Vremea Romania, Arad -6°C

Stiri Arad

Ședințe CLM cu repetiție de „Zilele Aradului”. Vezi când vor avea loc și ce proiecte vor fi puse în discuție

Dacă sunt „Zilele Aradului” sunt și două ședințe CLM în aceeași zi.

Consilierii municipali au fost convocați joi să participe la o ședință organizată la ora 13, în locul deja clasic pentru astfel de întâlniri, Sala Regele Ferdinand, urmând ca o oră mai târziu să se mute la Palatul Cultural, pentru o nouă ședință. De menționat că ambele ședințe sunt extraordinare.

Ședințe CLM cu repetiție de „Zilele Aradului”. Vezi când vor avea loc și ce proiecte vor fi puse în discuție
Comentează 0

Pe ordinea de zi a primei ședințe se află 20 de puncte, dintre care 17 proiecte. Iată cum arată ordinea de zi trimisă consilierilor municipali:

1. Proiect de hotărâre  nr. 364/2019 privind conferirea unor titluri și distincții cu prilejul „Zilelor Aradului” ediția 2019 – inițiativa consilierilor locali Ionel Bulbuc, Mariana Cismașiu, Laura Andres, Gheorghe­Otto Furău, Antoanela­Luciana Naaji, Adina-Liana Dumitrean, Anca­Patricia Stoenescu;

2. Proiect de hotărâre  nr. 365/2019 privind conferirea distincției DIPLOMA DE AUR cu prilejul „Zilelor Aradului ”, ediția 2019 – inițiativa consilierilor locali Ionel Bulbuc, Mariana Cismașiu, Laura Andres, Gheorghe­Otto Furău, Antoanela­Luciana Naaji, Adina-Liana Dumitrean, Anca­Patricia Stoenescu;

3. Proiect de hotărâre nr. 402/2019 referitor la neexercitarea dreptului de preemţiune cu privire la achiziţionarea apartamentului nr. 18, situat în Arad, B-dul Vasile Milea, nr.1, etaj II, corp A – B-dul Revoluţiei, nr. 73 - iniţiativa primarului;

4. Proiect de hotărâre nr. 403/2019 privind dezlipirea imobilului situat în Municipiul Arad, str. Ștefan cel Mare nr. 14/a înscris în CF nr. 309384 Arad - iniţiativa primarului;

5. Proiect de hotărâre nr. 404/2019 privind aprobarea Actului adițional nr. 7 la Contractul de închiriere nr. 4/06.12.2011 pentru imobilul în care își desfășoară activitatea Biblioteca Județeană „A.D. Xenopol”, situat în Municipiul Arad, str. Steagului nr. 27, ap. 4 - iniţiativa primarului;

6. Proiect de hotărâre nr. 411/2019 cu privire la repartizarea a două locuinţe construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situate în Municipiul Arad - iniţiativa primarului;

7. Proiect de hotărâre nr. 408/2019  privind  încheierea cu SC RECONS SA a unui acord-cadru de furnizare obiecte de mobilier în temeiul prevăzut de art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare – iniţiativa primarului;

8. Proiect de hotărâre nr. 412/2019 privind modificarea organigramei aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad și a statului de funcții – iniţiativa primarului;

9. Proiect de hotărâre nr. 400/2019 privind modificarea Hotărârii nr. 21/2010 astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 10/2019 a Consiliului Local al Municipiului Arad cu privire la unele măsuri de organizare a reprezentării Municipiului Arad în Consiliul Director al Fundației Universitare „Vasile Goldiș” din Arad - iniţiativa primarului;

10. Proiect de hotărâre nr. 407/2019 privind plata cotizației ce revine Municipiului Arad către asociațiile și organismele la care deține calitatea de membru, pentru anul 2019- iniţiativa primarului;

11. Proiect de hotărâre nr. 405/2019  privind unele măsuri pentru reprezentarea intereselor  Municipiului Arad la SC Recons SA Arad – iniţiativa primarului;

12. Proiect de hotărâre nr. 362/2019 privind acordarea unui mandat special reprezentanților în Adunarea Generală a Acționarilor de la S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad – iniţiativa primarului;

13. Proiect de hotărâre nr. 401/2019 privind modificarea Contractului de Delegare a gestiunii Serviciului de alimentare cu apă și de canalizare – iniţiativa primarului;

14. Proiect de hotărâre nr. 409/2019 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Arad în Adunarea Generală a Asociaților la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor județul Arad – iniţiativa primarului;

15. Proiect de hotărâre nr. 410/2019 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Arad în Adunarea Generală a Asociaţilor la „Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară –Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor judeţul Arad” – iniţiativa primarului;

16. Proiect de hotărâre nr. 406/2019 privind aprobarea unor măsuri pentru transformarea, experimental, a străzii 1 Decembrie 1918 din municipiul Arad în zonă pietonală - iniţiativa primarului;

17. Proiect de hotărâre nr. 413/2019 pentru aprobarea modificării Listei adoptate prin Hotărârea nr. 188/28.03.2019 a Consiliului Local al Municipiului Arad,  în sensul completării Listei cu privire la asociațiile de proprietari care au hotărât accesarea schemei de finanțare a lucrărilor de intervenție pentru creșterea performanței energetice la blocurile de locuințe din Municipiul Arad și modalitatea de finanțare a lucrărilor de intervenție - iniţiativa primarului;

18. Aprobarea procesului-verbal/stenogramei ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din data de 16 iulie 2019;

19. Informări privind situațiile financiare anuale, aferente anului 2018, ale operatorilor economici de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad;

20. Notificări diverse, corespondenţă adresată Consiliului Local al Municipiului Arad,  informări privind deplasarea aleşilor locali în misiuni oficiale.

În ceea ce privește cea de a doua ședință, aceasta are un singur punct pe ordinea de zi,  Conferirea unor titluri şi distincţii cu prilejul „Zilelor Aradului”, ediţia 2019.

Titluri și diplome de aur

Potrivit propunerilor consilierilor locali, TITLUL PRO URBE urmează să le fie acordat lui Gheorghe Sabău, teoretician multimedia, inițiator al proiectului Kinema Ikon, pentru pentru contribuția deosebită la promovarea imaginii Municipiului Arad, și lui inginer Nicolae Dedulea, pentru implicarea în dezvoltarea relațiilor internaționale ale Municipiului Arad.

De asemenea, TITLUL DE EXCELENȚĂ va fi acordat „pentru merite profesionale remarcabile, precum și pentru interesul consecvent de promovare a Municipiului Arad, următoarelor personalități”:

•        În domeniul ARTEI DRAMATICE lui Cristian BAN – regizor

•        În domeniul EDUCAȚIEI: lui prof. Marius Țiu și lui prof. Radu BERETEU - pentru rezultate remarcabile în activitatea didactică;

•        În domeniul ARTELOR PLASTICE: lui Anamaria ȘERBAN – pentru activitatea artistică prodigioasă;

•        În domeniul MUZICAL: prof. Mario FLORESCU - pentru activitatea muzicală remarcabilă și preocupările de promovare a culturii locale;

•        În domeniul SPORTULUI: pentru activitatea sportivă marcantă și contribuția adusă la dezvoltarea sportului arădean:

- lui Adrian LUCACI, fotbalist;

- lui DAVIDHAZY Imre Istvan, antrenor de baschet;

- lui Ovidiu Daniel CISMAȘ, alpinist;

•        În domeniul MEDICAL: pentru activitatea medicală și contribuția adusă  la dezvoltarea sistemului medical arădean:

- lector universitar doctor Voicu Silviu VĂGĂLĂU;

- conferențiar universitar doctor Dinu HEREȚIU;

- profesor universitar doctor Maria PUŞCHIŢA;

- profesor universitar doctor Dorin LAZĂR;

- profesor universitar doctor Alexandru POP;

- profesor universitar doctor Ioan IOIART.

În încheiere mai trebuie spus că toate cuplurile care împlinesc anul acesta 50 de ani de căsătorie neîntreruptă urmează să primească DIPLOMA DE AUR.

 

 

 

 

 

Articole asemanatoare


Scrie un comentariu

trimite