Vremea Romania, Arad -6°C

Stiri Arad

Eliberare extrase de cont în format electronic

Potrivit Ordinului Ministerul Finanțelor Publice nr. 2425 din 26 iunie 2019, publicat în  M.O. nr. 548/03.07.2019, pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgență a Guvernului nr.146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobata cu modificari prin Legea nr.201/2003, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr.1235/2003, facem cunoscute următoarele modificări:

Eliberare extrase de cont în format electronic
Comentează 19
  • pentru toate conturile de disponibil deschise pe numele operatorilor economici şi altor entităţi la unitățile trezoreriei statului se eliberează extrase de cont în format electronic (fisier .pdf cu .xml atașat), fără percepere de comisioane;
  • operatorii economici și alte entităţi cu conturi deschise la unitățile trezoreriei pot vizualiza și descărca extrasele conturilor în format electronic, prin intermediul persoanelor înregistrate pe bază de certificat digital calificat ca utilizatori ai serviciilor: „Spatiul Privat Virtual” şi/sau „Depunere declaratii on-line”, existente pe site-ul M.F.P. şi A.N.A.F.;
  • reprezentanţii legali ai operatorilor economici și ai altor entităţi, care nu sunt de acord cu accesul la vizualizarea și descărcarea extraselor de cont în format electronic, notifică în scris trezoreria statului la care au deschise conturile, referitor la faptul că nu optează pentru această modalitate de primire a extraselor de cont,  acestora urmând a le fi puse la dispoziţie extrasele de cont pe suport hârtie, începând cu prima zi lucrătoare de la depunerea notificării;
  • în cazul nedepunerii notificării la unitățile de trezorerie, se consideră că operatorii economici și alte entităţi și-au dat implicit acordul pentru vizualizarea si descărcarea extraselor de cont în format electronic de către persoanele înregistrate ca utilizatori ai serviciilor: “Spatiul Privat Virtual” si/sau „Depunere declaratii on-line”;
  • operatorilor economici și altor entităţi, cărora li se eliberează extrase de cont în format electronic, pentru cazurile în care le sunt necesare extrase de cont pe suport hârtie, vor adresa trezoreriei statului o cerere scrisă,  în care vor indica perioada și conturile pentru care se solicită extrasele respective;
  • pentru eliberarea extraselor pe suport hârtie se percep comisioane.

Articole asemanatoare


Scrie un comentariu

trimite