Vremea Romania, Arad 16°C

Stiri Arad

Sărbătoare în ajunul Crăciunului. Acatistul Sfintei Mucenița Eugenia

Pe 24 decembrie este Ajunul Craciunului și este pomenită Sfânta Mucenița Eugenia. Originară din cetatea Romei, Eugenia a plecat împreună cu părinţii la Alexandria, după ce aceştia au primit de la împărat o înaltă dregătorie.

Sărbătoare în ajunul Crăciunului. Acatistul Sfintei Mucenița Eugenia
Comentează 0

În cetatea Alexandriei, Eugenia şi-a părăsit pe ascuns părinţii: s-a îmbrăcat bărbăteşte, a luat cu ea două slujnice şi, într-o noapte, a fugit de-acasă. S-a dus apoi la episcop şi a primit de la el sfântul botez. Eugenia şi-a tuns părul capului, s-a numit “Eugeniu” şi s-a dus la o mănăstire, unde a trăit în osteneli, nevoinţe şi privegheri. Strălucea ca o candelă, aşa că fraţii l-au rugat să le fie stareţ. N-ar fi vrut, dar, silit de cuvintele şi de dragostea lor frăţească, “Eugeniu” a primit.

Acatistul Sfintei Muceniţe Eugenia

Troparul Sfintei Muceniţe Eugenia, glasul al 4-lea:

Mieluşeaua Ta, Iisuse, Eugenia, strigă cu mare glas: Pe Tine, Mirele meu, Te iubesc şi pe Tine căutându-Te, mă chinuiesc şi împreună mă răstignesc, şi împreună cu Tine mă îngrop cu Botezul Tău; şi pătimesc pentru Tine, ca să împărăţesc întru Tine; şi mor pentru Tine, ca să viez pentru Tine; ci, ca o jertfă fără prihană, primeşte-mă pe mine, ceea ce cu dragoste mă jertfesc Ţie. Pentru rugăciunile ei, ca un milostiv, mântuieşte sufletele noastre.

Condacul 1

Luminându-te cu lumina dumnezeieştii cunoaşteri, ai fugit de slava cea deşartă, părăsind dulceaţa lumii şi casa părinţilor tăi, şi ieşind din cetate, de frumuseţea cântării de psalmi te-ai rănit, şi primind în inima ta feciorelnică dumnezeiasca dragoste, ai împărtăşit duh şi celor ce călătoreau împreună cu tine, Sfântă Fecioară Muceniţă Eugenia. Pentru aceasta şi noi îţi cinstim prăznuirea, cântându-ţi: Bucură-te, Muceniţă Eugenia, de Dumnezeu binecuvântată!

Icosul 1

Din rânduiala dumnezeiască, înger din cer a fost trimis să-ţi deschidă, fecioară, calea spre mucenicie, arătându-te slujitoare aleasă a Împăratului tuturor. Iar noi, văzând vieţuirea ta cea minunată, îţi înălţăm cântări de laude ca acestea:
Bucură-te, ceea ce nume de bun neam ai purtat;
Bucură-te, că, frumoasă la chip fiind, şi vitează cu duhul te-ai arătat;
Bucură-te, că înţelepciunea cea elinească şi filosofia ritorilor cu înlesnire ai învăţat;
Bucură-te, că logodna cu nici unul din tinerii cei luminaţi cu neamul, cu mărirea şi cu bogăţia nu ai primit;
Bucură-te, că fecioria cea curată ai râvnit;
Bucură-te, că prin rânduiala dumnezeiască Epistolele Sfântului Apostol Pavel ai citit;
Bucură-te, că de la el ai aflat că unul este Dumnezeu cel adevărat;
Bucură-te, că, ieşind din cetate şi auzind cântarea cea dulce a psalmilor, cu lumina dumnezeieştii cunoaşteri te-ai luminat;
Bucură-te, că de rătăcirea părinţilor te-ai ruşinat şi de idolii cei făcuţi de mână omenească te-ai lepădat;
Bucură-te, că cele trecătoare ai lăsat;
Bucură-te, că de Mirele tău Hristos ai fost înţelepţită;
Bucură-te, purtătoare de cunună preafericită;
Bucură-te, Muceniţă Eugenia, de Dumnezeu binecuvântată!

Condacul al 2-lea

Când te-ai logodit cu Hristos, I-ai adus Lui de bunăvoie, ca o zestre însufleţită, slugile care, urmând tăriei tale, fecioară binecuvântată Eugenia, au strălucit lămurit cu credinţa şi cu harul, deprinzându-se cu toată fapta bună, ca nişte adevăraţi mucenici înţelepţi ai lui Dumnezeu, cântându-I: Aliluia!

Icosul al 2-lea

Înţelegerea cea neînţeleasă căutând, Muceniţă, să o înţelegi, ai lepădat slava cea deşartă, şi lipindu-te de Hristos, ai grăit către slugile tale: „Eu nu mă voi mai numi doamnă a voastră, ci soră şi împreună slujitoare a lui Dumnezeu cel adevărat”; pentru aceasta şi noi îţi cântăm:
Bucură-te, că părul cel fecioresc ţi-ai tăiat şi cu dorire spre Mănăstirea lui Teodor ai plecat;
Bucură-te, că îmbărbătată de har fiind, firea femeiască ţi-ai uitat;
Bucură-te, că, împreună cu cei doi oameni slujitori ai tăi, spre lucrările bărbăteşti ai alergat;
Bucură-te, că Dumnezeu cu vederea cea mai înainte te-a povăţuit;
Bucură-te, că, din purtare de grijă, Dumnezeu toate cele despre tine fericitului Episcop Elen le-a descoperit;
Bucură-te, că Arhiereul Elen cu Sfântul Botez în Hristos v-a îmbrăcat;
Bucură-te, că luminându-vă, jugul Lui aţi dorit;
Bucură-te, că luând chip şi nume bărbătesc cu ceata monahilor te-ai unit;
Bucură-te, că urmând ţie, din robi cu trupul, slugile tale libertatea duhului au dobândit;
Bucură-te, că a strălucit în inima ta binecuvântarea lui Dumnezeu;
Bucură-te, că ai înflorit ca un crin în pustiul păgânătăţii;
Bucură-te, că bunul neam al sufletului l-ai păzit nevătămat;
Bucură-te, Muceniţă Eugenia, de Dumnezeu binecuvântată!

Mai multe aici.

Scrie un comentariu

trimite