Vremea Romania, Arad -6°C

Stiri Arad

Se interzic drumețiile, raliurile, competițiile sportive, activitățile turistice și de campare, inclusiv accesul cu biciclete, ATV-uri și alte vehicule pe toate terenurile din zonele împădurite ale județului Arad

 Se interzic drumețiile, raliurile, competițiile sportive, activitățile turistice și de campare, inclusiv accesul cu biciclete, ATV-uri și alte vehicule pe toate terenurile din zonele împădurite ale județului Arad
Comentează 4

HOTĂRÂREA -  11 din 24.10.2020

privind măsurile adoptate în cadrul ședinței Centrului Local pentru Combaterea Bolilor Arad din data de 24.10.2020

Având în vedere:

Situația epidemiologică de pe raza județului Arad, în ceea ce privește pesta porcină africană și a confirmării pestei porcine africane într-un nou focar in  exploatatia RO 0121350522, situata in localitatea Socodor, FN, dar și evolutai bolii la mistreti, pe raza Fondurilor de vanatoare Șiria, Arăneag si Conop,  D.S.V.S.A. Arad a elaborat Planul de măsuri ce trebuie aplicate pentru exploatațiile nonprofesionale și fondurile cinegetice, în baza următoarelor acte normative:

Directiva Consiliului 2002/60/EC de stabilire a dispoziţiilor specifice de combatere a pestei porcine africane şi de modificare a Directivei 92-119-CEE în ceea ce priveşte boala Teschen şi pesta porcină africană, transpus în legislatia natională prin Ordinul ANSVSA nr.99/2006, modificat prin Ordinul ANSVSA 7/2010;

Hotărârea de Guvern nr. 830/2016 pentru aprobarea Programului naţional de supraveghere, prevenire şi control al pestei porcine africane, precum şi pentru completarea unor acte normative, modificată prin Hotărârea de Guvern nr.485/2018;

Decizia nr. 1 a Comitetului Naţional de Combatere a Bolilor din 24.07.2019 privind adoptarea Planului de măsuri privind combaterea a pestei porcine africane în România;
Ordinul A.N.S.V.S.A. nr. 99/2006, actualizat, pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind controlul pestei porcine africane, ce transpune Directiva 2002/60/CE a Consiliului, de stabilire a dispozitiilor specifice de combatere a pestei porcine africane;

Decizia Comisiei nr. 422 din 26 mai 2003, de aprobare a manualului de diagnostic al pestei porcine africane;

Decizia de punere în aplicare a Comisiei nr. 709 din 9 octombrie 2014, privind măsurile zoosanitare de combatere a pestei porcine africane în anumite state membre și de abrogare a Deciziei de punere în aplicare 2014/178/UE;

Ordonanţa Guvernului nr. 42 din 29 ianuarie 2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările și completările ulterioare;  

Ordinul A.N.S.V.S.A. nr. 35 din 30 martie 2016, cu modificările ulterioare, privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, precum şi a Normelor metodologice de aplicare a Programului de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor;

Hotărârea Guvernului nr. 1214 din 7 octombrie 2009, privind metodologia pentru stabilirea şi plata despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor; 

Regulamentul CE nr. 1069/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală și produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman și de abrogare a Regulamentului CE nr. 1774/2002;  

Ordonanţa Guvernului nr. 24 din 24 august 2016, privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de neutralizare a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman; 

Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006;

Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1400/2020 pentru aprobarea cotelor de vânătoare,


Centrul Local de Combatere a Bolilor Arad, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

Art. 1. Se aprobă Planul de măsuri pentru intervenția în focarul de pestă porcină africană care evoluează în localitatea Socodor și a măsurilor ce trebuie aplicate în zonele afectate/infectate, pentru evitarea răspândirii bolii atât la porcul domestic cât și la mistreți.

Art. 2. Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Arad va notifica, viitoarele focare/cazuri, către toate instituțiile implicate, Planul de măsuri aprobat fiind aplicabil și acestora.

Art. 3. Se interzic, pe o perioadă de 90 de zile, începând cu data de 25.10.2020, drumețiile, raliurile, competițiile sportive, activitățile turistice și de campare, inclusiv accesul cu biciclete, ATV-uri și alte vehicule, pe toate terenurile din zonele împădurite ale județului Arad (drumuri forestiere, trasee marcate și nemarcate etc.,) cu excepția vehiculelor care desfășoară activități autorizate în zonă. Nu intră sub această interdicție competițiile și activitățile care se desfășoară pe drumurile de interes național, județean și local, cu aprobarea administratorilor acestor drumuri.

Art. 4. Perioada prevăzută la art.3 poate fi prelungită în funcție de situația epidemilogică existentă pe teritoriul administrativ al județului Arad.

Art. 5. Inspectoratul de Poliție Județean Arad, Inspectoratul de Jandarmi Județean Arad, Poliția Locală Arad, Garda Forestieră Oradea, Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Arad, precum și primarii unităților administrativ-teritoriale din județul Arad sau înlocuitorii acestora răspund de aplicarea întocmai a măsurilor și acțiunilor stabilite de către Centrul Local de Combatere a Bolilor Arad.

PREFECTUL JUDEȚULUI ARAD,

PREȘEDINTE AL C.L.C.B. ARAD

Gheorghe Stoian

Articole asemanatoare


Scrie un comentariu

trimite
Inchide