Vremea Romania, Arad -6°C

Stiri Arad

ANAF te va urmări timp de 10 ani!

ANAF te va urmări timp de 10 ani!
Comentează 0

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală /ANAF/ are în plan organizarea unui istoric al contribuabililor care nu mai sunt în evidenţa cazierului fiscal, urmând să păstreze datele pentru o perioadă de 10 ani, potrivit unui proiect de Ordonanţă de Urgenţă referitor la cazierul fiscal publicat de Ministerul Finanţelor Publice.

Potrivit notei de fundamentare a proiectului de act normativ, în prezent nu există reglementată obligativitatea organizării unui istoric al contribuabililor care au avut înscrise fapte sau situaţii în cazierul fiscal şi care au fost scoşi din evidenţa cazierului fiscal, care să fie consultat de către organele fiscale ori de câte ori este cazul, pentru a putea stabili comportamentul fiscal al persoanelor care, de exemplu, îşi înfiinţează societăţi sau sunt numite reprezentanţi legali ai societăţilor.

Cazierul fiscal reprezintă un mijloc de evidenţă şi urmărire a respectării disciplinei fiscale, contabile şi financiare de către contribuabili, în care se ţine evidenţa persoanelor fizice, entităţilor fără personalitate juridică şi a persoanelor juridice care au săvârşit fapte sancţionate de legile fiscale, contabile, vamale şi de cele care privesc disciplina financiară.

Alte modificări propuse de proiect sunt:

reglementarea distinctă a atragerii raspunderii solidare(patrimoniale) cu debitorul declarat insolvent
reglementarea înscrierii inactivității fiscale a persoanei juridice sau a entit ăţ ii fără personalitate juridică în cazierul fiscal al reprezentanț ilor legali ai acestora din perioada în care au apărut situaţiile de declarare a stării de inactivitate.
reglementarea înscrierii inactivității fiscale în cazierul fiscal al noilor reprezentanti legali desemnați, în situaţia în care se menţine starea de inactivitate fiscală pe o perioad ă mai mare de un semestru calendaristic de la data înscrierii menţiunii în registrul comerţului sau în evidenţele autorităţilor şi instituţiilor publice la care sunt înregistrate celelalte persoane care nu au obligaţia înregistrării la registrul comerţului

 

sursa. http://www.capital.ro/

Articole asemanatoare


Scrie un comentariu

trimite
Inchide