Vremea Romania, Arad -6°C

Stiri Arad

Până când se poate depune cererea privind redirecţionarea a 3,5% din impozit şi ce venituri NU intră în calcul

Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice (DGRFP) Timişoara, care coordonează şi activitatea Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Arad, informează contribuabilii că data de 25 mai 2021 este termenul până la care persoanele fizice pot depune, sub sancţiunea decăderii, formularul 230 „Cerere privind destinaţia sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat" pe veniturile realizate în anul 2020.

Până când se poate depune cererea privind redirecţionarea a 3,5% din impozit şi ce venituri NU intră în calcul
Comentează 0

Potrivit reprezentanţilor Fiscului, formularul se completează şi se depune de către persoanele fizice care realizează din România venituri din salarii şi asimilate salariilor, venituri din pensii, venituri din activităţi independente/activităţi agricole, impuse pe bază de normă de venit, venituri din activităţi independente realizate în baza contractelor de activitate sportivă, pentru care impozitul se reţine la sursă, venituri din drepturi de proprietate intelectuală, altele decât cele pentru care venitul net se determină în sistem real si venituri din cedarea folosinţei bunurilor, pentru care venitul net se determină pe baza cotelor forfetare de cheltuieli sau pe baza normelor de venit,

Contribuabilii trebuie să completeeze formularul doar dacă au efectuat în anul de raportare cheltuieli pentru acordarea de burse private, conform legii, şi solicită restituirea acestora sau dispun asupra destinaţiei sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii sau unităţilor de cult.

„Contribuabilii nu pot dispune asupra destinaţiei unei sume reprezentând până la 3,5% din impozitul datorat pentru indemnizaţiile prevăzute la art. XI şi XV din O.U.G. nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 59/2020, şi în O.U.G. nr. 120/2020 privind instituirea unor măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările ulterioare”, susţin reprezentanţii DGRPF Timişoara.

Ce recomandări face DGRFP Timişoara

De menţionat că formularul 230 se completează de către contribuabili sau de către împuterniciţii acestora, potrivit dispoziţiilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare şi se depune împreună cu anexele completate, dacă este cazul, în format hârtie, direct la registratura organului fiscal competent sau prin poştă, cu confirmare de primire.

„Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara recomandă depunerea Formularul 230 prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, respectiv prin intermediul Spaţiului Privat Virtual (SPV), potrivit legii.

Informații suplimentare se pot obține:

- prin intermediul „Formularului de contact” existent pe pagina de internet a Agenției Naționale de Administrare Fiscală ,www.anaf.ro şi în Spațiul Privat Virtual al contribuabilului.

- apelând Serviciul central de asistență telefonică a contribuabililor – Call - center, la numărul de telefon 031.403.91.60;

- la sediile unităților fiscale, la structurile de asistență pentru contribuabili. "

- consultând „Ghidul contribuabililor care optează pentru redirecţionarea unei sume reprezentând până la 3,5% din impozitul pe venit/câştigul net anual impozabil pentru susţinerea entităţilor nonprofit şi a unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private” existent pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscale – www.anaf.ro, Secțiunea asistenţă pentru contribuabili, Subsecțiunea Servicii oferite contribuabililor/Ghiduri curente și alte materiale informative

Noul model a formularului 230 ṣi „Anexa nr. ... la Cererea privind destinaţia sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat" sunt prevăzute în anexa nr. 2 la O.P.A.N.A.F. nr. 15/07.01.2021 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii şi a unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private, conform legii, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 34 din 12 ianuarie 2021.

Formularul 230 ṣi „Anexa nr. ... la Cererea privind destinaţia sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat" sunt publicate pe site-ul www.anaf.ro, Secţiune Servicii Online, Declaraţii electronice sau poate fi descărcat prin accesarea link-ul http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Declaratii_R/230.html, mai spun reprezentanţii instituţiei.

 

 

Articole asemanatoare


Scrie un comentariu

trimite