Vremea Romania, Arad -6°C

Stiri Arad

„Zonă depozitare, servicii și comerț” pusă la transparenţă de Primărie

Primăria Municipiului Arad anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ, începând de astăzi, 28 martie 2023: Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal (P.U.Z.) și Regulament Local de Urbanism (R.L.U.) aferent: „Zonă depozitare, servicii și comerț", Municipiul Arad, intravilan, str. Aurel Crișan, nr. 1-3, pe parcelele identificate prin C.F. nr. 302262 – Arad și C.F. nr. 308374 – Arad - inițiativa primarului.

„Zonă depozitare, servicii și comerț” pusă la transparenţă de Primărie
Comentează 0

„Proiectul de hotărâre se referă la aprobarea Planului Urbanistic Zonal și a Regulamentului Local de Urbanism aferent obiectivului de investiție: „Zonă depozitare, servicii și comerț”, Mun. Arad, intravilan, str. Aurel Crișan, nr. 1-3, pe parcelele identificate prin C.F. nr. 302262 – Arad și C.F. nr. 308374 – Arad, conform documentației anexate, care face parte din prezenta hotărâre, cu respectarea condițiilor impuse prin avize și cu următoarele date generale: Beneficiar: S.C. CLEVER SOLUTIONS POINT S.R.L., elaborator: proiectant general S.C. ARHITECTONIC S.R.L., specialist cu drept de semnătură RUR, arh. BALOGH Doriana, pr.nr. 153/2022. Parcelele propuse pentru refuncționalizare sunt identificate prin C.F. nr. 302262 – Arad, respectiv C.F. nr. 308374 – Arad și constituie proprietatea privată a S.C. CLEVER SOLUTIONS POINT S.R.L., măsoară o suprafață totală de 9.624,00 mp.. Prezentul Plan Urbanistic Zonal este valabil 5 ani de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Documentaţia poate fi consultată: pe pagina de internet a instituţiei, acesând acest link , la sediul instituţiei, la Serviciul Relaţii cu Publicul, camera 5, luni, marți, miercuri între orele 08:30 – 15:30, joi între orele 08:30 - 17:30, vineri între orele 08:30 - 14:00. Proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la Serviciul Relaţii cu Publicul al instituţiei.

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune până la data de 07 04 2023 prin formularul online disponibil pe pagina de internet a instituţiei, la acest link, ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: dezbaterepublica@primariaarad.ro sau prin poştă, pe adresa Primăriei Municipiului Arad, Bulevardul Revoluţiei, nr. 75.

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, aici.

Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris. Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 07 04 2023”, susţin reprezentanţii Primăriei.

 

 

Articole asemanatoare


Scrie un comentariu

trimite