Vremea Romania, Arad -6°C

Stiri Arad

Scenariile (actualizate) de organizare și desfășurare a cursurilor în unitățile de învățământ preșcolar și școlar din județul Arad

HOTĂRÂREA nr. 64 din 27.10.2020 privind măsurile adoptate în cadrul şedinţei extraordinare a C.J.S.U. Arad din data de 27.10.2020.

Scenariile (actualizate) de organizare și desfășurare a cursurilor în unitățile de învățământ preșcolar și școlar din județul Arad
Comentează 0

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Arad, având în vedere:

 • Hotărârea Guvernului nr.394/2020 privind declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
 • Hotărârea Guvernului nr.668/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 16 august 2020;
 • Hotărârea Guvernului nr.729/2020 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 668/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 16 august 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
 • Hotărârea Guvernului nr.782/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 septembrie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
 • Hotărârea Guvernului nr.856/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 octombrie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
 • Ordinul nr.5487/1.494/2020 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2;
 • dispoziţiile art. 22 din O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările şi completările ulterioare;
 • art. 1 pct. 9 din O.U.G. nr. 1/2014 privind unele măsuri în  domeniul managementul situațiilor de urgență, precum și pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă;
 • prevederile art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Regulamentul de organizare şi funcţionare al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Arad, aprobat prin Ordinul Prefectului Judeţului Arad nr. 84 din 17.02.2016;
 • Hotărârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr.49/2020 privind propunerea prelungirii stării de alertă şi a măsurilor necesar a fi aplicate pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
 • Lista nominală a unităților de învățământ și scenariile de funcționare, înregistrată la Instituția Prefectului – Județul Arad cu nr.9184/27.10.2020;

în scopul organizării activității unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirii cu virusul SARS-CoV-2, adoptă următoarea.

HOTĂRÂRE:

Art. 1. (1) Se aprobă scenariile de organizare și desfășurare a cursurilor în unitățile de învățământ preșcolar și școlar din județul Arad, avizate de către Direcția de Sănătate Publică a Județului Arad, ca urmare a analizei epidemiologice a fiecărei unități administrativ-teritoriale, în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 5487/1.494/31.08.2020.

(2) Unitățile de învățământ prevăzute la alin. (1) sunt cuprinse în Anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Vasile Goldiş" al Judeţului Arad va transmite prezenta hotărâre membrilor C.J.S.U. Arad, instituțiilor și autorităților publice cu responsabilități în această materie, precum și unităților administrativ-teritoriale.

Preşedintele Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Arad

PREFECT

Gheorghe STOIAN

 

Anexă la Hotărârea nr. 64/27.10.2020 a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Arad

 

Nr.

Crt.

Unitatea de învăţământ

Incidenţă DSP

Scenariu de funcţionare 27.10.2020

Observații

1

CENTRUL ŞCOLAR PENTRU EDUCAŢIE INCLUZIVĂ ARAD

3.74

Roșu până în data de 6 noiembrie 2020, conform ratei din 23.10.2020

 

2

CLUBUL COPIILOR CHIŞINEU CRIŞ

3.50

Roșu până în data de 3 noiembrie 2020 , conform ratei din 20.10.2020

 

3

CLUBUL COPIILOR SEBIŞ

2.33

Galben până în data de 10 noiembrie 2020 , conform ratei din 27.10.2020

 

4

CLUBUL SPORTIV ARAD

3.74

Roșu până în data de 6 noiembrie 2020 , conform ratei din 23.10.2020

 

5

COLEGIUL "MIHAI VITEAZUL" INEU

1.45

Galben

Scenariul roșu. O formațiune cu 29 elevi

6

COLEGIUL DE ARTE "SABIN DRAGOI" ARAD

3.74

Roșu până în data de 6 noiembrie 2020 , conform ratei din 23.10.2020

 

7

COLEGIUL ECONOMIC ARAD

3.74

Roșu până în data de 6 noiembrie 2020 , conform ratei din 23.10.2020

 

8

COLEGIUL NAŢIONAL "ELENA GHIBA BIRTA" ARAD

3.74

Roșu până în data de 6 noiembrie 2020 , conform ratei din 23.10.2020

 

9

COLEGIUL NAŢIONAL "MOISE NICOARĂ" ARAD

3.74

Roșu până în data de 6 noiembrie 2020 , conform ratei din 23.10.2020

 

10

COLEGIUL NAŢIONAL "PREPARANDIA-D. ŢICHINDEAL" ARAD

3.74

Roșu până în data de 6 noiembrie 2020 , conform ratei din 23.10.2020

 

11

COLEGIUL NAŢIONAL "VASILE GOLDIŞ" ARAD

3.74

Roșu până în data de 6 noiembrie 2020 , conform ratei din 23.10.2020

 

12

COLEGIUL PARTICULAR "VASILE GOLDIŞ" ARAD

3.74

Roșu până în data de 6 noiembrie 2020 , conform ratei din 23.10.2020

 

13

COLEGIUL"CSIKY GERGELY" ARAD

3.74

Roșu până în data de 6 noiembrie 2020 , conform ratei din 23.10.2020

 

14

GRADINITA PP CĂSUŢA COPILĂRIEI ARAD

3.74

Roșu până în data de 6 noiembrie 2020 , conform ratei din 23.10.2020

 

15

GRĂDINIŢA "GOSEN" ARAD

3.74

Roșu până în data de 6 noiembrie 2020 , conform ratei din 23.10.2020

 

16

GRĂDINIŢA "SAMARITEANUL" NR 11 SÂMBĂTENI

0.89

Verde

 

17

GRĂDINIŢA "SAMARITEANUL" NR 2 SEBIS

2.33

Galben până în data de 10 noiembrie 2020 , conform ratei din 27.10.2020

 

18

GRĂDINIŢA CREŞTIN-ORTODOXĂ ”EFREMIA” ARAD

3.74

Roșu până în data de 6 noiembrie 2020 , conform ratei din 23.10.2020

 

19

GRĂDINIŢA PP "BAMBI" ARAD

3.74

Roșu până în data de 6 noiembrie 2020 , conform ratei din 23.10.2020

 

20

GRĂDINIŢA PP "CURCUBEUL COPIILOR" ARAD

3.74

Roșu până în data de 6 noiembrie 2020 , conform ratei din 23.10.2020

 

21

GRĂDINIŢA PP "CĂSUŢA PITICILOR" ARAD

3.74

Roșu până în data de 6 noiembrie 2020 , conform ratei din 23.10.2020

 

22

GRĂDINIŢA PP "ELEFĂNŢELUL ALFA" ARAD

3.74

Roșu până în data de 6 noiembrie 2020 , conform ratei din 23.10.2020

 

23

GRĂDINIŢA PP "FURNICUŢA" ARAD

3.74

Roșu până în data de 6 noiembrie 2020 , conform ratei din 23.10.2020

 

24

GRĂDINIŢA PP "GRĂDINIŢA PRIETENIEI" ARAD

3.74

Roșu până în data de 6 noiembrie 2020 , conform ratei din 23.10.2020

 

25

GRĂDINIŢA PP "LICURICI" ARAD

3.74

Roșu până în data de 6 noiembrie 2020 , conform ratei din 23.10.2020

 

26

GRĂDINIŢA PP "LITTLE STAR" ARAD

3.74

Roșu până în data de 6 noiembrie 2020 , conform ratei din 23.10.2020

 

27

GRĂDINIŢA PP "PALATUL FERMECAT" ARAD

3.74

Roșu până în data de 6 noiembrie 2020 , conform ratei din 23.10.2020

 

28

GRĂDINIŢA PP "PITICOT" ARAD

3.74

Roșu până în data de 6 noiembrie 2020 , conform ratei din 23.10.2020

 

29

GRĂDINIŢA PP "TOY STORY" ARAD

3.74

Roșu până în data de 6 noiembrie 2020 , conform ratei din 23.10.2020

 

30

GRĂDINIŢA PP CHIŞINEU CRIŞ

3.74

Roșu până în data de 3 noiembrie 2020 , conform ratei din 20.10.2020

 

31

GRĂDINIŢA PP CURTICI

4.14

Roșu până în data de 3 noiembrie 2020 , conform ratei din 20.10.2020

 

32

GRĂDINIŢA PP NR 1 ARAD

3.74

Roșu până în data de 6 noiembrie 2020 , conform ratei din 23.10.2020

 

33

GRĂDINIŢA PP NR.11 ARAD

3.74

Roșu până în data de 6 noiembrie 2020 , conform ratei din 23.10.2020

 

34

GRĂDINIŢA PP NR.14 ARAD

3.74

Roșu până în data de 6 noiembrie 2020 , conform ratei din 23.10.2020

 

35

GRĂDINIŢA SAMARITEANU AGRIŞUL MARE

0.15

Verde

 

36

LICEUL "ATANASIE MARIENESCU" LIPOVA

1.94

Galben până în data de 10 noiembrie 2020 , conform ratei din 27.10.2020

Șcenariul roșu. O formațiune cu 33 elevi

37

LICEUL "IOAN BUTEANU" GURAHONŢ

2.62

Galben până în data de 3 noiembrie 2020 , conform ratei din 20.10.2020

 

38

LICEUL "SEVER BOCU" LIPOVA

1.94

Galben până în data de 10 noiembrie 2020 , conform ratei din 27.10.2020

 

39

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV ARAD

3.74

Roșu până în data de 6 noiembrie 2020 , conform ratei din 23.10.2020

 

40

LICEUL NAŢIONAL DE INFORMATICĂ ARAD

3.74

Roșu până în data de 6 noiembrie 2020 , conform ratei din 23.10.2020

 

41

LICEUL SPECIAL "SFÂNTA MARIA" ARAD

3.74

Roșu până în data de 6 noiembrie 2020 , conform ratei din 23.10.2020

 

42

LICEUL TEHNOLO.CONSTRUCŢII PROTECŢIA MEDIULUI ARAD

3.74

Roșu până în data de 6 noiembrie 2020 , conform ratei din 23.10.2020

 

43

LICEUL TEHNOLOGIC "AUREL VLAICU" ARAD

3.74

Roșu până în data de 6 noiembrie 2020 , conform ratei din 23.10.2020

 

44

LICEUL TEHNOLOGIC "CAIUS IACOB" ARAD

3.74

Roșu până în data de 6 noiembrie 2020 , conform ratei din 23.10.2020

 

45

LICEUL TEHNOLOGIC "FRANCISC NEUMAN" ARAD

3.74

Roșu până în data de 6 noiembrie 2020 , conform ratei din 23.10.2020

 

46

LICEUL TEHNOLOGIC "ION CREANGĂ" CURTICI

4.14

Roșu până în data de 3 noiembrie 2020 , conform ratei din 20.10.2020

 

47

LICEUL TEHNOLOGIC "IULIU MOLDOVAN" ARAD

3.74

Roșu până în data de 6 noiembrie 2020 , conform ratei din 23.10.2020

 

48

LICEUL TEHNOLOGIC "MOGA VOIEVOD" HĂLMAGIU

3.01

Roșu până în data de 6 noiembrie 2020 , conform ratei din 23.10.2020

 

49

LICEUL TEHNOLOGIC "SAVA BRANCOVICI" INEU

1.45

Galben

 

50

LICEUL TEHNOLOGIC "STEFAN HELL" SÂNTANA

1.72

Galben până în data de 3 noiembrie 2020 , conform ratei din 20.10.2020

 

51

LICEUL TEHNOLOGIC "VASILE JUNCU" MINIŞ

0.98

Verde

 

52

LICEUL TEHNOLOGIC ”REGELE MIHAI I” SĂVÂRŞIN

1.02

Galben

 

53

LICEUL TEHNOLOGIC BELIU

0.32

Verde

 

54

LICEUL TEHNOLOGIC CHIŞINEU CRIŞ

3.50

Roșu până în data de 3 noiembrie 2020 , conform ratei din 20.10.2020

 

55

LICEUL TEHNOLOGIC INDUSTRIE ALIMENTARĂ ARAD

3.74

Roșu până în data de 6 noiembrie 2020 , conform ratei din 23.10.2020

 

56

LICEUL TEHNOLOGIC TRANSP. AUTO "H. COANDĂ" ARAD

3.74

Roșu până în data de 6 noiembrie 2020 , conform ratei din 23.10.2020

 

57

LICEUL TEHNOLOGIC UCECOM "SPIRU HARET" ARAD

3.74

Roșu până în data de 6 noiembrie 2020 , conform ratei din 23.10.2020

 

58

LICEUL TEHNOLOGIC VINGA

3.18

Roșu până în data de 10 noiembrie 2020, conform ratei din 27.10.2020

 

59

LICEUL TEOLOGIC BAPTIST "ALEXA POPOVICI" ARAD

3.74

Roșu până în data de 6 noiembrie 2020 , conform ratei din 23.10.2020

 

60

LICEUL TEOLOGIC PENTICOSTAL ARAD

3.74

Roșu până în data de 6 noiembrie 2020 , conform ratei din 23.10.2020

 

61

LICEUL TEORETIC "A.M.GUTTENBRUNN" ARAD

3.74

Roșu până în data de 6 noiembrie 2020 , conform ratei din 23.10.2020

 

62

LICEUL TEORETIC "GHEORGHE LAZĂR" PECICA

1.53

Galben până în data de 10 noiembrie 2020 , conform ratei din 27.10.2020

 

63

LICEUL TEORETIC "JOZEF GREGOR TAJOVSKY" NĂDLAC

2.03

Galben până în data de 6 noiembrie 2020 , conform ratei din 23.10.2020

 

64

LICEUL TEORETIC "MIHAI VELICIU" CHISINEU-CRIS

3.50

Roșu până în data de 3 noiembrie 2020 , conform ratei din 20.10.2020

 

65

LICEUL TEORETIC CERMEI

0.00

Verde

 

66

LICEUL TEORETIC PÂNCOTA

0.36

Verde

 

67

LICEUL TEORETIC SEBIŞ

2.33

Galben până în data de 10 noiembrie 2020 , conform ratei din 27.10.2020

 

68

PALATUL COPIILOR ARAD

3.74

Roșu până în data de 6 noiembrie 2020 , conform ratei din 23.10.2020

 

69

SCOALA "SPERANTA" MACEA

0.69

Verde

 

70

SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX ARAD

3.74

Roșu până în data de 6 noiembrie 2020 , conform ratei din 23.10.2020

 

71

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "ADAM MULLER GUTTENBRUN" ZĂBRANI

1.34

Galben până în data de 6 noiembrie 2020 , conform ratei din 23.10.2020

 

72

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "ADAM NICOLAE" ARAD

3.74

Roșu până în data de 6 noiembrie 2020 , conform ratei din 23.10.2020

 

73

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "ALEXANDRU MOCIONI" BIRCHIŞ

0.54

Verde

 

74

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "ANDREI ŞAGUNA" ANDREI ŞAGUNA

1.58

Galben până în data de 10 noiembrie 2020 , conform ratei din 27.10.2020

 

75

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "ARON COTRUŞ" ARAD

3.74

Roșu până în data de 6 noiembrie 2020 , conform ratei din 23.10.2020

 

76

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "AUREL SEBEŞAN" FELNAC

1.56

Galben până în data de 10 noiembrie 2020 , conform ratei din 27.10.2020

 

77

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "AUREL VLAICU" ARAD

3.74

Roșu până în data de 6 noiembrie 2020 , conform ratei din 23.10.2020

 

78

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "AVRAM IANCU" ARAD

3.74

Roșu până în data de 6 noiembrie 2020 , conform ratei din 23.10.2020

 

79

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "CAIUS IACOB" ARAD

3.74

Roșu până în data de 6 noiembrie 2020 , conform ratei din 23.10.2020

 

80

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "CORNELIU MICLOȘI" COVĂSÂNŢ

1.09

Galben

 

81

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "CRISTIAN HERBEI" VĂRĂDIA MUREŞ

2.30

Roșu până în data de 3 noiembrie 2020 , conform ratei din 20.10.2020

 

82

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "DR.IOAN DANICICO" SEMLAC

2.82

Galben până în data de 6 noiembrie 2020 , conform ratei din 23.10.2020

 

83

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "EMIL MONŢIA" ŞICULA

0.94

Verde

 

84

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "GHEORGHE GROZA" MONEASA

1.05

Galben

 

85

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "GHEORGHE POPOVICI" APATEU

1.15

Galben

 

86

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "ILARION FELEA" ARAD

3.74

Roșu până în data de 6 noiembrie 2020 , conform ratei din 23.10.2020

 

87

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "IOAN SLAVICI" ŞIRIA

0.86

Verde

 

88

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "IOSIF MOLDOVAN" ARAD

3.74

Roșu până în data de 6 noiembrie 2020 , conform ratei din 23.10.2020

 

89

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "IUSTIN MARȘIEU" SOCODOR

1.67

Galben până în data de 3 noiembrie 2020 , conform ratei din 20.10.2020

 

90

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "LAZĂR TÂMPA" ALMAŞ

5.87

Roșu până în data de 10 noiembrie 2020, conform ratei din 27.10.2020

 

91

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "MIHAI EMINESCU" ARAD

3.74

Roșu până în data de 6 noiembrie 2020 , conform ratei din 23.10.2020

 

92

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "MIHAI VELICIU" SEPREUŞ

2.65

Galben până în data de 6 noiembrie 2020 , conform ratei din 23.10.2020

 

93

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "MORA FERENC" ZIMANDU NOU

1.58

Galben până în data de 10 noiembrie 2020 , conform ratei din 27.10.2020

 

94

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "NICOLAE BĂLCESCU" ARAD

3.74

Roșu până în data de 6 noiembrie 2020 , conform ratei din 23.10.2020

 

95

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "OLOSZ LAJOS" ADEA

0.51

Verde

 

96

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "PATER GODO MIHALY" DOROBANŢI

0.00

Verde

 

97

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "PATRICHIE POPESCU" BATA

0.00

Verde

 

98

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "PAVEL COVACI" MACEA

0.69

Verde

 

99

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "PĂDURENI" CHIŞINEU CRIŞ

3.50

Roșu până în data de 3 noiembrie 2020 , conform ratei din 20.10.2020

 

100

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "REGINA MARIA" ARAD

3.74

Roșu până în data de 6 noiembrie 2020 , conform ratei din 23.10.2020

 

101

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "SABIN DRĂGOI" PETRIŞ

0.70

Verde

 

102

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "SABIN MANUILĂ" SÎMBĂTENI

0.89

Verde

 

103

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "SIMONYI IMRE" SATU NOU

0.00

Verde

 

104

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "TABAZDI KAROLY" ZERIND

0.67

Roșu până în data de 3 noiembrie 2020 , conform ratei din 20.10.2020

 

105

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "TEODOR PĂCĂŢIAN" USUSĂU

0.00

Verde

 

106

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "VASILE POP" BOCSIG

1.79

Galben până în data de 3 noiembrie 2020 , conform ratei din 20.10.2020

 

107

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "VIRGIL IOVĂNAŞ" ŞOFRONEA

1.69

Galben până în data de 3 noiembrie 2020 , conform ratei din 20.10.2020

 

108

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "ŞTEFAN BOZIAN" ŞEITIN

1.90

Galben până în data de 3 noiembrie 2020 , conform ratei din 20.10.2020

 

109

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "ŞTEFAN CICIO-POP" CONOP

0.89

Verde

 

110

ŞCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE HORGA POPOVICI” SELEUŞ

1.01

Galben

 

111

ŞCOALA GIMNAZIALĂ AGRIŞU MARE

0.15

Verde

 

112

ŞCOALA GIMNAZIALĂ BUTENI

0.59

Verde

 

113

ŞCOALA GIMNAZIALĂ BÂRZAVA

3.02

Roșu până în data de 6 noiembrie 2020 , conform ratei din 23.10.2020

 

114

ŞCOALA GIMNAZIALĂ BÎRSA

1.63

Galben până în data de 10 noiembrie 2020 , conform ratei din 27.10.2020

 

115

ŞCOALA GIMNAZIALĂ CHISINDIA

0.81

Verde

 

116

ŞCOALA GIMNAZIALĂ CRAIVA

1.00

Galben

 

117

ŞCOALA GIMNAZIALĂ CĂRAND

3.59

Roșu până în data de 10 noiembrie 2020, conform ratei din 27.10.2020

 

118

ŞCOALA GIMNAZIALĂ DEZNA

0.86

Galben până în data de 3 noiembrie 2020, conform ratei din 20.10.2020

 

119

ŞCOALA GIMNAZIALĂ DIECI

2.63

Galben până în data de 6 noiembrie 2020 , conform ratei din 23.10.2020

 

120

ŞCOALA GIMNAZIALĂ FISCUT

3.28

Roșu până în data de 10 noiembrie 2020, conform ratei din 27.10.2020

 

121

ŞCOALA GIMNAZIALĂ FRUMUŞENI

1.42

Galben

 

122

ŞCOALA GIMNAZIALĂ FÂNTÂNELE

0.27

Verde

 

123

ŞCOALA GIMNAZIALĂ GROŞENI

1.30

Galben

 

124

ŞCOALA GIMNAZIALĂ GRĂNICERI

2.78

Galben până în data de 6 noiembrie 2020 , conform ratei din 23.10.2020

 

125

ŞCOALA GIMNAZIALĂ HĂLMĂGEL

2.65

Galben până în data de 6 noiembrie 2020 , conform ratei din 23.10.2020

 

126

ŞCOALA GIMNAZIALĂ HĂŞMAŞ

0.79

Verde

 

127

ŞCOALA GIMNAZIALĂ IACOBINI

1.59

Galben până în data de 10 noiembrie 2020 , conform ratei din 27.10.2020

 

128

ŞCOALA GIMNAZIALĂ IRATOŞU

1.89

 

Articole asemanatoare


Scrie un comentariu

trimite