Vremea Romania, Arad -6°C

Stiri Arad

Din nou despre Erasmus+ la Liceul Tehnologic ,,Francisc Neuman”


Proiectul de parteneriat strategic Erasmus+ „Effective e-Learning System Based on Digital Competences - EES” nr. 2018-1-LV01-KA229-046952, se află la finalul primului an de implementare la Liceul Tehnologic ,,Francisc Neuman” Arad. Acesta este coordonat de Letonia, partenere în cadrul proiectului sunt școli din:Portugalia, Croația, Suedia, Grecia.

Din nou despre Erasmus+ la Liceul Tehnologic ,,Francisc Neuman”
Comentează 0

Toate activitățile proiectului se derulează conform aplicației aprobate. Acestea și formările din primul an au condus la creșterea expertizei cadrelor didactice prin colaborare internațională pentru a promova competențele digitale, educația deschisă, colaborarea, a crea un mediu de învățare prietenos, încurajând un mod de predare mai eficient și mai adaptat cerințelor contemporane.

 În primul an am realizat:

- două evenimente comune de formare a personalului pe termen scurt: C1 în România, C2 în Letonia care au cuprins: discuții, workshopuri, formare, muncă în echipe, implicare elevi, lecții interactive (Letonia-Portugalia), am studiat planuri de lecție și modalități de planificare. Bunele practici au fost sistematizate pe un padlet pentru a putea fi disponibile tuturor cadrelor didactice și chiar ca resursă deschisă, iar partenerul român a creat un ebook (Book Creator) ,,Top 10 web tools for schools” care a fost publicat online https://read.bookcreator.com.

- patru activități astfel: A1 evaluarea situației reale în domeniul abilităților digitale ale cadrelor didactice și elevilor prin aplicare de chestionare; prelucrare răspunsuri chestionare, elaborare concluzii și recomandări pentru fiecare școală parteneră; evaluarea și interpretarea finală au fost realizate de școala din Portugalia. A2 cadrele didactice din toate școlile au folosit abilitățile TIC și competențe digitale obținute sau îmbunătățite în C1 (Eveniment comun de formare a personalului pe termen scurt). Au fost împărtășite în fiecare școală de către cadrele didactice participante la C1 experiențele proprii și bunele practici dobândite pentru a putea fi aplicate curent în procesul de predare-învățare la toate disciplinele. A3 După aplicarea noilor instrumente digitale am alcătuit un top al celor mai atractive dintre acestea, care, inițial, au fost postate de fiecare partener pe un wall padlet. Activitatea A4 Diseminarea rezultatelor a constat în promovarea tuturor activităților realizate pe parcursul acestui prim an al proiectului.

Au fost atinse următoarele obiective ale proiectului: dezvoltarea competențelor digitale ale cadrelor didactice prin folosirea curentă a TIC; schimb de experiență în crearea de materiale de studiu și planuri de lecție interactive și motivante pentru elevi; folosirea de platforme de e-learning și instrumente digitale; sprijin acordat instituțiilor pentru implementarea practicilor inovative legate de e-learning;

Diseminările au depășit granițele școlii, așa încât sperăm ca și alte cadre didactice (nivel local, regional, național) să beneficieze de materialele prezentate și să folosească aplicațiile și platformele digitale propuse prin acest proiect.

Rezultate: competențele digitale ale cadrelor didactice au fost îmbunătățite; consolidarea unui sistem de e-learning în fiecare școală; experiențe noi în domeniul elearning; crearea de proiecte didactice cu conținut digital (tip blended learning); competențe îmbunătățite în limbi străine; colecție de aplicații web 2.0 cu instrucțiuni de aplicare – padlet wall; ebook ,,Top 10 web tools in school”; quizz care se aplică la clasă;  proiectul EES pe platforma eTwinning: descriere activități, program, prezentări, imagini, rezultate; workshop ,,Clasa digitală” în colaborare cu Casa Corpului Didactic,,Alexandru Gavra” Arad.

Toți partenerii contribuie activ la stabilirea agendei întâlnirilor și la monitorizarea activităților.Evaluarea proiectului și diverse probleme de management de proiect au fost discutate față în față sau prin întâlniri virtuale – Skype, WhatsApp, e-mail. Diversitatea școlilor implicate și a expertizei în domeniul IT reprezintă o provocare și totodată o motivare spre formarea continuă a cadrelor didactice. În același timp, școala noastră răspunde cerințelor elevilor de a beneficia de învățarea bazată pe mijloacele informatice.

prof. dr. Adina Avacovici

prof. Cosmin Julan

 

Galerie foto (6)

Articole asemanatoare


Scrie un comentariu

trimite