Vremea Romania, Arad -6°C

Stiri Arad

Secretele adopţiei: care sunt actele necesare, ce condiţii trebuie îndeplinite şi cât durează procedura

La solicitarea cititorilor ARQ care doreau să afle informaţii privind procesul de adopţie a unui copil, am luat legătura cu reprezentanţii DGASPC Arad. Aceştia ne-au vorbit despre actele necesare, ce condiţii trebuie să îndeplinească persoanele care doresc să adopte un copil şi cât durează întreaga procedură.

Secretele adopţiei: care sunt actele necesare, ce condiţii trebuie îndeplinite şi cât durează procedura
Comentează 0

Care sunt actele necesare? 

-original + copie de pe buletinul/cartea de identitate, permisul de şedere pe termen lung sau, după caz, cartea de rezidenţă permanentă;  

-declaraţie autentică pe propria răspundere, cu privire la locuirea efectivă şi continuă pe teritoriul României în ultimele 6 luni anterioare depunerii cererii de evaluare, neexistând absenţe temporare care cumulat să depăşească 3 luni; 

-declaraţie autentică pe propria răspundere din  care să rezulte că solicitantul/solicitanţii nu este/sunt decăzut/decăzuţi din drepturile părinteşti, precum şi referitor la faptul că nu are/au copil/copii în sistemul de protecţie specială; 

-original + copie certificat de naştere ; 

-original + copie certificat de căsătorie; hotărâre de divorţ/certificatul de divorţ, dacă este cazul; 

-original + copie – extras de carte funciară a locuinţei  

-certificatul de cazier judiciar (şi pentru persoanele cu care locuieşte solicitantul); 

-adeverinţe de venit sau alte documente care atestă veniturile solicitantului/solicitanţilor; 

-adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie privind starea de sănătate şi eventualele boli cronice, însoţit/însoţită de rezultatul evaluării psihiatrice (şi pentru persoanele cu care locuieşte solicitantul); 

-declaraţia soţului care nu se asociază la cererea de adopţie, cu indicarea expresă a motivelor neasocierii. 

 

Ce condiţii trebuie să îndeplinească persoanele care doresc să adopte?  

-aceasta trebuie să prezinte garanţii morale şi condiţii materiale necesare creşterii şi îngrijirii unui copil 

-să locuiască efectiv şi continu pe teritoriul României în ultimele 6 luni anterioare depunerii cererii de evaluare, neexistând absenţe temporare care cumulat să depăşească 3 luni 

-să nu fie decăzut/decăzuţi din drepturile părinteşti 

-să nu aibă copil/copii în sistemul de protecţie specială 

-nu pot adopta două persoane simultan sau succesiv, cu excepţia cazului în care sunt soţ şi soţie 

-nu poate adopta persoana care a fost condamnată definitiv pentru o infracțiune contra persoanei sau contra familiei, săvârșită cu intenție, precum și pentru infracțiunea de pornografie infantilă și infracțiuni privind traficul de droguri sau precursori

-nu poate adopta soţul/soţia care este bolnav psihic sau cu handicap mintal 

 

Cât durează procedura de adopţie? 

-evaluarea și pregătirea familiei pentru adopție durează maxim 90 de zile, din momentul depunerii cererii de adopție 

-procedura de potrivire cu copilul este condiționată de vechimea atestatului și așteptările familiei cu privire la copil legate de vârstă, sex, stare de sănătate 

-încredinţarea în vederea adopţiei a copilului la familie este pe o perioadă de 90 de zile, de către instanţa judecătorească, iar urmărirea adopţiei este pe o perioadă de 2 ani de la încuviinţarea adopţiei. 

 

„Familia care își exprimă intenția de a adopta trebuie să se prezinte la sediul D.G.A.S.P.C. pentru realizarea activității de informare prealabilă, ocazie cu care familia primește materiale privind actele normative incidente în adopție și actele necesare dosarului de adopție”  ,susţine Erika Stark director general al DGASPC Arad. 

Articole asemanatoare


Scrie un comentariu

trimite