Vremea Romania, Arad -6°C

Stiri Arad

Ședință CLM cu 50 de puncte pe ordinea de zi; consilierii sunt chemați joi la Primărie

Consilierii locali sunt convocați pentru o nouă ședință, de data aceasta ordinară. Membrii CLM trebuie astfel să se prezinte joi, începând cu ora 10, în sala Regele Ferdinand.

Ședință CLM cu 50 de puncte pe ordinea de zi; consilierii sunt chemați joi la Primărie
Comentează 0

Pe ordinea de zi sunt nu mai puțin de 50 de puncte, dintre care 45 de proiecte. Printre acestea se află și proiectul cu privire la  aprobarea unor măsuri pentru reglementarea activității de sortare a deșeurilor reciclabile în Stația de Sortare Arad, proiect care a picat de nenumărate ori la vot până acum.

Dar iată care este ordinea de zi:

1.      Proiect de hotărâre nr. 65/2019 cu privire la respingerea plângerii prealabile formulate împotriva Hotărârii Consiliului Local al  Municipiului Arad nr.235/10.07.2017 privind aprobarea Regulamentului privind stabilirea condițiilor de majorare a impozitului pentru clădirile/terenurile neîngrijite si terenurile agricole nelucrate de pe raza municipiului Arad – iniţiativa primarului.

2.      Proiect de hotărâre nr. 71//2019 cu privire la respingerea plângerii prealabile formulată de către d-na Bucur Eva, împotriva Hotărârii Consiliului Local al  Municipiului Arad nr. 604/13.12.2018 privind majorarea cu 300% a impozitului pentru clădirea situată în Arad, str. Cozia nr. 9, începând cu data de 01.01.2019 – iniţiativa primarului.

3.      Proiect de hotărâre nr. 72//2019 cu privire la respingerea plângerii prealabile formulată de către d-na Marosi Margareta împotriva Hotărârii Consiliului Local al  Municipiului Arad nr. 618/13.12.2018 privind majorarea cu 300% a impozitului pentru clădirea situată în Arad, str. Dornei nr. 53 – 55, începând cu data de 01.01.2019 – iniţiativa primarului.

4.      Proiect de hotărâre nr. 78/2019 cu privire la respingerea plângerii prealabile formulată de către SC Knosoos Food S. R. L., împotriva Hotărârii Consiliului Local al  Municipiului Arad nr. 691/13.12.2018 privind majorarea cu 100% a impozitului pentru clădirea situată în Arad, str. Grigore Alexandrescu nr. 1, începând cu data de 01.01.2019 – iniţiativa primarului.

5.      Proiect de hotărâre nr. 79/2019 cu privire la respingerea plângerii prealabile formulată de către Goldiș Camelia-Doina, Goldiș Paul-Octavian, Bradi Rodica, Kozma Alexandru-Nicolae, Hențea Ciprian-Adrian, împotriva Hotărârii Consiliului Local al  Municipiului Arad nr. 673/13.12.2018 privind majorarea cu 400% a impozitului pentru clădirea situată în Arad, str. Vasile Goldiș nr. 9, începând cu data de 01.01.2019 – iniţiativa primarului.

6.      Proiect de hotărâre nr. 80/2019 cu privire la respingerea plângerii prealabile formulată de către Compania Națională „Poșta Română” S. A., împotriva Hotărârii Consiliului Local al  Municipiului Arad nr. 913/20.12.2018 privind majorarea cu 100% a impozitului pentru clădirea situată în Arad, str. Iosif Lengyel nr. 1 , începând cu data de 01.01.2019 – iniţiativa primarului.

7.      Proiect de hotărâre nr. 81/2019 cu privire la respingerea plângerii prealabile formulată de către Banca Cooperatistă Mureșul Arad,  împotriva Hotărârii Consiliului Local al  Municipiului Arad nr. 714/20.12.2018 privind majorarea cu 100% a impozitului pentru clădirea situată în Arad, bd. Iuliu Maniu nr. 20, începând cu data de 01.01.2019 – iniţiativa primarului.

8.      Proiect de hotărâre nr. 82/2019 cu privire la respingerea plângerii prealabile formulată de către dna Tătăroiu Claudia și dl Toader Florin-Claudiu, împotriva Hotărârii Consiliului Local al  Municipiului Arad nr. 672/13.12.2018 privind majorarea cu 400% a impozitului pentru clădirea situată în Arad, str. Vasile Goldiș nr. 1-3, începând cu data de 01.01.2019 – iniţiativa primarului.

9.      Proiect de hotărâre nr. 73//2019 cu privire la admiterea plângerii prealabile formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local al  Municipiului Arad nr. 653/13.12.2018 privind majorarea cu 200% a impozitului pentru clădirea situată în Arad, str. Remus nr. 11, începând cu data de 01.01.2019 – iniţiativa primarului.

10.    Proiect de hotărâre nr. 74//2019 cu privire la admiterea plângerii prealabile formulată de către d-na Țigan Lidia împotriva Hotărârii Consiliului Local al  Municipiului Arad nr. 675/13.12.2018 privind majorarea cu 400% a impozitului pentru clădirea situată în Arad, str. Vasile Goldiș nr. 20, începând cu data de 01.01.2019 – iniţiativa primarului.

11.    Proiect de hotărâre nr. 75//2019 cu privire la admiterea plângerii prealabile formulată de către d-l Peter Gheorghe împotriva Hotărârii Consiliului Local al  Municipiului Arad nr. 675/13.12.2018 privind majorarea cu 400% a impozitului pentru clădirea situată în Arad, str. Vasile Goldiș nr. 20, începând cu data de 01.01.2019 – iniţiativa primarului.

12.    Proiect de hotărâre nr. 76//2019 cu privire la admiterea în parte a plângerii prealabile formulată de către S. C. Pasărea Paradisului S. R. L. împotriva Hotărârii Consiliului Local al  Municipiului Arad nr. 785/20.12.2018 privind majorarea cu 500% a impozitului pentru clădirea situată în Arad, str. Andrei Șaguna nr. 7, începând cu data de 01.01.2019 – iniţiativa primarului.

13.    Proiect de hotărâre nr. 83/2019 cu privire la admiterea plângerii prealabile formulată de către dna Gavriș Dorina-Margareta, împotriva Hotărârii Consiliului Local al  Municipiului Arad nr. 564/13.12.2018 privind majorarea cu 100% a impozitului pentru clădirea situată în Arad, str. Mărășești nr. 28, începând cu data de 01.01.2019 – iniţiativa primarului.

14.    Proiect de hotărâre nr. 84/2019 cu privire la admiterea plângerii prealabile formulată de către domnii Herman Cosmin și Smocov Iosif,  împotriva Hotărârii Consiliului Local al  Municipiului Arad nr. 830/20.12.2018 privind majorarea cu 200% a impozitului pentru clădirea situată în Arad, str. Minervei nr. 14, începând cu data de 01.01.2019 – iniţiativa primarului.

15.    Proiect de hotărâre nr. 85/2019 cu privire la admiterea plângerii prealabile formulată de către dna Lucz Maria și dl Lucz Carol, împotriva Hotărârii Consiliului Local al  Municipiului Arad nr. 573/13.12.2018 privind majorarea cu 100% a impozitului pentru clădirea situată în Arad, str. Mihai Eminescu nr. 36, începând cu data de 01.01.2019 – iniţiativa primarului.

16.    Proiect de hotărâre nr. 86/2019 cu privire la admiterea plângerii prealabile formulată de către dl Ronai Robert-Marius, împotriva Hotărârii Consiliului Local al  Municipiului Arad nr. 778/20.12.2018 privind majorarea cu 200% a impozitului pentru clădirea situată în Arad, str. Șiriei nr. 2, începând cu data de 01.01.2019 – iniţiativa primarului.

17.    Proiect de hotărâre nr. 87/2019 pentru revocarea unor hotărâri sau a unor prevederi din Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Arad – iniţiativa primarului.

18.    Proiect de hotărâre nr. 12/2019  privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) și a Regulamentului Local de Urbanism aferent (RLU): Construire complex de agrement, prestări servicii şi funcţiuni complementare, amplasament Calea Bodrogului Nr. 22/E, CF nr. 334223– Arad, beneficiar: S.C. Gormad Sport S.R.L.– iniţiativa primarului

19.    Proiect de hotărâre nr. 13/2019 privind modificarea amplasamentului străzii Maximus și revocarea atribuirii de denumire străzii Cassius ca urmare a reparcelării terenului situat în municipiul Arad cartier Romana Residence – iniţiativa primarului

20.    Proiect de hotărâre nr. 42/2019 cu privire la aprobarea Listei de priorităţi a solicitanţilor care au acces la locuinţele pentru tineri construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, cuprinzând titularii cererilor depuse până la 31.12.2018 – iniţiativa primarului.

21.    Proiect de hotărâre nr. 64/2019 cu privire la dezlipirea imobilului situat în Municipiul Arad, Zona Cartier Centru - Piața Spitalului – iniţiativa primarului.

22.              Proiect de hotărâre nr. 35/2019 referitor la neexercitarea dreptului de preemţiune cu privire la achiziţionarea apartamentului nr. 1, situat în Arad, str. Octavian Goga, nr. 2 – iniţiativa primarului.

23.    Proiect de hotărâre nr. 66/2019 referitor la neexercitarea dreptului de preemţiune cu privire la achiziţionarea apartamentului nr. 31A, situat în Arad, B-dul Revoluţiei, nr. 78, etaj I – iniţiativa primarului.

24.    Proiect de hotărâre nr. 67/2019 referitor la neexercitarea dreptului de preemţiune cu privire la achiziţionarea apartamentului nr. 1, situat în Arad, str. Tribunul Dobra, nr. 7 – iniţiativa primarului.

25.    Proiect de hotărâre nr. 69/2019 privind transmiterea în folosinţă gratuită către Arhiepiscopia Aradului a terenului situat în Arad, str. Gheorghe Bariţiu nr. 27 – iniţiativa primarului.

26.    Proiect de hotărâre nr. 88/2019 privind completarea raportului de reevaluare a bunurilor imobile aparținând domeniului privat al Municipiului Arad/Statului Român, aprobat prin Hotărârea nr. 16/2019 a Consiliului Local al Municipiului Arad – iniţiativa primarului.

27.    Proiect de hotărâre nr. 89/2019 privind transmiterea în folosință gratuită către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Local Arad a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință, situat în Arad, Bd Revoluției nr. 50, ap.1, parțial – inițiativa primarului.

28.    Proiect de hotărâre nr. 90/2019 cu privire la alipirea a două parcele de teren proprietatea Statului Român, înscrise în C.F. nr. 304543 Arad și C.F. nr. 304044 Arad – Calea Aurel Vlaicu – inițiativa primarului.

29.    Proiect de hotărâre nr. 68/2019 privind aprobarea participării Municipiului Arad, în calitate de partener, la proiectul „Sustainable Policy Response to Urban Mobility” („Răspuns Politic Durabil pentru Tranziția la Mobilitate Urbană” - acronim SPROUT ), finanțat prin Programul ORIZONT 2020 Apelul H2020-MG-2018-2020 “Mobility for Growth” („Mobilitate pentru creștere”) – iniţiativa primarului.

30.    Proiect de hotărâre nr. 34/2019 privind plata cotizației ce îi revine Municipiului Arad pentru anul 2019 în calitate de membru al Rețelei Polis - Rețeaua Orașelor și Regiunilor Europene pentru Soluții Inovatoare în Transport  – iniţiativa primarului.

31.    Proiect de hotărâre nr. 39/2019 privind unele măsuri în materia salarizării personalului din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Arad– iniţiativa primarului.

32.    Proiect de hotărâre nr. 77/2019 privind modificarea organigramei și a statului de funcții al Serviciului Public de Interes Local „Direcția de Asistență Socială Arad” de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad – inițiativa primarului.

33.    Proiect de hotărâre nr. 41/2019 privind modificarea anexei Hotărârii nr. 54/2018 privind stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale „Administrație” aplicabile Serviciului public de interes local „Direcția de Asistență Socială Arad” de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad – iniţiativa primarului.

34.    Proiect de hotărâre nr. 40/2019 privind stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale „Administrație” aplicabile personalului din cadrul Centrului Municipal de Cultură Arad – iniţiativa primarului.

35.    Proiect de hotărâre nr. 62/2019 privind  constituirea comisiei de evaluare a  managementului  la Filarmonica de Stat Arad, a comisiei de soluţionare a contestaţiilor, precum şi a secretariatului comisiilor, în vederea evaluării managementului aferent anului 2018  – iniţiativa primarului.

36.    Proiect de hotărâre nr. 63/2019 privind  constituirea comisiei de evaluare a  managementului  la Teatrul Clasic Ioan Slavici Arad, a comisiei de soluţionare a contestaţiilor, precum şi a secretariatului comisiilor, în vederea evaluării managementului aferent anului 2018 – iniţiativa primarului.

37.    Proiect de hotărâre nr. 100/2019 privind aprobarea modificării statului de funcții al serviciului public de interes local Centrul Municipal de Cultură Arad – inițiativa primarului.

38.    Proiect de hotărâre nr. 92/2019 referitor la acceptarea ofertei de donație a bunurilor privind  rețelele de apă și canalizare menajeră, branșamente de apă, racorduri de canalizare, precum și a stației de pompare aferente cartierului Romana Residence  – iniţiativa primarului

39.    Proiect de hotărâre nr. 101/2019 privind modificarea și completarea inventarului bunurilor  care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Arad – inițiativa primarului

40.    Proiect de hotărâre nr. 70/2019 privind stabilirea costului mediu anual  de întreţinere, a contribuției de intretinere datorată de beneficiarii  și/sau de susținătorii legali ai acestora din Centrul de Îngrijire pentru Persoane Vârstnice pe anul 2019 şi a categoriilor de venituri luate în calcul la stabilirea venitului lunar pe membru de familie – inițiativa primarului.

41.    Proiect de hotărâre nr. 91/2019 cu privire la aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiție „Modernizare amenajare stații de autobuz în municipiul Arad” – iniţiativa primarului.

42.    Proiect de hotărâre nr. 95/2019 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție „SF – Reconversia funcțională și revitalizarea terenului din zona Micălaca 300 și transformarea lui în zonă de agrement și petrecerea timpului liber”– iniţiativa primarului.

43.    Proiect de hotărâre nr. 96/2019 privind privind aprobarea pretului de producere a energiei termice (exclusiv pretul energiei termice produse in cogenerare), tariful local de transport al energiei termice și tariful local de distribuție a energiei termice corespunzătoare activităților desfășurate de SC CET Hidrocarburi SA Arad în Municipiul Arad – inițiativa primarului.

44.    Proiect de hotărâre nr. 98/2019 cu privire la rectificarea denumirii unui imobil situat în municipiul Arad- înscris în CF nr. 312443 Arad – str. Banatului nr. 2 – inițiativa primarului.

45.    Proiect de hotărâre nr. 954/2018 privind aprobarea unor măsuri pentru reglementarea activității de sortare a deșeurilor reciclabile în Stația de Sortare Arad – iniţiativa primarului.

46.    Aprobarea proceselor-verbale/stenogramelor ședințelor extraordinare/ordinare ale Consiliului Local al Municipiului Arad din data 29.02.2019 și 15.02.2019.

47.    Alegerea președintelui de ședință pentru perioada martie 2019 – mai 2019.

48.    Informări privind activitatea operatorilor economici de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad pentru luna februarie 2019 şi principalele activităţi programate pentru luna martie 2019.

49.    Notificări diverse, corespondenţă adresată Consiliului Local al Municipiului Arad, informări privind deplasarea aleșilor locali  în misiuni oficiale.

50.    Interpelări, întrebări, petiţii, declaraţii politice şi alte probleme supuse atenţiei Consiliului Local al Municipiului Arad.

Articole asemanatoare


Scrie un comentariu

trimite