Vremea Romania, Arad -6°C

Stiri Arad

UVVG lansează lucrarea de mare actualitate şi întindere conceptuală, denumită „Geografie educaţională”

UVVG lansează lucrarea de mare actualitate şi întindere conceptuală, denumită „Geografie educaţională”
Comentează 0

Semnalăm, cu multă satisfacţie, apariţia unei lucrări de mare actualitate şi întindere conceptuală, denumită „Geografie educaţională” („Vasile Goldiş” University Press, 2017), realizată de Octavian Mândruţ, cadru didactic la Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad şi director al Institutului de Didactică al aceleiaşi universităţi.

Conform aprecierilor autorului, aceasta reprezintă o contribuţie la „construirea unui domeniu”, adică la fundamentarea teoretică a unui câmp interdisciplinar situat la interferenţa dintre ştiinţele educaţiei şi geografie; iniţiativa este asigurată de o experienţă îndelungată în ambele domenii.

După cum precizează în prefaţa lucrării dl. prof. DHC Aurel Ardelean, rector fondator şi preşedinte al UVVG, „Universitatea noastră are domenii ştiinţifice cunoscute, în care se desfăşoară cercetări de nivel naţional şi internaţional (de exemplu în domeniul medicinii, biologiei, limbilor străine, al diferitelor domenii umaniste, cultură etc.). Prin Institutul de Didactică s-au dezvoltat şi direcţii din ştiinţele educaţiei care nu au fost abordate până acum: curriculum aplicat, didacticile alternative, instruirea pe competenţe, didactica formării competenţelor, proiectarea instruirii, transdisciplinaritate, proiectarea documentelor normative etc.”

După cum este cunoscut, Octavian Mândruţ a realizat sau a coordonat, în cadrul Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, peste 20 de lucrări editate de-a lungul ultimilor 5 ani, din cele două domenii evocate: ştiinţele educaţiei (disponibile pe site-ul Centrului de Didactică şi Educaţie Permanentă: http://www.uvvg.ro/cdep) şi geografie (prin cursuri care acoperă principalele componente ale acesteia). Acest lucru conferă autorului o legitimitate deosebită în construirea acestui domeniu interdisciplinar, denumit, fără a fi o noutate, „geografie educaţională”.

Tematica interioară a lucrării este foarte diversă, cuprinzând: aspecte teoretice, modelele de învăţare, didactici alternative, evoluţia geografiei educaţionale, cercetări asupra geografiei şcolare, elemente ale noului curriculum de gimnaziu, resurse educaţionale, proiectarea instruirii în gimnaziu, educaţia pentru dezvoltarea durabilă, elemente de transdisciplinaritate, cultura generală funcţională, precum şi un extins proiect de renovare a geografiei în învăţământul liceal.

Menţionăm, ca elemente de noutate absolută, prezentarea unei viziuni constructiviste asupra geografiei şi educaţiei prin geografie, exemplele de curriculum la decizia şcolii (modele de programe, programe, structuri tematice), oferta unei tematici privind cercetarea în domeniul geografiei educaţionale.

Geografia educaţională este extrem de concentrată, în acelaşi timp însă, esenţializată şi foarte bogată în idei inovative. Oricine este interesat de o renovare semnificativă a geografiei în învăţământul preuniversitar, trebuie să aibă în vedere elementele prezentate în această lucrare, pe care o recomandăm tuturor celor interesaţi.

Menţionăm în mod deosebit existenţa unei oferte de discipline şi programe opţionale diverse şi actualizate (dar nu exhaustive).

Această lucrare constituie, în acelaşi timp, primul studiu tipărit sub egida noului Institut de Didactică al Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad (al cărui director este dl. Octavian Mândruţ), care continuă abordările Centrului de Didactică şi Educaţie Permanentă într-o formă nouă, concentrată pe o tematică având în centru didactica, componentele sale şi disciplinele asociate.

În prefaţa sugestivă a dlui. Prof. univ. DHC Aurel Ardelean, Preşedinte al Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, se arată că: „Totodată, apreciem în mod deosebit că acest tip de lucrare a apărut în cadrul universităţii noastre, prin Institutul de Didactică, fiind în acest fel un bun exemplu de „relocalizare” a inovaţiei din acest domeniu, prin care este evidenţiată posibilitatea altor instituţii de a produce şi dezvolta o inovaţie pertinentă”. „Recomandăm Geografia educaţională tuturor celor interesaţi (îndeosebi din domeniul geografiei şcolare şi al ştiinţelor educaţiei), pentru a avea o sursă importantă de reflecţie şi dezvoltări inovative corespunzătoare”.

Daniel Albu

 

 

 

Articole asemanatoare


Scrie un comentariu

trimite