Vremea Romania, Arad -6°C

Stiri Arad

Primăria se pregăteşte să instituie noi taxe speciale; vezi despre ce este vorba

Potrivit reprezentanţilor Primăriei,  astăzi a fost pus la transparenţă un proiect de hotărâre privind instituirea unor taxe speciale. Astfel, până pe 15 februarie, cei interesaţi pot depune în scris recomandări, sugestii şi opinii la registratura Primăriei Municipiului Arad.

Proiectul de hotărâre poate fi consultat începând cu data de 29.01.2021, pe pagina www.primariaarad.ro  secțiunea Activități normative – Transparență decizională – Proiecte de hotărâri, și la Serviciul Relaţii cu Publicul, camera 5, luni marți, miercuri între orele 08:30 – 15:30, joi între orele 08:30 - 17:30, iar vineri între orele 08:30 - 14:00.

Primăria se pregăteşte să instituie noi taxe speciale; vezi despre ce este vorba
Comentează 0

Trebuie spus că noile taxe care urmează să fie introduse, dacă proiectul va trece de votul consilierilor municipali, vizează servicii prestate de către Direcţia Venituri şi Direcţia Edilitară.

În continuare, vă prezentăm cele două anexe la proiect, în care sunt menţionate serviciile care urmează să fie taxate.

Anexa nr.1

„Art. 1. Se instituie taxa specială pentru înregistrarea în  Registrul de evidenţă a mijloacelor de transport supuse înmatriculării/înregistrării a documentelor translative ale dreptului de proprietate asupra mijloacelor de transport (contractul de vânzare-cumpărare, contractul de schimb, factura, actul notarial de donaţie, certificatul de moştenitor, hotărârea judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă/definitivă şi executorie sau orice alt document similar) sau a contractului de leasing financiar.
Art. 2. Pentru anul 2021, cuantumul taxei prevăzute la art. 1 este de 30 lei în cazul persoanelor fizice și de 40 lei în cazul persoanelor juridice.
Art. 3. Taxa se datorează anticipat prestării serviciului de către contribuabilii persoane fizice și juridice care solicită înregistrarea documentelor în termen de maxim 3 zile lucrătoare de la depunerea documentelor.
Art. 4. Se instituie taxa specială pentru vizarea contractului de înstrăinare- dobândire a unui mijloc de transport.
Art.5. Pentru anul 2021, cuantumul taxei prevăzute la art. 4 este de 10 lei în cazul persoanelor fizice și de 20 lei în cazul persoanelor juridice.
Art. 6. Taxa se datorează anticipat prestării serviciului de către contribuabilii persoane fizice și juridice care solicită vizarea contractului de înstrăinare- dobândire a unui mijloc de transport în termen de maxim 3 zile lucrătoare de la depunerea documentelor.
Art. 7. Se instituie taxa specială pentru prelucrarea pe loc a declarațiilor fiscale.
Art. 8. Pentru anul 2021, cuantumul taxei prevăzute la art. 7 este de 10 lei pentru fiecare declarație depusă.
Art.9. (1) Taxa se datorează de către contribuabilii persoane fizice și juridice care se prezintă la registraturile organului fiscal local în vederea depunerii declarațiilor fiscale privind bunurile și serviciile impozabile/taxabile și prelucrarea acestora pe loc.
(2) Taxa nu se datorează în cazul declarațiilor fiscale privind mijloacele de transport.
(3) Taxa nu se datorează în cazul contribuabililor care, ulterior intrării în vigoare a prezentei hotărâri, la prima prezentare la sediul organului fiscal local în vederea depunerii declarațiilor fiscale solicită înscrierea pe platforma de contact pusă la dispoziție de către organul fiscal local sau optează pentru comunicarea actelor prin e-mail (căsuță de poștă electronică).
Art. 10. Taxa se datorează anticipat prestării serviciului de către contribuabilii persoane fizice și juridice care solicită prelucrarea pe loc a declarațiilor fiscale.
Art. 11.Veniturile realizate din taxele speciale prevăzute la art. 1, 4 și 7 vor fi utilizate de către Direcţia Venituri pentru dezvoltarea sistemului informatic de gestionare a veniturilor bugetului local, tehnică de calcul, birotică, investiţii, reparaţii şi igienizare birouri Direcţia Venituri, etc., alte materiale şi servicii necesare desfăşurării activităţii precum şi pentru participarea la cursuri de formare profesională organizate în domeniul activităţii de administrare a veniturilor bugetului local  pentru personalul Direcţiei Venituri.”

 Anexa nr.2 

„Art. 1. Se instituie taxa specială pentru emiterea autorizației de acces pe drumul public.
Art. 2. Pentru anul 2021, cuantumul taxei prevăzute la art. 1 este de 150 lei.
Art. 3. (1) Taxa se datorează de către solicitanții autorizațiilor de acces la drumul public emise conform Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 100/2020 privind aprobarea metodologiei de eliberare a Autorizației de acces la drumul public.
(2) Taxa se achită anticipat, odată cu depunerea documentațiilor.
Art. 4. Se instituie taxa specială pentru emiterea avizului de principiu pentru accesul la drumul public pentru documentații de urbanism (PUZ sau PUD).
Art. 5. Pentru anul 2021, cuantumul taxei prevăzute la art. 4 este de 150 lei.
Art. 6. (1) Taxa prevăzută la art. 4 se datorează de către solicitanții autorizațiilor de acces la drumul public emise conform Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 100/2020 privind aprobarea metodologiei de eliberare a Autorizației de acces la drumul public, cu modificările și completările ulterioare.
(2) Taxa se achită anticipat, odată cu depunerea documentațiilor.
Art. 7. Veniturile obținute din încasarea taxelor speciale prevăzute la art.1 și art. 4 vor fi utilizate pentru achiziționarea de dotări, materiale și servicii, precum și instruirea profesională a funcționarilor din cadrul Direcției Edilitare- Serviciul Întreținere și Reparații Căi de Comunicații Terestre și Biroul Spații Verzi, Mediu.
Art. 8. Se instituie taxa specială pentru emiterea avizului Comisiei de sistematizare a circulației.
Art. 9. Pentru anul 2021, cuantumul taxei prevăzute la art. 8 este de 150 lei.
Art. 10. (1) Taxa prevăzută la art. 8 se datorează de către persoanele juridice solicitante ale avizului Comisiei de sistematizare a circulației.
(2) Taxa se achită anticipat, odată cu depunerea solicitării.
Art. 11. Veniturile obținute din încasarea taxei speciale prevăzute la art. 8 vor fi utilizate   pentru achiziționarea de indicatoare rutiere și marcaje rutiere avizate în comisie.”

 

 

Articole asemanatoare


Scrie un comentariu

trimite