Vremea Romania, Arad -6°C

Stiri Arad

AJOFM Arad implementează viza electronică a șomerilor

AJOFM Arad implementează viza electronică a șomerilor
Comentează 0

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Arad, în calitate de partener al Agenției Județene pentru Ocupartea Forței de Muncă Cluj, în proiectul cu ID POSDRU/180/4.1/S/154631, își propune extinderea și dezvoltarea unui serviciu de tip self-service denumit “Funcționarul electronic 2.0“, serviciu destinat îmbunătățirii, modernizării și diversificării tipurilor de servicii oferite de către SPO(Serviciul Public de Ocupare) tuturor categoriilor de cliențipersone fizice și persoane juridice.

Proiectul îmbunătățeste astfel serviciile oferite clienților SPO structurate pedouă componente active:

1.            Platforma web adaptată mediului online

2.            Platforma “Funcționarul electronic”varianta infochiosc/infotouch, precum și o nouă facilitate găzduită de aceeași platformă, destinată gestionării cursurilor de formare profesională.

Platforma sporește astfel accesibilitatea la serviciile SPO, care devin eficiente și rapide putând fi accesate în permanență și răspunzând nevoilor tuturor categoriilor de beneficiari în conformitate cu obiectivele finanțării Axei 4, DMI 4.1.

Sistemul “Funcționarul Electronic”, dezvoltat pe cele 2 componente - web și infotouch/infochiosc asigură gestionarea mai facilă a cursurilor de formare profesională și va genera servicii de ocupare superioare calitativ, în parametrii de timp real și adaptate la nevoile solicitărilor beneficiarilor persoane fizice și juridice.

Sistemul infotouch oferă informaţii despre locurile de muncă disponibile după diferite criterii de căutare, despre locurile de muncă din străinătate, informații privind actele necesare în diferite situații, oferă acces la platforma “Funcţionarul Electronic”, efectuează viza electronică a șomerilor indemnizați.

A doua componentă activă - platforma web a “Funcţionarului Electronic”, adaptată mediului online-înglobează partea de gestionare a ofertelor de locuri de muncă, a comunicărilor de ocupare sau retragere al acestora, a comunicărilor de formare profesională și a necesarului și opțiunilor de calificare de către firme autorizate și angajatori.

Activităţile proiectului se vor desfășura în judeţele Arad și Constanţa.

Obiective specifice ale proiectului

1.Îmbunătățirea calității activităților prestate și oferite de către SPO din grupul țintă, prin automatizarea și accesibilizarea la nivel de platformă web și aparat infotouch a serviciilor self-service pentru toate categoriile de beneficiari.

2.Dezvoltarea serviciilor SPO și asistență oferită salariaților agențiilor din grupul țintă în vederea prestării unor servicii care oferă soluții moderne și inovatoare tuturor categoriilor de solicitanți.

3.Dezvoltarea unor servicii interoperabile la nivelul grupului țintă format din 88 de salariați ai agențiilor implicate, destinate creșterii calității ocupării, atât pentru investitori, angajatori cât și pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă.

4.Diversificarea serviciilor oferite de către agențiile din GT, din perspectiva ariei vaste de beneficiari angajatori/investitori care caută forță de muncă calificată și a căror solicitare trebuie acoperită în timpi reali în strictă corelare cu forța de muncă disponibilă prin includerea ofertelor de formare profesională în cadrul serviciului de tip self-service atât pe platformă cât și la infotouch-uri.

Rezultatele finale prin care proiectul va contribui la obiectivul general al Programului Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 sunt:

-              Pondereaşomerilor beneficiari de servicii de tip “self-service” din totalul şomerilor înregistraţi la o agenţie(30%)

-              Achiziționarea de infotouch-uri pentru agențiile din Arad și Constanța

Alte rezultate:

-              acces eficient și rapid, în timp real pentru toate categoriile de beneficiari ai serviciului public de ocupare: angajatori, furnizori de formare profesională, persoane aflate în căutarea unui loc de muncă.

Articole asemanatoare


Scrie un comentariu

trimite