Vremea Romania, Arad -6°C

Stiri Arad

Legile justiției au trecut de Comisia Iordache, înainte de Senat. Opoziția vrea să le atace la CCR

Cele trei legi ale Justiției( Legea 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, Legea 304/2004 privind organizarea judiciară şi Legea 317/2004 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Superior al Magistraturii ) au fost dezbătute luni în Comisia Iordache, în doar trei ore, pe baza amendamentelor senatorilor, și votate, pe rând, fără modificări majore. Procedural, vor intra în plenul Senatului pentru votul final. Înainte de ședință, Iordache a anunțat că nu sunt multe amendamente depuse: aproximativ 20, cele mai multe de la USR, UDMR și minorități, iar previzibil, amendamentele Opoziției au fost respinse. USR a reproșat că s-a discutat foarte alert, astfel încât nimeni să nu înțeleagă nimic. Săptămâna trecută, Camera Deputatilor a adoptat in calitate de prim for sesizat, modificarile la cele trei legi. Votul la Senat începe la ora 16.00. 

Legile justiției au trecut de Comisia Iordache, înainte de Senat. Opoziția vrea să le atace la CCR
Comentează 0

La ora 13.00, Comisia a dat raport favorabil și pentru ultima lege, 303. Cele trei legi vor merge la Senat, la vot final. Liberalii au anunțat că vor ataca din nou la CCR, cele trei legi. 

Ce s-a modificat la Legea 303

O modificare importantă la legea 303 a fost la articolul 96, unde  s-a votat introducerea unui amendament PSD-ALDE prin care acțiunea în regres împotriva judecătorului sau procurorului se face și după propria evaluare a Ministerului Finanțelor, prevedere care până acum nu era. Iată amendamentul:

(8) Statul, prin Ministerul Finanțelor Publice, va exercita acțiunea în regres împotriva judecătorului sau procurorului dacă, în urma raportului consultativ al Inspecției Judiciare prevăzut la alin. (7) și al propriei evaluări, apreciază că eroarea judiciară a fost cauzată ca urmare a exercitării de judecător sau procuror a funcției cu rea credință sau gravă neglijență. Termenul de exercitare a acțiunii în regres este de 6 luni de la data comunicării raportului Inspecției Judiciare. (PSD, ALDE)

Anterior, a fost adoptat un amendament PSD-ALDE prin care se stabilește eroarea judiciară imputabilă judecătorului sau procurorului:

La articolul 96, alineatul (3), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins: (3) Există eroare judiciară imputabilă judecătorului sau procurorului atunci când judecătorul sau procurorul, în exercitarea funcției: a) a încălcat norme de drept material și procesual, fapt ce a condus la încălcarea drepturilor fundamentale absolute ale persoanei; PSD, ALDE

La articolul 96, alineatul (3), litera a) s-a modificat conținutul și s-a reglementat noțiunea de eroare imputabilă judecătorului sau procurorului:

(3) Există eroare judiciară imputabilă judecătorului sau procurorului atunci când judecătorul sau procurorul, în exercitarea funcției:

a) a încălcat norme de drept material și procesual, fapt ce a condus la încălcarea drepturilor fundamentale absolute ale persoanei;Comisia dezbate pe repede înainte și ultima lege, 303. 

Ce s-a modificat la Legea 317

A fost adoptat un amendament PSD-ALDE prin care și actele administrative extrajudiciare sunt informații de interes public:

Alineatul (7) al articolului 7 se modifică și va avea următorul cuprins:

(7) Informațiile care privesc statutul judecătorilor și procurorilor, organizarea judiciară, organizarea și funcționarea Consiliului Superior al Magistraturii, cooperarea instituțională între instanțe și parchete, pe de o parte, și orice altă autoritate publică, pe de altă parte, precum și actele administrative extrajudiciare emise sau încheiate de către sau între autorităţile publice care privesc sau afectează desfăşurarea procedurilor judiciare, prin derogare de la prevederile art. 12 din Legea 544/2001, constituie informații de interes public, la care accesul liber este garantat. PSD, ALDE

A fost votată și legea 317, cu 12 voturi pentru.

S-a votat un alt amendament a PSD-ALDE, la articolul 54. de eliminare a alineatului (21), întrucât exista o suprapunere, privind vechimea în muncă a membrilor CSM.

(2) Calitatea de membru ales al Consiliului Superior al Magistraturii, reprezentant al societății civile, reprezintă vechime în specialitate recunoscută în profesiile juridice, și pe durata mandatului este incompatibilă cu exercitarea calității de parlamentar, ales local, funcționar public, judecător, procuror, notar public, avocat, consilier juridic, mediator, arbitru, executor judecătoresc, practician în insolvență, grefier, consilier de probațiune și a altor profesii juridice reglementate de lege. 

A fost aprobat un amendament al PSD-ALDE prin care s-a arogat o litera c de la articolul 47:

b) clasarea sesizării, în cazul în care aceasta nu este semnată, nu conţine datele de identificare ale autorului sau indicii cu privire la identificarea situaţiei de fapt care a determinat sesizarea, precum şi în cazul prevăzut la art. 45 alin. (4) lit.b); rezoluţia de clasare este definitivă;

c) respingerea sesizării, în cazul în care se constată, în urma efectuării cercetării disciplinare, că nu sunt îndeplinite condiţiile pentru exercitarea acţiunii.

PSD-ALDE a propus un amendament prin care: (2) Pentru funcția de președinte și vicepreședinte vor candida un judecător și un procuror desemnați de Secția pentru judecători respectiv, Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, din rândul membrilor săi, în prezența a cel puțin 2/3 din membrii secțiilor, cu votul majorității membrilor prezenți.

Ce s-a modificat la Legea 304

Legea 304 a fost adoptată cu 12 voturi pentru și 5 impotrivă.

USR a propus un amendament prin care dorea eliminarea articolului care prevedea anularea înființarea Secției Speciale. Cum era de așteptat,amendamnetul a fost respins cu majoritate de voturi. Iată cum era formulat amendamentul:

Introducerea Secțiunii 2s-a făcut fără niciun studiu de impact. Evaluarea trebuia făcută atât cu privire la necesitatea înființării unei noi secții în cadrul parchetului general, cât și cu privire la impactul bugetar al unei astfel de măsuri. Din această perspectivă se încalcă art. 138 alin. (5) din Constituție, art. 15 din Legea nr. 69/2010 și Legea nr. 500/200

S-a început cu amendamentele la Legea 304. A fost adoptat un amendament prin care: ”Contestaţiile formulate împotriva hotărârilor pronunţate în materie penală de către judecătorii şi tribunale în cursul judecăţii în primă instanţă, de către judecătorii de drepturi şi libertăţi şi judecătorii de cameră preliminară de la aceste instanţe se soluţionează în complet format din 2 judecători

La începutul ședinței, Stelian Ion, deputat USR, a făcut apel către restul comisie, ca măcar de aceasta data sa nu se mai dezbată pe repde inainte. Totodată acesta a menționat că ar fi trebuit invitate și asociațiile profesionale.

Sursa: realitatea.net

Articole asemanatoare


Scrie un comentariu

trimite