Vremea Romania, Arad -6°C

Stiri Arad

Care este termenul limită până la care poate fi redirecţionată suma reprezentând până la 3,5% din impozitul anual

Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timișoara, care coordonează şi activitatea Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Arad informează contribuabilii că data de 25 mai 2021, inclusiv, este termenul până la care persoanele fizice pot depune, sub sancțiunea decăderii, formularul 230 „Cerere privind destinația sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat" pe veniturile realizate în anul 2020.

Care este termenul limită până la care poate fi redirecţionată suma reprezentând până la 3,5% din impozitul anual
Comentează 0

Formularul se completează şi se depune de către persoanele fizice care realizează din România venituri din salarii şi asimilate salariilor, venituri din pensii, venituri din activități independente/activități agricole, impuse pe bază de normă de venit, venituri din activități independente realizate în baza contractelor de activitate sportivă, pentru care impozitul se reține la sursă, venituri din drepturi de proprietate intelectuală, altele decât cele pentru care venitul net se determină în sistem real şi venituri din cedarea folosinței bunurilor, pentru care venitul net se determină pe baza cotelor forfetare de cheltuieli sau pe baza normelor de venit.

„Bifarea «Opțiunii privind distribuirea sumei pentru o perioadă de 2 ani»- se realizează în cazul în care contribuabilul solicită prin cerere distribuirea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul pe venit datorat pentru același beneficiar pentru o perioadă de 2 ani. Solicitarea poate fi reînnoită după expirarea perioadei de 2 ani (în caz contrar se consideră distribuirea sumei pentru o perioadă de 1 an).

Formularul 230 se completează de către contribuabili sau de către împuterniciții acestora, potrivit dispozițiilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare şi se depune astfel:

-        prin poștă, în mod individual;

-        direct la registratura organului fiscal, în mod individual;

-        prin intermediul serviciului Spațiul Privat Virtual;

-        prin poștă, pe bază de borderou întocmit de entitatea nonprofit/de cult;

-        direct la registratura organului fiscal, pe bază de borderou întocmit de entitatea nonprofit/de cult;

-        prin mijloace electronice de transmitere la distanță, pe bază de borderou, întocmit de entitatea nonprofit/de cult, cu formularele 230, scanate”, transmit reprezentanţii DGRFP Timişoara.

În contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timișoara recomandă depunerea Formularului 230 prin mijloace electronice de transmitere la distanță, respectiv prin intermediul Spațiului Privat Virtual (SPV), potrivit legii.

„Informații suplimentare se pot obține:

-        prin intermediul «Formularului de contact» existent pe pagina de internet a Agenției Naționale de Administrare Fiscală, www.anaf.ro ;

-        apelând Serviciul central de asistență telefonică a contribuabililor – Call - center, la numărul de telefon 031.403.91.60;

-        la sediile unităților fiscale, la structurile de asistență pentru contribuabili”, mai spun reprezentanţii Fiscului.

Articole asemanatoare


Scrie un comentariu

trimite