Vremea Romania, Arad -6°C

Stiri Arad

Ce se construiește în Confecții; proiectul a fost pus la transparență

Primăria Municipiului Arad anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională în cazul unui proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal (P.U.Z.) și Regulament Local de Urbanism (R.L.U.) pentru o „Zonă cu funcțiuni mixte - construire locuințe colective în regim de înălțime 2S+P+6E+PH și funcțiuni complementare, realizare accese și împrejmuire, amplasare elemente publicitare și organizare de șantier” intravilanul Municipiului Arad, cartier Confecții, str. Nicolae Oncu, nr. 17.

Ce se construiește în Confecții; proiectul a fost pus la transparență
Comentează 0

Este vorba despre o investiție realizată de  S.C. Atlantic House Construct S.R.L., proiectant general fiind S.C. Pro Arhitectura S.R.L.

„Parcela propusă pentru refuncționalizare este identificată prin C.F. nr. 306880- Arad și are categoria de folosință curți-construcții în intravilan și constituie proprietatea privată a S.C. ATLANTIC HOUSE CONSTRUCT S.R.L., masurând o suprafață totală de de 6.684 mp.

Terenul a făcut anterior obiectul HCLM. Arad nr. 39 din 28.02.2011 pentru aprobarea PUZ și RLU  „Ansamblu rezidențial Confecții”, str. Nicolae Oncu, Nr. 17, beneficiar S.C. Immobiliare Bassano S.R.L., proiect nr. 1/2010, elaborat de S.C. Linia S.R.L. și modificat prin HCLM. Arad nr. 117/ 11.05.2011, în sensul modificării regimului de înălțime de la P+4E+M la P+6E+PH. Valabilitatea PUZ aprobat prin HCLM. Arad  nr. 39/28.02.2011 expirând la data de 28.02.2014 nedemarându-se nici o investiție în baza documentației de urbanism aprobate.

Documentaţia poate fi consultată: pe pagina de internet a instituţiei, accesând acest link la sediul instituţiei,

la Serviciul Relaţii cu Publicul, camera 5, luni, marți, miercuri între orele 08:30 – 16:00, joi între orele 08:30

- 17:30, vineri între orele 08:30 - 13:30. Proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la Serviciul Relaţii cu Publicul al instituţiei.

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus  procedurii de transparenţă decizională se pot depune până la data de 08 03 2024 prin formularul online disponibil pe pagina de internet a instituţiei, la acest link, ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: dezbaterepublica@primariaarad.ro sau prin poştă, pe adresa Primăriei Municipiului Arad, Bulevardul Revoluţiei, nr. 75.

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, aici.

Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris.

Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 08 03 2024”, transmit reprezentanții Primăriei.

Articole asemanatoare


Scrie un comentariu

trimite