Vremea Romania, Arad -6°C

Stiri Arad

„Centrul de zi pentru persoane cu dizabilități OPAL”

Consiliul Județean Arad a aprobat în ședința ordinară de marți suplimentarea bugetului DGASPC Arad cu suma de 14 mii lei în vederea achiziționării Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.) pentru obiectivul de investiții „Reabilitare Centrul Opal”.

 „Centrul de zi pentru persoane cu dizabilități OPAL”
Comentează 0

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Arad a depus proiectul „Centrul de zi pentru persoane cu dizabilități OPAL”, situat pe strada Mierlei în municipiul Arad, în  cadrul PIN 1- Programul de interes național în domeniul protecției și promovării drepturilor persoanelor cu dizabilități. Finanțarea propunerii de proiect privind „Înfiinţarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre respiro/centre de criză şi locuinţe protejate în vederea dezinstituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi aflate în instituţii de tip vechi şi pentru prevenirea instituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi din comunitate a fost admisă în urma selecției publice realizată de Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi.

Proiectul “Centrul de zi pentru persoane cu dizabilități OPAL” are drept scop creșterea calității vieții persoanelor cu dizabilității din municipiul Arad și prevenirea instituționalizării acestora. Prin proiect se urmărește dezvoltarea unui nou serviciu social pentru persoanele cu dizabilități din comunitate, reabilitarea, precum și modernizarea clădirii, proprietate a DGASPC Arad.

Prin dezvoltarea “Centrului de zi pentru persoane cu dizabilități OPAL” și mediatizarea proiectului se preconizează schimbarea atitudinii comunității față de această categorie de persoane, formarea şi dezvoltarea unor atitudini non-discriminatorii şi de suport, facilitând integrarea lor socio-profesională și o participare sporită la viața comunității. Se urmărește,  de asemenea, schimbarea mentalității angajatorilor față de persoanele cu dizabilități realizându-se acțiuni directe cu posibilii angajatori. Personalul angajat va acumula experienţă, va dobândi informaţii şi capacităţi suplimentare de lucru cu persoanele adulte cu dizabilități din comunitate, experienţă care va fi transmisă ca model de bune practici.

Capacitatea Centrului de zi pentru persoane cu dizabilități Opal este de 30 de beneficiari, pe perioada funcționării serviciului în cadrul proiectului oferind-se servicii pentru 45 de persoane cu dizabilități. Beneficiarii proiectului vor fi persoanele adulte încadrate în grad de handicap accentuat, mediu și ușor, cu dizabilități mentale, psihice și asociate, din comunitatea locală.

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Arad manifestă în permanență interes în ceea ce privește egalizarea şanselor persoanelor cu dizabilităţi prin infrastructură, servicii și informare disponibile la nivel de instituție conform principiului de recunoaștere a acestor persoane vulnerabile ca participanți cu drepturi egale în cadrul societății. Pe toată perioada de implementare, proiectul va urmări promovarea egalității de șanse prin asigurarea participării beneficiarilor la serviciile sociale oferite, fără deosebire de origine etnică, sex, religie, vârsta, codul și gradul dizabilității sau orientare sexuală ţinând cont de preferinţele, nevoile beneficiarilor, dar şi de resursele existente, urmând ca Centrul de zi pentru persoane cu dizabilități OPAL, în activitățile sale să continue respectarea acestui principiu”, declară Erika Stark, directorul general al DGASPC Arad.

Valoarea totală a proiectului este de 344.567 lei.

Articole asemanatoare


Scrie un comentariu

trimite