Vremea Romania, Arad -6°C

Stiri Arad

Ședință a CLM cu 14 proiecte pe ordinea de zi

Consilierii municipali au fost convocați în ședință publică ordinară astăzi, în Sala Regele Ferdinand a Palatului Administrativ. Toate proiectele de hotărâre de pe ordinea de zi au trecut de votul consilierilor, majoritatea cu unanimitate de voturi, dar proiectul care prevedea extinderea zonei rezidențiale, intravilan și extravilan a municipiului Arad, în cartierul Westfield, a stârnit discuții pentru că au fost exprimate neajunsurile rețelelor de gaz, canalizare pluvială și probleme legate de transportul public din Westfield. În acest context, au fost aduse proiectului amendamente din partea grupurilor USR-PLUS și PNL pentru a corecta disfuncționalitățile. 

Ședință a CLM cu 14 proiecte pe ordinea de zi
Comentează 0

Iată ordinea de zi a ședinței ordinare de astăzi: 

1. Proiect de hotărâre nr. 569/2021 referitor la neexercitarea dreptului de preempţiune cu privire la achiziţionarea apartamentului nr. 1, situat în Arad, str. Episcopiei (7 Noiembrie) nr. 9, corp C, parter – inițiativa primarului

2. Proiect de hotărâre nr. 568/2021 privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Arad – inițiativa primarului

3. Proiect de hotărâre nr. 574/2021 privind aprobarea închirierii prin licitație publică a imobilului cu destinația de unitate medicală, situat în Arad, str. Dr. Cornel Radu nr. 1, proprietate publică a Municipiului Arad - inițiativa primarului

4. Proiect de hotărâre nr. 580/2021 privind trecerea unui imobil - teren din domeniul privat al Municipiului Arad în domeniul public al acestuia – inițiativa primarului

5. Proiect de hotărâre nr. 479/2021 privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) și Regulament Local de Urbanism (RLU): pentru obiectivul de investiție  Modificare parțială documentații P.U.Z. aprobate și extindere zonă rezidențială, intravilan și extravilan Municipiul Arad, cartierul Westfield, pentru imobilele identificate prin C.F. nr. 344046 – Arad, C.F. nr. 354731 – Arad, C.F. nr. 350077 – Arad, C.F. nr. 350078 – Arad, C.F. nr. 350083 – Arad, C.F. nr. 350084 – Arad, C.F. nr. 350090 – Arad, C.F. nr. 350091 – Arad, C.F. nr. 350097 – Arad, C.F. nr. 350098 – Arad, C.F. nr. 350101 – Arad, C.F. nr. 350701 – Arad, C.F. nr. 350674 – Arad, S totală = 72.184 mp, beneficiar: S.C. Westfield Development S.R.L. – inițiativa primarului

6. Proiect de hotărâre nr. 573/2021 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 262/2020 pentru aprobarea graficului de eșalonare multianuală a plăților aferente proiectului ”Modernizare rețele termice aferente punctelor termice PT 5 Grădiște, PT 2 Lac, PT 4 Macul Roșu, PT Pasaj, PT 6V, PT Ocsko Terezia – Punct Termic PT 4 Macul Roşu” – inițiativa primarului

7. Proiect de hotărâre nr. 581/2021 privind modernizare rețelelor termice aferente punctelor termice PT 5 Grădiște, PT 2 Lac, PT 4 Macul Roșu, PT Pasaj, PT 6V, PT Ocsko Terezia –  Punct Termic 6V” – inițiativa primarului.

8. Proiect de hotărâre nr. 582/2021 privind modernizarea rețelelor termice aferente punctelor termice PT 5 Grădiște, PT 2 Lac, PT 4 Macul Roșu, PT Pasaj, PT 6V, PT Ocsko Terezia –  Punct Termic PT Pasaj” – inițiativa primarului.

9. Proiect de hotărâre nr. 577/2021 cu privire la modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad – inițiativa primarului.

10. Proiect de hotărâre nr. 578/2021 privind stabilirea numărului şi al cuantumului burselor acordate pentru învăţământul preuniversitar de stat din municipiul Arad pentru semestrul I, anul școlar 2021-2022– inițiativa primarului

11. Proiect de hotărâre nr. 583/2021 privind aprobarea și acoperirea pierderilor induse de prestarea serviciului public de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centralizat și neacceptate în preț/tarif, înregistrate de operatorul SC CET Hidrocarburi SA Arad, aferente perioadei 01.01.2020 - 31.12.2020– inițiativa primarului

12. Proiect de hotărâre nr. 579/2021 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Arad- inițiativa primarului

13. Proiect de hotărâre nr. 575/2021 privind aprobarea procesului-verbal/stenogramei ședinței publice ordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din 21 octombrie 2021 – inițiativa primarului

14. Proiect de hotărâre nr. 576/2021 privind aprobarea procesului-verbal/stenogramei ședinței publice ordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din 1 noiembrie 2021 – inițiativa primarului

15. Informări privind activitatea operatorilor economici de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad.

16. Notificări diverse, corespondență adresată Consiliului Local al Municipiului Arad.

17. Interpelări, întrebări, petiții, declarații politice şi alte probleme supuse atenţiei Consiliului Local al Municipiului Arad.

 

 

Galerie foto (2)


Scrie un comentariu

trimite