Vremea Romania, Arad -6°C

Stiri Arad

Se schimbă regulamentul de parcare din municipiu; amenzile cresc până la 500 şi chiar 800 de lei; ce trebuie să faci să plăteşti mai puţin

Un nou regulament de administrare a parcărilor din municipiu a fost pus la transparenţă. Potrivit reprezentanţilor Primăriei,
„începând cu data de luni, 15.03.2021, pe site-ul Primăriei Municipiului Arad, este afișat următorul document privind:

Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 510/2019 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea documentației de atribuire a serviciului public de administrare, întreţinere şi exploatare a zonelor de parcare cu plată din Municipiul Arad, a parcărilor de reşedinţă şi ridicări vehicule către SC RECONS SA Arad – inițiativa primarului.” De menţionat că până la 1 aprilie, cei interesaţi pot depune în scris recomandări, sugestii şi opinii privind acest document la registratura Primăriei.

Se schimbă regulamentul de parcare din municipiu; amenzile cresc până la 500 şi chiar 800 de lei; ce trebuie să faci să plăteşti mai puţin
Comentează 4

„Proiectul de hotărâre poate fi consultat începând cu data de 16.03.2021, pe pagina www.primariaarad.ro secțiunea Activități normative – Transparență decizională – Proiecte de hotărâri, și la Serviciul Relaţii cu Publicul, camera 5, Luni Marți, Miercuri între orele 08:30 – 15:30, Joi între orele 08:30 - 17:30, Vineri între orele 08:30 - 14:00”, mai anunţă reprezentanţii municipalităţii.

Ce modificări apar

Printre modificările aduse e noul regulament se numără majorarea amenzilor care urmează să fie aplicate celor care parchează fără să plătească sau în loc nepermis. Dacă în momentul de faţă sancţiunile sunt cuprinse între 100 şi 300 de lei, după adoptarea noului regulament, amenzile vor fi de la 300 la 500 de lei. Trebuie spus însă că în anumite condiţii, în cazul încălcării unor reguli în parcările de tip Fast Park, amenzile pot ajunge până la 800 de lei.

În cazul în care se constată ocuparea, cu autovehiculul, a unui loc de parcare fără plata tarifului de parcare cu telefonul mobil prin SMS, fără tichet de la parcometre, fără abonament; ocuparea, cu autovehiculul, a unui loc de parcare cu tichet cu timpul de staționare depășit; ocuparea, cu autovehiculul, a unui loc de parcare cu abonament expirat ori cu abonament de parcare valabil pentru o altă zonă (stradă); ocuparea cu autovehiculul a locurilor rezervate, sau a celor marcate ca având regim special de ocupare (staţie taxi); modul de expunere a tichetului/abonamentului nu a permis identificarea acestuia, conducătorul auto poate scăpa doar cu o amendă de 50 de lei, nu 150 de lei cât ar reprezenta jumătate din minimul amenzii prevăzute de hotărârea CLM, dacă plăteşte în 48 de ore de la emiterea notei de constatare, fără să aştepte procesul verbal de constatare a contravenţiei. Plata se poate face „online pe site-ul RECONS SA Arad cu ajutorul codului QR, la casieria RECONS SA Arad, prin aplicatie”.

Cum va arăta noul regulament

În continuare vă prezentăm noul regulament al parcărilor cu plată din municipiu, astfel cum a fost pus la transparenţă.

Cap. I DISPOZIŢII GENERALE

         Art. 1 (1) S.C. RECONS S.A. Arad, prin Serviciul Parcări şi Ridicări Vehicule, conform prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 510/30.09.2019 şi ale contractului de delegare a gestiunii prin concesiune nr. 75323/01.10.2019, este operatorul serviciului public pentru administrarea, întreţinerea şi exploatarea zonelor de parcare cu plată şi rezidenţiale din Municipiul Arad si de ridicare a vehiculelor. Serviciul Parcări şi Ridicări Vehicule din cadrul S.C. RECONS S.A. Arad îşi desfăşoară activitatea în imobilul din Arad, Bdul Iuliu Maniu FN.

 1. S.C. RECONS S.A. Arad, prin Serviciul Parcări şi Ridicări Vehicule, propune iniţierea de reglementări cu privire la modul de administrare şi utilizare a parcărilor cu plată din Municipiul Arad.
 2. Parcarea autovehiculelor în parcările publice, drepturile, obligaţiile şi răspunderile ce revin persoanelor fizice şi juridice care deţin în proprietate autovehicule privin parcarea în parcările cu plată și în alte locuri aparținând domeniului public și privat, din Municipiul Arad, sunt supuse dispoziţiilor prevăzute în prezentul regulament.
 3. Acesta are ca scop asigurarea desfăşurării fluente şi în siguranţă a circulaţiei pe drumurile publice, asigurarea parcării autovehiculelor în condiţii de siguranţă, decongestionarea drumurilor publice din zona centrală şi a drumurilor publice cu trafic intens, facilitarea accesului la obiectivele de interes public, protejarea pietonilor prin asigurarea unor condiţii prielnice de circulaţie pe trotuare.
 4. S.C. RECONS S.A. Arad nu răspunde de securitatea vehiculelor şi a bunurilor aflate în acestea în perimetrul sistemului de taxare.

         Art. 2 (1) Programul de funcționare a parcărilor în sistem de plată este următorul:

a)      În perioada 1 mai – 30 septembrie:

Zona A - de luni până vineri, în intervalul orar 8,00 - 21,00;

 • sâmbăta 8,00 - 14,00

Zona B şi C - de luni până vineri, în intervalul orar 8,00 - 18,00;

 • sâmbăta 8,00 - 14,00

b)      În perioada 1 octombrie – 30 aprilie:

Zonele A, B, C - de luni până vineri, în intervalul orar 8,00 - 18,00;

             - sâmbăta 8,00 - 14,00

 1. Parcarea situată pe strada Pădurii – zona Obor va funcţiona în regim de parcare cu plată, conform programului stabilit la alin. (1) lit. b şi duminica între orele 8 -14.

(2) În afara programului stabilit la alin. (1) lit. a) şi b), precum şi duminica, în sărbătorile legale şi cu ocazia unor evenimente special mediatizate de autoritatea publică locală, parcarea este gratuită, cu excepția cazurilor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. c).

         Art. 3 Amenajarea parcărilor cu plată se conformează legislaţiei privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi cu Normativul pentru proiectarea şi execuţia parcajelor pentru autoturisme, indicativ NP 24-97 din 28.11.1997.

         Art. 4 (1) În sensul prezentului Regulament, parcările cu plată sunt spaţiile special amenajate, delimitate prin marcaje faţă de marginea părţii carosabile a drumului şi semnalizate prin indicatoare, destinate parcării autovehiculelor cu masa maximă autorizată mai mică de 3,5 to.

(2) În parcările cu plată, mijloacele de semnalizare a parcărilor sunt:

 1. indicatoarele;
 2. marcajele;
 3. alte dispozitive de acces.

(3) Mijloacele de semnalizare a parcărilor se realizează şi se instalează astfel încât să fie observate cu uşurinţă şi de la o distanţă adecvată, de cei cărora li se adresează şi trebuie să fie în deplină concordanţă între ele, precum şi într-o stare tehnică de funcţionare corespunzătoare.

 1. Mijloacele de semnalizare a parcărilor, precum şi dispozitivele de acces se asigură, se instalează şi se întreţin prin grija administratorului parcărilor.
 2. Parcarea autovehiculelor în parcările cu plată din Municipiul Arad se face cu respectarea prevederilor prezentului regulament.

         Art. 5 Zonele de parcare cu plată din Municipiul Arad sunt delimitate prin indicatoare de circulaţie: “Parcare” cu panouri adiţionale cu simbolurile “Parcare cu plată”, Persoane cu handicap”, Oprirea interzisă, “Staţionarea interzisă”, Accesul interzis”, “Staţie de taximetre” şi marcaje: “Locuri de parcare destinate persoanelor cu handicap”, “Staţie taxi”.

         Art. 6 În interiorul zonei de parcare, utilizatorii parcărilor trebuie să respecte regulile de circulaţie şi semnificaţia diferitelor tipuri de mijloace de semnalizare rutieră.

         Art. 7 (1) Parcarea autovehiculelor în parcările cu plată este permisă cu tichete eliberate de parcometrele automate de parcare, cu abonamente eliberate de administratorul parcărilor sau utilizând sistemul de plată al tarifului de parcare cu telefonul mobil (SMS, aplicație).

(2) Tichetul, abonamentul sau cardul pentru persoane cu dizabilităţi va fi afişat la loc vizibil în interiorul autovehiculului în aşa fel ca toate datele înscrise pe acestea să fie vizibile. Tichetele neafișate la vedere nu vor fi considerate valabile.

         Art. 8 (1) Prevederile prezentului Regulament nu se aplică vehiculelor deținute de unităţile de salvare, Inspectoratul General pentru Situații de Urgenţă, Ministerul Afacerilor Interne, Jandarmerie, Ministerul Justiţiei, Serviciul Român de Informaţii, Direcţia Generală Anticorupție, Serviciul de Protecţie şi Pază, Ministerul Apărării Naţionale, Direcţia Generală Poliţia Locală, aflate în misiune şi cele care desfăşoară activităţi pentru servicii publice în caz de intervenţie. Autoturismelor societăților care desfăşoară activităţi de interes public, nu li se aplică prevederile prezentului regulament cu condiţia să fie inscripţionate cu menţiunea ”Intervenţie” și dotate cu semnale speciale de avertizare luminoase (energie electrică, gaz, apă-canal, telecomunicaţii, termoficare, salubritate, întretinere spatii verzi, etc.).

(2) Motocicletele, mopedele, scuterele apartinând persoanelor fizice și institutiilor publice prevăzute la alin. (1) vor beneficia de gratuitate pe locurile special amenajate.

Cap. II MODALITĂŢI DE UTILIZARE A PARCĂRILOR CU PLATĂ

         Art. 9 (1) Parcările cu plată sunt parcările amenajate în conformitate cu prevederile prezentului regulament şi ale anexelor care fac parte din prezentul regulament.

(2) Din categoria parcărilor cu plată fac parte: parcările cu taxare anticipată, parcările pe bază de abonament, parcările cu locuri rezervate.

         Art. 10 Parcări pe bază de abonament

(1) Pentru utilizarea parcărilor se emit la cerere, următoarele tipuri de abonamente:

 1. abonament pentru proprietarii de imobile persoane fizice pentru o stradă;
 2. abonament pentru persoane fizice şi persoane juridice care nu dețin în proprietate un imobil, pe strada solicitată;
 3. abonament pentru persoane fizice şi persoane juridice pentru toate străzile;
 4. abonament pentru medici de familie pentru toate străzile;
 5. abonament pentru autoturismele aparținătoare instituţiilor publice;
 6. abonamente pentru autoturismele societaţilor comerciale care desfăşoară activităţi de interes public (ex. energie electrică, gaz, apă–canal, telefonie, televiziune, livrare corespondenţă, salubrizare etc.).
 1. În funcție de perioada pentru care se emite un abonament, acesta poate fi lunar, trimestrial sau anual.
 2. Reguli generale aplicabile pentru utilizarea tuturor tipurilor de abonamente:
 1. abonamentele se achiziţionează de la sediul operatorului;
 2. preţurile abonamentelor sunt cele cuprinse în Anexa nr. 1.3 la prezentul Regulament;
 3. pentru B-dul Revoluţiei nu se emit abonamente;
 4. abonamentele emise pentru străzile adiacente Bulevardului Revoluţiei nu sunt valabile pe Bulevardul Revoluţiei;
 5. abonamentul, indiferent de tip, se eliberează pentru un singur vehicul;
 6. abonamentele deteriorate sau pierdute se înlocuiesc, prin cerere scrisă, cu plata contravalorii cheltuielilor de emitere în cuantum de 2 lei/bucată;
 7. abonamentul este valabil exclusiv pe strada pentru care s-a eliberat şi în parcările amenajate pe străzile alăturate pe o distanţă de cel mult 30 m de la intersecţia străzilor alăturate, excepţie făcând Bulevardul Revoluţiei;
 8. plata unui abonament de parcare nu reprezintă o garanţie a unui loc, responsabilitatea de a găsi un loc de parcare revenindu-i deţinătorului vehiculului.

         Art. 11 Reguli particulare aplicabile tipurilor de abonamente precizate la art. 10.

(1) Abonamentul pentru proprietarii de imobile persoane fizice pentru o stradă se eliberează cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii:

 1. Pentru eliberarea abonamentului, proprietarii imobilelor (persoane fizice care posedă autoturisme şi au domiciliul pe strada unde este amenajată parcare cu plată sau pe străzile alăturate), trebuie să prezinte actul de identitate care să demonstreze faptul că domiciliază pe strada pentru care doresc să li se elibereze abonamentul şi certificatul de înmatriculare al autovehiculului, care să demonstreze că respectivul autoturism este proprietatea sa ori copie după contractul de leasing pentru persoana fizică pentru dovedirea faptului că solicitantul deţine în folosinţă autovehiculul respectiv;
 2. Pentru persoane fizice cu domiciliul sau reşedinţa stabilite pe B-dul Revoluţiei abonamentul se eliberează pe o stradă aflată în vecinătatea bulevardului;
 3. În cazul în care solicitantul de abonament nu deține în proprietate autovehicul, dar deţine împuternicire de folosinţă de la proprietarul acestuia – persoană juridică, poate primi un abonament contra-cost respectând prevederile art. 11 lit. a).
 1. Abonamentul pentru persoane fizice autorizate şi persoane juridice care nu deţin un imobil în proprietate pe strada solicitată se eliberează în condiţiile de plată stabilite în Anexa nr. 1.3, pentru autovehiculul indicat şi pentru strada solicitată, fără alte condiţionări.
 2. Abonamentul pentru persoane fizice şi persoane juridice pentru toate străzile din zona de tarifare (excepţie Bulevardul Revoluţiei) se eliberează necondiţionat, după îndeplinirea, în condiţiile prezentului Regulament, a obligaţiei de plată ce revine solicitantului.
 3. Abonamentul pentru medici de familie pentru toate străzile se eliberează cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii:
 1. persoana care solicită abonamentul să facă dovada calităţii de medic de familie;
 2. dovada listei pacienţilor domiciliaţi în zonele în care sunt amenajate parcări cu plată, avizată de Casa de Asigurări de Sănătate pe anul în curs;
 3. vehiculul pentru care se solicită abonamentul să fie proprietatea solicitantului sau să îi fie dat în folosinţă prin procură încheiată de proprietar, împrejurare dovedită cu certificatul de înmatriculare şi procură, când este cazul;
 4. În cazul în care solicitantul este proprietar şi/sau utilizator al mai multor vehicule, abonamentul se va elibera pentru un singur vehicul.

(5) Abonamentul pentru autoturismele aparţinătoare instituţiilor publice şi persoanelor juridice care au sediul sau punct de lucru situat în zona sistemului de parcare cu plată din Municipiul Arad se eliberează în următoarele condiţii:

 1. Pentru instituţiile publice cu sediul pe B-dul Revoluţiei abonamentul se eliberează pe o stradă adiacentă aflată în vecinătatea sediului;
 2. Vehiculul pentru care se solicită abonamentul să fie proprietatea solicitantului, împrejurare dovedită cu certificatul de înmatriculare.
 3. Abonamentul este valabil exclusiv pe strada pentru care s-a eliberat si pentru autoturismul în cauză.
 4. Acest tip de abonament se eliberează în condiţiile de plată stabilite în Anexa nr. 1.1 la Regulament, pentru autovehiculul indicat şi pentru strada solicitată. 
  1. Abonamentul pentru autoturismele societăţilor care desfăşoară activităţi de interes public (ex. energie electrică, gaz, apă–canal, telefonie, televiziune, livrare corespondenţă, salubrizare, semaforizare etc.) se eliberează pentru autovehiculele aparţinătoare societăţilor care desfăşoară activităţi de interes public, cu respectarea următoarelor condiţii:
 5. Autovehiculul pentru care se solicită abonamentul să fie proprietatea solicitantului sau achiziţionat prin leasing (în calitate de utilizator), împrejurare dovedită cu certificatul de înmatriculare.
 6. Abonamentul este valabil exclusiv pentru zona pentru care s-a eliberat şi pentru autoturismul în cauză.
 7. Acest tip de abonament se eliberează în condiţiile de plată stabilite în Anexa nr. 1.3 la prezentul Regulament. 

         Art. 12 Parcare cu locuri rezervate - REZERVAREA

 1. În cadrul parcărilor cu plată, se stabilesc locuri de parcare cu folosinţă exclusivă, denumite locuri rezervate, care pot fi folosite numai de către beneficiarii unui contract pentru folosinţa locurilor de parcare respective rezervate. Rezervarea este permisă numai pentru vehicule a căror masă maxim autorizată nu depăşeşte 3,5 to.
 2. Rezervarea operează asupra a maxim cinci locuri de parcare, alese pe oricare din străzile pe care se aplică sistemul de parcare cu plată.
 3. Plata se efectuează anticipat lunar, trimestrial sau anual. Tarifele de rezervare sunt prevăzute în Anexa nr. 1.4 la prezentul Regulament.
 4. Pentru rezervarea locurilor de parcare, solicitantul încheie cu operatorul un contract de rezervare.
 5. Locul rezervat este indicat prin montare de borduri delimitatoare, precum şi a unui dispozitiv de rezervare.
 6. Dispozitivul de rezervare se amplasează de către operatorul sistemului de parcare pentru locurile de parcare indicate, conform contractului de rezervare.

Cap. III. PLATA TARIFULUI DE UTILIZARE A PARCĂRILOR

         Art. 13 (1) Tariful de utilizare a parcărilor se plăteşte în sistem de autotaxare, utilizând parcometrele amplasate în apropierea locurilor de parcare, prin intermediul monedelor, bancnotelor (parcometre galbene) sau cardului de parcare, după cum urmează:

 1. Monedele/bancnotele se introduc direct în parcometru până la concurenţa sumei care reprezintă taxa aplicabilă, pentru unitatea de timp solicitată, se selectează această durată, apoi parcometrul va emite tichetul de parcare.
 2. Cardul de parcare este un instrument de plată pe suport de plastic cu cip electronic integrat.

         b. 1. Cardul de parcare se achiziţionează contra cost de la sediul operatorului.

         b. 2. Preţul unui card este de 5,00 lei, plus 20 lei cu titlu de garanţie.

         b. 3. Suma de 20 lei se reține cu titlu de garanție, urmând a fi returnată la restituirea cardului în stare de funcţionare, nedeteriorat.

         b. 4. Preţul cardului se achită o singură dată, cardul putând fi reîncărcat după descărcare.

(2) Autotaxarea se realizează prin efectuarea succesivă a următoarelor operaţiuni:

 1. - După oprirea vehiculului în spaţiul special amenajat pentru parcare, cardul de parcare sau monedele, bancnotele se introduc în parcometru (aparat de taxare).
 2. - Se selectează durata parcării pentru un interval de până la max. 10 ore.
 3. - Parcometrul va emite tichetul de parcare, care se va poziţiona în mod obligatoriu în interiorul vehiculului, pe bord, sub parbriz, de preferat în suport special, astfel încât toate datele inscripţionate să fie vizibile din exterior.

         Art. 14 Plata tarifului de parcare cu telefonul mobil (SMS, aplicație)

 1. Utilizatorii sistemului de plată a tarifului de parcare cu telefonul mobil, prin SMS sau aplicație, achită anticipat contravaloarea duratei de staționare pentru care optează.
 2. Pentru utilizatorii sistemului de plată a tarifului de parcare cu telefonul mobil, parcarea începe din momentul primirii de către aceştia, prin SMS, a confirmării de parcare.
 3. Utilizatorul va trimite un SMS la un număr scurt (ex.7420), indicat de panourile infomative de parcare cu plată, conţinând numărul de înmatriculare al maşinii de ex.: “XXX AR01ABC”. În câteva secunde, clientul primeşte confirmarea operaţiei prin SMS: “Aţi plătit parcarea pentru maşina AR01ABC, azi:zz/ll/aaaa în MUNICIPIUL ARAD până la ora mm/oo.” Codurile de zonă sunt:

-pentru zona A - 1 oră 101  (ex. 101AR01ABC),  

-pentru zona A - 2 ore 102  (ex. 102AR01ABC),

-pentru zona A – tichet zilnic (ex.103AR01ABC),        

-pentru zona B - 1 oră 201  (ex. 201AR01ABC),  

-pentru zona B - 2 ore 202  (ex. 202AR01ABC),

-pentru zona B – tichet zilnic (ex.203AR01ABC),        

-pentru zona C - 1 oră 311  (ex. 311AR01ABC),

-pentru zona C - 2 ore 312  (ex. 312AR01ABC),

-pentru zona C – tichet zilnic (ex.313AR01ABC).        

Cap. IV ADMINISTRAREA PARCĂRILOR

         Art. 15 Serviciul Parcări şi Ridicări Vehicule din cadrul S.C. RECONS S.A. Arad asigură buna administrare a resurselor, gestiunea economică şi gestiunea financiară, în scopul funcţionării echilibrate a fiecărei activităţi.

         Art. 16 Serviciul Parcări şi Ridicări Vehicule au următoarele atribuţii:

 1. asigură modernizarea, exploatarea, instalarea şi întreţinerea sistemelor de semnalizare în parcările cu plată;
 2. asigură întreţinerea şi repararea dotărilor din parcări;
 3. asigură dotările necesare funcționării activităților din cadrul serviciului;
 4. asigură formularele cu regim special (tichete, abonamente, card parcare pentru persoanele cu dizabilități, imprimate etc.);
 5. monitorizează activitatea de încasare în parcările cu plată;
 6. soluţionează sesizările şi reclamaţiile referitoare la activităţile derulate;
 7. pune în aplicare hotărârile consiliului local cu privire la activităţile desfăşurate;
 8. întocmeşte propuneri de programe de buget pentru activităţile derulate prin serviciu;
 9. propune amenajarea de noi parcări;
 10. îndeplineşte alte atribuţii stabilite prin reglementări legale.

Cap. V. SEMNALIZAREA PARCĂRILOR

         Art. 17 Indicatoarele de informare (parcare) se vor amplasa în locuri cât mai vizibile, la începutul zonei de parcare şi în locurile unde este necesară direcţionarea circulaţiei către zonele de parcare.

Cap. VI. FACILITĂŢI PENTRU PARCARE

         Art. 18 Beneficiază de gratuitate pentru ocuparea locurilor din parcările cu plată, pentru un singur autoturism, în condiţiile afişării la loc vizibil a legitimaţiei de parcare gratuită eliberată de Serviciul Parcări şi Ridicări Vehicule, persoanele cu dizabilităţi, încadrate în grad de handicap.

         Art. 19 Documente necesare pentru beneficiarii de gratuitate pentru ocuparea locurilor din parcările cu plată:

 1. cerere tip;
 2. certificat de încadrare în grad de handicap;
 3. actul de identitate în original;
 4. poză tip buletin;
 5. copie xerox carte de identitate a autovehiculului;
 6. în cazul reprezentantului legal, Dispoziţia privind instituirea curatelei;
 7. dovada calității de însoţitor;
 8. card legitimaţie anterioară în original (dacă este cazul).

Cap. VII RĂSPUNDEREA CONTRAVENŢIONALĂ

         Art. 20 (1) Controlul respectării prevederilor prezentului regulament, întocmirea Notelor de constatare și încheierea proceselor-verbale de constatare și sancționare a contravențiilor vor fi efectuate de către angajații societății care preia activitatea, precum și de către angajați ai aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad, împuterniciți prin dispoziție a Primarului Municipiului Arad. Astfel la baza emiterii procesului-verbal de constatare și sancționare a contravenției stau două operațiuni, nota de constatare a contravenției întocmită de un agent constatator al societății care a preluat activitatea și un proces-verbal de constatare și sancționare a contravenției întocmit de un agent constatator împuternicit al Primarului Municipiului Arad.

(2) Controlul modului de utilizare a parcărilor presupune verificarea modului de plată cu tichet, cu telefonul mobil (SMS, aplicație), abonament şi cu gratuitate, precum şi modul de ocupare a locurilor de parcare de pe străzile din cadrul sistemului de parcare.

         Art. 21 Staţionarea vehiculelor în interiorul zonei de aplicare a sistemului de parcare cu plată cu nerespectarea prevederilor prezentului regulament constituie contravenţie şi se sancţionează conform prevederilor art. 23, respectiv 24.

         Art. 22 (1) La momentul constatării contravenţiei, agenţii constatatori vor întocmi şi afişa, sub ştergătorul de parbriz sau pe geamul lateral al vehiculului în cauză, nota de constatare ce conține locul staţionării, data şi ora constatării, precum şi natura abaterii constatate. În scopul probațiunii, agenţii constatatori fotografiază, iar fotografiile trebuie să conţină: numărul de înmatriculare al vehiculului, locul abaterii, data şi ora, elemente definitorii ale abaterii stabilite de prezentul regulament.

 1. În baza notelor de constatare se vor întocmi procesele verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor, dacă nu a fost achitat în termenul stabilit tariful la care se face referire la art. 25.
 2. Pentru vehiculele cumpărate în leasing, utilizatorul se obligă să îşi asume, pe întreaga perioadă a contractului, totalitatea obligaţiilor care decurg din folosirea bunului direct sau prin prepuşii săi, finanţatorul fiind exonerat de orice răspundere faţă de terţi pentru prejudiciile provocate prin folosinţa bunului de către utilizator.
 3. În cazul în care proprietar al autovehiculului este o societate de leasing, iar utilizatorul o altă persoană, după identificarea proprietarului și notificarea firmei de leasing, aceasta are obligația de a comunica în scris, în termen de 5 zile de la data solicitării, datele utilizatorului, în caz contrar procesul-verbal va fi întocmit cu societatea de leasing drept contravenient.
 4. Amenda contravențională se poate aplica oricărui contravenient persoană fizică sau juridică.
 5. Contravențiile se pot constata în lipsa contravenientului, atât pentru persoane fizice cât şi pentru persoane juridice, în conformitate cu Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare, fiind probate cu note de constatare şi fotografii, potrivit legii.
 6. Sancțiunea se aplică proprietarului autovehiculului.

         Art. 23 Constituie contravenții şi se sancționează cu amendă contravențională de la 300 lei la 500 lei următoarele fapte:

a) ocuparea, cu autovehiculul, a unui loc de parcare fără plata tarifului de parcare cu telefonul mobil prin SMS, fără tichet de la parcometre, fără abonament;

b) ocuparea, cu autovehiculul, a unui loc de parcare cu tichet cu timpul de staționare depășit;

c) ocuparea, cu autovehiculul, a unui loc de parcare cu abonament expirat ori cu abonament de parcare valabil pentru o altă zonă (stradă);

d) ocuparea cu autovehiculul a locurilor rezervate, sau a celor marcate ca având regim special de ocupare (staţie taxi);

e) modul de expunere a tichetului/abonamentului nu a permis identificarea acestuia;

         Art. 24 Constituie contravenții şi se sancționează cu amendă contravențională de la 300 lei la 500 lei următoarele fapte:

a) nerespectarea marcajului rutier de parcare;

b) ocuparea locurilor din parcările cu plată cu panouri, cu materiale sau alte obiecte în scopul rezervării unuia sau mai multor locuri de parcare;

c) ocuparea cu autovehicule a locurilor de parcare pe a căror suprafață au fost autorizate temporar manifestări sociale, culturale, sportive, religioase, electorale și care au fost semnalizate;

d) ocuparea unui loc de parcare destinat autoturismelor cu un autovehicul aparținând persoanelor fizice sau juridice care efectuează transport de persoane (microbuz sau autobuz) sau de marfă (furgonetă, camionetă sau camion), rulote sau cu  autovehicule care depăsesc masa maximă autorizată de 3,5 tone.

         Art. 25 (1) Pentru faptele pervazute la art. 23 in baza Notelor de constatare intocmite se poate achita un tarif majorat in cuantum de 50 lei prin una din urmatoarele modalitati de plata: online pe site-ul RECONS SA Arad cu ajutorul codului QR, la casieria RECONS SA Arad, prin aplicatie.

(2) In caz de neachitare a tarifului majorat in termen de 48 de ore, se vor aplica dispozitiile art. 22 alin. (2) „In baza notelor de constatare se vor intocmi procesele verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor” in cuantumul amenzilor prevazute la art. 23.

(3) Posibilitatea prevăzută la alin. (1) și (2) nu este aplicabilă în cazul contravențiilor enumerate la art. 24.

(4) Persoana sanctionata contraventional poate achita in termen de 15 zile de la înmanarea sau de la data comunicarii procesului verbal, jumatate din minimul amenzii contraventionale stabilite.

Cap. VIII DISPOZIŢII FINALE

         Art. 26 (1) Pe străzile incluse în sistemul de parcare cu plată unde nu sunt amplasate parcometre, parcarea se plătește prin telefonul mobil (SMS, aplicație).

(2) Operatorul are obligația semnalizării corespunzătoare a zonelor de parcare descries la alin. (1), prin panouri de informare.

         Art. 27 Prevederile prezentului Regulament se completează cu dispoziţiile legislației în vigoare.

         Art. 28 Orice modificare a legislației în domeniu atrage de drept modificarea prevederilor prezentului Regulament.

         Art. 29 Sistemul de parcare cu plată se aplică pe străzile şi în zonele stabilite prin dispoziția Primarului Municipiului Arad, în funcție de imperativul fluidizării traficului și au ca scop asigurarea desfăşurării fluente şi în siguranţă a circulaţiei pe drumurile publice, precum şi ocrotirea vieţii, integrităţii corporale şi a sănătăţii persoanelor participante la trafic sau aflate în zona drumului public, protecţia drepturilor şi intereselor legitime ale persoanelor respective, a proprietăţii publice şi private, cât şi a mediului.

 

         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                          SECRETAR GENERAL

 

Anexa nr. 1.1 la Regulamentul serviciului de administrare a parcărilor cu plată

amenajate pe domeniul public și privat al municipiului Arad

TARIFUL DE PARCARE plătit prin intermediul parcometrului

 

 

Nr. crt.

 

Durata

( minute )

 

Cuantum tarif

pentru

zona A ( lei )

 

Cuantum tarif pentru

zona B ( lei )

 

Cuantum tarif pentru

zona C ( lei )

1.

30

1,50

 

1,00

-

2.

60

2,50

 

2,00

2,00

3.

120

4,00

 

3,00

3,00

4.

180

7,50

 

5,00

7,00

5.

240

10,00

 

8,00

7,00

6.

300

13,00

 

11,00

7,00

7.

360

16,00

 

13,00

7,00

8.

420

20,00

 

15,00

7,00

9.

480

20,00

 

15,00

7,00

10.

540

20,00

 

15,00

7,00

11.

600

20,00

 

15,00

7,00

12.

Tichet pe zi

20,00

 

15,00

7,00

 

 

(valabil şi pentru

zonele B şi

C)

 

(valabil şi

pentru zona

C)

 

 

 

         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                          SECRETAR GENERAL

Anexa nr. 1.2 la Regulamentul serviciului de administrare a parcărilor cu plată

amenajate pe domeniul public și privat al municipiului Arad

 

TARIF DE PARCARE (SMS, aplicație)

 

Nr. crt.

Durata

( minute)

Cuantum tarif

pentru Zona A

Cuantum tarif

pentru Zona B

Cuantum tarif

pentru Zona C

Observații

1.

60

0,50 Euro+ TVA

0,40 Euro+TVA

 

0,20 Euro+TVA

TVA aferent serviciului prestat de operatorul de telefonie mobilă

2.

120

0,80 Euro+ TVA

0,65 Euro+TVA

 

0,40 Euro + TVA

TVA aferent serviciului prestat de operatorul de

telefonie mobilă

 

         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                          SECRETAR GENERAL

Anexa nr. 1.3 la Regulamentul serviciului de administrare a parcărilor cu plată amenajate pe domeniul public și privat al municipiului Arad

PREŢUL ABONAMENTELOR

 Abonament pentru riverani, persoane fizice (exclus persoane fizice autorizate), pe o stradă:

 

Nr. crt.

Durata

Abonament pentru zona A

– lei -

Abonament pentru zona B

– lei -

Abonament pentru zona C

– lei -

1.

1 Lună

22,00

18,00

16,00

2.

1 Trimestru

60,00

50,00

43,00

3.

1 An

190,00

160,00

124,00

 

 1. Abonament pentru neriverani, persoane fizice şi persoane juridice, pe o stradă:

 

Nr. crt.

Durata

Abonament pentru zona A

- lei -

Abonament pentru Zona B

- lei -

Abonament pentru zona C

- lei -

1.

1 Lună

250,00

200,00

100,00

2.

1 Trimestru

675,00

540,00

270,00

3.

1 An

2.160,00

1.728,00

860,00

 

 1. Abonament pentru persoane fizice şi persoane juridice, pentru toate străzile:
 2.  

Nr. crt.

Durata

Abonament pentru zona A

- lei -

Abonament pentru zona B - lei -

Abonament pentru zona C

       - lei -

1.

1 Lună

600,00

450,00

300,00

2.

1 Trimestru

1.620,00

1.215,00

800,00

3.

1 An

5.184,00

3.888,00

2.500,00

 

 1. Abonament pentru medici de familie pentru toate străzile:

 

Nr. crt.

Durata

Abonament pentru zona A - lei -

Abonament pentru zona B - lei -

Abonament pentru zona C - lei -

1.

1 Lună

80,00

60,00

50,00

2.

1 Trimestru

216,00

162,00

140,00

3.

1 An

691,20

518,40

450,00

 

 1. Abonament pentru autoturismele aparţinătoare instituţiilor publice şi persoanelor juridice care au sediul sau punct de lucru situat în zona sistemului de parcare cu plată din Municipiul Arad:

 

Nr. crt.

Durata

Abonament pentru zona A - lei -

Abonament pentru zona B - lei -

Abonament pentru zona C - lei -

1.

1 Lună

150,00

         120,00

90,00

2.

Galerie foto (6)

Articole asemanatoare


Scrie un comentariu

trimite