Vremea Romania, Arad -6°C

Stiri Arad

Ședință CLM cu 41 de proiecte: consilierii locali au fost convocați, mâine dimineață, la o ședință extraordinară

Consilierii locali municipali au fost convocați, mâine dimineață, de la ora 9, pentru a participa la o ședință extraordinară. Aceasta va avea loc în Sala Regele Ferdinand, iar pe ordinea de zi sunt nu mai puțin de 44 de puncte, dintre care 41 de proiecte.

Ședință CLM cu 41 de proiecte: consilierii locali au fost convocați, mâine dimineață, la o ședință extraordinară
Comentează 0

Dar iată ce se află pe ordinea de zi, după cum reiese din Dispoziția dată de primar pentru convocarea ședinței:

1.      Proiect de hotărâre nr. 237/2019 privind sistarea apartamentării imobilului situat în municipiul Arad, aferent Pieţei Mioriţa - iniţiativa primarului;

2.      Proiect de hotărâre nr. 256/2019 privind transmiterea în folosinţă gratuită către Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” Arad a imobilului – teren, în suprafaţă de 2 mp, proprietate publică a Municipiului Arad, situat în scuarul din faţa imobilului de pe str. Vasile Goldiş nr. 6, în vederea amplasării bustului monumental „Vasile Goldiş” - iniţiativa primarului;

3.      Proiect de hotărâre nr. 257/2019 privind modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Arad - iniţiativa primarului;

4.      Proiect de hotărâre nr. 243/2019 referitor la modificarea Hotărârii nr. 92/2019 a Consiliului Local al Municipiului Arad cu privire la completarea Raportului de reevaluare a bunurilor imobile aparţinând domeniului privat al Municipiului Arad/Statului Român, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 16/2019 - iniţiativa primarului;

5.      Proiect de hotărâre nr. 245/2019 referitor la neexercitarea dreptului de preemţiune cu privire la achiziţionarea apartamentului nr. 6 C, situat în Arad, str. Horia, nr. 2, etaj I - iniţiativa primarului;

6.      Proiect de hotărâre nr. 246/2019 referitor la neexercitarea dreptului de preemţiune cu privire la achiziţionarea apartamentului nr. 16/B, situat în Arad, str. Vasile Goldiş, nr. 1-3, sc. C, etaj I - iniţiativa primarului;

7.      Proiect de hotărâre nr. 247/2019 referitor la neexercitarea dreptului de preemţiune cu privire la achiziţionarea apartamentului nr. 1, situat în Arad, Piaţa Catedralei, nr. 1, etaj I, corp A - iniţiativa primarului;

8.      Proiect de hotărâre nr. 248/2019 referitor la neexercitarea dreptului de preemţiune cu privire la achiziţionarea apartamentului nr. 2, situat în Arad, Piaţa Catedralei, nr. 1, etaj I, corp A - iniţiativa primarului;

9.      Proiect de hotărâre nr. 268/2019 cu privire la modificarea obiectului unor contracte de închiriere cu destinaţia de locuinţe - iniţiativa primarului;

10.    Proiect de hotărâre nr. 269/2019 privind repartizarea unei locuinţe situată în municipiul Arad, unei persoane evacuate dintr-un imobil retrocedat fostului proprietar - iniţiativa primarului;

11.    Proiect de hotărâre nr. 270/2019 privind repartizarea unor locuinţe situate în municipiul Arad, persoanelor care au depus dosare în vederea obţinerii unei locuinţe sociale - iniţiativa primarului;

12.    Proiect de hotărâre nr. 175/2019 privind aprobarea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) şi a Regulamentului Local de Urbanism aferent (RLU): Construire Zonă rezidenţială şi servicii, Splaiul Mureş, nr. 26, municipiul Arad, pe parcelele identificate prin CF nr. 304884 – Arad şi CF nr. 326384 – Arad, beneficiar: SC Porto Petrol SRL - iniţiativa primarului;

13.    Proiect de hotărâre nr. 195/2019 privind aprobarea documentaţiei de urbanism Planului Urbanistic Zonal (PUZ) şi a Regulamentului Local de Urbanism (RLU): Construire hală producţie şi corp administrativ P+2E, Zona industrială Nord FN, intravilan municipiul Arad, pe parcelele identificate prin CF nr. 348327- Arad si CF nr. 348167- Arad - iniţiativa primarului;

14.    Proiect de hotărâre nr. 273/2019 cu privire la modificarea statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad - iniţiativa primarului;

15.    Proiect de hotărâre nr. 236/2019 pentru rectificarea erorii materiale din Hotărârea nr. 27/2019 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind acordarea unui mandat special reprezentantului municipiului Arad în Adunarea Generală a Acţionarilor la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Arad - iniţiativa primarului;

16.    Proiect de hotărâre nr. 205/2019 privind aprobarea Actului Adiţional nr. 8/2019 la Actul Constitutiv şi la Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Judeţul Arad - iniţiativa primarului;

17.    Proiect de hotărâre nr. 265/2019 privind aprobarea S.F. actualizat - Refacţie linie cale de tramvai şi a reţelei aeriene de contact aferente în municipiul Arad- tronsonul IV -strada Pădurii (între str. Abatorului şi str. Conduraşilor) - iniţiativa primarului;

18.    Proiect de hotărâre nr. 271/2019 privind aprobarea proiectului „Modernizare Sistem de Transport Public cu tramvaiul în Municipiul Arad – Traseu strada Pădurii între strada Abatorului şi strada Conduraşilor” şi a cheltuielilor legate de proiect - iniţiativa primarului;

19.    Proiect de hotărâre nr. 259/2019 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţie „SF - Reconversia funcţională şi revitalizarea terenului din zona Micălaca 300 şi transformarea lui în zonă de agrement şi petrecerea timpului liber” - iniţiativa primarului;

20.    Proiect de hotărâre nr. 258/2019 privind aprobarea proiectului „Reconversia funcţională şi revitalizarea terenului din zona Micălaca 300 şi transformarea lui în zonă de agrement şi petrecerea timpului liber” şi a cheltuielilor legate de proiect  - iniţiativa primarului;

21.    Proiect de hotărâre nr. 261/2019 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico–economici ai obiectivului de investiţie „SF - Construire Centru multifuncţional pentru persoane din zone urbane marginalizate zona Şezătorii - Pădurii” Arad- iniţiativa primarului;

22.    Proiect de hotărâre nr. 260/2019 privind  aprobarea proiectului SF - „Construire Centru multifuncţional pentru persoane din zone urbane marginalizate zona Şezătorii - Pădurii” şi a cheltuielilor legate de proiect  - iniţiativa primarului;

23.    Proiect de hotărâre nr. 263/2019 privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice şi a indicatorilor tehnico – economici – ai obiectivului de investiţie - SF –„Revitalizarea zonei strada Mărului şi amenajare ca  zonă de agrement” - iniţiativa primarului;

24.    Proiect de hotărâre nr. 262/2019 privind aprobarea proiectului „Revitalizarea Zonei Strada Mărului şi Amenajare ca  Zonă de Agrement” şi a cheltuielilor legate de proiect - iniţiativa primarului;

25.    Proiect de hotărâre nr. 264/2019 privind aprobarea încheierii Acordului de parteneriat privind colaborarea dintre Administraţia Bazinală de Apă Mureş şi Unitatea Administraţiv Teritorială - Municipiul Arad pentru implementarea proiectului „Reconversia funcţională şi revitalizarea terenului din zona Micălaca 300 şi transformarea lui în zonă de agrement şi petrecere a timpului liber” finanţat în cadrul POR 2014 -2020- iniţiativa primarului;

26.    Proiect de hotărâre nr. 272/2019 privind aprobarea unor măsuri pentru reprezentarea intereselor Municipiului Arad în Adunarea Generală a Acţionarilor la  S.C. Compania de Apă Arad S.A. - iniţiativa primarului;

27.    Proiect de hotărâre nr. 267/2019 privind aprobarea execuţiei bugetului general de venituri si cheltuieli al Municipiului Arad pentru anul 2018- iniţiativa primarului;

28.    Proiect de hotărâre nr. 238/2019 cu privire la respingerea plângerii prealabile formulate de către SC Leofin Due SRL împotriva Hotărârii Consiliului Local al  Municipiului Arad nr. 672/2018 privind majorarea cu 400% a impozitului pentru clădirea situată în Arad, str. Vasile Goldiş nr. 1-3, începând cu data de 01.01.2019 - iniţiativa primarului;

29.    Proiect de hotărâre nr. 239/2019 cu privire la respingerea plângerii prealabile formulate de către Farkas Magdalena Monika împotriva  Hotărârii Consiliului Local al  Municipiului Arad nr. 672/2018 privind majorarea cu 400% a impozitului pentru clădirea situată în Arad, str. Vasile Goldiş nr. 1-3, începând cu data de 01.01.2019 - iniţiativa primarului;

30.    Proiect de hotărâre nr. 240/2019 cu privire la respingerea plângerii prealabile formulate de către Antohe Larisa împotriva Hotărârii Consiliului Local al  Municipiului Arad nr. 569/2018 privind majorarea cu 200% a impozitului pentru  clădirea  situată în Arad, str. Mihai Eminescu nr. 14, începând cu data de 01.01.2019 - iniţiativa primarului;

31.    Proiect de hotărâre nr. 241/2019 cu privire la respingerea plângerii prealabile formulate de către Soiu Eleonora împotriva Hotărârii Consiliului Local al  Municipiului Arad nr. 672/2018 privind majorarea cu 200% a impozitului pentru  clădirea  situată în Arad, str. Mihai Eminescu nr. 14, începând cu data de 01.01.2019 - iniţiativa primarului;

32.    Proiect de hotărâre nr. 242/2019 cu privire la respingerea plângerii prealabile formulate de către Kosara Margareta împotriva Hotărârii Consiliului Local al  Municipiului Arad nr. 569/2018 privind majorarea cu 200% a impozitului pentru  clădirea  situată în Arad, str. Mihai Eminescu nr. 14, începând cu data de 01.01.2019 - iniţiativa primarului;

33.    Proiect de hotărâre nr. 244/2019 cu privire la respingerea plângerii prealabile formulate de către domnul Ban Dănuţ-Neon împotriva Hotărârii Consiliului Local al  Municipiului Arad nr. 947/2018 privind majorarea cu 200% a impozitului pentru  clădirea  situată în Arad, Calea Timişorii nr. 71, începând cu data de 01.01.2019 - iniţiativa primarului;

34.    Proiect de hotărâre nr. 249/2019 cu privire la respingerea plângerii prealabile formulate de către domnul Vasile Take împotriva Hotărârii Consiliului Local al  Municipiului Arad nr. 661/2018 privind majorarea cu 200% a impozitului pentru  clădirea  situată în Arad, str. Sinagogei nr. 24, începând cu data de 01.01.2019 - iniţiativa primarului;

35.    Proiect de hotărâre nr. 250/2019 cu privire la respingerea plângerii prealabile formulate de către domnul Hohn Mihai împotriva Hotărârii Consiliului Local al  Municipiului Arad nr. 598/2018 privind majorarea cu 200% a impozitului pentru  clădirea  situată în Arad, str. Academia Teologică nr. 6, începând cu data de 01.01.2019 - iniţiativa primarului;

36.    Proiect de hotărâre nr. 251/2019 cu privire la respingerea plângerii prealabile formulate de către domnii Cîrpaci Gheorghe şi Cîrpaci Aurelia împotriva Hotărârii Consiliului Local al  Municipiului Arad nr. 626/2018 privind majorarea cu 500% a impozitului pentru  clădirea  situată în Arad, str. Iakob Cardoş nr. 2, începând cu data de 01.01.2019 - iniţiativa primarului;

37.    Proiect de hotărâre nr. 252/2019 cu privire la respingerea plângerii prealabile formulate de către domnul Cârstea Valerian împotriva Hotărârii Consiliului Local al  Municipiului Arad nr. 555/2018 privind majorarea cu 100% a impozitului pentru  clădirea situată în Arad, str. George Coşbuc nr. 15, începând cu data de 01.01.2019 - iniţiativa primarului;

38.    Proiect de hotărâre nr. 253/2019 cu privire la respingerea plângerii prealabile înregistrată sub nr. 22704/25.03.2019 împotriva Hotărârii Consiliului Local al  Municipiului Arad nr. 672/2018 privind majorarea cu 400% a impozitului pentru  clădirea  situată în Arad, str. Vasile Goldiş nr. 1-3, începând cu data de 01.01.2019 - iniţiativa primarului;

39.    Proiect de hotărâre nr. 254/2019 cu privire la respingerea plângerii prealabile formulate de către doamna Mureşan Daciana Luminiţa împotriva Hotărârii Consiliului Local al  Municipiului Arad nr. 581/2018 privind majorarea cu 200% a impozitului pentru  clădirea  situată în Arad, str. Mihai Eminescu nr. 9, începând cu data de 01.01.2019 - iniţiativa primarului;

40.    Proiect de hotărâre nr. 274/2019 privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al SC Târguri Oboare şi Pieţe SA Arad, pentru anul 2019 - iniţiativa primarului;

41.    Proiect de hotărâre nr. 275/2019 privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al SC Gospodărirea Comunală Arad SA - iniţiativa primarului;

42.    Aprobarea proceselor-verbale/stenogramelor şedinţelor ale Consiliului Local al Municipiului Arad din data 16 aprilie 2019 (extraordinară), 16 aprilie 2019 (ordinară);

43.    Alegerea preşedintelui de şedinţă pentru perioada iunie 2019 – august 2019;

44.    Notificări diverse, corespondenţă adresată Consiliului Local al Municipiului Arad.

 


Scrie un comentariu

trimite