Vremea Romania, Arad -6°C

Stiri Arad

Cerșetoria a fost interzisă în municipiu. Banii primiți de cerșetori se confiscă și intră în bugetul local

Consiliul Municipal Arad a votat, astăzi, cu unanimitate de voturi, un proiect de hotărâre „privind interzicerea activității de cerșetorie pe raza municipiului Arad”. Potrivit celor declarate ulterior de primarul Călin Bibarț, este vorba despre un proiect inspirat din practica autorităților locale de la Cluj, prin care se dorește „lăsarea cerșetorilor fără obiectul muncii”.

Cerșetoria a fost interzisă în municipiu. Banii primiți de cerșetori se confiscă și intră în bugetul local
Comentează 2

Dar hadeți să vedem ce conține hotărârea de consiliu proaspăt adoptată.

„Art. 1. Fapta persoanei de a apela la mila publicului pentru obținerea de bani, prin ocupare de locuri publice cu deteriorarea condițiilor de mediu, estetice sau civice pe raza administrativ-teritorială a municipiului Arad, constituie contravenție.

Art. 2. (1) Contravenţia prevăzută la art. 1 se sancţionează cu amendă în cuantum de 300 lei.

(2) Sumele obținute prin săvârșirea faptelor prevăzute la art. 1 se confiscă şi se fac venit la bugetul local al Municipiului Arad, agenții constatatori făcând mențiune despre cuantumul acestora în procesul verbal încheiat.

Art. 3. Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor prevăzute la art. 1 se face de către poliţiştii locali din cadrul Direcției Generale Poliţia Locală Arad, împuterniciți prin dispoziţie de către Primarul Municipiului Arad.

Art. 4. Contravenientul poate achita în termen de 15 zile de la data înmânării procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute în prezenta hotărâre, persoanele abilitate să aplice sancţiunea făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal.

Art. 5. Prevederile prezentei hotărâri se completează cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului României nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 180/2002,  cu modificările și completările ulterioare .

Art. 6. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin afişare sau prin orice altă formă de publicitate.

Art. 7. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Direcția Generală Poliția Locală și Direcția Venituri din cadrul Primăriei Municipiului Arad şi se comunică celor interesaţi de către Primarul Municipiului Arad, prin Serviciul Administraţie Publică Locală.”

Scurt și cuprinzător.

Arădeni nemulțumiți din cauza acestui fenomen

Primarul Călin Bibarț susține că a inițiat acest proiect din dorința de a descuraja persoanele care își câștigă pâinea practicând cerșetoria. „Problema cerșetoriei este complexă și este continuu alimentată de situația socio-economică a populației. Fenomenul este specific aglomerărilor urbane întrucât mediul stradal oferă alternative de obținere a unui venit imediat prin simpla apelare la mila publică. Efectele cerșetoriei pot fi observate adesea pe stradă, fiind un fenomen existent și care se manifestă zilnic în viața orașului. Consider că este fundamental să încercăm diminuarea lui, în scopul obligațiilor pe care le avem, de garantare a siguranței cetățenilor municipiului Arad, cât și să-i descurajăm pe cei care practică cerșetoria, determinându-i să aleagă altă modalitate de a-și asigura existența. Apreciez că se impune luarea unei decizii referitoare la acest subiect având în vedere că în ultimii ani au existat multe nemulțumiri și solicitări de luare a unor măsuri referitoare la această problemă din partea cetățenilor, din cauza amplificării fenomenului în zona spitalelor, zonele comerciale sau zonele în care unitățile bancare au amplasate bancomate precum și în stațiile de transport în comun; deși s-au desfășurat acțiuni de către Direcția Generală Poliția Locală în sensul descurajării acestui fenomen, acestea au avut doar un efect imediat sau pe termen scurt, pe termen lung situația  rămânând problematică; în timp, fenomenul cerșetoriei s-a agravat, ceea ce poate determina reacții neprevăzute din partea celor care intră în contact cu cerșetorii întrucât mulți dintre aceștia au manifestări insistente sau agresive. De asemenea, prevenirea și combaterea acestui fenomen are drept justificare evoluțiile viitoare și imaginea municipiului Arad”, susține primarul Călin Bibarț. În continuare, acesta a ținut să menționeze că hotărârea ține cont de prevederile legale în vigoare, având ca scop producerea unor efecte pe termen mediu și lung.

Ce spun polițiștii locali

În ceea ce-i privește, reprezentanții Poliției Locale, care au întocmit raportul de specialitate aferent proiectului de hotărâre supus astăzi votului susțin că persoanele care practică cerșetoria, sunt în marea lor majoritate persoane needucate care își petrec mult timp pe stradă, drept urmare o mare parte din gunoaiele produse de aceștia sunt aruncate sau pur și simplu lăsate pe stradă sau în locurile unde-și fac veacul. În plus, apare sentimentul de respingere sau de repulsie al cetățenilor, mai ales din cauza faptului că locurile frecventate de cerșetori sunt de obicei obiectivele sau atracțiile turistice, zonele centrale sau zonele comerciale (parcările supermarket-urilor), adică locuri aglomerate. „Din cauza lipsurilor sau chiar voit, cu scopul de a impresiona sau sensibiliza pe cei cărora li se adresează, cerșetorii provoacă neplăcere prin vestimentația pe care o au sau prin igiena personală precară, de care dau dovadă. Aceste aspecte pot fi resimțite mai ales în mijloacele de transport în comun. De asemenea, cerșetorii pot intimida, unii oameni preferând să evite zonele frecventate de aceștia. În legislaţia în vigoare există reglementări care incriminează cerşetoria, însă ele se referă la săvârşirea ei în alte împrejurări decât cele prezentate în cadrul proiectului de hotărâre analizat, fapte care sunt incriminate în codul penal, care privesc exploatarea cerşetoriei, respectiv fapta unei persoane de a determina în mod repetat un minor sau o persoană cu dizabilităţi la cerşit, sau folosirea în mod repetat de către un major apt de muncă, a unui minor în scop de cerşetorie. De asemenea, potrivit prevederilor art.1 din Legea 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, republicată, pentru asigurarea climatului de ordine şi linişte publică necesar desfăşurării normale a activităţii economice şi social-culturale şi promovarea unor relaţii civilizate în viaţa cotidiană, cetăţenii sunt obligaţi să aibă un comportament civic, moral şi responsabil, în spiritul legilor ţării şi al normelor de convieţuire socială. În acest sens, o altă reglementare, contravenţională de această dată, este prevăzută la art. 2, alin. (3) al aceluiași act normativ, reglementare care prevede că apelarea, în mod repetat, la mila publicului, de către o persoană aptă de muncă, precum și determinarea unei persoane la săvârșirea unor astfel de fapte constituie contravenție și sunt sancționate cu amendă precum şi cu sancţiunea complementară a confiscării bunurilor dobândite prin săvârșirea contravenției. Apreciem că, în ceea ce privește fenomenul cerșetoriei, pentru ca demersurile și acțiunile autorităților administrației publice locale și ale instituțiilor publice cu atribuții în domeniu, să poată avea efectele urmărite pe termen lung, se impune completarea acestor prevederi, cu reglementări locale, în condiţiile legii”, se arată în raportul de specialitate al Poliției Locale.

         

 

Galerie foto (4)

Articole asemanatoare


Scrie un comentariu

trimite