studiilor, pe toată perioada şcolarizării.

Studenţii care provin din aceeaşi familie, beneficiază  fiecare de o reducere  de 10 % a taxei de şcolarizare.
Studenţii înscrişi în anul I de studiu, la programele de studii din oferta universității, cu excepția programelor din cadrul Facultății de Medicină, Medicină dentară și Farmacie, şefii de promoţie 2015 și olimpicii care au obținut locurile I, II, sau III la olimpiade naționale sau internaționale, beneficiază de şcolarizare gratuită pentru semestrul I al anului I de studiu 2015-2016. Studenţii îşi păstrează bursa, respectiv şcolarizarea gratuită şi în semestrele următoare în condiţiile promovării tuturor examenelor şi a obţinerii în fiecare sesiune de examene a mediei de minimum 9,50.  

Studenţii care urmează a doua specializare, la nivel licență, în cadrul universităţii, cu excepția programelor din cadrul Facultății de Medicină, Farmacie și Medicină Dentară, indiferent de forma de învățământ, beneficiază de o reducere de 50 % a taxei de şcolarizare pentru cea de a doua specializare, pe toată perioada şcolarizării.  

Studenţii care urmează a doua specializare, la nivel licență, absolvenţi ai UVVG cu diplomă de licenţă, absolvenţi ai colegiilor universitare din cadrul UVVG, sau absolvenți ai Colegiului particular ”Vasile Goldiș” Arad, beneficiază de o reducere de 20% a taxei de  şcolarizare.

Angajaţii Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” Arad pe bază de contract individual de muncă precum şi copiii acestora care nu depăşesc vârsta de 25 de ani la înscrierea în anul I în cadrul universităţii, beneficiază de o reducere de 20 % a taxei de şcolarizare. 

Studenţii care urmează o specializare la nivel masterat, sau curs postuniversitar, absolvenți ai UVVG, beneficiază de o reducere de 25 % a taxei de şcolarizare pe toată perioada şcolarizării. 

Studenții care fac parte din categoria personalului clerical beneficiază de o reducere de 50% la plata taxei de școlarizare precum și a taxei pentru finalizarea studiilor, pe toată perioada şcolarizării.
UVVG pregăteşte studenţi străini prin liniile de predare în limba franceză şi limba engleză.      

Acte necesare la înscriere: Diploma de bacalaureat în original, sau adeverinţă în original; Certificat de naştere (copie legalizată); Certificat de căsătorie (copie legalizată); Adeverinţă medicală; Trei fotografii format ¾; Dosar plic.
UVVG sprijină accesul la studii, prin relațiile de colaborare cu Banca Feroviară, care garantează cu un fond pentru 4000 de studenți, care doresc să ia un împrumut. 

Sesiunea septembrie 2015:
Admiterea pentru ciclul universitar de licenţă şi masterat, sesiunea de toamnă, se organizează pe bază de concurs de dosare şi media de la BAC: până în data de 18 septembrie - înscrierea candidaţilor; 19 septembrie – afişarea rezultatelor și formularea contestațiilor; 21 septembrie – afișarea rezultatelor finale

A doua sesiune de admitere din domeniul Sănătate se organizează doar pentru specializările, unde nu au fost ocupate locurile în sesiunea din iulie 2015 după următorul grafic: până la data de 18 septembrie - înscrierea candidaţilor; 21 septembrie – susţinerea testului grilă; 23 septembrie - afişarea rezultatelor și formularea contestațiilor; 25 septembrie – afişarea rezultatelor finale.
Admiterea pentru ciclul de studii universitare de doctorat se organizează în sesiunea septembrie 2015, conform următorului calendar: 1 septembrie - 18 septembrie: înscrierea candidaţilor; 21 septembrie – 23 septembrie: evaluarea dosarelor depuse de candidați; 24 septembrie – 25 septembrie: susținerea interviului; 26 septembrie – afişarea rezultatelor. 

Articole asemanatoare


Scrie un comentariu

trimite