Vremea Romania, Arad -6°C

Stiri Arad

Care este termenul limită până la care primăriile pot solicita sumele defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale

Reprezentanții Direcției Generale Regionale a Finațelor Publice (DGRFP) Timișoara care coordonează și activitatea Administrației Finanțelor Publice Arad anunță că potrivit rectificării bugetare aprobată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 135/2020 au fost majorate sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, orașelor, municipiilor și județelor din care suma de 1.104.100 mii lei se aloca pentru  achitarea plăților restante înregistrate în contabilitatea unitătilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale/instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul local/spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale, raportate potrivit legii la data de 30 iunie 2020 și rezultate din relații, atât cu furnizorii de bunuri, servicii și lucrări, furnizorii care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat, cât și bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale sau bugetele fondurilor speciale  și are drept scop stingerea obligațiilor fiscale restante ale acestor entităti, evaluate la 30.06.2020.

Care este termenul limită până la care primăriile  pot solicita sumele defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale
Comentează 0

Măsura se aplică și în cazul în care furnizorii de bunuri, servicii și lucrări au de încasat sume restante de la furnizorii care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat și care, la data acordării sumelor înregistrează obligații fiscale restante.

Pentru a beneficia de aceste sume, unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale pot  depune până la data de 30 septembrie 2020, la  direcțiile generale regionale ale finanțelor publice un dosar care să cuprindă:

  • Cererea privind solicitarea de sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale;
  • Situaţia obligaţiilor de plată restante către furnizorii de bunuri, servicii şi lucrări şi/sau către furnizorii care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat şi către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale;
  • Certificatele de atestare fiscală emise de organul fiscal, atât pentru unitatea/subdiviziunile administrativ-teritoriale/instituţiile publice finanţate integral sau parţial din bugetul local/spitalele publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale cât și pentru furnizorii de bunuri, servicii şi lucrări, respectiv furnizorii care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat și furnizorii de bunuri, servicii şi lucrări care au de încasat sume restante de la furnizorii care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat;
  • Acordul încheiat pentru stingerea obligaţiilor de plată/fiscale cu fiecare furnizor prin care acesta confirmă faptul că e de acord cu stingerea obligațiilor fiscale potrivit ordonanței.

„Formularele necesare sunt prevăzute în Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2644/2020 pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 25 alin. (3)-(17) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 135/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, modificarea unor acte normative şi stabilirea unor măsuri bugetare

Foarte important de subliniat este faptul că sumele destinate achitării obligațiilor fiscale restante care fac obiectul cererii privind solicitarea de sume nu pot fi mai mari decât obligațiile de plată și obligațiile fiscale restante”, susțin reprezentanții DGRFP Timișoara.

 

Articole asemanatoare


Scrie un comentariu

trimite